Ustawianie ręczne Aeg 8190 D

Ustawianie ręczne Aeg 8190 D jest łatwe i wygodne. Przede wszystkim, wybierz ustawienia programu, takie jak temperatura, czas trwania i poziom wody. Następnie, wybierz program prania i włącz go. Po włączeniu programu, możesz ręcznie dostosować ustawienia, takie jak: dodatkowe wirowanie, wybór wielkości ładunku, itp. Możesz także skorzystać z opcji zmiękczania tkanin, opóźnienia startu i ustawienia opcji płukania. Po zakończeniu ustawiania wszystkich ustawień, kliknij przycisk "Start", aby rozpocząć pranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania ręcznego Aeg 8190 D, skontaktuj się z producentem.

Ostatnia aktualizacja: Ustawianie ręczne Aeg 8190 D

Podczas fotografowania wraz z ustawieniami fragmenty, przysłona, ISO i jakość obrazu, jednym z najważniejszych parametrów lustrzanki jest prawidłowe ustawienie trybu i metody ustawiania ostrości.

Skup się na Nikonie

Firma Nikon oferuje różne opcje działania ostrości z różnymi kombinacjami trybów ostrości i obszarów ostrości. Zazwyczaj skupianie się na nowoczesnych cyfrowych lustrzankach jednoobiektywowych firmy Nikon ma miejsce, gdy naciśnięcie spustu migawki do połowy, lub naciskając dedykowany przycisk AF-ON.


Tryby ostrości:

„AF-S” lub „S” (pojedynczy autofokus) - tryb ostrości kamery, w którym aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki do połowy, a po pomyślnym ustawieniu ostrości przestaje ją ustawiać. Naciśnij raz, raz skup się. W instrukcjach obsługi aparatów tryb jest często tłumaczony jako „AF z pojedynczym serwomechanizmem„. Aby zmienić celność celowania, musisz zwolnić przycisk i ponownie nacisnąć. Tryb jest odpowiedni dla scen statycznych.

„AF-C” lub „C” (ciągły autofokus) - śledzenie ciągłego (ciągłego) trybu autofokusa kamery (często tłumaczone w instrukcjach jako 'Ciągły serwo AF'). Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat nieustannie próbuje ustawić ostrość. Naciśnij przycisk - a kamera stale monitoruje ostrość. Bardzo przydatny tryb, gdy obiekty się poruszają lub zmienia się kompozycja.

W ten sposób tryb ostrości w aparatach jest wybierany według typu D800, D600, D4

AF-A (automatyczne ustawianie ostrości) - automatyczny wybór trybu ostrości kamery. W tym trybie aparat może wybrać pracę w trybie AF-S lub AF-C. W zasadzie wszyscy amatorzy fotografują w trybie AF-A i często nawet nie wiedzą o obecności innych trybów. Zauważyłem, że tryb AF-A często zachowuje się jak tryb AF-S.

Przełącznik trybu AF-A, AF-C, AF-S w aparacie Nikon D90

AF (autofokus) - ogólny tryb autofokusa. Tryb jest włączony w samym aparacie, nie należy mylić z trybem „A” na samym obiektywie.

Przełącznik trybu ostrości AF (dźwignia) na aparacie

MF (ręczne ogniskowanie) - ręczne ustawianie ostrości kamery. Tryb jest aktywowany za pomocą menu aparatu. Zazwyczaj ten tryb jest dostępny tylko dla aparatów bez silnika ostrości. W tym trybie musisz ręcznie obrócić pierścień ostrości na obiektywie, aby uzyskać prawidłową ostrość. Z jednej strony: ręczne ustawianie ostrości może być trudne dla początkujących, z drugiej strony: to Niezbędna metoda ogniskowania dla zaawansowanych fotografów i profesjonalistów. Ręczne ustawianie ostrości na koronie koronowej jest jedną z głównych zalet w porównaniu z konwencjonalnymi aparatami cyfrowymi (mydelniczkami). Bardzo często automatyzacja aparatu i obiektywu nie potrafi określić, jak prawidłowo ustawić ostrość, a aby uzyskać optymalną ostrość, wystarczy przełączyć się w tryb ręczny i powiedz aparatowi, aby ustawiał ostrość ręcznie.

Przełącznik trybu ostrości za pomocą menu aparatu Nikon D5100

M (M - ręczne ustawianie ostrości) - ręczne ustawianie ostrości na obiektywie lub na aparacie. Taki sam jak MF. Uwaga: Nie wszystkie obiektywy mają przełącznik trybu ostrości, taki jak obiektyw Nikon 50mm f / 1. 8D AF Nikkor nie ma żadnych przełączników ostrości. To jest ważne: aby przełączyć na tryb ręcznego ustawiania ostrości MF z obiektywem, który nie ma przełącznika trybu ustawiania ostrości, należy przełączyć dźwignię ostrości w tryb M w aparacie z silnikiem ustawiania ostrości; w aparacie bez silniczka ostrości zawsze będzie dostępny tylko tryb MF z takim obiektywem. O różnych typach obiektywów i aparatów szczegółowo opisaliśmy w rozdziale Różnice w obiektywach firmy Nikon.

Obiektyw z przełącznikiem trybu ostrości i obiektyw bez przełącznika trybu ostrości

A (automatyczny) - tryb autofokusa obiektyw. W tej pozycji przełącznika ostrości na obiektywie dostępne jest tylko automatyczne ogniskowanie obiektywem. Uwaga: nie wszystkie obiektywy mają taki przełącznik regulacji ostrości, na przykład przełącznik na obiektywie pokazano poniżej Nikon 85mm f / 1. 4D AF Nikkor.

Przykład obiektywu z ręczną lub automatyczną regulacją ostrości

M/A (autofokus z ręczną regulacją) - automatyczne ustawianie ostrości obiektyw z ręcznym sterowaniem. Uwaga: nie wszystkie obiektywy mają ten tryb ostrości, poniższy przykład pokazuje przełącznik na obiektywie Nikon 85mm f/1. 4GN AF-S Nikkor. Ten tryb obejmuje automatyczne ustawianie ostrości. z natychmiastową ręczną regulacją ostrości, a obiektyw nie musi być ustawiony w trybie ostrości „M”. Możesz przeczytać więcej o tym trybie tutaj.

Tak wygląda przełącznik trybu ostrości na obiektywie obsługującym tryb MA-M

AF-F (Autofokus w pełnym wymiarze czasu pracy) - tryb ciągłego ustawiania ostrości do nagrywania wideo. Uwaga: Ten tryb ostrości jest dostępny tylko w nowoczesnych aparatach z możliwością nagrywania wideo. Ten tryb nie działa podczas robienia zdjęć. Zwykle nie możesz znaleźć trybu w menu AF-F, jest dostępna tylko w trybie Live View po wejściu do menu informacyjnego. Jest to bardzo przydatny tryb, pozwala na nagrywanie wideo z ciągłym autofokusem. Ten tryb jest dostępny tylko w kamerach od Nikon D3100.

Tryb AF-F do nagrywania wideo

Ważne: ze względu na to, że wszystkie aparaty Nikon CZK mają różne kontrolki i różne menu, każdy aparat przełącza tryby ostrości na swój własny sposób. W ogólnym przypadku odpowiedzialny jest wybór trybu ustawiania ostrości M, AF, S, C przełącznik w pobliżu mocowania obiektywu dla aparatów z silnikiem ostrości i ustawieniami w menu samego aparatu. W przypadku aparatów niezmotoryzowanych wybrany jest tryb ostrości tylko przez menu aparatu. Na powyższych schematach przedstawiono różne kombinacje ustawień dla różnych typów kamer.

Cholernie ważne: jeśli używasz aparatu z motoreduktorem a na samym obiektywie jest obiektyw z autofocusem ale bez motoru focusa i bez przełącznika trybu ostrości na samym obiektywie np. wiązka Nikon D90 (kamera z silnikiem) i obiektyw Nikon 85mm f / 1. 8D AF Nikkor (bez silnika i przełącznika trybu ostrości) - w przypadku ręcznego ustawiania ostrości konieczne jest przestawienie dźwigni przy uchwycie aparatu w pozycję „M”, w przeciwnym razie przy ręcznym ustawianiu ostrości może uszkodzić aparat;.

Wiele aparatów Nikona ma wbudowany dalmierz (wskaźnik ostrości w wizjerze). Dalmierz w wizjerze poinformuje Cię, w którym kierunku należy obrócić pierścień ostrości na obiektywie, aby uzyskać prawidłową ostrość. Dalmierz współpracuje zarówno z automatycznym, jak i ręcznym ustawianiem ostrości. Dalmierz jest w aparatach Nikon D3100, D5100, D700 itp. Ogólnie rzecz biorąc, w starych obiektywach, które nie mogły automatycznie ustawiać ostrości, istnieje specjalna skala ogniskowania, na której wskazane są odległości do obiektu ogniskującego. Szkoda, gdy używa się starego AI-S optyka w młodszych aparatach Nikona, dalmierz odmawia pracy. Przy ręcznej optyce dalmierz działa tylko ze starszymi aparatami Nikon.

Zasada działania dalmierza elektronicznego

W każdym aparacie Nikon CZK zielone kółko w wizjerze w lewym dolnym rogu wizjera odpowiada za dokładność ustawienia ostrości na wybrany punkt ostrości. Gdy się świeci, oznacza to, że ostrość wybranego punktu jest normalna. Zielona kropka (punkt potwierdzenia ostrości) jest niezbędnym narzędziem podczas pracy z obiektywami starszej klasy. AI-S i tym podobne, takie jak Nikon 100mm F/2. 8 Seria E MF

Zielona kropka, która daje potwierdzenie prawidłowego zogniskowania

Zaawansowane aparaty precyzyjnie dostrajają działanie ostrości: priorytet wydania i priorytet ostrości w trybie AF-C i AF-S.

Zwykle w trybie AF-C wybór jest następujący:

 1. Częstotliwość FPS - wyzwalanie migawki jest ważniejsze dla aparatu niż dokładność ustawiania ostrości, to się nazywa pierwszeństwo wydania
 2. FPS + częstotliwość AF - migawka jest ważniejsza dla aparatu, ale uwzględnia też dokładność ustawiania ostrości (nie we wszystkich aparatach)
 3. Ostrość — ostrość jest ważniejsza dla aparatu niż szybkość fotografowania.

Korzystając z ustawienia priorytetu, możesz ustawić to, co jest ważniejsze podczas fotografowania – ustawianie ostrości, a następnie zwalnianie migawki lub zwalnianie migawki i ignorowanie ostrości. Ustawiłem priorytet AF-S na tryb priorytetu ostrości, a AF-C na tryb priorytetu migawki.

Ustalanie priorytetów ostrości

Ważna uwaga:

Niższe aparaty Nikon nie obsługują trybu priorytetu migawki (pierwszeństwo wydania). Dokładną listę kamer, a także inne przydatne informacje dotyczące ograniczania priorytetów można znaleźć w dziale „Nieprzyjemne ograniczenie podstawowych aparatów Nikona i jego rozwiązania“, jak również w sekcji “Ponowna konfiguracja trybów AF-S, AF-C podczas pracy z zewnętrzną lampą błyskową. Funkcje podświetlenia ostrości".

Podgląd na żywo (podgląd na żywo)

Na żywo pozwala zamienić skomplikowaną lustrzankę w zwykłą mydelniczkę, czyli można ustawić ostrość (robić zdjęcia) za pomocą dużego wyświetlacza samej kamery, a nie przez wizjer optyczny (wizjer). W trybie Live View ustawianie ostrości jest przeciwnie. Ta metoda jest znacznie wolniejsza niż normalne ustawianie ostrości przez wizjer optyczny. Co więcej, różnica w szybkości ustawiania ostrości w trybie Live View i przez wizjer optyczny może być dziesiątki razy. Niektóre aparaty mają dwa tryby ustawiania ostrości w trybie podglądu na żywo. Pierwszym z nich jest ustawianie ostrości „na statywie”, jak w konwencjonalnych aparatach cyfrowych (w przeciwieństwie do dychotomii). Po drugie, możesz wykadrować ramkę za pomocą podglądu na żywo, ale po naciśnięciu spustu migawki w celu ustawienia ostrości aparat wyłącza podgląd na żywo, ustawia ostrość za pomocą normalnego systemu ustawiania ostrości, a następnie ponownie włącza podgląd na żywo lub robi zdjęcie. Prosty opis działania Live View można znaleźć w Blog Dmitrija Evtifeeva.

Jak działa podgląd na żywo

Ważne:

kamery Nikon D700 и Nikon D300 w trybie Live View i podtrybie „Statyw” ustawiaj ostrość tylko po naciśnięciu przycisku AF-ON.

Punkty ostrości i obszary ostrości

Każda kamera ma inną liczbę punktów i stref, na których może się skupić. Za ustawianie ostrości w aparacie odpowiada specjalny moduł, który znajduje się w dolnej części lusterka aparatu. Moduł ogniskowania po prostu oblicza wartości faz, na podstawie których wydaje polecenie skupienia. W rzeczywistości nowoczesne CZK mają dwa lustra, drugie lustro służy do bardziej szczegółowego ustawiania ostrości przez moduł ogniskowania tutaj. Zwykle moduł ogniskowania składa się z pewnej liczby punktów (stref), na których przeprowadzana jest analiza ogniskowania. Na 2012 rok Nikon ma aparaty z 3, 5, 11, 39, 51 punktami ostrości. Liczba punktów wpływa na użyteczność i dokładność ustawiania ostrości aparatu. Możesz przeczytać więcej o systemy ostrości w aparatach Nikon.

Zdjęcie pokazuje, który punkt ostrości był skupiony

Ustawienia odpowiadają za pracę z punktami ostrości Tryb pola AF (tryb pola ostrości).

 • Automatyczny (automatyczny AF), wskazany jako biały prostokąt. Koncentruje się na najbliższym obiekcie przy użyciu wszystkich dostępnych punktów.
 • Dynamiczny (dynamiczny AF), ustawianie ostrości działa tylko w jednym punkcie, ale uwzględnia informacje z pobliskich punktów
 • Pojedynczy punkt AF, ogniskowanie odbywa się tylko w jednym punkcie.
 • Dodatkowe: śledzenie 3D lub wybór kilku stref. Te ustawienia nie są dostępne we wszystkich aparatach i często stanowią podfunkcje dynamicznego wyboru obszaru ostrości.

Punkty i metoda ustawiania ostrości: pojedynczy punkt AF-S

Bardzo wygodnie jest ustawić wybór metody obszaru ostrości dla amatorskich i zaawansowanych amatorskich aparatów za pomocą miękkiego klawisza (tak jak zrobiłem na Nikon D90). Umożliwi to bardzo szybkie przełączanie się między pojedynczym ogniskowaniem, automatycznym wyborem obszaru, trybem dynamicznym, śledzeniem 3D itp. Profesjonalne i flagowe aparaty firmy Nikon posiadają specjalny przełącznik strefowy, który ułatwia pracę z profesjonalnym sprzętem.

Uwaga:

w trybie ręcznego ustawiania ostrości (M, MF) można ustawić ostrość tylko na jeden punkt ostrości.

Wiele kamer może pokazać na zdjęciu, który punkt lub grupę punktów był ostry. Podczas oglądania zdjęcia możesz włączyć tryb, w którym punkty ostrości będą oznaczone kwadratami. Ten tryb jest obsługiwany tylko przez profesjonalne aparaty według typu. com/pl/2011/12/obzor-nikon-d200-otzuvu/" target="_blank">D200, D300 i całą pełną klatkę. Jest to wygodne, ponieważ ustawiając szybki podgląd obrazu w skali od 1 do 1, powiększanie odbywa się dokładnie w zrobionym punkcie ostrości. Pozwala to szybko sprawdzić i wybrać dobre ostre ujęcia. W zaawansowanych aparatach amatorskich i amatorskich, aby zobaczyć prawidłowe ustawienie ostrości, należy przytrzymać wciśnięty przycisk zoom, a następnie użyć selektora, aby znaleźć obszar na zdjęciu, na którym była ustawiona ostrość. Jeśli Twój aparat nie ma funkcji, która pokazuje, który punkt był ostry, możesz użyć oprogramowania ViewNX dostarczonego z aparatem. Punkty ostrości mogą być wyświetlane na ekranie komputera. Czasami jest to bardzo pomocne. W przykładowych zdjęciach właśnie skopiowałem pracę programu ViewNX 2.

ViewNX wyświetla na komputerze punkty ostrości tylko wtedy, gdy zdjęcie zostało zrobione w trybie AF-A, AF-S, AF-C z priorytetem ostrości. Jeśli wybrano AF-S, AF-C z priorytetem migawki, program pokaże punkty ostrości tylko wtedy, gdy aparat był pewien, że ostrość została ustawiona prawidłowo.

Nie wszystkie aparaty Nikon umożliwiają zmianę obszaru ostrości i typu podczas korzystania z trybów automatycznych (tryb zielony). W trybach P, A, S, M wszystko można dostosować do własnych upodobań.

Skupienie się na jednym punkcie. Tryb ostrości AF-C

Funkcja "Kółko punkty ostrości"

Ta funkcja pozwala po prostu przesunąć punkt ostrości po okręgu, a tym samym zapętlić go. Po wybraniu skrajnie prawego punktu naciśnięcie wybieraka w prawo przesunie punkt ostrości maksymalnie w lewo. Ta funkcja pozwala po prostu przyspieszyć pracę przy skupianiu się na jednym punkcie.

Szeroki i standardowy obszar ostrości

W niektórych aparatach możesz wybrać szeroki obszar ostrości, w przeciwieństwie do normalnego. Szeroki obszar ostrości zmniejsza liczbę punktów (stref) ostrości. Na przykład dla Nikon D200 z 11 punktami ostrości tworzonych jest 7 szerokich stref. Optycznie w wizjerach strefy będą większe niż kropki. Czasami ułatwia to pracę z aparatem.

Regulacja ostrości (regulacja)

Czasami obiektyw może działać nieprawidłowo i ustawiać ostrość za obiektem (tył) lub przed obiektem (przód). Popularnie taki brak obiektywów nazywa się back focus, front focus (back i front focus). Niektóre aparaty mogą dostosować się do „niewłaściwego” obiektywu. Aby to zrobić, musisz znaleźć regulację ostrości w aparacie i skorygować ostrość. Tylko mają regulację Nikon D300, D300, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3, D3x, D4, D4, D5, Df, D600, D610.

Ogniskowanie za pomocą „ciemnych” soczewek

Prawie wszystkie aparaty Nikon potrafią automatycznie ustawiać ostrość bez problemów tylko przy korzystaniu z obiektywów o przysłonach do F/5. 6. Jest to określone w instrukcji aparatu. Podczas używania obiektywów o mniejszej przysłonie, takich jak Tamron 28-300mm F/3. 5-6. 3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, mogą wystąpić problemy z ustawianiem ostrości przy F/6. 3. Również, gdy używasz telekonwertery, które zmniejszają efektywną aperturę „obiektywu konwertera”, mogą również wystąpić problemy z ogniskowaniem. Tylko nieliczne aparaty potrafią bez problemu ustawiać ostrość z obiektywami F/8. 0. Ograniczenia dotyczą liczby punktów ostrości, które mogą normalnie działać przy F / 5. 6-F / 8. Możesz znaleźć więcej szczegółów na temat tego, które aparaty i które punkty ostrości (strefy) są używane do pracy z „ciemnymi” obiektywami. com/pl/2012/12/nikon-multicam-all/">tutaj.

Jednopunktowe ustawianie ostrości za pomocą aparatu Nikon D2Xs

Punkty ostrości w kształcie krzyża (czujniki) a zwykłe punkty ostrości

Niezależnie od tego, jak często ogniskowałem na jednym punkcie, nie zauważyłem różnicy w jakości ustawiania ostrości na punkcie w kształcie krzyża i na zwykłym punkcie ostrości. Zasadniczo mówią, że punkty ostrości w kształcie krzyża (czujniki) znacznie lepiej skupiają się niż zwykłe punkty. Ogólnie przyjmuje się, że punkty ostrości w kształcie krzyża są lepsze w przypadku scen „drut na niebie”.

Oświetlenie ostrości

Aparaty firmy Nikon mają specjalną żarówkę, która pomaga ustawić ostrość w ciemności. Żarówka po prostu oświetla obiekt, na który ma być ustawiona ostrość, a autofokus łatwiej radzi sobie z ustawianiem ostrości. W trybie AF-C podświetlenie może się nie włączyć. Podświetlenie ostrości jest często określane jako „światło punktowe” i zaleca się jego wyłączenie. Osobiście mam wyłączone podświetlenie, ale w kiepskich warunkach oświetleniowych używam lampy błyskowej, która ma swój „czerwony reflektor” o dużym zasięgu. Więcej informacji na temat reflektora błyskowego w sekcja sztuczek fotograficznych.

Oświetlenie ostrości

Niektóre moduły CCM firmy Nikon z jakiegoś powodu nie oświetlają obiektu lampą pomocniczą AF w trybie jednopunktowego ustawiania ostrości, jeśli wybrano punkt niecentralny. O ile mi wiadomo, wszystkie aparaty Nikon zapewniają wspomaganie lampy w trybie jednopunktowego ustawiania ostrości, o ile wybrany jest środkowy punkt ostrości.

Flagowe aparaty Nikon takich jak Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2h, D2xs, D3x, Df, D5 nie mieć w ogóle oświetlacza ostrości.

Interesujące:

w aparatach Nikon jest to bardzo łatwe do zaimplementowania pułapka skupienia.

Tryb ostrości Pojedynczy punkt AF-S

Możesz znaleźć moje doświadczenie i zalecenia dotyczące skupiania się na aparatach Nikon tutaj.

Wszystko jest skomplikowane, a mało jasne?

Następnie włącz AF-A i ikonę z prostokątnym polem ostrości. Automatyzacja dobrze radzi sobie z podstawowymi zadaniami. Polecam w pełni automatyczne ustawianie ostrości do użytku "domowego". Czasami dostrajanie trybów punktów ostrości się nie opłaca.

Który aparat Nikon ma najlepszą ostrość?

Najlepsze skupienie Nikon D5 и Nikon D500 z najbardziej zaawansowanymi modułami ostrości.

Komentarze do tego posta nie wymagają rejestracji. Każdy może zostawić komentarz. Soczewki i promocje na nich spójrz na Moyo. ua.

Wnioski:

Nauczenie się, jak zarządzać trybami ostrości, pomoże ci osiągnąć pożądany rezultat dokładniej i szybciej. Zdecydowanie polecam poeksperymentować z trybami i obszarami ostrości w aparacie.

Przygotowany materiał Arkady Shapoval. Szukaj mnie dalej youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.

Problem

 • Jak ustawić funkcję AutoDose w mojej pralce AEG

Dotyczy

 • Pralki AEG z funkcją AutoDose

Rozwiązanie

W zależności od typu panelu sterowania pralki AEG, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami dotyczącymi konfiguracji funkcji AutoDose

Wersja panelu sterowania 1

1. Aby wejść w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Temperatura (1) i Wirowanie (2) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET” (3) po lewej stronie wyświetlacza i migająca ikona zbiornika detergentu (4) i wskaźnik zbiornika zmiękczacza (5) po prawej stronie wyświetlacza.

2. Dotknij przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2). net/content/1333756/ff7fbb3fb0674319bd8e577aed23c729. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=LeXrmQutM6a2a66aJw9NoIRXehX4VtxBqIvQPPVs7%2F0%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r" alt="Obraz importu słów"/>

3)  PRZED USTAWIANIEM ZBIORNIKA ZMIĘKCZACZA, MUSISZ OBOWIĄZKOWO USTAWIĆ ZBIORNIK DETERGENTU

4  Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik detergentu AutoDose pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

5. Dotknij ponownie przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).

6. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę lub przycisk wirowania (2), aby obniżyć dawkę.
Minimalna dawka to 1 ml

7. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AutoDose zostanie włączony.

MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. net/content/1333756/0c22d6dd4b0f46e9bf44b423ae071863. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=2B%2B%2FAnZVjajJiIUpjqcGeImlQG2aiephLLydOvdMLGA%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r" alt="Obraz importu słów"/>

8. Dotknij przycisku Zbiornik zmiękczacza (1).

9  Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik zmiękczacza AUTODOSE pozostanie wyłączony. Aby go aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

10. Dotknij ponownie przycisku zbiornika zmiękczacza (1). net/content/1333756/f6abd6434f0e4448986da390d9f05614. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=piDKUcOrlFW3MF5oe%2BcDbtdfGV%2FMXQh6NBfpmTUgjGs%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r" alt="Obraz importu słów"/>

11. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby ustawić dawkę w dół. Minimalna dawka to 1 ml. net/content/1333756/69cc8cfb177f4d7dadff3930c9fe89cb. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=kRcXbqDObkcbGu0YkdLOj7iWkcxI9Jph4NjlBlZWHj8%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

12. MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWIZOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. net/content/1333756/c4be1d1c194447cbbbb0b23d47731635. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=d3eHnKV4BmeQatA1%2BnmzShiq%2BiJh9MV3TfX4%2BbQzYn8%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r" alt="Obraz importu słów"/>

PODSUMOWANIE

TRYB KONFIGURACJI (1)
TRYB STANDARDOWY (2)
ZBIORNIK DETERGENTU
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONY
AKTYWUJ / DEZAKTYWUJ
ZBIORNIK ZMIĘKCZACZA
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ

(1): STAN ZBIORNIKA PODCZAS TRYBU KONFIGURACJI

(2): DZIAŁANIA MOŻLIWE W TRYBIE STANDARDOWYM

Wersja panelu sterowania 2

1. Aby wejść w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Temperatura (1) i Wirowanie (2) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET” (3) po lewej stronie wyświetlacza i migająca ikona zbiornika detergentu (4) i wskaźniki zbiornika zmiękczacza (5) po prawej stronie wyświetlacza. net/content/1333756/63400723cd574270ab41ea0e3d264450. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=kgEFh30TsPeC43PJndSfdVmRdCquBYH%2FJRyjNX9WAng%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

2. net/content/1333756/8009ec8b883e48929665397459d62111. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=iJqp8HSJn0UyuKDbZa0ymDPDygtJoq6iduE%2BudfjjNA%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

3)

6. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby obniżyć dawkę. Minimalna dawka to 1 ml

7.

MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWIZOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. net/content/1333756/40eb7a7ab69143cebd88f701b840d160. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=OyWRBWnzuPsax8w6HnF2P2HbGfG3P7bL%2FVGH8ooBuGM%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

9  Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik zmiękczacza AD pozostanie wyłączony. net/content/1333756/a3042513543641bc95aa5aa4f4525c8b. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=CL%2F4nMU07pVTzz3%2F3PiUkmnWRryMB5v%2FjHeAA4y9U9E%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

11. net/content/1333756/f8266a89609649248a1299357a5d727c. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=H%2FeBbP2Rh4CBoTQSQXskD2z6nBTtinKiS2an2Qvh%2FyI%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r"/>

12. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AD zostanie włączony. MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. png? sv=2018-03-28&sr=b&sig=d3eHnKV4BmeQatA1%2BnmzShiq%2BiJh9MV3TfX4%2BbQzYn8%3D&spr=https&se=2023-02-07T17%3A28%3A18Z&sp=r" alt="Obraz importu słów"/>

TABLICA ZBIORCZA

TRYB USTAWIEŃ (1)
TRYB STANDARDOWY (2)
ZBIORNIK DETERGENTU
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ
ZBIORNIK ZMIĘKCZACZA
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ

(1): STAN ZESTAWU ZBIORNIKA PODCZAS TRYBU KONFIGURACJI

(2): DZIAŁANIA MOŻLIWE W TRYBIE STANDARDOWYM

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

pzdanowski1984 12 Oct 2011 14:40 23622

 • #1Level 12  

  #1

  Jaka powinna być wartośc na czujniku zegarowym pompy wtryskowej kąta wtrysku dla silnika AAZ w GOLF 3 1, 9TD?

 • #2miler80Level 34  #2

  Dla pompy Bosch VE 4/9 F 2300 R 433, czyli tej co powinna występować przy twoim silniku, wznios tłokorozdzielacza pompy przy pierwszym tłoku cylindra ustawionym w GMP wynosi: wartość dopuszczalna 0, 83 do 0, 97, wartość regulacyjna 0, 9 ± 0, 02 (w mm). Pozdrawiam.

 • #3MSWOLALevel 18  #3

  Te 0. 9mm bez wyciągniętego przyśpieszacza?
  Dla 1. 9D będzie tyle samo?

 • #4robokop

  VIP Meritorious for electroda. pl  #4

  Bez wyciągniętego przyspieszacza. Dla wolnossącego też - w końcu to statyczny początkowy kąt wtrysku.

 • #5fuelinyourbloodLevel 35  #5

  Kłania sie stara szkoła. Jestem ciekaw czy ktoś to jewezcze potrafi?

 • #6T5

  Admin of Cars group  #6

  fuelinyourblood wrote:

  Jestem ciekaw czy ktoś to jewezcze potrafi?

  Chodzi Ci o ustawienie na zegar?

 • #7#7

  Dokładnie. Jak jest TDI to jeszcze wszyscy patrza na vaga i nie brudza rączek. Gorzej z normalna pompą.

 • #8trans-serwisLevel 39  #8

  Bardzo wielu mechaników ze starej szkoły jak napisałeś to potrafi zrobić.
  Kiedyś tylko tak można było właściwie ustawić pompę lub dynamicznie lampą stroboskopową.

 • #9#9

  W TDI ja też nie brudzę rączek ale lubie ustawić na zegar t4 2. 4 lub starego TD.

 • #10#10

  trans-serwis wrote:

  Kiedyś tylko tak można było właściwie ustawić pompę lub dynamicznie lampą stroboskopową.

  Sonda piezo do lampy, zapinana na przewód kilkaset zł kosztuje. Do tego jeszcze taka fajna listwa z podziałką...

  T5 wrote:

  W TDI ja też nie brudzę rączek ale lubie ustawić na zegar t4 2.

  Czasem i w TDI zegar honor uratuje, jak nie wiadomo o co chodzi, VAG zdaje się pokazywać dobrze, a auto albo nie pali na zimno, albo grzechocze.

 • #11#11

  robokop wrote:

  Sonda piezo do lampy, zapinana na przewód kilkaset zł kosztuje. Do tego jeszcze taka fajna listwa z podziałką...

  Nie wiem jaki związek ma tutaj cena. "Fajna listwa z podziałką mi niepotrzebna. Moja lampa ma możliwość zmiany (opóźniania kąta).

 • #12#12

  robokop wrote:

  Czasem i w TDI zegar honor uratuje, jak nie wiadomo o co chodzi, VAG zdaje się pokazywać dobrze, a auto albo nie pali na zimno, albo grzechocze.

  Oj uratował dup... kilka razy:D

 • #13manta#13

  Konkretnie, to tylko zegarkiem ustawicie. Vag ma za wolną transmisję.

 • #14#14

  trans-serwis wrote:

  Nie wiem jaki związek ma tutaj cena.

  Bo to drogie urządzenie.

  Quote:

  "Fajna listwa z podziałką mi niepotrzebna.

  Zrób doświadczenie - ustaw lampą i zapodaj zegar - opiszesz nam tutaj różnicę. A ja powiem Tobie szczegółowo skąd się ona wzięła.

 • #15#15

  Słuchaj robokop chcesz mi udowodnić wyższość zegara nad lampą czy coś innego?
  Robię w autach już 25 lat i obydwie metody traktuję na równi. O zaletach i wadach obydwu można by długo dyskutować tylko po co? Nie musisz mi tłumaczyć skąd się wzięła róznica w poszczególnych pomiarach bo ja to doskonale wiem. Ustawianie zegarem jest metodą statyczną i na takich danych bazujesz. Ustawianie lampą jest metodą dynamiczną i dane są do metody dynamicznej uwzględniając warunlki do spełnienia.

 • #16#16

  Słuchaj trans serwis, w autkach siedzę od 78r. Ale jakie to ma znaczenie? Zegarek a, potem vag.

 • #17#17

  Piszę o starych dieslach a nie o tdi.

 • #18#18

  Dynamiczny pomiar (poprzez piezo) był obarczony pewnym błędem, np. metoda Boscha 17°, a Techno Test 21° przy określonych obrotach. Zakładając że pompa ma właściwe parametry, zegarek daje najwłaściwsze ustawienie. Nawet 1Z, vagiem dynamiczny zrobisz tak sobie.

 • #19#19

  Ale kolega trans-serwis pracuje przy autach od 25 lat.
  Pomiar piezo będzie obarczony błędem zawsze - wynik będzie zależny raz od miejsca zapięcia sondy na przewód - im dalej od pompy tym gorzej, a dwa wynikający z "tępoty" tego urządzenia. Skąd analogowy przyrząd ma wiedzieć kiedy jest początek fali wzrostu ciśnienia, a kiedy jej szczyt? Takie niuanse widać dopiero albo po podpięciu oscyloskopu do sondy, albo po cyfrowej obróbce sygnału, ale to jeszcze jedna rzecz tu się pojawia, a wynikająca z prężności cieczy będącej paliwem. Bawi się ktoś w każdorazowe skalowanie aparatury dla każdego silnika?

  manta wrote:

  Nawet 1Z, vagiem dynamiczny zrobisz tak sobie.

  Ostatnio jeden kolega stwierdził że samo ustawienie kąta wtrysku po wymianie rozrządu w tym silniku, zajmuje mu ponad 0, 5 godziny jeśli chce to zrobić dokładnie.

 • #20#20

  robokop wrote:

  Ale kolega trans-serwis pracuje przy autach od 25 lat.

  Zbędna ironia na tym poziomie dyskusji.

  robokop wrote:

  Pomiar piezo będzie obarczony błędem zawsze - wynik będzie zależny raz od miejsca zapięcia sondy na przewód - im dalej od pompy tym gorzej,

  Tutaj akurat odwrotnie.

  robokop wrote:

  ale to jeszcze jedna rzecz tu się pojawia, a wynikająca z prężności cieczy będącej paliwem.

  To się również odnosi do metody na zegar. Nie jestem przeciwnikiem metody na zegar, żeby była jasność ale ma ona też wady, dokładność ustwienia zależna od dokładnościustawienia zera silnika, czas wykonania.

  Dodano po 2 [minuty]:

  Pytanie do robokopa. Ustawiałeś kiedyś dobrą lampą moment wtrysku czy teoretyzujesz.

 • #21#21

  trans-serwis wrote:

  Zbędna ironia na tym poziomie dyskusji.

  Zbędna jak zbędna - przyznasz że wyjeżdżanie z tym ile lat się pracuje jest merytorycznie cienkim argumentem.

  Quote:

  Tutaj akurat odwrotnie.

  To zależy - czy rozpatrujesz początek tłoczenia, czy początek wtrysku. Zauważ że jedno z drugim nie jest tożsame.

  Quote:

  To się również odnosi do metody na zegar.

  Obawiam się że nie - masz sztywno określony statycznie punkt początku tłoczenia i tyle. Ustawiasz tylko i wyłącznie położenie tłokorozdzielacza do punktu "0" koła zamachowego.

  Quote:

  Nie jestem przeciwnikiem metody na zegar, żeby była jasność ale ma ona też wady, dokładność ustwienia zależna od dokładności ustawienia zera silnika, czas wykonania.

  To się tyczy każdej metody - do czegoś musisz się przecież za każdym razem odnieść, czy wzrokowo do kreseczki na kole zamachowym ustawiając na zegar, do tej samej kreseczki odnosisz się ustawiając na lampę - tak samo jak ustawiając Vag-iem odnosisz się do wskazania czujnika indukcyjnego.

  Quote:

  Pytanie do robokopa.

  Zdarzało się, korzystałem z użyczonej, czy była dobra? Działała, jej "dobroci" nie mam do czego odnieść jako że nie miałem z nimi za wiele do czynienia - stąd piszę o rozbieżnościach.

 • #22#22

  Początek tłoczenia nigdy nie jest poszątkiem wtrysku.

  robokop wrote:

  Zdarzało się, korzystałem z użyczonej, czy była dobra? Działała, jej "dobroci" nie mam do czego odnieść jako że nie miałem z nimi za wiele do czynienia - stąd piszę o rozbieżnościach.

  No i nie ma co dyskutować na próżno.

 • #23#23

  trans-serwis wrote:

  Początek tłoczenia nigdy nie jest poszątkiem wtrysku.

  Jak to?

  Skoro mam cisnienie otwarcia wtrysku powiedzmy 180 bar i ustawiam poczatek wtrysku według zalecen producenta, to przeciez nie robie nic innego jak ustawiam zapłon. Mając te dane, tzn wiem kiedy nastepuje otwarcie wtryskiwacza, a producent przewidział kiedy pompa osiagnie to cisnienie, to to wszystko, plus GMP, równa sie zapłon. Analogicznie jak w silniku benzynowym. Z tym ze w benzyniaku zapłon daje iskra, a w dieslu wtrysk ON.

 • #24#24

  A jak mają się do dokładności metody statycznej na zegar dwa czynnik
  -napinacze pasków (w t4 np. są dwa)
  -rozciągliwość pasków rozrządu
  Ustawiam na zegar(np t4 2. 5 tdi) na 0, 55 i na vagu jest rozbieżność w BS(32).

 • #25#25

  fuelinyourblood wrote:

  Tak to. Statycznie ustawiasz na "zegar" tzw. początek tłoczenia. Tak? Czyli początek ruchu tłokorozdzielacza do przodu, czyli wzrostu ciśnienia paliwa wpierw w przewodzie - fala coraz większego ciśnienia biegnie do wtryskiwacza, w momencie jej szczytowego wzrostu pokonuje opór sprężyny i uwalnia się do cylindra. Ale. Wtryskiwacz chrypi. A czemu? Bo raz że ON jest prężny, biorąc pod uwagę ciśnienie kilkuset kg/cm2, a dwa znajduje się w naczyniu o jakiejś tam sprężystości - tj. przewodzie wtryskowym zawiniętym w meander. Czyli? Faza maksymalnego ciśnienia utrzymuje się na jakimś powiedzmy stabilnym poziomie, przez względnie dłuższą chwilę - tłok wciąż pcha porcję paliwa, które ściśnięte zmniejsza swoją objętość, dodatkowo jeszcze rozpycha ścianki naczynia jakim jest przewód. I tu właśnie pojawia się niuansik. Na co reaguje sonda piezo? Na względnie niskie ciśnienie na początku fazy tłoczenia, czy o wiele silniejszy sygnał akustyczny fazy wtrysku przy maksymalnym wzroście ciśnienia?
  Nie potrafię prościej tego wytłumaczyć, w poniedziałek jak się wyśpię postaram się poszukać prezentacji na ten temat w czeluściach peceta.

  T5 wrote:

  A jak mają się do dokładności metody statycznej na zegar dwa czynnik
  Ustawiam na zegar(np t4 2.

  Piotrek, to zależy skąd masz przecież punkt odniesienia "0". Jeśli standardowo z wału korbowego, to biorąc pod uwagę rozciągliwość pasków i kompensację
  napinaczem sprężynowym, to na skutek jego pracy i minimalnego przestawiania się faz rozrządu w "konia" zrobi Cię każda metoda. Ustawianie statyczne na zegar daje to, że masz 100% pewną wartość początkową dla regulacji dynamicznych.

 • #26#26

  robokop wrote:

  Bez wyciągniętego przyspieszacza.

  robokop wrote:

  Tak to.

  Brak spójności w wypowiedziach

 • #27#27

  Oj, bo użyłem potocznego sformułowania. Dla zorientowanych wiadomo chyba że chodzi o początek tłoczenia. Kąt wtrysku przecież daje się określić tak naprawdę chyba tylko czujnikiem wzniosu iglicy wtryskiwacza.

 • #28#28

  Dawno już zrobione wyregulowane, ustawiłem na 0, 94 bo tak mi się trafiło i niechciało mi sie znowu przestawiać bynajmniej lepiej zapala, chodzi dobrze, wtryski ma szczelne bo mam próbnik do tego to sam sprawdze. Dziękuje za wszelka pomoc i rade, zawsze się komuś przyda te forum.

Ustawianie ręczne Aeg 8190 D

Bezpośredni link do pobrania Ustawianie ręczne Aeg 8190 D

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawianie ręczne Aeg 8190 D