Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8

Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8 jest doskonałym sposobem na zapoznanie się z zaletami i możliwościami nowoczesnych urządzeń Electrolux. Szkolenie uczy użytkowników, jak prawidłowo korzystać z urządzeń T8, w jaki sposób wykorzystywać ich funkcje i jak zapewnić optymalne działanie. Uczestnicy dowiedzą się także, jak dbać o urządzenia i jak je konserwować, aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Szkolenie jest dostępne w wielu językach, co pozwala użytkownikom z całego świata zapoznać się z urządzeniami Electrolux T8.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8

Poszerzanie kwalifikacji jest niezbędne dla rozwoju zawodowego, ale i wymagane przez zmieniający się rynek pracy i przepisy w zakresie norm obowiązujących w danym przemyśle. Dlatego warto korzystać ze szkoleń branżowych dotyczących obsługi maszyn i urządzeń, niezbędnych do pracy na określonym stanowisku, które dostępne są w naszym serwisie. Polecamy szeroki wybór szkoleń dla pracowników przemysłu wytwórczego, budowlanego i transportowego.

Obsługa maszyn i urządzeń – kursy otwarte

Wiele przedsiębiorstw w zakresie obsługi maszyn i urządzeń organizuje szkolenia wewnętrzne. Jednak w przypadku zakupu nowego sprzętu konieczne może być zorganizowanie szkoleń zamkniętych prowadzonych przez specjalistów, którzy dostosowują program szkolenia do zapotrzebowania firmy. Zwykle w takim szkoleniu biorą udział przedstawiciele, kierownicy działów produkcyjnych, czy brygadziści, którzy potem szkolą szeregowych pracowników.

Otwarte szkolenia wdrożeniowe ISO

Szczególnie specjaliści zajmujący się kontrolą jakości w produkcji, a także gotowego wyrobu zobowiązani są do przejścia szkolenia z normy ISO obowiązującej w danym przedsiębiorstwie. Dzięki temu poznają narzędzia niezbędne podczas zarządzania opartego o normy ISO, a także zintegrowane systemy zarządzania jakością. Dotyczy to także kontroli technicznej maszyn i urządzeń. Wszystko to ma za zadanie poprawić efektywność i jednocześnie wpłynąć na lepsze rezultaty, które przekładają się na zwiększenie zysków, a także uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Szkolenia z zakresu obsługi maszyn i urządzeń zwiększają kompetencje pracowników każdego szczebla.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnychpotrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolowaćza pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarkiinternetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.

SZKOLENIA ENERGETYCZNE (SEP)

Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie grupy 1, grupy 2 oraz grupy 3 (tzw. SEP)

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji:

 • urządzeń elektroenergetycznych – G1;
 • urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2;
 • gazowych – G3.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Uczestnik szkolenia, ma możliwość uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu do obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828; Dz. Nr 192 poz. 1184).

REALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia są realizowane na terytorium całego kraju.
Prowadzimy szkolenia energetyczne zamknięte i otwarte dostosowując je do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

UWAGA – Na czas stanu zagrożenia epidemicznego realizujemy szkolenia w formie samokształcenia, do którego potrzebne będzie łącze internetowe.

Jeżeli preferujecie Państwo szkolenie, które nie wymaga stałego dostępu do Internetu, możemy przesłać materiały w formie pdf lub papierowej do samodzielnego zapoznania się przez osobę zainteresowaną.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub zadzwoń 601-710-765.

KOSZT SZKOLENIA

Cena szkolenia w wysokości 60, 00 zł brutto nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2020r. wysokość opłaty za każdy egzamin wynosi: 260, 00 zł.

Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych:

Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych tj. instalatorzy, elektromonterzy, konserwatorzy.

W tym uprawnienia pomiarowe – obejmujące szkolenie dla osób wykonujących pomiary odbiorcze i okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – G1 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W ramach szkolenia osoby ubiegające się o uprawnienia pomiarowe otrzymują materiały w formie pdf do samodzielnego zapoznania się obejmujące zakres:

1. Obowiązująca zasada w ochronie przeciwporażeniowej. Wymagania dotyczące sprawdzań instalacji. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
8. Pomiary rezystancji uziomów. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar prądów upływu.
11. Kontrola elektronarzędzi.
12. Badania spawarek i zgrzewarek.
13. Badania sprzętu ochronnego.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.
Dotyczy to również uprawnień pomiarowych, które zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych.

Uprawnienia energetyczne (cieplne) – Grupa 2

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych tj. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-300x200. jpg" alt="Uprawnienia G3" srcset="https://betprim-safety. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-768x512. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-1024x683. jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" itemprop="image"/>

Uprawnienia gazowe – Grupa 3

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych tj. serwisanci, instalatorzy, monterzy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych – G3– skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.Kategoria
BHP
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności:Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowychOsób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznychSpecjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego MechanikaSpecjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – PROGRAM SZKOLENIA:

Co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych? Co powinna zawierać wartościowa instrukcja eksploatacji? Jak ją samodzielnie opracować?

 • Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 2020 roku.
 • Zdefiniowanie pojęć urządzenia energetycznego i odbiornika energii w odniesieniu tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie zasad eksploatacji obwodów odbiorczych w zakładach przemysłowych, zasady podłączania maszyn zasilanych energią elektryczną – przykład procedur eksploatacyjnych dla służb utrzymania ruchu.

Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN (w izolacji powietrznej/SF6), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN.
Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych.

Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. z 2021 poz. 1210),
 • Prawo energetyczne wraz ze zmianami ustawy z 2021r. – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  wraz ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Wybrane Polskie Normy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych.

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

Zmiany dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w energetyce

 • Omówienie noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03. 07. 2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.
 • Omówienie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacyjnych – projekt z dnia 15. 02. 2022r.

Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
Kary za brak instrukcji eksploatacji

Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Co kontrolują Inspektorzy PIP w 2022 roku? – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


Prowadzący
Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka.Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe17. 2023 Szkolenie online26. 04. 2023 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
 1. 17. 2023 / Szkolenie online
Cena
740 zł
Zgłoszenie
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH – CELE:Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji.Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej.Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych.Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8

Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Electrolux T8