Standardowy podręcznik operacyjny Asus Ml239

Standardowy podręcznik operacyjny Asus ML239 to kompaktowa instrukcja obsługi notebooka, która jest dostarczana wraz z laptopem. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i ustawień laptopa, a także wskazówki dotyczące jego użytkowania. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat podłączania zewnętrznych urządzeń i konfiguracji ustawień systemu, a także wskazówki dotyczące zarządzania i korzystania z laptopa w celu optymalnego wykorzystania jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik operacyjny Asus Ml239

Podręcznik operacyjny jest jednym z dokumentów niezbędnym w budowaniu systemu franczyzowego, dlatego tak ważne jest aby jego zawartość była przemyślana i powiązana z treścią umowy.

Najczęściej w skład dokumentacji franczyzowej podmiotu tworzącego sieć franczyzową wchodzi:
1. list intencyjny ( określający warunki wstępnych negocjacji),
2. umowa franczyzowa ( podstawowy dokument określający prawa i obowiązki obu stron),
3. podręcznik operacyjny ( dokument szczegółowo określający zasady współpracy franczyzodawcy z franczyzobiorcą)

Zawartość...

Zawartość podręcznika operacyjnego jest ściśle powiązana z treścią umowy franczyzowej. Podręcznik operacyjny jest przekazywany franczyzobiorcy dopiero po zawarciu umowy, zatem już po podjęciu zobowiązań przez obie strony. Z tej przyczyny zasadniczo podręcznik operacyjny nie może nakładać na franczyzobiorcę większej ilości zobowiązań niż zostało to ustalone w umowie. W praktyce najczęściej podręcznik operacyjny rozwija i uszczegóławia zapisy umowne. W uproszczeniu można zatem wskazać, że postanowienia umowy są swoistym spisem treści podręcznika operacyjnego. 

Początek podręcznika operacyjnego powinna stanowić preambuła zawierająca podstawowe zasady, które przyświecają tworzonemu przez Franczyzodawcę systemowi. Dobrym pomysłem jest tu zamieszczenie misji biznesowej jaką kieruje się Franczyzodawca, podstawowych wartości etycznych, które maja wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. 

Następnym elementem podręcznika operacyjnego powinna być część dotycząca obowiązków związanych z wizualizacją jednostki franczyzowej, tak by klient bez problemów mógł dostrzegł powiązanie franczyzobiorcy z franczyzodawcą. Wizualizacja jednostki franczyzowej jest jednym z podstawowych obowiązków franczyzobiorcy, zatem podręcznik operacyjny powinien dokładnie określać parametry m. in. kolorystyki czy wyposażenia jednostki. 

Specyfika franczyzy powoduje, iż sukces franczyzodawcy zależy bezpośrednio od działalności jednostek franczyzowych. Dlatego ważnym ( być może najważniejszym) elementem podręcznika powinna być część poświęcona zasadom obsługi klienta. Satysfakcja klienta jest bowiem niezbędnym czynnikiem by sieć mogła się rozwijać. Przy tym należy pamiętać, ze zadowolenie lub jego brak z usługi czy zakupionego towaru klient identyfikuje nie tylko z jednostką w której dokonał zakupu ale także z całą marką.
Zbyt ogólne określenie standardu świadczenia usług jakiego będzie wymagał franczyzodawca od franczyzobiorcy może wpłynąć niekorzystnie na biznes franczyzodawcy. Z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia jeśli w wyniku działań franczyzobiorcy opinia o marce i renomie franczyzodawcy ulegnie pogorszeniu. usługi lub dokonujących sprzedaży towarów.

Franczyzodawca w ramach realizowanej strategii rozwoju sieci franczyzowej musi zaproponować potencjalnym franczyzobiorcom korzyści, które przekonają go do wejścia do sytemu. Oczywiście korzyści powinny być zagwarantowane przede wszystkim w umowie, jednak zasadnym jest szczegółowe określenie ich w podręczniku operacyjnym. W tym dokumencie należy określić jaką pomoc i na jakich warunkach gwarantuje w okresie obowiązywania umowy franczyzodawca. W jaki sposób franczyzobiorca może zwrócić się o pomoc i termin w jakim ja uzyska. Dodatkowo jeśli w ramach sytemu zagwarantowane są szkolenia franczyzobiorców – również powinno się określić zasady uczestnictwa w nich w treści podręcznika operacyjnego. Jeśli częścią udostępnionego franczyzą know – how jest sposób pozyskiwania klientów – podręcznik może zawierać wzory dokumentów, które może wykorzystać franczyzobiorca.

Należy pamiętać, że podręcznik operacyjny nie jest dokumentem niezmiennym. Powinien być aktualizowany za każdym razem, gdy zmianie ulegają zapisy umowy, do których się odnosi. Podręcznik operacyjny ma służyć przede wszystkim pomocą w wykonywaniu obowiązków i egzekwowaniu uprawnień dla franczyzobiorcy. 

Monika Mazur
Auxilium S. A.

Reklama

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Publikacja w praktyczny sposób przygotuje Cię do stosowania nowych regulacji podatkowych i rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2023 r. Poradnik prezentuje konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób dostosować się do wprowadzanych zmian prawnych.

Noworoczna promocja! Teraz 33% taniej! Cena: 99 zł

149 zł
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

M Series
LCD Monitor
User Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Contents Notices......................................................................................................... iii Safety information...................................................................................... iv Care & Cleaning........................................................................................... v Chapter 1: Product introduction 1. 1 Welcome!.................................................................................... 1-1 1. 2 Package co

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Notices Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference, and • This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Safety information • Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came with the package. • T o prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture. • Never try to open the monitor cabinet. The dangerous high voltages inside the monitor may result in serious physical injury. • If the power supply is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Care & Cleaning • Before you lift or reposition your monitor, it is better to disconnect the cables and power cord. Follow the correct lifting techniques when positioning the monitor. When lifting or carrying the monitor, grasp the edges of the monitor. Do not lift the display by the stand or the cord. • Cleaning. T urn your monitor of f and unplug the power cord. Clean the monitor surface with a lint-free, non-abrasive cloth. Stubborn stains may be removed
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Where to find more information Refer to the following sources for additional information and for product and software updates. 1. ASUS websites The ASUS websites worldwide provide updated information on ASUS hardware and software products. Refer to http://www. asus. com 2. Optional documentation Y our product package may include optional documentation that may have been added by your dealer. These documents are not part of the standard package. vi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
1. 1 Welcome! ® Thank you for purchasing the ASUS LC D monitor! T h e l a t e s t w i d e s c r e e n L C D m o n i t o r f r o m A S U S p r o v i d e s a c r i s p e r, b r o a d e r, a n d brighter display, plus a host of features that enhance your viewing experience. W i t h t h e s e f e a t u r e s, y o u c a n e n j o y t h e c o n v e n i e n c e a n d d e l i g h t f u l v i s u a l experience that the monitor brings to you! 1. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
1. 3 Monitor introduction 1. 3. 1 Front view 1 2 3 4 5 6 1. button: • Selects a desired preset mode. • Exits the OSD menu or goes back to the previous menu when the OSD menu is active. • Aut omat ically adjust s t he image t o it s opt imized posit ion, clock, and phase by touching this button for 2-4 seconds (for VGA mode only). 2. • Decreases values or moves your selection left/down. • Contrast hotkey 3. MENU button: • Turns on the OSD menu. Enacts
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
4. • Increases values or moves your selection right/up. • Brightness hotkey 5. button: • Selects an available input source. 6. Power button/power indicator • T urns the monitor on/of f. • The color definition of the power indicator is as the below table. Status Description White ON White (fitful) Standby mode OFF OFF 1. 2 Back view ML Series(ML238/ML239) only for H SKU MS Series(MS236/MS238/MS246/MS248) only for H SKU ASUS M Series LCD Monitor 1-3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
M Series (20'' only of D SKU) M Series (20'' only of N SKU) 6 Rear connectors 1. DC-IN port. This port connects the power cord. VGA port. This 15-pin port is for PC VGA connection. HDMI port. This port is for connection with an HDMI compatible device. 4. Earphone jack. T h i s p o r t i s o n l y a v a i l a b l e w h e n a n H D M I c a b l e i s connected. 5. Kensington lock slot. DVI port. This port is for PC DVI connection. 1-4 Chapter 1: Product
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
2. 1 Assembling the monitor arm/base T o assemble the monitor arm/base: 1. Have the front of the monitor face down on a table. Place the circular arm on the back of the monitor by aligning the pins on the arm with the slots on the monitor. Use a coin or the like to turn the screw until the circular arm is securely attached to the monitor. Put the screw cover on the screw. Attach the circular base to the arm by using
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
MS Series 2. 2 Adjusting the monitor • For optimal viewing, we recommend that you look at the full face of the monitor, then adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you. • Hold the stand to prevent the monitor from falling when you change its angle. • Y ou can adjust the Series monitor ’ s angle from +20˚ to -5˚ and it allows 20˚ swivel M L adjustment from either left or right. -5 20 º º 20 20 º 0 It is normal that the monitor slightly sh
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
2. 3 Connecting the cables 1. Connect the cables as the following instructions: ML Series(ML238/ML239) only for H SKU MS Series(MS236/MS238/MS246/MS248) only for H SKU M Series (20'' only of D SKU) M Series (20'' only of N SKU) ASUS M Series LCD Monitor 2-3
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
• To connect the power cord: a. Connect the power adapter securely to the monitor ’ s DC input port. b. Connect one end of the power cord to the power adapter and the other end to a power outlet. • To connect the VGA/HDMI-DVI cable: a. Plug one end of the VGA/HDMI-DVI cable to the monitor ’ s VGA/HDMI port. Connect the other end of the VGA/HDMI-DVI cable to your computer's VGA/DVI port. c. T ighten the two screws to secure the VGA/DVI connector. • To use the earphone (
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
3. 1 OSD (On-Screen Display) menu 3. 1 How to reconfigure 1. T ap the MENU button to activate the OSD menu. Ta p, a n d t o navigate through the functions. Highlight the desired function a n d t a p t h e M E N U b u t t o n t o activate it. If the function selected has a sub-menu, tap and again to navigate through the sub-menu functions. Highlight the desired sub- menu function and tap the MENU button to activate it. Tap, and to change the s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
2. Color Y ou can adjust brightness, contrast, sharpness, saturation, position (VGA only), and focus (VGA only) from this menu. • Brightness: the adjusting range is from 0 to 100. is a hotkey to activate this function. • Contrast: the adjusting range is from 0 to 100. • Saturation: the adjusting range is from 0 to 100. • Color Temp. : contains four color modes including Cool, Normal, W arm, and User Mode. • Skin Tone: contains thr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
4. Input Select In this function, you can select your desired input source. System Setup Allows you to adjust the system. • Splendid Demo Mode: splits the screen into two for Splendid modes comparison. • Volume: the adjusting range is from 0 to 100. • ECO Mode: reduces power consumption. • OSD Setup: * Adjusts the horizontal position (H-Position)/the vertical position (V -Position) of the OSD from 0 to 100. * Adjusts the OSD timeout from 10 to 120 seconds. * Enables or disa
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
3. 2 S peci fi cat ions summar y (M Series) Panel Type TFT LCD Panel size 20", 23", 23. 6" (16:9) wide screen Max. Resolution 1920 x 1080 1600 x 900 Pixel pitch 0. 27 15 mm 0. 2768 mm 0. 2 6 5 5 mm 0. 2 6 5 2 mm 2 Brightness (Max. ) 250 cd/m Contrast Ratio (Typ. ) 1000:1 50, 000:1 10, 000, 000:1 50, 000, 000:1 Contrast Ratio (Max. ) 170°/160°(Typ., )(MS202/MS208) 170°/170°(Min., )178°/178°(Typ., )(ML239) Viewing angle(H/V) CR>10 150°/140°(Min., )170°/160°(Typ., )(MS236/MS238/MS246/MS24
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
3. 3 Troubleshooting (FAQ) Problem Possible Solution Power LED is not ON • Tap the button to check if the monitor is in the ON mode. • Check if the power cord is properly connected to the monitor and the power outlet. The power LED lights amber and there is • Check if the monitor and the computer are no screen image in the ON mode. • Make sure the signal cable is properly connected the monitor and the computer. • Inspect the signal cable and make sure none of the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
3. 4 Supported operating modes Resolution Horizontal Vertical Frequency Pixel Frequency Frequency (KHz) (Hz) (MHz) 720 x 400 31. 47 70. 08 28. 32 640 x 480 31. 47 59. 94 25. 18 640 x 480 35. 00 66. 66 30. 24 640 x 480 37. 87 72. 82 31. 50 640 x 480 37. 50 75. 00 31. 50 800 x 600 35. 16 56. 25 36. 00 800 x 600 37. 88 60. 32 40. 00 800 x 600 48. 08 72. 12 50. 00 800 x 600 46. 86 75. 00 49. 50 832 x 624 49. 72 74. 55 57. 28 1024 x 768 48. 36 60. 00 65. 00 1024 x 768 56. 476 70. 069 75. 00 1024 x 768 60. 02 75. 00Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Standardowy podręcznik operacyjny Asus Ml239

Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik operacyjny Asus Ml239

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik operacyjny Asus Ml239