Procedury instalacji uaktualnienia Frigidaire Fghc2335le4

Instalacja aktualizacji Frigidaire Fghc2335le4 jest bardzo prosta i można wykonać ją w kilku krokach. Pierwszym krokiem jest ustawienie urządzenia w trybie serwisowym, aby można było wykonać aktualizację. Następnie należy zlokalizować najnowszy plik aktualizacji w witrynie producenta i zapisać go na komputerze. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera poprzez kabel USB i uruchomić aplikację aktualizacyjną, aby przesłać aktualizację na urządzenie. Na koniec należy wyjąć kabel USB i uruchomić urządzenie, aby zakończyć proces instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Frigidaire Fghc2335le4

Wersja:

Miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

Podsumowanie

Dowiedz się więcej o tej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń, w tym o udoskonaleniach, znanych problemach oraz o tym, jak ją uzyskać. 

WAŻNESystemy Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7 i Windows Embedded POS Ready 7 osiągnęły koniec wsparcia podstawowego i są obecnie obsługiwane przez dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU). System Windows Thin PC osiągnął koniec wsparcia podstawowego; pomoc techniczna dla programu ESU nie jest jednak dostępna. 

Począwszy od lipca 2020 r. nie będą już dostępne opcjonalne wersje niezwiązane z zabezpieczeniami (nazywane wersjami "C") dla tego systemu operacyjnego. Systemy operacyjne w ramach wsparcia dodatkowego mają tylko skumulowane comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń (znane jako "B" lub aktualizacja wtorek).

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji sprawdź,  czy zostały zainstalowane wymagane aktualizacje w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację

Klienci, którzy zakupili dodatkową aktualizację zabezpieczeń (ESU) dla lokalnych wersji tego systemu operacyjnego, muszą wykonać procedury opisane w aktualizacji KB4522133, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia dodatkowego 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji ESU i obsługiwanych wersjach, zobacz KB4497181. 

Ponieważ aktualizacja ESU jest dostępna jako oddzielna jednostka SKU dla każdego z lat, w których są oferowane (2020, 2021 i 2022) — a ponieważ ESU można kupić tylko w określonych okresach 12 miesięcy — musisz osobno kupić trzeci rok ochrony ESU i aktywować nowy klucz na każdym odpowiednim urządzeniu, aby twoje urządzenia nadal otrzymywały aktualizacje zabezpieczeń w 2022 r.

Jeśli Twoja organizacja nie zakupiła trzeciego roku ochrony ESU, musisz zakupić ESU z lat 1, 2 i 3 dla odpowiednich urządzeń z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zanim zainstalujesz i aktywujesz klucze MAK w roku 3, aby otrzymywać aktualizacje. Kroki instalowania, aktywowania i wdrażania aktualizacji ESU są takie same w przypadku okresu pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych Aktualizacje zabezpieczeń dla kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows w ramach procesu licencjonowania zbiorowego i Kupowanie aktualizacji ESU systemu Windows 7 jako dostawcy rozwiązań w chmurze dla procesu CSP. W przypadku urządzeń osadzonych skontaktuj się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog poświęcony ESU.

Uwaga Aby uzyskać informacje o różnych typach aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatków Service Pack itd., zobacz następujący artykuł. Aby wyświetlić inne notatki i wiadomości dotyczące systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2, zobacz następującą stronę główną historii aktualizacji.

Ulepszenia

Ta skumulowana aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia, które są częścią aktualizacji KB5015861 (wydanej 12 lipca 2022 r. ), a także zawiera nowe ulepszenia dotyczące następujących problemów:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że narzędzia do rozwiązywania problemów z rozpoznawaniem mowy i sieci nie będą uruchamiane.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować przeciek tokenów usługi serwera lokalnego urzędu zabezpieczeń (LSASS). Ten problem dotyczy urządzeń, na których zainstalowano aktualizacje systemu Windows z dnia 14 czerwca 2022 r. lub nowsze. Ten problem występuje, gdy urządzenie wykonuje określoną formę usługi dla użytkownika (S4U) w niezau zaufanej usłudze systemu Windows (TCB) działającej jako usługa sieciowa.

  Wymusza zmianę zaostrzającą, która wymaga, aby drukarki i skanery korzystające z kart inteligentnych na potrzeby uwierzytelniania miały oprogramowanie układowe zgodne z sekcją 3. 2. 1 RFC 4556. Jeśli nie są zgodne, kontrolery domeny usługi Active Directory nie uwierzytelnią ich. Środki łagodzące, które zezwalały urządzeniom niezgodnym na uwierzytelnianie, nie będą istniały po 9 sierpnia 2022 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, zobacz KB5005408.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuniętych luk w zabezpieczeniach, zobacz Wdrożenie | Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń i Aktualizacje zabezpieczeń z sierpnia 2022 r.

Znane problemy z tą aktualizacjąNastępny krok 

Po zainstalowaniu tej aktualizacji i ponownym uruchomieniu urządzenia może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera" i aktualizacja może być wyświetlana jako Nie powiodła się w historii aktualizacji.

Jest to oczekiwane w następujących przypadkach:

Jeśli ta aktualizacja jest instalowana na urządzeniu z wersją, która nie jest obsługiwana w ramach programu ESU. Pełną listę obsługiwanych wersji znajdziesz w artykule KB4497181.

Jeśli nie masz zainstalowanego i aktywowanego klucza dodatków MAK aktualizacji ESU.

Jeśli zakupiono klucz ESU i napotkano ten problem, upewnij się, że zastosowano wszystkie wymagania wstępne i że klucz został aktywowany. Aby uzyskać informacje na temat aktywacji, zobacz ten wpis w blogu. Aby uzyskać informacje na temat wymagań wstępnych, zobacz sekcję Jak uzyskać tę aktualizację w tym artykule.

Począwszy od godziny 12:00 w sobotę, 10 września 2022 r., oficjalny czas w Chile będzie przechodził o 60 minut zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem rządu Chile o zmianie strefy czasowej (DST) z 9 sierpnia 2022 r. Spowoduje to przeniesienie zmiany czasowej, która była wcześniej od 4 września do 10 września.

Objawy, jeśli obejście nie jest stosowane na urządzeniach między 4 września 2022 a 11 września 2022:

Godzina wyświetlana w systemie Windows i aplikacjach nie będzie poprawna.

Aplikacje i usługi w chmurze, które korzystają z daty i godziny na potrzeby wbudowanych funkcji, takich jak Microsoft Teams i Microsoft Outlook, powiadomienia i planowanie spotkań mogą być wyłączone o 60 minut.

Automatyzacja korzystająca z daty i godziny, na przykład zadań zaplanowanych, może nie być uruchamiana w oczekiwanym czasie.

Sygnatura czasowa transakcji, plików i dzienników będzie wyłączona w 60 minut.

Operacje korzystające z protokołów zależnych od czasu, takich jak Kerberos, mogą powodować błędy uwierzytelniania podczas próby zalogowania się lub uzyskania dostępu do zasobów.

Może to również dotyczyć urządzeń z systemem Windows i aplikacji spoza Chile, jeśli nawiązuje połączenie z serwerami lub urządzeniami w Chile lub planuje spotkania w Chile lub uczestniczy w nich z innej lokalizacji lub strefy czasowej. Urządzenia z systemem Windows spoza Chile nie powinny korzystać z obejścia, ponieważ spowodowałoby to zmianę czasu lokalnego na urządzeniu.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB5018454.

Objawy 

Jak uzyskać tę aktualizacjęPrzed zainstalowaniem tej aktualizacjiWAŻNE Klienci, którzy kupili dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU) dla lokalnych wersji tych systemów operacyjnych, muszą wykonać procedury opisane w aktualizacji KB4522133, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. Wsparcie dodatkowe zakończyło się w następujący sposób:

W przypadku systemów Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 wsparcie dodatkowe zakończyło się 14 stycznia 2020 r.

W przypadku systemu Windows Embedded Standard 7 wsparcie dodatkowe zakończyło się 13 października 2020 r.

W przypadku systemu Windows Embedded POS Ready 7 wsparcie dodatkowe zakończyło się 12 października 2021 r.

W przypadku systemu Windows Thin PC wsparcie dodatkowe zakończyło się 12 października 2021 r. Pamiętaj, że pomoc techniczna dotycząca aktualizacji ESU nie jest dostępna w przypadku systemu Windows Thin PC.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji ESU i obsługiwanych wersjach, zobacz KB4497181.

Uwaga W przypadku systemu Windows Embedded Standard 7, aby można było pobierać aktualizacje z Windows Update lub Windows Server Update Services, musi być włączona funkcja Instrumentacja zarządzania Windows (WMI).

Warunkiem wstępnym

Konieczne jest zainstalowanie aktualizacji wymienionych poniżej i ponowne uruchomienie urządzenia przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego. Zainstalowanie tych aktualizacji poprawia skuteczność procesu aktualizacji i ogranicza potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń Microsoft.

  Aktualizacja stosu obsługi (SSU) z 12 marca 2019 r. (KB4490628). Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update. Ta aktualizacja jest wymagana, aby móc zainstalować aktualizacje, które są podpisane wyłącznie mechanizmem SHA-2.

  Najnowsza aktualizacja sha-2 (KB4474419) wydana 10 września 2019 r. Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja mechanizmu SHA-2 zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji SHA-2, zobacz Wymaganie obsługi podpisywania kodu SHA-2 2019 dla systemu Windows i programu WSUS.

  Aby uzyskać tę aktualizację zabezpieczeń, musisz ponownie zainstalować pakiet przygotowania licencji "Dodatkowy Aktualizacje zabezpieczeń (ESU)" (KB4538483) lub "Aktualizacja pakietu przygotowania licencji dodatkowych Aktualizacje zabezpieczeń (ESU)" (KB4575903), nawet jeśli wcześniej zainstalowano klucz ESU. Pakiet przygotowania licencji dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) nie będzie proponowany z poziomu programu WSUS. Aby uzyskać autonomiczny pakiet pakietu przygotowania licencji ESU, wyszukaj go w

Po zainstalowaniu powyższych elementów zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszej aktualizacji SSU (KB5016057). Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja SSU zostanie zaproponowana automatycznie, o ile jesteś klientem ESU. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w Aktualizacje stosu obsługi (SSU) i Stos obsługi Aktualizacje (SSU): często zadawane pytania.

Zainstaluj tę aktualizacjęKanał wersjiDostępneNastępny krok

Usługa Windows Update i Microsoft Update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana z witryny Windows Update, jeśli jesteś klientem ESU.

Wykaz usługi Microsoft Update

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7

Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej KB5016676.

Informacje pomocnicze

Dowiedz się więcej o standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Zarządzanie uaktualnieniami i uaktualnieniami głównymi oprogramowania obejmuje testowanie wstępnych wersji uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania, wdrażanie ich na urządzeniach użytkowników oraz egzekwowanie zasad nakazujących użytkownikom uaktualnianie urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sesję na WWDC 2021 Manage software updates in your organization (zarządzanie uaktualnieniami oprogramowania w organizacji).

Polecenia MDM dotyczące instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania

Poniżej znajduje się lista poleceń MDM dotyczących instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania. Te polecenia nie pozwalają na niestandardowe powiadomienia skierowane do użytkownika.

Uwaga: Od systemu macOS 13 komputer Mac rozpoznaje i reaguje na polecenia ScheduleOSUpdateScan, ScheduleOSUpdate, OSUpdateStatus oraz AvailableOSUpdate, nawet gdy urządzenie jest uśpione lub przełączone w tryb Power Nap.

Polecenie

Obsługiwany system operacyjny

Nadzorowane

Opis

Schedule an update scan (Zaplanuj skanowanie uaktualnień)

macOS

Tak

Żądanie, aby urządzenie wykonało w tle skanowanie uaktualnień systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Schedule an OS Update Scan (Planowanie skanowania uaktualnień systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

List available updates (Lista dostępnych uaktualnień)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Nie

Wysyła do urządzenia zapytanie o listę dostępnych uaktualnień systemu operacyjnego. W systemie macOS uaktualnienie wyników zwróconych przez to zapytanie wymaga użycia polecenia ScheduleOSUpdateScan. com/documentation/devicemanagement/list_the_available_os_updates">List the Available OS Updates (Lista dostępnych uaktualnień systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Schedule an update (Zaplanuj uaktualnienie)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Tak

Umożliwia serwerowi zaplanowanie uaktualnienia systemu operacyjnego i ustawienie priorytetu uaktualnień. com/documentation/devicemanagement/schedule_an_os_update">Schedule an OS Update (Planowanie uaktualnienia systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Update status (Status uaktualnienia)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Tak

Wysyła do urządzenia zapytanie o status uaktualnień oprogramowania. com/documentation/devicemanagement/get_the_os_update_status">Get the OS Update Status (Pobieranie statusu uaktualnienia systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Usługa Apple Software Lookup Service

Usługa Apple Software Lookup Service umożliwia pobieranie listy dostępnych uaktualnień oprogramowania.

Uwaga: Strona ta nie obejmuje obecnie pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

Systemy iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS 12. 0. 1 i nowsze pozwalają rozwiązaniom MDM na terminowe i dokładne obliczanie właściwego czasu uaktualnienia, gdy tylko zostanie ono opublikowane. Rozwiązanie MDM wysyła zapytanie o dokładną listę dostępnych uaktualnień, a następnie określa daną wersję podczas wysyłania polecenia ScheduleOSUpdate. Zaplanowanie uaktualnienia nie wymaga uruchamiania przez urządzenia polecenia AvailableOSUpdate z zapytaniem o dostępne uaktualnienia.

Odpowiedź JSON zawiera dwie listy dostępnych wydań oprogramowania:

 • PublicAssetSets: Ta lista zawiera najnowsze wydania dostępne publicznie (dla urządzeń nienadzorowanych) w przypadku próby instalacji uaktualnienia lub uaktualnienia głównego.

 • AssetSets: Ta lista (stanowiąca podzbiór listy PublicAssetSets) zawiera wszystkie wydania oprogramowania, które rozwiązania MDM mogą instalować na urządzeniach nadzorowanych.

Każdy element listy zawiera numer wersji systemu operacyjnego, datę publikacji, datę wygaśnięcia ważności oraz listę urządzeń obsługiwanych przez dane wydanie. Lista urządzeń jest zgodna z wartościami ProductName z urządzenia, które są zwracane przez początkowe żądanie uwierzytelnienia lub odpowiedź DeviceInformation.

Data wygaśnięcia ustawiana jest zwykle na 180 dni po dacie opublikowania. W miarę publikowania kolejnych uaktualnień daty wygaśnięcia poprzednich mogą ulegać zmianie. Jeśli brak jest daty wygaśnięcia, oznacza to, że wydanie nie wygasło. Wydanie uznawane jest za wygasłe tylko wtedy, gdy jego data wygaśnięcia przypada w przeszłości.

Zasoby są grupowane według platformy systemu operacyjnego. Obecnie wszystkie zasoby są dostępne w ramach platformy iOS, łącznie z tvOS i watchOS. Lista wersji produktów umożliwia określenie, które wersje są nowsze niż bieżąca wersja systemu operacyjnego. Tę listę wersji należy przekazać administratorowi jako listę potencjalnych kandydatów do uaktualnienia systemu operacyjnego.

Oto przykładowa odpowiedź:

{ "PublicAssetSets": {"iOS": [ {ProductVersion": "12. 5. 6", "PostingDate": "2022-09-28", "ExpirationDate": "2023-01-04", "SupportedDevices": ["iPad4, 1", "iPad4, 2", "iPad4, 3", "iPad4, 4", "iPad4, 5", "iPad4, 6", "iPad4, 7", "iPad4, 8", "iPad4, 9", "iPhone6, 1", "iPhone6, 2", "iPhone7, 1", "iPhone7, 2", "iPod7, 1"]}}, { "AssetSets": { "iOS": [ {""ProductVersion": "16. 3", "PostingDate": "2022-10-10", "ExpirationDate": "2023-01-08", "SupportedDevices": ["iPhone10, 1", "iPhone10, 2", "iPhone10, 3", "iPhone10, 4", "iPhone10, 5", "iPhone10, 6", "iPhone11, 2", "iPhone11, 6", "iPhone11, 8", "iPhone12, 1", "iPhone12, 3", "iPhone12, 5", "iPhone12, 8", "iPhone13, 1", "iPhone13, 2", "iPhone13, 3", "iPhone13, 4", "iPhone14, 2", "iPhone14, 3", "iPhone14, 4", "iPhone14, 5", "iPhone14, 6", "iPhone14, 7", "iPhone14, 8", "iPhone15, 2", "iPhone15, 3"]},

Daty wypuszczenia oprogramowania

Daty wydania, widoczność dla użytkownika z 90-dniowym odroczeniem MDM oraz kiedy uaktualnienie nie jest już dostępne w Apple.

macOS

iOS, iPadOS, tvOS

Dostępne w Apple

Ukryte przez MDM do

Niedostępne w Apple

12. 5

15. 6

(tvOS)

20. 07. 2022

18. 10. 2022

11. 12. 2022

12. 1

15. 6. 1

(iOS, iPadOS)

17. 08. 2022

15. 11. 2022

11. 7

12. 6

15. 7

(iOS, iPadOS)

16. 0

(iOS, tvOS)

12. 9. 2022

14. 02. 2023 (15. 7)

22. 01. 2023 (11. 7, 12. 6, 16. 0)

16. 1

(tylko modele iPhone’a 14)

14. 09. 2022

13. 2022

21. 2022

(iOS)

22. 2022

8. 1. 3

(iOS)

10. 2022

22. 2023

11. 7. 1

12. 1

13. 0

16. 1

24. 2023

14. 1, 12. 1, 16. 1)

07. 2023 (13. png"/>

15. 1

(iOS, iPadOS)

27. 2022

25. 2023

13. 1

16. 1

(iOS, iPadOS)

7. 2022

07. 2023

(tvOS dla Apple TV 4K (3. generacji))

16. 2

(iOS)

30. 2022

28. 2. 2023

28. 2

13. 3. 2023

13. 2023

Instalowanie uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania

W celu zapewnienia instalowania tylko kodu podpisanego przez Apple, proces instalowania uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania Apple używa takiego samego sprzętowego źródła zaufania, jak proces bezpiecznego rozruchu. Uwierzytelnianie oprogramowania systemowego Apple sprawia, że na iPhonie, iPadzie oraz Macu (z pełną ochroną włączoną przy użyciu Narzędzia bezpiecznego uruchamiania) możliwe jest instalowanie tylko kopii wersji systemu operacyjnego podpisywanych aktualnie przez Apple. Ten proces pozwala Apple na wycofanie podpisywania starszych wersji systemów operacyjnych ze znanymi podatnościami, co zapobiega atakom typu downgrade.

Uwaga: Wszystkie czynności instalacyjne w systemie macOS 12. 1 lub nowszym obsługują użycie tokena inicjującego do uwierzytelniania na komputerach Mac z układem scalonym Apple.

Czynności instalacyjne w zakresie uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania obejmują:

Czynność

Minimalne obsługiwane systemy operacyjne

Opis

InstallASAP

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

W iOS, iPadOS oraz tvOS, instalowanie wcześniej pobranego uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania.

W macOS, pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i wywołanie powiadomienia o ponownym uruchomieniu odliczania.

Domyślna

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

Pobranie lub instalacja uaktualnienia lub uaktualnienia głównego w zależności od bieżącego stanu. Administratorzy MDM mogą sprawdzać słownik UpdateResults w celu przeglądu zaplanowanych uaktualnień.

InstallForce

Restart (Uruchom ponownie)

macOS 11

Wykonanie domyślnej czynności, a następnie wymuszenie ponownego uruchomienia, jeśli to uaktualnienie tego wymaga. Instalacja uaktualnienia głównego oprogramowania zawsze tego wymaga.

Ważne: InstallForceRestart może spowodować utratę danych.

InstallLater

macOS 11

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i zainstalowanie go w późniejszym terminie.

NotifyOnly

macOS 11

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i powiadomienie użytkownika.

DownloadOnly

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania bez instalowania go.

Zarządzanie uaktualnieniami głównymi i pośrednimi oprogramowania iOS i iPadOS

W systemach iOS i iPadOS uaktualnienia i uaktualnienia główne są oferowane użytkownikom w ramach standardowego procesu powiadamiania oraz w aplikacji Ustawienia. Jeśli urządzenie jest przypisane w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, użytkownicy nie muszą przeglądać i akceptować uaktualnionych warunków korzystania z systemu operacyjnego, aby skończyć uaktualnienie lub zmianę wersji oprogramowania. Jeśli urządzenie nie ma ustawionego kodu, możesz skończyć instalację zdalnie przy użyciu rozwiązania MDM.

Jeśli urządzenie ma ustawiony kod, rozwiązanie MDM wysyła uaktualnienie lub uaktualnienie główne oprogramowania do urządzenia, urządzenie dodaje je do kolejki, a następnie prosi użytkownika o wprowadzenie kodu w celu natychmiastowego rozpoczęcia instalacji lub odroczenia instalacji na noc.

Po wysłaniu polecenia instalacji uaktualnienia oprogramowania urządzenie wyświetla powiadomienie o dostępności uaktualnienia lub uaktualnienia głównego i opisuje je zgodnie z wymaganiami organizacji. Wszystkie uaktualnienia lub uaktualnienia główne oprogramowania wysyłane przez MDM są traktowane jako wymagane i mogą być opóźnione do trzech razy przez użytkownika. Po trzecim opóźnieniu użytkownika urządzenie wymaga od niego zaplanowania uaktualnienia lub instalacji nowej wersji na ten wieczór w celu dalszego korzystania z urządzenia (z wyjątkiem połączeń alarmowych).

Możesz uaktualnić system do wersji iOS 16 lub iPadOS 16. 1 (nowe wydanie główne systemu operacyjnego). Możesz także zamiast tego instalować uaktualnienia pośrednie do wersji iOS 15 oraz iPadOS 15 (nawet gdy dostępna jest już wersja iOS 16 lub iPadOS 16. 1).

Na przykład, na iPhonie z systemem iOS 15. 6 dostępne są następujące opcje:

 • Pozwolenie użytkownikom na pozostanie przy systemie iOS 15 (poprzednim wydaniu głównym) i dalsze otrzymywanie uaktualnień pośrednich (na przykład iOS 15. 7).

 • Pozwolenie użytkownikom na instalację uaktualnienia głównego do systemu iOS 16 (nowe główne wydanie systemu operacyjnego).

Dzięki temu użytkownicy mogą nadal korzystać z ważnych uaktualnień zabezpieczeń, podczas gdy Ty możesz pracować nad zatwierdzeniem najnowszej wersji głównej do codziennej pracy w danym środowisku.

Dostawcy oprogramowania MDM mogą zarządzać tą funkcją w urządzeniach zarejestrowanych w MDM. Nowe polecenie Settings ze słownikiem SoftwareUpdateSettings zawiera klucz (RecommendationCadence) z tymi trzema wartościami:

 • 0: Pokazuje obie opcje (domyślnie).

 • 1: Pokazuje uaktualnienie oprogramowania z niższym numerem wersji, jeśli jest dostępne.

 • 2: Pokazuje uaktualnienie główne systemu operacyjnego o wyższym numerze wersji.

Ten wybór można wymusić za pomocą MDM, co pozwala pozostać przy poprzedniej wersji (na przykład iOS 15. 5). Opcja ta jest oferowana przez pewien czas po uaktualnieniu głównym.

Zarządzanie uaktualnieniami i uaktualnieniami głównymi oprogramowania macOS

W systemie macOS 11 wprowadzonych zostało wiele zmian dotyczących instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania, aby upodobnić ten mechanizm do stosowanego w systemach iOS i iPadOS. Proces przeprowadzający instalowanie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania dokonuje zmian w systemie operacyjnym jeszcze przed wykonaniem ponownego uruchomienia. To rozwiązanie znacznie zmniejsza czas przerwy w działaniu Maca podczas instalacji uaktualnień lub aktualziacji. Kolejne wersje systemu macOS zawierały więcej ulepszeń. Dodatkowe ulepszenia przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Uwaga: Użytkownicy instalujący uaktualnienia główne na komputerach z układem scalonym Apple muszą być właścicielami woluminu.

Minimalna wersja systemu operacyjnego

Ulepszenie

macOS 12. 3

Administratorzy mogą kontrolować priorytet planowania pobierania i przygotowywania żądanego uaktualnienia. Ustawienie klucza Priority na High w poleceniu ScheduleOSUpdate traktuje uaktualnienie tak, jakby użytkownik sam je zaplanował.

Uaktualnienia główne do systemu macOS 13 lub nowszego korzystają z następujących ulepszeń:

 • Dostępne czynności instalacyjne obejmują teraz polecenia InstallForceRestart, InstallLater, NotifyOnly oraz DownloadOnly.

 • Uaktualnienia główne są teraz przyrostowe, dzięki czemu zawierają mniej danych do pobrania, instalowane są szybciej, wymagają zapieczętowanego woluminu systemowego i mogą być wykonywane przez dowolnego użytkownika. System macOS 12. 1 lub nowszy obsługuje opóźnianie tej nowej ścieżki uaktualnień głównych przy użyciu rozwiązania MDM.

macOS 13

 • Mac rozpoznaje i reaguje na polecenia ScheduleOSUpdateScan, ScheduleOSUpdate, OSUpdateStatusAvailableOSUpdate, nawet gdy urządzenie jest uśpione lub przełączone w tryb PowerNap.

Na komputerach Mac można zainstalować profil konfiguracji, aby umożliwić następujące automatyczne funkcje:

 • Sprawdzanie dostępności uaktualnień i uaktualnień głównych macOS w tle

 • Pobieranie i instalowanie uaktualnień funkcji XProtect oraz Gatekeeper

 • Pobieranie i instalowanie automatycznych uaktualnień bezpieczeństwa

 • Pobieranie uaktualnień i uaktualnień głównych macOS

 • Instalowanie uaktualnień i uaktualnień głównych macOS

Mac sprawdza dostępność uaktualnień i uaktualnień głównych co około 6 godzin. Uaktualnienia są zaplanowane na automatyczną instalację, jeśli Mac spełnia określone kryteria — na przykład, jeśli na Macu jest uruchomiona tylko ograniczona liczba procesów oraz poziom naładowania baterii wynosi 50% lub Mac jest podłączony do zasilania, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Po pobraniu i przygotowaniu uaktualnienia lub uaktualnienia głównego, użytkownik jest informowany o potrzebie instalacji.

Zezwalanie użytkownikowi na tymczasowe odroczenie instalowania uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania macOS

Aby uzyskać większą kontrolę, w systemie macOS 12. 3 lub nowszym można wymusić zainstalowanie określonego uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania, jednocześnie umożliwiając użytkownikom odroczenie ich określoną liczbę razy. Rozwiązanie MDM obsługujące tę funkcję może określić liczbę opóźnień przy użyciu czynności InstallLater, w której ta liczba określana jest przez klucz MaxUserDeferrals.

Powiadomienie o instalacji wyświetlane jest średnio raz na 24 godziny. Odroczenie następuje, gdy użytkownik zamyka okno Powiadomienia lub klika opcję „Przypomnij mi jutro”. Użytkownik ma następujące opcje uaktualnienia lub uaktualnienia głównego po kliknięciu w powiadomienie:

 • Instaluj teraz: Następuje pobranie i natychmiastowe zainstalowanie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego

 • Spróbuj w nocy: Następuje pobranie i zainstalowanie w późniejszym terminie

  Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, w oparciu o uczenie maszynowe na podstawie danych z ostatnich 21 dni, Mac znajdzie najlepszy czas na pobranie i zainstalowanie uaktualnienia między 02:00 a 04:00 (nie zawsze będzie to o tej porze).

 • Przypomnij mi jutro: Odracza instalację uaktualnienia lub uaktualnienia głównego do następnego dnia

  Uwaga: Po osiągnięciu maksymalnej liczby odroczeń zachowanie systemu macOS obejmuje cechy InstallForceRestart.

Jeśli użytkownik nie zauważy powiadomienia lub je zignoruje, uaktualnienie nie zostanie zainstalowane wieczorem. Ostateczne powiadomienie o instalacji pomija tryb Nie przeszkadzać. Liczba możliwych opóźnień uaktualnienia może być zmieniona przez wysłanie nowego polecenia przez administratora rozwiązania MDM. W takiej sytuacji następuje wyzerowanie licznika opóźnień na Macu.

Wymuszanie instalowania uaktualnień lub uaktualnień głównych oprogramowania macOS

Aby wymusić zamknięcie aplikacji w celu zainstalowania uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania, użyj czynności InstallForceRestart. Wszystkie aplikacje na Macu kończą pracę, nawet jeśli zawierają niezachowane dokumenty. Uaktualnienie lub uaktualnienie główne wymaga, aby poziom naładowania baterii notebooka Mac wynosił 50% lub komputer był podłączony do zasilania.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 65PUS8204/12 , 50PUS8204/12 , 55PUS8204/12 , 65OLED934/12 , 55OLED854/12 , 65OLED854/12 , 55OLED934/12 , 65OLED804/12 , 65OLED984/12 , 55OLED804/12 , 75PUS7354/12 , 50PUS7334/12 , 65PUS7354/12 , 50PUS7394/12 , 43PUS7394/12 , 50PUS7354/12 , 58PUS7304/12 , 70PUS7304/12 , 50PUS7304/12 , 55PUS7354/12 , 43PUS7354/12 , 43PUS7334/12 , 55PUS7334/12 , 65PUS7304/12 , 55PUS8804/12 , 55PUS7504/12 , 43PUS7304/12 , 55PUS7394/12 , 55PUS7304/12 , 50PUS8804/12 , 50PUS7504/12 , 55PUS9104/12 , 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFH5501/88 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 40PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 65PUS6521/60 , 40PFH5501/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 32PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 43PUS6551/12 , 49PUS6581/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 40PFH6510/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFH6550/88 , 40PFK6510/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6580/12 , 40PFT6510/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS7909/12 , 55PUS9109/12 , 65PUS9109/60 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 48PFS8109/12 , 55PUS8809/12 , 55PFS8209/12 , 55PFS8159/60 , 55PFS8159/12 , 55PFS8109/60 , 55PFS8109/12 , 48PFS8209/12 , 48PFS8159/12 , 55PFK6559/12 , 47PFK6559/12 , 42PFK6559/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

Procedury instalacji uaktualnienia Frigidaire Fghc2335le4

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Frigidaire Fghc2335le4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Frigidaire Fghc2335le4