Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018

Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018 to kompletny poradnik dla każdego, kto chce nauczyć się jak skonfigurować idealne wyposażenie dodatkowe do kiteboardingu. Poradnik zawiera szczegółowe informacje na temat doboru sprzętu, takich jak linie, szelki, żagle, kamizelki ratunkowe i wiele więcej. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące korzystania z wyposażenia, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną jazdę. Przeczytanie tego poradnika jest konieczne, aby w pełni wykorzystać potencjał kiteboardingu i cieszyć się nim w bezpieczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018

Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie elementów wyposażenia dodatkowego może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie.

Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą działać jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego firma Volvo zaleca, aby przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia, które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne*

Szyba przednia jest wyposażona w folię odbijającą promieniowanie cieplne (IR), co zmniejsza nagrzewanie kabiny pasażerskiej od promieniowania słonecznego.

Ustawienie wyposażenia elektronicznego, takiego jak transponder, za powierzchnią szklaną z folią odbijającą promieniowanie cieplne, może wpływać na jego działanie i sprawność.

W celu zapewnienia optymalnego działania wyposażenia elektronicznego, należy je ustawiać w tej części szyby przedniej, na której nie ma folii odbijającej promieniowanie cieplne (patrz wyróżniony obszar na ilustracji).

Powierzchnie na których nie jest nałożona folia IR (odbijająca promieniowanie podczerwone).

Wymiar A to odległość między górną krawędzią przedniej szyby a początkiem pola. Wymiar B to odległość między górną krawędzią przedniej szyby a końcem pola.

Szanujemy Twoją prywatność
Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie.

Pozwala nam to zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach.
Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie wysokości wskaźników]

Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy.

§ 2. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim]

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 5;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1;

4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1.

§ 3. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym]

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 0;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8.

§ 4. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów niesłyszących]

W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1;

4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1.

§ 5. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów słabosłyszących]

W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 5;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1;

4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1.

§ 6. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera]

W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:

1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 6;

3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1;

4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1.

§ 7. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów słabowidzących]

1. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 5;

3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 1.

2. W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 8;

2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 8.

§ 8. [Wysokości wskaźników dla poszczególnych kwot dotacji celowych w przypadku uczniów niewidomych]

1. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 6;

2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 8;

3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 2, 6.

2. W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:

1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 20;

2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy – wysokość wskaźnika wynosi 20.

§ 9. [Wysokości wskaźników zwiększających kwoty poszczególnych dotacji celowych w przypadkach zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018]

W przypadkach zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018, którego koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy w związku z art. 115 ust. 2 pkt 1 i art. 116 ust. 2 pkt 1 ustawy, wysokość wskaźnika zwiększającego:

1) kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy, wynosi:

a) 2, 0 – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

b) 2, 6 – w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

c) 2, 0 – w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

d) 2, 4 – w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

e) 2, 3 – w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;

2) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy, wynosi:

a) 2, 3 – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

b) 2, 6 – w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

c) 2, 3 – w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

d) 2, 4 – w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,

e) 2, 3 – w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;

3) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, wynosi 2, 5 – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2315).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. 617), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 147 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 2203).

Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyposażenia dodatkowego Cabrinha Contra 2018