Podręcznik użytkownika i konfiguracji Asus Dsl N55u

Podręcznik użytkownika i konfiguracji ASUS DSL-N55U jest przydatnym źródłem informacji na temat sieci bezprzewodowych. Dokument ten zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące konfiguracji i używania modemu DSL-N55U. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji routera, łączenia z siecią, tworzenia sieci bezprzewodowej, zarządzania siecią i wielu innych. Podręcznik jest łatwy w użyciu i zawiera szczegółowe instrukcje, które pomogą użytkownikom w pełni wykorzystać swój modem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i konfiguracji Asus Dsl N55u

Rejestrując urządzenie, możesz łatwo zarządzać gwarancją produktu, uzyskać pomoc techniczną i śledzić stan naprawy.

Zarejestruj produkt

Routery ASUS obsługują kilka typów połączeń z siecią WAN (sieć rozległa). Typy są wybierane z rozwijanego menu obok Typu połączenia WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu.

Zapoznaj się z filmem powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować połączenie internetowe dla routera.

Krok 1: Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

W tym przykładzie wykorzystano urządzenie [RT-AC66U B1].

 1. Podłącz adapter AC modemu do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz adapter AC routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 3. Użyj innego kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera bezprzewodowego.
 4. Użyć kolejnego kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

Krok 2: Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://router. com/pl, to aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny).

Bezprzewodowe routery ASUS wykorzystują interfejs konfiguracyjny oparty o stronę internetową, który pozwala na skonfigurowanie urządzenia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome.

Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).. com/images/2020/10/15/e2ba31b6-1449-4950-81ba-b73ec2b9f76c. png"/>

Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 4: Podczas logowania się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji internetowej (QIS).

Adnotacja: Powiązne informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

Krok 5: Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informaqcji na temat konfiguracji, przejdź do [WAN] > [Internet Connection] (połączenie internetowe).

Lista typów połączenia WAN:

 • Automatyczne IP
 • Statyczne IP
 • PPPoE
 • PPTP
 • L2TP

Automatyczne IP

Uruchom WAN: włącza lub wyłącza WAN. Przy domyślnym typie połączenia, możesz uzyskać nowy adres IP poprzez włączenie i wyłączenie WAN.

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe. Typowym zastosowaniem dla NAT jest router podłączony do siecie LAN i uzyskujący IP z sieci WAN. W sieci LAN, każde urządzenie sieciowe ma prywatny adres IP (LAN IP), ale tylko jeden z adresów IP jest adresem publicznym (WAN IP). Aby udzielić urządzeniom sieciowym dostępu do Internetu, router zmienia prywatny adres IP na własny, publiczny adres IP dla wszystkich pakietów wychodzących. Router zapisuje wszystkie wymagane informacje w tableli (Tabela NAT), aby przychodzące pakiety danych zostały przypisane do odpowiedniego urządzenia sieciowego.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: pozwala routerowi uzyskać adres IP automatycznie poprzez serwer DNS od dostawcy usług internetowych.

Uwierzytelnienie: to pole może być zależne od dostawcy usług internetowych. Upewnij się u dostawcy usług internetowych, czy to pole jest wymagane, jeśli tak - wypełnij je.

Nazwa hosta: Możesz ustawić nazwę hosta dla swojego routera. Jest to czasami wymagane przez dostawce usług internetowych.

Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Dostawcy usług internetowych monitorują adresy MAC urządzeń podłączonych do ich usług i mogą zablokować podłączenie nowego urządzenia do sieci Internet. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Skontaktuj się z dotawcą usług internetowych i poproś o dodanie adresu MAC do listy akceptowalnych adresów.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłaczonego do sieci.

Częstotliwość odpytywania DHCP: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często. Aby temu zapobiegać zmień częstotliwość odpytywania DHCP.
W domyślnym trybie agresywnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 20 sekund i podejmie trzy kolejne próby.
W trybie normalnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 120 sekund i podejmie dwie kolejne próby.

Statyczne IP

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów źródłowych lub końcowych na nowe.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez bramę.

Adres IP: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz go wpisać w tym polu.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maske podsieci w tym polu.

Brama domyślna: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz podać bramę domyślną w tym polu.

Serwer DNS: to pole pozwala podać adres serwera DNS, z którym kontaktuje się router.

Uwierzytelnienie: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłączonego do sieci.

PPPoE

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe.

Uzyskaj WAN IP automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie adres IP od dostawcy usług internetowych.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie połączenie z sererem DNS dostawcy usług internetowych.

Nazwa użytkownika: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Hasło: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach. To pole jest opcjonalne i pozwala skonfigurować rozłączanie połączeń z dostawcą internetowym po określonym czasie. Wartość zero wyłącza tę funcję.

MTU: Rozmiar największego datagramu dla pakietów PPPoE. Dymyślną wartością jest 1492. Zmień tę wartość, tylko gdy dostawca łącza internetowego tego wymaga.

MRU: Rozmiar największego pakietu danych PPPoE.

Nazwa usługi: możesz ustawić nazwę usługi w tym polu. Czasami dostawca łącza tego wymaga.

Nazwa Koncentratora PPPoE: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej. Ustal to z dostawcą usługi i wypełnij, jeśli jest wymagane.

Dodatkowe ustawienia pppd: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Uruchom połączenie VPN + DHCP: Możesz zdecydować, czy włączyć połączenie VPN i DHCP, czy też nie.

Adres MAC: Adres MAC(Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierotnie podłaczonego do sieci.

PPTP

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maskę podsieci w tym polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to Modem USB, PPPoE, PPTP lub L2TP. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to PPPoE.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach.

Ustawienia PPTP: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwe lub adres IP serwera VPN.

L2TP

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwę lub adres IP serwera VPN.

Często zadawane pytania (FAQ)

Przekierowanie portów działa tylko z sieciami wewnętrznymi/intranetowymi (LAN), ale nie można uzyskać do nich dostępu przez Internet (WAN).

 • Najpierw upewnij się, że funkcja przekierowywania portów jest poprawnie skonfigurowana. Odnieś się do powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ): Jak skonfigurować serwer wirtualny/zasady przekierowywania portów?
 • Pamiętaj, że jeżeli router wykorzystuje adres IP prywatnej sieci WAN (takiej, jak podłączona przez inny router/switch/modem z wbudowaną funkcją routera/Wi-Fi), może potencjalnie dojść do umieszczenia routera w obrębie wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS i przekierowywanie portów nie będą funkcjonowały poprawnie w takim środowisku. Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ): [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie i konfiguracja DDNS
 • Zakresy prywatnych sieci IPv4:
  Klasa A: 10. 0. 0 – 10. 255. 255
  Klasa B: 172. 16. 0 – 172. 31. 255
  Klasa C: 192. 168. 0 – 192. 255

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  ASUS DSL-N55U - Instrukcja obsługi pl.

  Podręcznik
  użytkownika

  DSL-N55U

  Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi
  Stylowy router
  DSL-N55U charakteryzuje się
  podwójnym pasmem 2. 4GHz oraz
  5GHz zapewniającym jednoczesne
  przesyłanie strumieni HD; serwer
  SMB, serwer UPnP AV i serwer FTP
  do wymiany plików 24 godz/7 dni
  w tygodniu; Możliwość obsługi
  300. 000 sesji. Technologia ASUS
  Green Network Technology, która
  zapewnia do 70% oszczędności
  energii.

  PL6895
  Czwarta edycja
  Październik 2011

  Copyright (C) 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i
  oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać
  w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek
  formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej
  dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia
  ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
  Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)
  produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,
  modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub,
  gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
  ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA
  JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
  WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB
  WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
  OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
  KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
  JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB
  KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
  BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
  DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLI
  FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
  W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
  PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
  SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
  SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
  DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
  INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
  MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM
  PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
  Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
  muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
  odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
  wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

  Spis treści

  1 Szybki przegląd

  5

  Zawartość opakowania............................................................ 5
  Twój router ADSL...................................................................... 5
  Opcje montażu.......................................................................... 7

  2 Tworzenie sieci

  Pozycjonowanie routera........................................................... 8
  Co jest potrzebne...................................................................... 9
  Podłączanie urządzeń............................................................ 10
  Połączenie przewodowe (A)............................................................ 10
  Przed kontynuowaniem........................................................ 11
  Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony............................... 11
  Skonfigurować ustawienia TCP/IP do
  automatycznego uzyskiwania adresu IP..................................... 13
  Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone................... 14
  Konfiguracja routera ADSL............................................................... 15

  3 
  Konfiguracja przez web GUI

  Logowanie do GUI web.......................................................... 19
  Korzystanie z ustawień zabezpieczonej sieci Wi-Fi (WPS).... 21
  Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci bezprzewodowej... 23
  Zarządzanie klientami sieci.................................................. 25
  Monitorowanie urządzenia USB........................................... 26
  Używanie AiDisk do wykonania ustawień serwera FTP i
  otoczenia sieciowego............................................................ 28
  Wykorzystywanie routera jako UPnP Media Server........... 30
  Zarządzanie pasmem EzQoS................................................. 31
  Monitorowanie ruchu w sieci.......................................................... 33
  Konfiguracja ustawień zaawansowanych............................ 34
  Ustawienia serwera DHCP................................................................ 34
  Aktualizacja firmware........................................................................ 36

  

  Spis treści
  Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień................... 37
  Udostępnianie plików w urządzeniu pamięci USB................. 38
  Wykonanie ustawień drukarki sieciowej............................. 41

  4 Używanie programów narzędziowych

  Device Discovery.................................................................... 45
  Firmware Restoration............................................................ 46
  Kreator ustawień ADSL.......................................................... 47

  5 Rozwiązywanie problemów

  Rozwiązywanie problemów.................................................. 51
  Usługa ASUS DDNS................................................................ 54
  Często zadawane pytania (FAQ)..................................................... 54

  Appendices

  Notices.................................................................................... 56
  Informacje kontaktowe producenta.................................... 66
  Informacje o globalnych punktach błękitnej linii dla sieci.... 67

  1

  Szybki przegląd

  Zawartość opakowania
  DSL-N55U
  Kabel sieciowy
  Adapter zasilania
  Kabel telefoniczny

  Karta gwarancyjna
  Instrukcja szybkiego uruchomienia
  Pomocniczy dysk CD (podręcznik,
  
  narzędzia)
  Rozdzielacz (zależy od regionu)

  NOTES:
  o Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje
  go, skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy
  technicznej; patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy
  ASUS na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.
  o Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania
  w przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub
  wymiana.

  Twój router ADSL

  3
  2

  1

  4

  6
  7

  11

  9

  12

  13

  10

  8

  1

  ADSL LED
  Stałe światło: Ustanowione połączenie ADSL.
  Miganie: Brak połączenia ADSL lub brak możliwości ustanowienia połączenia ADSL

  3

  WAN LED
  Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia.
  Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).
  

  LAN LED
  Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).
  2. 4GHz LED & 5GHz LED
  Wyłączona: Brak sygnału 2. 4 GHz lub 5 GHz.
  Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
  Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie
  bezprzewodowe.

  6

  Gniazdo ADSL
  Podłącz kablem RJ-11 do rozdzielacza lub to gniazdka telefonicznego.

  Gniazdo zasilania (DC-In)
  Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w
  skład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.

  Włącznik zasilania
  Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia
  bezprzewodowego.

  Wyłącznik Wi-Fi
  Przełączenie powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Wi-Fi.

  Gniazda USB 2. 0/USB 1. 1
  Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 2. 1 takich jak dyski
  twarde USB lub pamięci flash USB.
  Do jednego z tych gniazd można podłączyć kabel USB iPada w celu
  naładowania iPada.
  Do jednego z tych gniazd można podłączyć kabel USB drukarki w celu
  skonfigurowania drukarki sieciowej. Szczegółowe informacje patrz punkt
  Konfigurowanie drukarki sieciowej.

  Przycisk WPS
  Przycisk służy do uruchamiania procesu konfiguracji przycisku WPS.

  Gniazda LAN 1 ~ 4
  Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia połączenia
  sieciowego.

  Dioda zasilania
  Wyłączona: Brak zasilania.
  Włączona: Urządzenie jest gotowe.
  Powolne miganie: Tryb ratunkowy
  Szybkie miganie: Trwa przetwarzanie WPS.
  Przycisk zerowania
  Przycisk służy do zerowania lub przywracania domyślnych ustawień systemu.

  NOTES:
  o Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie
  innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
  o Dane techniczne::
  Zasilacz sieciowy
  prądu stałego

  Wejście prądu stałego: +19 V przy prądzie
  maks. 1, 58 A;

  Temperatura pracy

  0~40oC

  Przechowywanie

  0~70oC

  Wilgotność
  działania

  50~90%

  20~90%

  Opcje montażu
  Po wyjęciu z opakowania router ADSL należy ustawić na płaskiej
  powierzchni takiej jak szafka czy półka. Urządzenie można także
  zamontować na ścianie lub na suficie.
  W celu montażu ASUS
  routera ADSL:
  1. Odszukaj pod spodem
  dwa zaczepy montażowe. Odznacz na płaskiej
  powierzchni dwa otwory.
  3. Wkręć dwie ST3. 5*40 śruby
  aż do pozostawienia 1/4''
  długości.
  4. Ustaw zaczepy ASUS
  routera ADSL na ST3. 5*40 śrubach.
  Uwaga: Wyreguluj ponownie ST3. 5*40 śruby, jeśli nie można
  zaczepić DSL-N55 na dwóch ST3. 5*40 śrubach lub jeśli
  połączenie jest zbyt luźne.

  2

  Tworzenie sieci

  Pozycjonowanie routera
  Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego
  pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi
  urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:
  o Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby
  zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do
  urządzeń sieciowych.
  o Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz
  bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
  o W celu zapobieżenia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać
  urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie
  pasma 802. 11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń
  peryferyjnych 2, 4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów
  bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich
  obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych, lodówek oraz
  innego wyposażenia przemysłowego.
  o Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej
  wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje
  dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można
  uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://
  www. asus. com.
  o Aby zapewnić najlepszy sygnał bezprzewodowy należy
  ukierunkować trzy odłączane anteny, jak na ilustracji poniżej.

  900
  450

  Co jest potrzebne
  Do wykonania ustawień sieci, potrzeba jednego lub dwóch
  komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:
  o Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/
  1000BaseTX)
  o Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802. 11a/b/g/n
  o Zainstalowana usługa TCP/IP
  o Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
  Safari lub Google Chrome

  Uwagi:
  o Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci
  bezprzewodowej w celu połączenia z siecią, można zainstalować w
  komputerze adapter WLAN
  IEEE 802. 11a/b/g/n.
  o Dzięki technologii podwójnego pasma, router bezprzewodowy
  obsługuje równolegle bezprzewodowe sygnały 2, 4GHz i 5GHz.
  Umożliwia to wykonywanie działań powiązanych z Internetem,
  takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomości
  e-mail z wykorzystaniem pasma 2, 4GHz, przy równoległym
  przesyłaniu strumieni wysokiej jakości plików audio/wideo, takich
  jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.
  o W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z
  jednopasmową bezprzewodową kartą sieciową IEEE 802. 11b/g/n,
  będzie można korzystać tylko z pasma 2, 4 GHz.
  o W przypadku korzystania z tylko jednego komputera z dwupasmową
  bezprzewodową kartą sieciową IEEE 802. 11a/b/g/n, będzie można
  korzystać z pasma 2, 4 GHz lub 5 GHz.
  o W przypadku korzystania z dwóch komputerów z bezprzewodowymi
  kartami sieciowymi IEEE 802. 11a/b/g/n, będzie można równocześnie
  korzystać z pasma 2, 4 GHz i 5 GHz.
  o Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami
  sieciowymi, nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

  Podłączanie urządzeń
  WAŻNE!
  o Do wykonania ustawień routera bezprzewodowego należy
  wykorzystać połączenie przewodowe, aby uniknąć możliwych
  problemów spowodowanych stabilnością połączenia
  bezprzewodowego.
  o Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS
  wykonać następujące czynności:
  o Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli
  modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również
  wyciągnąć.
  o Ponownie uruchomić komputer (zalecane).

  Połączenie przewodowe (A)

  Network
  cable

  W celu wykonania ustawienia routera ADSL poprzez
  połączenie przewodowe:
  1. Podłącz złącze linii rozdzielacza do gniazdka telefonicznego i
  podłącz telefon do portu telefonu. Podłącz dostarczony Kabel telefoniczny phone cable,
  Podłącz port bezprzewodowego routera ADSL do portu DSL
  rozdzielacza. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputer
  do gniazda sieci lokalnej routera ADSL.

  Przed kontynuowaniem
  Uwagi: Przed konfiguracją DSL-N55, wykonać czynności
  opisane w tej części dla komputera hosta i klientów sieciowych.

  Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
  Windows(R) 7
  1. ????????????????? Start & gt; Internet
  Kliknij przycisk
  Explorer w celu uruchomienia
  przeglądarki internetowej.
  2.????????????????? Tools
  (Narzędzia) & gt; Internet options
  (Opcje internetowe) & gt; zakładkę
  Connections (Połączenia) & gt;
  LAN settings (Ustawienia sieci
  LAN).

  3.???????????????????????
  Na ekranie Local Area
  ??????????????????????
  Network (LAN) Settings
  (Ustawienia sieci lokalnej
  (LAN)) odznacz opcję Use a
  proxy server for your LAN
  (Użyj serwera proxy dla
  sieci LAN). Po zakończeniu kliknij
  przycisk OK.

  MAC OS
  1. W przeglądarce
  Safari kliknąć Safari
  & gt; Preferences
  (Preferencje)
  & gt; Advanced
  (Zaawansowane) & gt;
  Change Settings...
  (Zmień ustawienia... )
  2. Na ekranie Network
  (Sieć) usunąć
  zaznaczenie FTP Proxy
  (Proxy FTP) i Web Proxy
  (HTTP) (Proxy www (HTTP)). Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

  Uwagi: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania serwera
  proxy, patrz funkcja pomocy danej przeglądarki.

  Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
  uzyskiwania adresu IP.
  1. Kliknij przycisk Start & gt;
  Control Panel (Panel
  Sterowania) & gt; Network and
  Internet (Sieć i Internet)
  & gt; Network and Sharing
  Center (Centrum sieci i
  udostępniania) & gt; Manage
  network connections
  (Zarządzaj połączeniami
  sieciowymi). Zaznacz opcję Internet
  Protocol Version 4 (TCP/
  IPv4) (Protokół internetowy
  w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub
  Internet Protocol Version
  6 (TCP/IPv6) (Protokół
  internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)), a następnie kliknij
  przycisk Properties (Właściwości). W celu automatycznego
  uzyskania ustawień iPv4 IP,
  zaznacz opcję Obtain an
  IP address automatically
  (Automatycznie uzyskaj
  adres IP).
  W celu automatycznego
  uzyskania ustawień
  iPv6 IP, zaznacz opcję
  Obtain an IPv6
  address automatically
  adres IPv6). Kliknij ikonę Apple
  umieszczoną w górnej
  lewej części ekranu. Kliknij polecenie System
  Preferences (Preferencje
  systemu) & gt; Network
  (Sieć) & gt; Configure...
  (Konfiguruj... )
  3. Na zakładce TCP/IP
  wybierz Using DHCP (Z
  użyciem DHCP) na liście
  rozwijalnej Configure
  IPv4 (Konfiguruj IPv4).
  Uwagi: Informacje dotyczące konfiguracji ustawień połączenia
  TCP/IP komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje
  wsparcia.

  Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. Kliknij przycisk Start & gt; Internet
  2. Kliknij przycisk Tools
  Connections (Połączenia).
  3.????????????????? Never dial
  Zaznaczyć opcję
  ????????????????
  a connection (Nigdy nie
  wybieraj połączenia). Po zakończeniu kliknij przycisk
  OK.
  Uwagi: Szczegółowe informacje o wyłączaniu połączenia dialup, patrz funkcja pomocy przeglądarki sieciowej.
  14

  Konfiguracja routera ADSL
  1. Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL upewnij się,
  że świeci stałym światłem wskaźnik ADSL na panelu przednim
  DSL-N55.

  2. Uruchom przeglądarkę sieci web. Nastąpi automatyczne
  uruchomienie strony sieci web QIS i rozpocznie się wykrywanie
  typu połączenia, wartości VPI/VCI i trybu enkapsulacji.
  Uwaga:Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana
  po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć
  ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.

  15

  3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Apply (Zastosuj).

  Jeśli funkcja QIS nie wykrywa typu połączenia z Internetem,
  kliknij Manual Setting (Ustawienie ręczne) i ręcznie wykonaj
  ustawienia połączenia z Internetem.
  Uwaga:
  W przypadku takiej konfiguracji stosowany jest typ PPPoE
  połączenia z Internetem. Typ ekranu konfiguracji różni się dla
  różnych typów połączenia z Internetem.
  Od swojego Dostawcy usług internetowych (ISP) uzyskaj
  wymagane informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło.

  16

  4. Konfiguracja połączenia z Internetem jest zakończona.

  o Kliknij polecenie Going to Internet (Wejście do Internetu),
  aby surfować po Internecie.
  o Kliknij polecenie Simply Wireless Security Setting (Proste
  ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej), aby
  skonfigurować podstawowe ustawienia bezpieczeństwa w
  tym SSID, uwierzytelnianie i sposób szyfrowania dla routera
  bezprzewodowego. (Zalecane)
  o Kliknij opcję Back to main page page (Powrót do strony
  głównej), aby powrócić do strony głównej sieciowego
  interfejsu graficznego użytkownika (GUI).

  17

  5. Zmień nazwę sieci (zalecane) i wpisz hasło celem ustanowienia
  bezpiecznych środowisk bezprzewodowych 2, 4 GHz i 5 GHz.

  18

  3 Konfiguracja przez web GUI
  Logowanie do GUI web
  Router ADSL ASUS jest dostarczany z intuicyjnym GUI (graphics
  user interface (graficzny interfejs użytkownika)), który umożliwia
  łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez przeglądarkę sieci
  web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome.
  Aby zalogować się do GUI web:
  1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
  Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adres
  IP routera ADSL: 192. 168. 1. 1

  2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
  (admin) i hasło (admin).

  o Dla klientów sieciowych upewnić się, że ustawienia TCP/IP
  pozwalają na automatyczne uzyskiwanie adresu IP, wyłączyć
  ustawienia serwera proxy, wyłączyć ustawienia połączenia
  dial-up i anulować połączenie dial-up.
  o Dodatkowe informacje, patrz rozdział Przed kontynuacją w
  niniejszej instrukcji.

  19

  3. Nastąpi uruchomienie GUI web routera ADSL. Użyj GUI web do
  konfiguracji różnych ustawień sieci bezprzewodowej.

  20

  Korzystanie z ustawień zabezpieczonej sieci Wi-Fi (WPS)
  Funkcja WPS (Ustawienia zabezpieczonej sieci Wi-Fi) umożliwia
  proste skonfigurowanie zabezpieczonej i chronionej sieci
  bezprzewodowej.
  Uwagi:
  o Upewnić się, że klienty sieci wykorzystują bezprzewodowe
  karty sieciowe z funkcją WPS.
  o Systemy operacyjne Windows(R) i karty/adaptery
  bezprzewodowej sieci LAN z obsługą WPS:
  Obsługiwany system operacyjny

  Obsługa bezprzewodowego adaptera

  Windows Vista 32/64
  Windows 7 32/64
  Windows 2008

  Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi
  WL-167g i WL-160W))
  Sterownik ASUS WL-167g v2 v. 3. 0. 6. 0 lub nowszy
  Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v2. 0 lub
  nowszy

  Windows XP SP2/SP3
  Windows 2003 32-bitowy SP2/SP3

  Sterownik ASUS WL-167g v2 v. 2. 0 lub nowszy
  Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1. 4. 0 lub
  Windows XP/2003 64-bit
  Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit
  Windows 2003 32-bit SP1 / 2003
  32-bit
  Windows 2000 SP4

  Bezprzewodowa karta LAN ASUS z programem
  narzędziowym ASUS WLAN
  21

  Korzystanie z WPS:
  1. W polu WPS kliknąć czerwony przycisk w celu uruchomienia
  konfiguracji przycisku WPS.

  Uwagi: W celu uruchomienia konfiguracji przycisku WPS
  można również nacisnąć przycisk WPS na routerze ADSL. W celu zakończenia konfiguracji sieci bezprzewodowej
  wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie.
  Niezbędne informacje o typie połączenia z
  Internetem uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP).

  22

  Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci
  bezprzewodowej
  Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownym
  dostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.
  W celu wykonania ustawień zabezpieczenia sieci
  bezprzewodowej:
  1. Wprowadź w przeglądarce sieci web adres 192. 1
  2. Na ekranie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
  (admin) i hasło (admin), a następnie kliknij OK. Nastąpi
  uruchomienie GUI web routera ADSL. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę
  System status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawienia
  zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak SSID, poziom
  zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.
  Uwaga: Można ustawić różne zabezpieczenia sieci
  bezprzewodowej dla pasm 2, 4GHz i 5GHz.

  Ustawienia zabezpieczenia 2, 4GHz

  23

  Ustawienia zabezpieczenia 5GHz

  4. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej
  (SSID)), wprowadź unikalną nazwę dla sieci bezprzewodowej.
  5. Na rozwijanej liście Security Level (Poziom zabezpieczenia),
  wybierz metodę szyfrowania dla sieci bezprzewodowej.
  WAŻNE! Standard IEEE 802. 11n zakazuje używania wysokiej
  przepustowości z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru.
  Jeśli używane są te metody szyfrowania, szybkość danych
  spadnie do szybkości połączenia 54Mbps IEEE 802. 11g.

  6. Wprowadź klucz hasła zabezpieczenia.
  7. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).

  24

  Zarządzanie klientami sieci
  W celu zarządzania klientami sieci:
  1. Uruchom GUI web routera ADSL. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Client
  Status (Stan klienta), aby wyświetlić informacje o klientach
  sieciowych.

  3. W polu Priority (Priorytet) w oknie Client List (Lista klientów),
  można ustawić pakiet priorytetu dla każdego klienta, jako
  Normal (Normalny), High (Wysoki) lub Low (Niski).
  Uwaga: Ustawienia priorytetu można również skasować w
  Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) & gt; WAN & gt;
  zakładka QoS.

  4. Aby zablokować dostęp klienta do sieci, wybierz klienta i
  kliknij Block (Zablokuj).
  Uwaga: Ustawienia filtru adresów MAC można również
  skasować w Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) & gt;
  Firewall & gt; zakładka MAC Filter (Filtr MAC).

  25

  Monitorowanie urządzenia USB
  Router ADSL ASUS udostępnia dwa porty USB2. 0 do podłączania
  urządzeń USB, takich jak urządzenie pamięci masowej USB, aparat
  USB i drukarka USB, co umożliwia monitorowanie otoczenia pracy,
  udostępnianie plików i drukarki z klientami w sieci.
  Uwaga: Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie
  do portu USB2. 0 na panelu tylnym posiadanego routera ADSL,
  urządzenia pamięci masowej USB takiego jak dysk twardy
  USB lub napęd flash USB. Patrz lista obsługiwanych urządzeń
  Plug-n-Share Disk pod adresem http://event. com/2009/
  networks/printersupport/dsl-n55u. htm
  WAŻNE! Aby umożliwić innym użytkownikom sieci dostęp do
  urządzenia USB należy najpierw utworzyć konto użytkownika.
  Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części tego
  podręcznika znajdują się w części Korzystanie z AiDisk do
  wykonania ustawień serwera FTP i otoczenia sieciowego.

  Aby monitorować urządzenie USB:
  2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB
  Disk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje o
  urządzeniu USB.

  26

  3. W polu Serwer multimediów, kliknij GO (PRZEJDŹ), aby
  umożliwić urządzeniom UPnP (Universal Plug and Play
  (Uniwersalne Plug and Play)), takim jak PS3 dostęp doplików
  multimedialnych na dysku USB.
  Uwaga: Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać w
  następnej części tego podręcznika Używanie routera jako
  serwera mediów UPnP. W polu AiDisk Wizard (Kreator AiDisk) kliknij GO (PRZEJDŹ),
  aby ustawić serwer FTP dla udostępniania pliku w Internecie.
  o Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części tego
  podręcznika Używanie AiDisk do wykonania ustawień
  serwera FTP i otoczenia sieciowego.
  o Na zewnętrznym dysku twardym/dysku flash USB:
  o Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków
  twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje
  dostęp odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i
  NTFS.
  o W celu bezpiecznego wysunięcia dysku USB uruchomić
  interfejs web GUI (http://192. 1), a następnie na
  stronie Network Map (Mapa sieci) & gt; External USB disk
  status (Status zewnętrznego dysku USB) & gt; w polu Safely
  Remove disk (Wysuń bezpiecznie dysk) kliknij przycisk
  Remove (Wysuń).
  o Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować
  uszkodzenie danych.

  27

  Używanie AiDisk do wykonania ustawień
  serwera FTP i otoczenia sieciowego
  AiDisk umożliwia ustawienie serwera FTP i udostępnianie
  zawartości dysku USB klientom w sieci.
  Uwaga: Przed użyciem AiDisk sprawdź, czy do portu USB
  routera bezprzewodowego włożony został dysk USB.

  Aby używać AiDisk:
  1. Kliknij AiDisk z menu nawigacji w lewej części ekranu. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze
  AiDisk), kliknij Go (Przejdź).

  28

  3. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przydzielić
  użytkownikom mającym dostęp do współdzielonych danych. Aby utworzyć własną domenę dla strony FTP poprzez usługi
  DDNS ASUS, wybierz I will use the service and accept the
  Terms of service (Będę korzystał z tej usługi i akceptuję
  warunki korzystania z usługi) i wprowadź nazwę domeny. Kliknij Next (Dalej), aby zakończyć ustawienia.

  5. Po zakończeniu kliknij Finish (Zakończ).
  6. Aby uzyskać dostęp do utworzonej strony FTP, uruchom
  przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej firmy i
  wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp
  (ftp:// & lt; nazwa domeny & gt;).
  29

  Wykorzystywanie routera jako UPnP Media
  Server
  Router ADSL umożliwia urządzeniom multimedialnym UPnP
  (Universal Plug and Play (Uniwersalne Plug and Play)), takim jak
  PS3 i XBox 360, dostęp do plików multimedialnych z dysku USB
  podłączonego do routera ADSL.
  Uwaga: Przed użyciem funkcji serwera mediów UPnP należy
  zainstalować w urządzeniu UPnP kartę sieci bezprzewodowej.

  Aby używać routera jako serwera UPnP:
  1. Kliknij Serwer multimediów w menu nawigacji z lewej strony
  ekranu. Wybierz UPnP Media Server: Enabled (Serwer mediów
  UpnP: Włączony). Router bezprzewodowy jest teraz gotowy
  do współdzielenia plików medialnych zapisanych na dysku
  twardym USB.

  Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące połączenia
  urządzenia UPnP z routerem bezprzewodowym i dostępu
  do plików multimedialnych na dysku USB, znajdują się w
  podręczniku użytkwonika urządzenia UPnP.
  WAŻNE! Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania
  plików/zawartości z dysku USB, patrz punkt Udostępnianie
  plików z urządzenia pamięci USB w niniejszej instrukcji obsługi.
  30

  Zarządzanie pasmem EzQoS
  Zarządzanie pasmem EzQoS umożliwia ustawienie priorytetu
  pasma i zarządzanie ruchem sieciowym.
  Aby ustawić priorytet szerokości pasma:
  1. Kliknij EzQoS Bandwidth Management (Zarządzanie
  pasmem EzQoS) z menu nawigacji w lewej części ekranu.

  Uwaga: Ręcznie wpisać prędkość przesyłania danych celem
  zapobieżenia wykrywaniu przez router błędnej prędkości
  przesyłania danych z niestabilnej sieci.

  31

  2. Kliknij każdą z czterech aplikacji w celu ustawienia priorytetu
  szerokości pasma:
  Ikona

  Opis
  Gaming Blaster
  Router obsługuje ruch sieciowy z pierwszeństwem dla gier.
  Aplikacja Internetu
  Router obsługuje e-mail, przeglądanie sieci web i innych aplikacji
  Internetu z pierwszeństwem dla usług HTTP.
  AiDisk
  Router nadaje priorytet dla funkcji serwera FTP.
  Voip/Video Streaming
  Router nadaje priorytet dla streamingu oraz VOIP. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia konfiguracji.

  32

  Monitorowanie ruchu w sieci
  Funkcja monitorowania ruchu umożliwia ocenę wykorzystania
  pasma i szybkości połączenia z Internetem, sieci LAN, sieci
  przewodowej, WLAN (2, 4GHz lub 5GHz).
  W celu monitorowania ruchu w sieci:
  1. Kliknij zakładkę EzQoS Bandwidth Management
  (Zarządzanie pasmem EzQoS) & gt; Traffic Monitor (Monitor
  ruchu). Wybierz typy usług/sieci, które chcesz monitorować: Internet,
  LAN, Wired (Przewodowa), Wireless (Bezprzewodowa)
  (2. 4GHz) i Wireless (Bezprzewodowa)(5GHz). Z listy rozwijalnej wybierz Real-time (Czas rzeczywisty) jako
  sposób monitorowania.

  33

  Konfiguracja ustawień zaawansowanych
  Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) umożliwiają
  konfigurację zaawansowanych funkcji routera ADSL.

  Ustawienia serwera DHCP
  Można włączyć w routerze ADSL funkcję DHCP Server (Serwer
  DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie uzyskiwać
  adresy IP z routera ADSL.

  Uwaga: Router ADSL ASUS może obsługiwać do 253

  adresów IP sieci.

  W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) w
  menu nawigacji z lewej strony ekranu. W menu LAN, kliknij DHCP Server (Serwer DHCP).

  34

  3. W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? ),
  zaznacz Yes (Tak). W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu
  IP), wprowadź adres początkowy IP. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP),
  wprowadź adres końcowy IP. W polu Lease Time (Czas dzierżawy), wprowadź czas
  zakończenia ważności adresów IP, po czym router
  bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
  klientom sieci.
  o Dla początkowych i końcowych adresów zakresu IP, zalecamy
  używanie:
  o Adres IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbą z
  zakresu 2 do 254)
  o IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP)
  nie powinien być wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres
  końcowy zakresu IP).

  35

  Aktualizacja firmware
  Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS,
  pod adresem http://www.

  Aktualizacja firmware:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu
  nawigacji w lewej części ekranu.?
  2. W menu Administration (Administracja), kliknij Firmware
  Upgrade (Aktualizacja firmware). W polu New Firmware File (Nowy plik firmware), kliknij Browse
  (Przeglądaj), aby zlokalizować nowy firmware w komputerze. Kliknij Upload (Prześlij). Proces przesyłania zajmie około trzech
  minut.
  Uwaga: Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router
  bezprzewodowy automatycznie przejdzie do trybu awaryjnego
  lub trybu awarii lub zacznie wolno migać wskaźnik LED zasilania
  na panelu przednim. Aby odzyskać lub przywrócić system
  należy użyć programu narzędziowego Firmware Restoration.

  36

  Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień
  Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z
  menu nawigacji w lewej części ekranu.?

  2. W menu Administration (Administracja), kliknij Restore/Save/
  Upload Setting (Przywróć/zapisz/prześlij ustawienia). Wybierz zadania w celu:
  o?????????????????????????????????????????????
  Przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych,
  kliknij Restore (Przywroć) i kliknij OK w komunikacie
  potwierdzenia.
  o ???????????????????????????????????????????????? Save
  Aby zapisać bieżące ustawienia systemu, kliknij
  (Zapisz) i kliknij Save (Zapisz) w oknie pobierania pliku,
  aby zapisać plik systemowy w preferowanej ścieżce.
  o ??????????????????????????????????????????????????????
  Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij
  Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik systemowy do
  przywrócenia, a następnie kliknij Upload (Prześlij).

  37

  Udostępnianie plików w urządzeniu pamięci USB
  Tworzenie konta użytkownika
  Konta użytkownika należy utworzyć przed udostępnieniem
  plików lub danych w urządzeniu pamięci masowej USB.
  W celu utworzenia konta użytkownika:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) & gt; USB
  Application (Aplikacja USB) w menu nawigacji, z lewej strony
  ekranu. Kliknij Share with account (Udostępnij konto) i kliknij OK,
  aby włączyć funkcję udostępniania. Kliknij ikonę Add account (Dodaj konto). W polach Account (Konto) oraz Password (Hasło), wprowadź
  nazwę i hasło klienta/komputera w sieci. Wpisz ponownie hasło
  w celu potwierdzenia. Kliknij Add (Dodaj), aby dodać konto do
  listy.
  Przydzielanie praw dostępu
  W celu przydzielenia praw dostępu:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienie zaawansowane) & gt; USB
  Application (Aplikacja USB) z menu nawigacji w lewej części
  2. Wybierz konto, dla którego mają zostać przydzielone prawa
  dostępu.
  38

  3. Z listy folderów plików, wybierz typ praw dostępu, który ma
  zostać przydzielony określonym folderom plików:
  o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
  zapisu określonemu folderowi plików.
  o R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
  odczytu określonemu folderowi plików.
  o Brak: Wybierz tę opcję, jeśli określony folder plików ma nie
  być udostępniany. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany. W zakładce Miscellaneous setting (Różne ustawienia),
  ustaw grupę roboczą jako WORKGROUP w celu umożliwienia
  wszystkim komputerom w obrębie grupy roboczej
  WORKGROUP dostęp do urządzenia pamięci masowej routera
  ADSL USB. Uruchom My Network Place (Moje miejsce sieciowe) w
  komputerze podłączonym do routera bezprzewodowego.
  Kliknij view work group computers (widok komputerów
  grupy roboczej), po czym router bezprzewodowy pojawi się
  w kategorii Workgroups (Grupy robocze). Wszystkie pliki
  na urządzeniu pamięci masowej USB zostaną udostępnione
  komputerom w sieci.
  Udostępnianie plików przez serwer FTP
  Router ADSL ASUS umożliwia udostępnianie plików w urządzeniu
  pamięci masowej USB przez serwer FTP, komputerom w sieci LAN
  lub przez Internet.
  WAŻNE! Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie
  do portu USB2. 0 na panelu tylnym posiadanego routera
  bezprzewodowego, urządzenia pamięci masowej USB, takiego
  jak dysk twardy USB lub napęd flash USB. Sprawdź stronę sieci
  web ASUS pod adresem www. com w celu uzyskania tabeli
  obsługi systemu plików HD.
  Uwaga: Upewnić się, że dysk USB został bezpiecznie wysunięty.
  Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować
  uszkodzenie danych.
  39

  Aby udostępnić pliki przez serwer FTP:
  1. Upewnij się, że poprzez AiDisk ustawiony został serwer FTP.
  Uwaga: Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części
  tego podręcznika Używanie AiDisk do wykonania ustawień
  serwera FTP i otoczenia sieciowego. Włącz usługę DDNS dla dostępu do serwera FTP. W tym celu,
  wykonaj następujące czynności:
  a. W menu nawigacji, kliknij zakładkę Advanced
  (Zaawansowane) & gt; WAN & gt; DDNS.
  b. W polu Enable the DDNS Client? (Włączyć klienta
  DDNS? ), zaznacz Yes (Tak).
  c. Wprowadź User Name or E-mail Address (Nazwa
  użytkownika lub adres e-mail) i Password or DDNS key
  (Hasło lub klucz DDNS).
  d. Wprowadź Host name (Nazwa hosta). Format to
  xxx. asuscomm. com, gdzie xxx jest nazwą hosta.
  e. Po zakończeniu, kliknij Apply (Zastosuj). W menu nawigacji, kliknij zakładkę Advanced Setting
  (Ustawienia zaawansowane) & gt; USB Application (Aplikacja
  USB) & gt; FTP Share (Udostępnij FTP) i wybierz konto, dla
  którego mają zostać przydzielone prawa. Z listy plików/folderów, wybierz typ praw dostępu, który ma
  zostać przydzielony określonym plików/folderów:
  o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
  zapisu określonych plików/folderów.
  o W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
  wyłącznie określonych plików/folderów.
  odczytu określonych plików/folderów.
  o Brak: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być
  udostępniany. W celu dostępu do serwera FTP, wprowadź w przeglądarce sieci
  web lub programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp
  ftp:// & lt; nazwa hosta & gt;. com i nazwę użytkownika
  oraz hasło.
  40

  Wykonanie ustawień drukarki sieciowej
  Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do
  wykonania ustawień drukarki USB w routerze ADSL i zezwól na
  dostęp klientów sieciowych do drukarki USB.
  o W celu sprawdzenia, czy drukarka USB jest kompatybilna z
  routerem bezprzewodowym ASUS patrz lista obsługiwanych
  urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
  http://event. com/2009/networks/printersupport/dsln55u. htm
  o Funkcja serwera druku routera ADSL nie jest obsługiwana w
  systemie Windows(R) 2000.

  W celu wykonania ustawień drukarki USB:
  1. Uruchom program narzędziowy ASUS Wireless Utilities z
  pomocniczego dysku CD, a następnie kliknij Run Network
  Printer Setup Program (Uruchom program Network Printer
  Setup).

  41

  2. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia
  ustawień sprzętu, a następnie kliknij Next (Dalej). Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień.
  Kliknij Next (Dalej).

  42

  4. Kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia instalacji. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows(R) w celu
  instalacji sterownika drukarki.

  43

  6. Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi
  będą mogli korzystać z drukarki.

  44

  4 Używanie programów
  narzędziowych
  o Zainstaluj programy narzędziowe routera bezprzewodowego
  z dostarczonej pomocniczej płyty CD.
  o Jeśli wyłączona jest funkcja Autorun (Autoodtwarzanie),
  uruchom setup. exe w głównym katalogu pomocniczej płyty
  CD.

  Device Discovery
  Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję
  routera ADSL ASUS i umożliwia konfigurację urządzenia.
  Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
  o Na pulpicie komputera, kliknij Start & gt; All Programs
  (Wszystkie programy) & gt; ASUS Utility & gt; Router
  bezprzewodowy DSL-N55U & gt; Device Discovery.

  o Kliknij przycisk Configure (Konfiguruj), aby uzyskać
  dostęp do interfejsu Web GUI i skonfigurować router
  bezprzewodowy.
  o Kliknij przycisk Search (Wyszukaj), aby wyszukać znajdujące
  się w zasięgu routery bezprzewodowe ASUS.
  o Kliknij przycisk Exit (Wyjdź), aby wyjść z aplikacji.

  45

  Firmware Restoration
  Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
  sprzętowego) wykorzystywane jest w routerze ADSL ASUS w
  przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania
  sprzętowego. Powoduje ono wczytanie określonego
  oprogramowania sprzętowego. Proces trwa około trzech do
  czterech minut.
  WAŻNE! : Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware
  Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego)
  uruchomić tryb ratunkowy.

  Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware
  Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
  1. Odłącz router ADSL od źródła zasilania. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Reset (Zerowanie) na tylnym
  panelu i jednocześnie podłącz router ADSL do zasilania. Kiedy
  dioda zasilania na panelu czołowym powoli miga wskazując,
  że znajduje się on w trybie ratunkowym, zwolnij przycisk Reset
  (Zerowanie). Skorzystać z poniższych informacji w celu konfiguracji ustawień
  TCP/IP:
  Adres IP: 192. x
  Maska podsieci: 255. 255. 0
  4. Na pulpicie komputera, kliknąć Start (Start) & gt; All Programs
  (Wszystkie programy) & gt; ASUS Utility DSL-N55U Wireless
  Router (Narzędzie routera bezprzewodowego ASUS DSLN55U) & gt; Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania
  sprzętowego).

  46

  5. Wybrać plik oprogramowania sprzętowego, a następnie kliknąć
  przycisk Upload (Pobierz).
  Uwaga: Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania
  sprzętowego i nie może być używane na pracującym
  routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja
  oprogramowania sprzętowego musi być wykonywana przez
  interfejs przeglądarki sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz
  Rozdział 3: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.

  Kreator ustawień ADSL
  Kreator ustawień ADSL pomaga w wykonaniu ustawień ADSL i
  ustanowieniu bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową,
  poprzez użycie funkcji WPS.
  Używanie kreatora WPS:
  1. Na pulpicie komputera, kliknij Start & gt; All Programs
  (Wszystkie programy) & gt; ASUS Utility (Narzędzie ASUS) & gt;
  DSL-N55U ADSL router (Router DSL-N55U ADSL) & gt; ADSL
  Setting Wizard (Kreator ustawień ADSL). Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dostępu do urządzenia. Po
  zakończeniu kliknij Next (Dalej).

  47

  3. Wpisz domyślną nazwę użytkownika admin ihasło admin, a
  następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Poczekaj kilka minut na zakończenie wykrywania przez router
  ADSL rodzaju połączenia z Internetem.

  48

  5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dla swojego rodzaju
  połączenia z Internetem. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  49

  6.

  50

  5

  Rozwiązywanie problemów
  Uwaga: Jeśli wystąpią problemy nie omówione w tym
  rozdziale, skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS.

  Nie można uzyskać dostępu do przeglądarki sieci web w celu
  konfiguracji routera.
  o Usunąć ciasteczka i pliki w przeglądarce sieciowej. W tym celu,
  1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie kliknij Tools
  (Narzędzia) & gt; Internet Options... (Opcje internetowe)
  2. W opcji Temporary Internet files (Tymczasowe pliki
  internetowe), kliknij Delete Cookies... (Usuń pliki cookie) i
  Delete Files... (Usuń pliki... )
  NOTE: Polecenie dotyczące usuwania ciasteczek i plików są
  różne dla różnych przeglądarek sieciowych.

  o Wyłączyć ustawienia serwera proxy, połączenie dial-up
  i skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
  uzyskiwania adresu IP. Dodatkowe informacje, patrz rozdział
  Przed kontynuacją w niniejszej instrukcji.
  Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z
  routerem.
  Poza zakresem:
  o Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
  o Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
  Uwierzytelnianie:
  o Użyj połączenia przewodowego do połączenia z
  o Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia
  o Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu na więcej
  niż pięć sekund.
  51

  Nie można znaleźć routera:
  o Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym na dłużej niż
  pięć sekund.
  o Sprawdź ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie jak
  SSID i ustawienia szyfrowania.
  o Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na
  panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/
  wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.
  Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter
  bezprzewodowej sieci LAN.
  o Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
  o Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do
  prawidłowego routera bezprzewodowego.
  o Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest
  zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
  o Sprawdź ustawienia szyfrowania.
  o Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet.
  Niedostępny Internet.
  o Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL in a routerze ADSL.
  o Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze ADSL jest
  WŁĄCZONA. Jeśli dioda LED nie jest WŁĄCZONA, zmień kabel i
  spróbuj ponownie.
  Gdy kontrolka "Link (Łącze)" modemu ADSL jest WŁĄCZONA
  (nie miga), oznacza to, że dostęp do Internetu jest możliwy.
  o Uruchom ponownie komputer.
  o Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego uruchomienia
  routera ADSL i przekonfiguruj ustawienia.
  o Sprawdź, czy dioda LED WAN routera ADSL jest WŁĄCZONA.
  o Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
  o Sprawdź, czy komputer może uzyskać adres IP (przez sieć
  przewodową i bezprzewodową).
  o Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest skonfigurowana na
  używanie lokalnej sieci LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana
  na używanie serwera proxy.
  52

  Jeśli kontrolka ADSL "LINK (ŁĄCZE)" świeci stałym światłem
  lub jest wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy
  - router nie może nawiązać połączenia z siecią ADSL.
  o Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
  o Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu
  kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz
  ponownie.
  o Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje
  WYŁĄCZONA, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.
  Zapomniane zostały nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania.
  o Spróbuj ustawić połączenie przewodowe i ponownie
  skonfigurować szyfrowanie połączenia bezprzewodowego.
  o Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu routera ADSL
  na więcej niż pięć sekund.
  Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?
  o Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na panelu tylnym routera ADSL
  na dłużej niż pięć sekund.
  o Sprawdź część Firmware Restoration w rozdziale 5 tego
  podręcznika użytkownika.
  Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami
  domyślnymi:
  Nazwa użytkownika: admin
  Hasło:
  admin
  Włączenie DHCP:
  Tak (jeśli jest podłączony kabel WAN)
  IP address:
  192. 1
  Nazwa domeny:
  (Blank)
  Maska podsieci:
  255. 0
  Serwer DNS 1:
  Serwer DNS 2:
  SSID (2. 4GHz):
  ASUS
  SSID (5GHz):
  ASUS_5G

  53

  Usługa ASUS DDNS
  DSL-N55U obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie urządzeń
  w punkcie serwisowym, jeśli zarejestrowana została usługa ASUS
  DDNS i wymagane jest zachowanie oryginalnej nazwy domeny,
  konieczny jest transfer danych. W celu uzyskania dalszych
  informacji należy skontaktować się ze wsparciem technicznym
  Asus.
  o Przy braku aktywności w domenie - takiej jak rekonfiguracja
  routera lub dostęp do zarejestrowanej nazwy domeny - w
  ciągu 90 dni, system automatycznie usunie zarejestrowane
  informacje.
  o Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w
  używaniu urządzenia należy skontaktować się z punktem
  serwisowym.

  Często zadawane pytania (FAQ)
  1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub
  zarejestrowane przez innych?
  Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje,
  system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i
  nazwa domeny może być zarejestrowana przez innych. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został
  zakupiony sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go
  zarejestrować?
  Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla
  posiadanego routera. Usługa DDNS jest wbudowana w router,
  dlatego można zarejestrować ją w dowolnym czasie. Przed
  rejestracją, kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzić, czy została
  zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system zarejestruje
  nazwę hosta automatycznie.

  54

  3. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała
  dobrze, jednak moi znajomi zgłaszają mi, że nie mogą
  uzyskać dostępu do domeny.
  Sprawdź następujące elementy:
  1. Czy działa prawidłowo Internet. Czy działa prawidłowo serwer DNS. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
  Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy
  domeny należy skontaktować się z punktem serwisowym. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla
  oddzielnego dostępu do serwerów http i ftp?
  Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny
  dla jednego routera. Użyj mapowania portów do wdrożenia
  zabezpieczenia w sieci. Dlaczego, po ponownym uruchomieniu routera, widoczne
  są inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie
  konfiguracji routera?
  Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a
  ASUS DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie
  MS DOS i na stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP
  mają różny odstęp czasu na aktualizację IP. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub, czy jest to wersja
  testowa?
  Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre
  routery ASUS. Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje
  usługę ASUS DDNS.

  55

  Załączników
  Ogłoszeń
  ASUS Recycling/Takeback Services
  ASUS recycling and takeback programs come from our
  commitment to the highest standards for protecting our
  environment. We believe in providing solutions for you to be able
  to responsibly recycle our products, batteries, other components,
  as well as the packaging materials. Please go to http://csr.
  com/english/Takeback. htm for the detailed recycling information
  in different regions.

  REACH
  Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
  Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
  framework, we published the chemical substances in our products
  at ASUS REACH website at
  http://csr. com/english/index. aspx
  Prohibition of Co-location
  This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
  in conjunction with any other antenna or transmitter

  Declaration of Conformity for R & TTE directive 1999/5/EC
  Essential requirements - Article 3
  Protection requirements for health and safety - Article 3. 1a
  Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
  conducted. These are considered relevant and sufficient.
  Protection requirements for electromagnetic compatibility
  - Article 3. 1b
  Testing for electromagnetic compatibility according to EN
  301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
  considered relevant and sufficient.
  Effective use of the radio spectrum - Article 3. 2
  56

  Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
  conducted.

  CE Mark Warning
  This is a Class B product, in a domestic environment, this product
  may cause radio interference, in which case the user may be
  required to take adequate measures.

  GNU General Public License
  Licensing information
  This product includes copyrighted third-party software licensed
  under the terms of the GNU General Public License. Please see The
  GNU General Public License for the exact terms and conditions
  of this license. We include a copy of the GPL with every CD
  shipped with our product. All future firmware updates will also be
  accompanied with their respective source code. Please visit our
  web site for updated information. Note that we do not offer direct
  support for the distribution.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
  this license document, but changing it is not allowed.
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your
  freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
  Public License is intended to guarantee your freedom to share
  and change free software--to make sure the software is free for all
  its users. This General Public License applies to most of the Free
  Software Foundation's software and to any other program whose

  57

  authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
  software is covered by the GNU Library General Public License
  instead. ) You can apply it to your programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
  price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
  you have the freedom to distribute copies of free software (and
  charge for this service if you wish), that you receive source code or
  can get it if you want it, that you can change the software or use
  pieces of it in new free programs; and that you know you can do
  these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
  anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
  rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
  you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
  For example, if you distribute copies of such a program, whether
  gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
  you have. You must make sure that they, too, receive or can get
  the source code. And you must show them these terms so they
  know their rights.
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
  and (2) offer you this license which gives you legal permission to
  copy, distribute and/or modify the software.
  Also, for each author's protection and ours, we want to make
  certain that everyone understands that there is no warranty for
  this free software. If the software is modified by someone else and
  passed on, we want its recipients to know that what they have is
  not the original, so that any problems introduced by others will
  not reflect on the original authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software
  patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
  program will individually obtain patent licenses, in effect making
  the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
  that any patent must be licensed for everyone's free use or not
  licensed at all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and

  58

  modification follow.
  Terms & conditions for copying, distribution, &
  modification
  0. This License applies to any program or other work which
  contains a notice placed by the copyright holder saying it may
  be distributed under the terms of this General Public License.
  The "Program", below, refers to any such program or work, and
  a "work based on the Program" means either the Program or
  any derivative work under copyright law: that is to say, a work
  containing the Program or a portion of it, either verbatim or
  with modifications and/or translated into another language.
  (Hereinafter, translation is included without limitation in the
  term "modification". ) Each licensee is addressed as "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are
  not covered by this License; they are outside its scope. The act
  of running the Program is not restricted, and the output from
  the Program is covered only if its contents constitute a work
  based on the Program (independent of having been made by
  running the Program). Whether that is true depends on what
  the Program does. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
  source code as you receive it, in any medium, provided that
  you conspicuously and appropriately publish on each copy
  an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
  keep intact all the notices that refer to this License and to the
  absence of any warranty; and give any other recipients of the
  Program a copy of this License along with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a
  copy, and you may at your option offer warranty protection in
  exchange for a fee. You may modify your copy or copies of the Program or any
  portion of it, thus forming a work based on the Program, and
  copy and distribute such modifications or work under the

  59

  terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
  these conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent
  notices stating that you changed the files and the date of
  any change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish,
  that in whole or in part contains or is derived from the
  Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
  charge to all third parties under the terms of this License.
  c) If the modified program normally reads commands
  interactively when run, you must cause it, when started
  running for such interactive use in the most ordinary
  way, to print or display an announcement including an
  appropriate copyright notice and a notice that there is
  no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
  and that users may redistribute the program under these
  conditions, and telling the user how to view a copy of
  this License. (Exception: if the Program itself is interactive
  but does not normally print such an announcement, your
  work based on the Program is not required to print an
  announcement. )
  These requirements apply to the modified work as a whole.
  If identifiable sections of that work are not derived from the
  Program, and can be reasonably considered independent and
  separate works in themselves, then this License, and its terms,
  do not apply to those sections when you distribute them as
  separate works. But when you distribute the same sections
  as part of a whole which is a work based on the Program, the
  distribution of the whole must be on the terms of this License,
  whose permissions for other licensees extend to the entire
  whole, and thus to each and every part regardless of who
  wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
  your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
  to exercise the right to control the distribution of derivative or
  collective works based on the Program.
  In addition, mere aggregation of another work not based on
  the Program with the Program (or with a work based on the
  60

  Program) on a volume of a storage or distribution medium
  does not bring the other work under the scope of this License. You may copy and distribute the Program (or a work based on
  it, under Section 2) in object code or executable form under the
  terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
  of the following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machine
  readable source code, which must be distributed under the
  terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
  used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
  years, to give any third party, for a charge no more than
  your cost of physically performing source distribution, a
  complete machine-readable copy of the corresponding
  source code, to be distributed under the terms of Sections
  1 and 2 above on a medium customarily used for software
  interchange; or,
  c) Accompany it with the information you received as to the offer
  to distribute corresponding source code. (This alternative is
  allowed only for noncommercial distribution and only if you
  received the program in object code or executable form with
  such an offer, in accord with Subsection b above. )
  The source code for a work means the preferred form of
  the work for making modifications to it. For an executable
  work, complete source code means all the source code for all
  modules it contains, plus any associated interface definition
  files, plus the scripts used to control compilation and
  installation of the executable. However, as a special exception,
  the source code distributed need not include anything that
  is normally distributed (in either source or binary form) with
  the major components (compiler, kernel, and so on) of the
  operating system on which the executable runs, unless that
  component itself accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by
  offering access to copy from a designated place, then offering
  equivalent access to copy the source code from the same place

  61

  counts as distribution of the source code, even though third
  parties are not compelled to copy the source along with the
  object code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
  Program except as expressly provided under this License. Any
  attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
  the Program is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received
  copies, or rights, from you under this License will not have
  their licenses terminated so long as such parties remain in full
  compliance. You are not required to accept this License, since you have
  not signed it. However, nothing else grants you permission to
  modify or distribute the Program or its derivative works. These
  actions are prohibited by law if you do not accept this License.
  Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
  work based on the Program), you indicate your acceptance
  of this License to do so, and all its terms and conditions for
  copying, distributing or modifying the Program or works based
  on it. Each time you redistribute the Program (or any work based
  on the Program), the recipient automatically receives a license
  from the original licensor to copy, distribute or modify the
  Program subject to these terms and conditions. You may not
  impose any further restrictions on the recipients' exercise of
  the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
  compliance by third parties to this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
  infringement or for any other reason (not limited to patent
  issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
  agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
  License, they do not excuse you from the conditions of this
  License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
  your obligations under this License and any other pertinent

  62

  the Program at all. For example, if a patent license would not
  permit royalty-free redistribution of the Program by all those
  who receive copies directly or indirectly through you, then the
  only way you could satisfy both it and this License would be to
  refrain entirely from distribution of the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable
  under any particular circumstance, the balance of the section
  is intended to apply and the section as a whole is intended to
  apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe
  any patents or other property right claims or to contest
  validity of any such claims; this section has the sole purpose
  of protecting the integrity of the free software distribution
  system, which is implemented by public license practices.
  Many people have made generous contributions to the wide
  range of software distributed through that system in reliance
  on consistent application of that system; it is up to the author/
  donor to decide if he or she is willing to distribute software
  through any other system and a licensee cannot impose that
  choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is
  believed to be a consequence of the rest of this License.
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
  certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
  the original copyright holder who places the Program under
  this License may add an explicit geographical distribution
  limitation excluding those countries, so that distribution is
  permitted only in or among countries not thus excluded. In
  such case, this License incorporates the limitation as if written
  in the body of this License.
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
  versions of the General Public License from time to time. Such
  new versions will be similar in spirit to the present version, but
  may differ in detail to address new problems or concerns.

  63

  Each version is given a distinguishing version number. If the
  Program specifies a version number of this License which
  applies to it and "any later version", you have the option of
  following the terms and conditions either of that version or of
  any later version published by the Free Software Foundation. If
  the Program does not specify a version number of this License,
  you may choose any version ever published by the Free
  Software Foundation.
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
  programs whose distribution conditions are different, write to
  the author to ask for permission.
  For software which is copyrighted by the Free Software
  Foundation, write to the Free Software Foundation; we
  sometimes make exceptions for this. Our decision will be
  guided by the two goals of preserving the free status of all
  derivatives of our free software and of promoting the sharing
  and reuse of software generally.
  NO WARRANTY
  11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
  PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
  STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
  PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
  BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
  MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
  THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
  DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
  SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
  AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
  ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
  THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
  DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL

  64

  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
  OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
  INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
  OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
  PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
  BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
  END OF TERMS AND CONDITIONS

  65

  Informacje kontaktowe producenta
  ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

  Adres
  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
  Strona internetowa www. tw
  Pomoc techniczna

  Telefon
  Faks
  Wsparcie online

  +886228943447
  +886228907698
  support. com

  ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
  Strona internetowa
  Strona internetowa

  800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
  +15029550883
  +15029338713
  usa. com
  ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)
  Kontakt online

  Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
  +492102959911
  www. de
  www. de/sales

  Telefon (Podzespół)
  +491805010923*
  Telefon
  (System/Notebook/Eee/LCD)
  +491805010920*
  Fax (wsparcie)
  Wsparcie online
  support. com
  * EUR 0. 14/minute from a German fixed landline; EUR 0. 42/minute from a mobile phone.

  66

  Informacje o globalnych punktach błękitnej
  linii dla sieci
  Area

  Hotline Number

  Support
  Languages

  Working
  Hour

  Day

  Australia
  Austria
  Belgium

  9:00-17:00

  Mon. to Fri.
  Mon. to
  Sun.

  Finland

  00358-9693-7969

  10:00-18:00

  France

  0033-170949400

  English
  German
  Dutch /French
  Simplified
  Chinese
  Denish/English
  Finnish/English/
  Swedish
  9:00-18:00
  Denmark

  1300-2787-88
  0043-820240513
  0032-78150231
  800-820-6655;
  021-34074610
  0045-3832-2943

  00800-44-14-20-44

  Greek

  9:00-17:45
  9:00-13:00;
  14:00-18:00

  Greece
  Hong Kong

  3582-4770

  Cantonese/
  Chinese/
  English

  Ireland

  0035-31890719918

  Japan

  0800-123-2787

  Japanese

  Malaysia

  +603 2148 0827 (Check
  Repair Detail Status
  Only)
  +603-6279-5077

  Netherlands
  / Luxembourg

  China

  9:00-18:00

  10:00-20:00

  10:00-17:00
  9:00-17:00
  Sat.
  Sat. to Sun.

  Bahasa Melayu/
  10:00-19:00

  0031-591-570290

  Dutch / English

  New Zealand

  0800-278-788 /
  0800-278-778

  Norway

  0047-2316-2682

  Norwegian
  /English

  Philippine

  +632-636 8504;
  180014410573
  00225-718-033
  00225-718-040
  707-500-310
  +8-800-100-ASUS; +7495-231-1999
  +65-6720-3835
  (Check Repair Detail
  Status Only)
  -66221701
  00421-232-162-621
  902-88-96-88

  Poland
  Portugal
  Russia
  Singapore

  Slovak
  Spain

  Polish
  Portuguese
  Russian/
  Czech
  Spanish

  8:30-17:30
  11:00-19:00

  8:00-17:00
  67

  Sweden

  0046-8587-6940

  Swedish/
  German/French
  French
  Italian
  Traditional
  Chinese

  9:00-12:00;
  13:30-18:00

  Thai/English

  Turkish

  09:00-18:00

  Mon. to Fri

  8:30-12:00am
  EST
  (5:30am9:00pm PST)
  9:00am6:00pm EST
  (6:00am3:00pm PST)

  Switzerland
  Taiwan
  Thailand
  Turkey
  United Kingdom

  USA/Canada

  0041-848111010
  0041-848111014
  0041-848111012
  0800-093-456;
  02-81439000
  +662-679-8367 -70; 001
  800 852 5201
  +90-216-524-3000
  0044-870-1208340;
  1-812-282-2787

  Uwaga: W celu uzyskania dodatkowych informacji wejść na
  stronę wsparcia firmy ASUS, pod adresem
  http://support. com

  68

  Producent:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Telefon:

  Adres:
  Autoryzowany

  +886-2-2894-3447
  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
  112, TAIWAN

  ASUS Computer GmbH

  przedstawiciel w Europie:

  Adres:

  Autoryzowani

  BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A. S.

  dystrybutorzy w Turcji:

  HARKORT STR. 21-23, 40880
  RATINGEN, GERMANY

  +90 212 3311000

  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
  CAD. NO. 10 AYAZAGA/ISTANBUL

  CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
  +90 212 3567070

  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
  MERKEZI
  No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
  ISTANBUL

  EEE Yönetmeli? ine Uygundur.

  69

  Podręcznik użytkownika i konfiguracji Asus Dsl N55u

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i konfiguracji Asus Dsl N55u

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i konfiguracji Asus Dsl N55u