Podręcznik planowania projektu Electrolux E23cs78hps3

Podręcznik planowania projektu Electrolux E23CS78HPS3 to przewodnik po procesie planowania i zarządzania projektami w ramach programu szkolenia Electrolux Project Management Training. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich kluczowych aspektów planowania projektu, takich jak tworzenie harmonogramu, definiowanie celów i ograniczeń, tworzenie budżetu, analizowanie ryzyka i kontrolowanie jakości. Zawiera również wskazówki dotyczące optymalizacji procesu planowania i wdrożenia projektu. Podręcznik pomaga użytkownikom w zarządzaniu projektami zgodnie z zasadami i zaleceniami zawartymi w programie szkolenia Electrolux Project Management Training.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania projektu Electrolux E23cs78hps3

Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp. z o. o.

Pełne teksty:

Business Model as a Tool of Planning and Describing the Project - Case of Electrolux Poland Ltd.

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu (w ujęciu A. Osterwaldera) jako narzędzia planowania oraz opisu projektu na przykładzie projektu outsourcingowego realizowanego w Electrolux Poland Sp. Tekst otwiera syntetyczne omówienie propozycji modelu biznesu według A. Osterwaldera oraz uzasadnienie jej wyboru jako narzędzia planowania i opisu projektu. W dalszej części artykułu omówiono projekt realizowany w przedsiębiorstwie. Artykuł zamyka opis szablonu modelu biznesowego jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu projektami w Electrolux Poland Sp. Wskazane w opracowaniu zastosowanie modelu biznesu i szablonu modelu biznesowego (business model canvas) ukazuje potencjał tej koncepcji w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwem jako całością (poziom strategii właścicielskich oraz zarządu), lecz także projektami w organizacji. Opisany przypadek dowodzi, iż koncepcja ta może być bardzo przydatna, w szczególności na etapie planowania projektu, służy również lepszemu (bardziej zrozumiałemu, spójnemu) jego opisowi. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the article is to present the concept of business model (based on A. Osterwalder's business model framework) as an outsourcing project planning and description tool in Electrolux Poland Ltd. The article opens with a synthetic overview of the business model proposed by A. Osterwalder as well as justification for the selection of this particular concept as a tool for project planning and description. Next, the company`s outsourcing projects are briefly presented. The paper closes the description of the business model as a tool of the project management in Electrolux Poland Ltd. The case shows the potential of this Business Model Canvas in the management of not only the company as a whole (level of ownership and board of directors), but also project management within the organization. It proves that the concept can be very useful in particular in the planning stage of the project; it also serves more precise (more understandable, coherent) project description. (original abstract)

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Electrolux Poland Sp. o.Bossidy L., Charan L., Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa 2010. Drzewiecki J., Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, \"Przedsiębiorczość i zarządzanie. Modele biznesowe\", tom XIV, zeszyt 13, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013a. Drzewiecki J., Outsourcing jako narzędzie modyfikacji modelu biznesu, \"Marketing i Rynek\" 2014, nr 5. Drzewiecki J., Relations between outsourcing decisions, business model and organizational boundaries: theoretical framework, Kwartalnik Naukowy \"Organizacja i Zarządzanie\" 2013b, nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Drzewiecki J., Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław (w trakcie publikacji), 2015. Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013. IBM, Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study, 2006, http://www935. ibm. com/services/ us/gbs/bus/pdf/ceostudy. pdf. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C. L., Clarifying business models: Origins, present and future of the concept, \"Communications of AIS\" 2005, vol. 15. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2013. Shafer S. M., Smith H. J., Linder J. C., The Power of Business Models, Indiana University, \"Business Horizons\" 2005, vol. 48. Wirtz B. W., Pistoia A., Ullrich S., Göttel V., Business models: Origin, development and future research perspectives, \"Long Range Planning\" 2015 (w trakcie publikacji). bwmeta1. element. ekon-element-000171407437

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.

Autor:

Podręcznik „Planowanie i organizacja projektu logistycznego” przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces planowania zarówno dużych, jak i małych projektów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. WSTĘP 7ROZDZIAŁ 1ISTOTA I PODSTAWOWE CECHY PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH 91. 1. Typologia projektów logistycznych 91. 2. Projekt logistyczny a działanie rutynowe, cechy projektów logistycznych 13ROZDZIAŁ 2MIEJSCE PROJEKTU LOGISTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH 152. Projekt a struktura funkcjonalna przedsiębiorstwa 152. Organizacja zespołu projektowego 19ROZDZIAŁ 3INICJALIZACJA PROJEKTU 283. Fazy realizacji projektu 283. Uruchomienie projektu 303. 3. Analiza wykonalności projektu 31ROZDZIAŁ 4PLANOWANIE W PROJEKCIE 494. Uruchomienie projektu 504. Zaplanowanie struktury prac 534. Planowanie nakładów 704. 4. Planowanie zasobów 714. 5. Planowanie czasu realizacji 754. 6. TBM 82ROZDZIAŁ 5PLANOWANIE KOSZTÓW I BUDŻETOWANIE PROJEKTU 915. Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w zarządzaniu projektem 915. Budżetowanie projektu 1005. Przygotowanie do kontroli realizacji kosztów 108ROZDZIAŁ 6PLANOWANIE RYZYKA W PROJEKCIE LOGISTYCZNYM 1146. Źródła ryzyka w projekcie 1146. Metody analizy i redukcji ryzyka 1186. Planowanie monitorowania ryzyka 132BIBLIOGRAFIA 137SPIS TABEL 139SPIS RYSUNKÓW 141

Author
Drzewiecki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Równicka Anna (Electrolux Poland Sp. z o. o. )
Title
Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp.
Business Model as a Tool of Planning and Describing the Project - Case of Electrolux Poland Ltd.
Source
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 69-79, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie projektem, Outsourcing, Modele biznesowe
Project management, Outsourcing, Business models
Note
streszcz., summ.
Company
Electrolux
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu (w ujęciu A. Osterwaldera) jako narzędzia planowania oraz opisu projektu na przykładzie projektu outsourcingowego realizowanego w Electrolux Poland Sp. z o. Tekst otwiera syntetyczne omówienie propozycji modelu biznesu według A. Osterwaldera oraz uzasadnienie jej wyboru jako narzędzia planowania i opisu projektu. W dalszej części artykułu omówiono projekt realizowany w przedsiębiorstwie. Artykuł zamyka opis szablonu modelu biznesowego jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu projektami w Electrolux Poland Sp. Wskazane w opracowaniu zastosowanie modelu biznesu i szablonu modelu biznesowego (business model canvas) ukazuje potencjał tej koncepcji w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwem jako całością (poziom strategii właścicielskich oraz zarządu), lecz także projektami w organizacji. Opisany przypadek dowodzi, iż koncepcja ta może być bardzo przydatna, w szczególności na etapie planowania projektu, służy również lepszemu (bardziej zrozumiałemu, spójnemu) jego opisowi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of business model (based on A. Osterwalder's business model framework) as an outsourcing project planning and description tool in Electrolux Poland Ltd. The article opens with a synthetic overview of the business model proposed by A. Osterwalder as well as justification for the selection of this particular concept as a tool for project planning and description. Next, the company`s outsourcing projects are briefly presented. The paper closes the description of the business model as a tool of the project management in Electrolux Poland Ltd. The case shows the potential of this Business Model Canvas in the management of not only the company as a whole (level of ownership and board of directors), but also project management within the organization. It proves that the concept can be very useful in particular in the planning stage of the project; it also serves more precise (more understandable, coherent) project description. (original abstract)

Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossidy L., Charan L., Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa 2010.
 2. Drzewiecki J., Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, \"Przedsiębiorczość i zarządzanie. Modele biznesowe\", tom XIV, zeszyt 13, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013a.
 3. Drzewiecki J., Outsourcing jako narzędzie modyfikacji modelu biznesu, \"Marketing i Rynek\" 2014, nr 5.
 4. Drzewiecki J., Relations between outsourcing decisions, business model and organizational boundaries: theoretical framework, Kwartalnik Naukowy \"Organizacja i Zarządzanie\" 2013b, nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 5. Drzewiecki J., Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław (w trakcie publikacji), 2015.
 6. Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 7. IBM, Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study, 2006, http://www935. ibm. com/services/ us/gbs/bus/pdf/ceostudy. pdf.
 8. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C. L., Clarifying business models: Origins, present and future of the concept, \"Communications of AIS\" 2005, vol. 15.
 10. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2013.
 11. Shafer S. M., Smith H. J., Linder J. C., The Power of Business Models, Indiana University, \"Business Horizons\" 2005, vol. 48.
 12. Wirtz B. W., Pistoia A., Ullrich S., Göttel V., Business models: Origin, development and future research perspectives, \"Long Range Planning\" 2015 (w trakcie publikacji).
Cited by
Show
ISSN
2080-6000
Language
pol
URI / DOI
http://dx. 06

Podręcznik planowania projektu Electrolux E23cs78hps3

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania projektu Electrolux E23cs78hps3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania projektu Electrolux E23cs78hps3