Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd

Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd jest przydatnym narzędziem, które ułatwia konfigurację sieci bezprzewodowych urządzeń Frigidaire. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowej konfiguracji sieci bezprzewodowej, takiej jak adresy IP, klucze sieciowe, nazwy sieci, itp. Podręcznik zawiera również wyjaśnienia technicznych terminów i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące konfiguracji sieci. Dzięki temu Podręcznikowi konfiguracja sieci Frigidaire Feb398cesd może być wykonana bezproblemowo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd

Sieci komputerowe. Kwalifikacja INF. 02. Podręcznik. Część 3 - w Księgarni WSiP

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF. 02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

W publikacji omówiono tematy związane z lokalnymi sieciami komputerowymi, w tym: zasady bezpieczeństwa w sieci, rodzaje, budowę i funkcje urządzeń sieciowych oraz ich dokumentację techniczną, rodzaje topologii sieciowych i środowisk sieciowych, komunikację w sieci, modele warstwowe sieci, protokoły warstw łącza danych i sieci transportowej.

Szczegółowo opisane zostały zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych: rodzaje materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy sieci, dobór materiałów i urządzeń sieciowych, struktura dokumentacji projektowej, projektowanie okablowania strukturalnego, sporządzanie harmonogramu prac wykonawczych i ich kosztorysowanie. Podręcznik przedstawia zasady modernizacji i rekonfiguracji lokalnych sieci komputerowych, a także ich konfiguracji i obsługi. Szczególnie przydatne są treści dotyczące metody dostępu do sieci, uzyskiwania dostępu do internetu, konfigurowania urządzeń sieciowych i sieci bezprzewodowych oraz konfiguracji sprzętowej zapory sieciowej. Publikacja zawiera osobny dział poświęcony diagnostyce i naprawie lokalnych sieci komputerowych, w którym scharakteryzowane zostały rodzaje awarii sieciowych, procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych oraz sposoby naprawy okablowania strukturalnego. Dużo uwagi poświęcono także usługom oferowanym przez sieciowe systemy operacyjne, tj. współpracy systemu Windows z serwerem sieci lokalnej, typom sieci komputerowych, korzystaniu z usług sieciowych, transferowi plików, bezpiecznemu kopiowaniu plików, a także sieci peer-to-peer, grupom roboczym i udostępnianiu folderów w grupie roboczej.

Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny prezentujący omawiane zagadnienia oraz podział tematyczny na działy edukacyjne wskazany w podstawie programowej. Wyróżnienia kolorystyczne kluczowych pojęć, rysunki, zdjęcia i zrzuty ekranowe ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionej wiedzy teoretycznej.

Wprowadzone kody QR pozwalają na skorzystanie z dodatkowych materiałów, np. kodów źródłowych podawanych w przykładach.

Rok wydania:2022Liczba stron:360Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:1613P1EAN-13:9788302203718ISBN:

Paczka

Waga0. 549 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 10 oraz Windows 8.

System Windows umożliwia podłączenie do sieci domowej wielu komputerów. Jest to wygodny sposób na udostępnianie plików w domu. Ten dokument zawiera instrukcje, które pomogą skonfigurować bezprzewodową sieć domową i udostępniać za jej pomocą pliki i foldery.

Konfiguracja sieci lokalnej i udostępnianie plików

Czynności opisane w tym podrozdziale pozwolą Ci skonfigurować sieć domową za pomocą urządzeń bezprzewodowych.

Uwaga:

Aby wykonywać niektóre z czynności opisanych w tym dokumencie, trzeba być zalogowanym do systemu Windows za pośrednictwem głównego konta administratora. Zazwyczaj jest to pierwsze konto utworzone po pierwszym uruchomieniu komputera.

Krok 1: Zanim zaczniesz

Przed przystąpieniem do konfiguracji sieci lokalnej upewnij się, że masz następujący sprzęt:

 • Karta sieci bezprzewodowej lub zintegrowany port sieci bezprzewodowej w każdym komputerze.

 • Upewnij się, że komputer jest wyposażony w antenę sieci bezprzewodowej. Antena może stanowić część wewnętrznych urządzeń sieciowych komputera lub może to być antena zewnętrzna, którą należy podłączyć do portu z tyłu komputera.

  Router bezprzewodowy lub punkt dostępu. Jeżeli konieczne będzie zastosowanie koncentratora sieciowego, specjalista w lokalnym sklepie komputerowym pomoże Ci wybrać urządzenie dopasowane do potrzeb.

Wykonaj poniższe czynności przed konfiguracją sprzętu sieciowego i jego podłączeniem:

Odłącz Internet. Jeżeli używasz modemu DSL lub modemu kablowego, odłącz go.

Wyłącz wszystkie programy zapory sieciowej. Ich praca mogłaby zakłócić konfigurację sieci. Kiedy sieć będzie gotowa, możesz włączyć je ponownie.

Krok 2: Konfiguracja i podłączanie sprzętu sieciowego na potrzeby sieci lokalnej

Skonfiguruj router sieci bezprzewodowej lub inne urządzenie sieciowe i włącz je. Instrukcje dotyczące podłączania do routera szerokopasmowego modemu sieci kablowej lub DSL i konfiguracji ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji producenta dołączonej do urządzenia.

W niektórych przypadkach modem i router tworzą jedno urządzenie, które może być nazywane bezprzewodowym punktem dostępu.

Rys. : Przykładowa sieć bezprzewodowa: router bezprzewodowy, dwa bezprzewodowe komputery przenośne i połączony bezprzewodowo komputer z drukarką

Konfiguracja routera bezprzewodowego

Router jest najważniejszym elementem sieci domowej. Aby skonfigurować router bezprzewodowy na potrzeby sieci lokalnej, podłącz go do modemu (jeżeli są rozdzielone), a następnie tymczasowo połącz router z komputerem za pomocą kabla sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z routerem. Router i komputer muszą korzystać z tych samych protokołów komunikacji (802. 11a, 802. 11b, 802. 11g lub 802. 11n).

  Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego komputera i portu sieciowego routera bezprzewodowego.

  Włącz komputer, a następnie zaczekaj na uruchomienie systemu Windows i połączenie się z routerem.

  Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera, aby połączyć się z routerem. Poniższa tabela zawiera często spotykane adresy IP routera, nazwy użytkownika i hasła.

  Informacje podane w tabeli są często używane przez popularnych producentów routerów. Jeżeli informacje nie są prawidłowe dla posiadanego routera, sprawdź je u producenta.

  3Com

  http://192. 168. 1. 1

  Linksys

  Netgear

  http://192. 1

  admin

  password

  Często spotykane ustawienia routera

  Nazwa marki routera

  Adres IP routera

  Nazwa użytkownika

  Hasło

  admin

  D-Link

  http://192. 0. 1

  Jeśli pojawi się monit, wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło.

  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń routera.

  Nazwa routera (SSID). Będzie to nazwa sieci. Wpisz nową nazwę. Nie należy korzystać z nazwy domyślnej.

  Typ zabezpieczeń. Na przykład WPA, WPA2 lub WEP. Podczas konfigurowania routera należy skonfigurować zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.

  Klucz lub hasło. Nigdy nie należy stosować pustego hasła. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa należy użyć klucza lub hasła zawierającego więcej niż 8 znaków, a także litery i liczby.

  Nazwa administratora i hasło. Jest to nazwa konta użytkownika mającego uprawnienia do zmiany ustawień routera. Jeśli chcesz pozostawić domyślną nazwę użytkownika (admin), koniecznie zmień hasło.

Przetestuj połączenie sieciowe, gdy kabel sieciowy jest nadal podłączony. Następnie odłącz kabel sieciowy i przejdź do następnego kroku, aby uruchomić kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Krok 3: Uruchamianie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej w systemie Windows w celu dodania urządzeń do sieci

Użyj kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows, aby dodać komputery i urządzenia do sieci. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić kreator konfiguracji sieci:

W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego w zasobniku systemowym. : Ikona połączenia sieciowego

Kliknij polecenie Otwórz ustawienia sieci i Internetu. : Otwieranie ustawień sieci i Internetu

Na stronie stanu sieci przewiń w dół i kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

Rys. : Otwieranie Centrum sieci i udostępniania

Kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. : Wybór konfiguracji nowego połączenia lub sieci

Kliknij opcję Skonfiguruj nową sieć. : Konfigurowanie nowej sieci

Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do następnego kroku, aby połączyć się z siecią.

Krok 4: Nawiązywanie połączenia z siecią lokalną

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z siecią:

W przypadku komputerów przenośnych upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej jest włączona. Większość komputerów przenośnych jest wyposażona we wskaźnik LED lub kontrolkę na klawiaturze z symbolem (), która świeci na niebiesko, gdy karta sieci bezprzewodowej jest włączona i aktywna, a na pomarańczowo, gdy karta jest wyłączona lub nieaktywna. Niektóre modele komputerów przenośnych mogą posiadać inne kolory kontrolek.

W systemie Windows w zasobniku systemowym kliknij przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieciowego.

Z listy połączeń wybierz połączenie sieci bezprzewodowej, z którym ma być nawiązane połączenie i kliknij przycisk Połącz. : Wybór sieci bezprzewodowej

Wprowadź hasło sieciowe (lub klucz zabezpieczeń) dla wybranej sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Komputer zostanie podłączony do sieci.

Kliknij opcję OK.

Powtórz te czynności dla każdego komputera w sieci.

Krok 5: Tworzenie grupy domowej w sieci lokalnej

Utworzenie grupy domowej umożliwia udostępnianie bibliotek i urządzeń innym komputerom w sieci. Między urządzeniami można również przesyłać strumieniowo multimedia.

W systemie Windows znajdź i otwórz aplikację Grupa domowa.

Jeśli grupa domowa została już utworzona, wprowadź hasło dla grupy domowej i kliknij przycisk Dołącz. Hasło grupy domowej można znaleźć na komputerze, z którego została ona utworzona.

Jeśli grupa domowa nie została utworzona, kliknij przycisk Utwórz grupę domową. : Kliknięcie przycisku Utwórz grupę domową

W oknie Utwórz grupę domową kliknij przycisk Dalej. : Kliknięcie przycisku Dalej

W polu obok folderów lub urządzeń, które mają być udostępniane, zaznacz opcję Udostępniane, a następnie kliknij przycisk Dalej. : Uprawnienia do folderów i urządzeń

Zapisz lub wydrukuj hasło. Hasło będzie używane do dodawania innych komputerów do grupy domowej. Kliknij przycisk Zakończ. : Okno Użyj tego hasła, aby dodać inne komputery do grupy domowej

Wprowadź hasło grupy domowej na każdym komputerze lub urządzeniu w grupie domowej.

Krok 6: Udostępnianie dysków, folderów i plików w sieci lokalnej

Aby uzyskać dostęp do komputerów w sieci, należy włączyć odnajdowanie sieci. Można również ustawić pliki i drukarki do udostępnienia, jak również dostosować opcje udostępniania określonych plików lub folderów.

Włączanie wykrywania sieci i udostępniania plików i drukarek w sieci lokalnej

Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć zaawansowane ustawienia udostępniania i włączyć odnajdowanie sieci oraz udostępnianie drukarek i plików.

W systemie Windows w zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenia sieciowego.

W lewym okienku kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. : Centrum sieci i udostępniania

W wybranym profilu udostępniania zaznacz opcje Włącz odnajdowanie sieciWłącz udostępnianie plików i drukarek.

Dostępne są ustawienia udostępniania dla profilu prywatnego, gościa lub publicznego, a także wszystkich sieci. : Zaawansowane ustawienia udostępniania

Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Konfigurowanie opcji udostępniania i uprawnień do poszczególnych plików lub folderów w sieci lokalnej

Ustaw opcje udostępniania plików i folderów niepublicznych na komputerze, którego zawartość chcesz udostępniać. Aby udostępnić foldery niepubliczne, należy wykonać następujące czynności:

W systemie Windows znajdź i otwórz Eksplorator plików.

Znajdź folder, który chcesz udostępnić.

Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Udostępnij, a następnie kliknij Grupa domowa (odczyt), Grupa domowa (odczyt/zapis) lub Określone osoby. : Udostępnianie

Jeżeli wybierzesz opcję Określone osoby, wyświetlone zostanie okno Udostępnianie plików.

Kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz użytkownika, któremu chcesz udostępnić folder. Jeśli użytkownika nie ma na liście, wpisz nazwę użytkownika i kliknij przycisk Dodaj. : Okno Udostępnianie plików

Kliknij strzałkę pod nagłówkiem Poziom uprawnień w celu ustawienia poziomu uprawnień dla każdego użytkownika lub grupy.

Kliknij polecenie Udostępnij.

Krok 7: Testowanie sieci lokalnej

Sprawdź sieć, przeglądając udostępnione foldery na każdym komputerze w sieci.

Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć okno sieci w systemie Windows i przeglądać udostępnione foldery na każdym komputerze i urządzeniu multimedialnym w sieci:

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

Kliknij nazwę komputera lub urządzenia, aby uzyskać dostęp.

Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby połączyć się z komputerem lub urządzeniem.

Jeżeli komputer ma dostęp do plików komputera zdalnego, oznacza to, że komputer zdalny lub urządzenie zostało skonfigurowane prawidłowo. Sprawdź w ten sposób wszystkie komputery i urządzenia, używając kolejnych komputerów w sieci. Jeżeli wystąpią jakieś problemy, wykonaj powyższe czynności jeszcze raz, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe.

Jeżeli wszystkie komputery są połączone z innymi komputerami w sieci, włącz dostęp do Internetu w sieci lokalnej.

Krok 8: Włączanie dostępu do Internetu i zapory w sieci lokalnej

Jeżeli transfer plików w sieci domowej jest możliwy, włącz połączenia internetowe na komputerach z dostępem do Internetu.

Przestroga:

Upewnij się, że każdy komputer z dostępem do Internetu jest dobrze chroniony przed zagrożeniami z sieci. Każdy komputer z połączeniem internetowym powinien być co najmniej chroniony przez zaporę, a w systemie Windows powinny być zainstalowane najnowsze aktualizacje krytyczne. Aby je zainstalować, skorzystaj z usługi Microsoft Windows Update. Jeżeli jeden komputer zostanie zaatakowany, zagrożenie może szybko rozprzestrzenić się w całej sieci.

Obsługiwane modele iPhone’a mogą przechowywać cyfrową kartę eSIM udostępnioną przez operatora. Jeśli Twój operator obsługuje aktywację karty eSIM lub szybki transfer karty eSIM, możesz włączyć iPhone’a i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby aktywować kartę eSIM podczas konfiguracji.

Jeśli konfiguracja została już ukończona, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Aktywowanie karty eSIM operatora: Niektórzy operatorzy mogą przypisać nową kartę eSIM bezpośrednio do iPhone’a. Aby zainicjować ten proces, skontaktuj się z operatorem. Gdy otrzymasz powiadomienie „Zakończ konfigurowanie sieci komórkowej”, stuknij w nie. Możesz także przejść do Ustawień  i stuknąć w Sieć komórkowa, a następnie stuknąć w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM.

 • Szybki transfer karty eSIM: Niektórzy operatorzy obsługują przenoszenie numeru telefonu z poprzedniego iPhone’a na nowego bez konieczności kontaktu. Upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane przy użyciu Twojego Apple ID lub poprzedni iPhone jest odblokowany, znajduje się w pobliżu, ma włączony Bluetooth i ma zainstalowany system iOS 16 lub nowszy.

  Przejdź do Ustawień na nowym iPhonie, stuknij w Sieć komórkowa, stuknij w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM, a następnie stuknij w Przenieś z pobliskiego iPhone’a lub wybierz numer telefonu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na poprzednim iPhonie, aby potwierdzić przeniesienie.

  Uwaga: Po przeniesieniu numeru na nowego iPhone’a przestaje on działać na poprzednim iPhonie.

 • Skanowanie kodu QR udostępnionego przez operatora: Przejdź do Ustawień, stuknij w Sieć komórkowa, stuknij w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM, a następnie stuknij w Użyj kodu QR. Wcześniej może okazać się konieczne stuknięcie w Inne opcje. Przytrzymaj iPhone’a nad kodem QR tak, aby cały mieścił się w kadrze, lub wpisz dane ręcznie. Może pojawić się prośba o podanie kodu potwierdzającego otrzymanego od operatora.

 • Przenoszenie z innego smartfona: Jeśli Twój poprzedni telefon to nie iPhone firmy Apple, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby przenieść numer.

 • Aktywowanie usługi przy użyciu obsługiwanej aplikacji operatora: Przejdź do App Store, pobierz aplikację operatora, a następnie aktywuj usługę sieci komórkowej w tej aplikacji.

Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Frigidaire Feb398cesd