Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series

Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series jest świetnym narzędziem dla właścicieli lodówek Frigidaire 1400 Series. Zawiera on instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania lodówki, a także wskazówki dotyczące utrzymania lodówki w dobrym stanie. Podręcznik zawiera informacje na temat wydajności i bezpieczeństwa lodówki oraz funkcji związanych z użytkowaniem i konserwacją. Jest to świetne narzędzie dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał lodówki Frigidaire 1400 Series.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series

BARDZO WAŻNE: aptosid, jako linux LIVE-CD, jest oparty na technologii wysokiej kompresji plików, i dlatego wymagane jest poświęcenie specjalnej uwagi wypalaniu obrazu ISO. Zaleca się wykorzystywanie jedynie wysokiej jakości nośników CD / DVD i wypalanie ich w trybie DAO (disk-at-once), nie prędkością nie większą niż x8.

Celem aptosida jest 100% zgodność z Debianem sid, jakkolwek aptosid może dostarczać od czasu do czasu chwilowe ważne poprawki (hot-fixes). Repozytorium aptosida posiada specificzne dla aptosida pakiety, które obejmują jądro aptosida, skrypty, narzędzia i dokumentację.

Ważne strony

Jest kilka stron, które nowi użytkownicy linuksa albo nowi użytkownicy aptosida powinni przeczytać. Ten plik jest jedną z nich. Pozostałymi są:

 • Terminal - Opisuje jak używać terminala i komendę su and the creation of an alias.
 • Partycjonowanie - Opisuje jak dzielić na partycje Twój dysk. com/pl/hd-install-pl. htm#install-prep"> Instalacja aptosida (HD) - Opisuje jak dokonać instalacji na dysk twardy. com/pl/hd-install-opts-pl. htm#usb-hd"> Instalacja aptosida (USB) - Opisuje jak dokonac instalacji na pena USB/SD/kartę flash. com/pl/hd-ins-opts-oos-pl. htm#usb-hd%23raw-usb"> Zapis aptosida na pena - Opisuje jak zapisać aptosida na pena lub kartę SD/flash zamiast na CD/DVD. com/pl/gpu-pl. htm"> Nie-wolne sterowniki i źródła - Opisuje jak dostosować listę źródeł i zainstalować nie-wolne sterowniki. com/pl/inet-ceni-pl. htm#netcardconfig"> Podłączenie Internetu - Opisuje jak osiagnąć połaczenie z Internetem. com/pl/sys-admin-apt-pl. htm#apt-cook"> Apt i uaktualnianie dystrybucji (dist-upgrade) - Opisuje jak zainstalować dodatkowe oprogramowanie i jak wykonać uaktualnienie dystrybucji (dist-upgrade).
Stabilność Debian sid

sid jest nazwą określającą niestabilne repozytoria Debiana. Repozytoria Debiana sid są bardzo często aktualizowane po to, aby pozostac na bieżąco z szybko rozwijajacym sie oprogramowaniem. Skrocenie czasu pomiedzy powstaniem oprogramowania a jego dystrybucją w Debian sid powoduje że niemożliwym staje się jego dokładne przetestowanie

Jądro aptosid

Jądro linuxa zostalo zoptymalizowane dla aptosid po to, żeby pomóc osiągnąć nastepujące cele: rozwiązanie problemów, rozszerzenie i dodanie nowych funkcji, osiągnięcie wyższej wydajności i większej stabilności. Jądro aptosid jest zawsze bazowane na http://www. org/. .

Listę serverów lustrzanych z jądrem linuksa można znaleźć tutaj: Aktualizacja jądra

Zarządzanie pakietami

aptosid jest zgodny z systemem pakietów Debiana i używa apt i dpkg do zarządzania pakietami z repozytoriów Debiana i innych repozytoriów wskazanych przez pliki w /etc/sources. list. d/*

Repozytoria Debian sid zawierają ponad 20, 000 pakietów, tak więc istnieją duże szanse znalezienia własciwego pakietu. Instrukcje wyszukiwania pakietów znajdują sie tutaj Szukanie pakietu przy pomocy apt-cache or with Debian Package Search GUI application.

Pakiety instaluje się komendą apt-get install <nazwa pakietu> Patrz także Instalacja nowego pakietu

Repozytoria Debiana sid mogą być uaktualniane nawet do czerech razy dziennie dlatego wykonanie apt-get update jest konieczne zawsze przed instalacją nowego pakietu lub przed uruchomieniem aktualizacji systemu przez apt-get dist-upgrade po to, aby lista dostępnych pakietów była zgodna z najnowszą listą na serwerze repozytoriów.

Użycie repozytoriów innych dystrybucji bazujących na Debianie, Źródła i RPMy

Instalowanie ze źródeł nie jest wspierane. Jeżeli naprawdę chcesz kompilować ze źródła, rób to jako użytkownik, i przechowuj programy w katalogu /home bez instalowania do systemu. Używanie checkinstall oraz konwertowanie RPM-ów z użyciem alien (i innych) do postaci. deb także nie jest wspierane.

Inne dobrze (także mniej) znane dystrybucje bazujące na Debianie przepakowywujące pakiety Debiana do swoich własnych repozytoriów, często używają dla różnych aplikacji odmiennych lokalizacji plików co może powodować niestabilną pracę systemu lub niemożność zainstalowania różnych pakietów, ze względu na brak zaleźności pomiędzy pakietami lub odmiennymi numeracjami wersji. Przykładowo różne wersje glibc mogą spowodować, że żaden program nie wystartuje.

Użyj repozytoriów Debiana, aby zainstalować wymagane pakiety oprogramowania, ponieważ inne repozytoria najprawdopodobniej nie będą mogły być wspierane.

Uaktualnienie systemu - dist-upgrade

apt-get dist-upgrade jest zalecanym sposobem uaktualniania aptosid. Nie zaleca się natomiast używania do aktualizacji żadnych programów z graficzną powłoką. Aktualizacja zainstalowanego systemu - dist-upgrade

Polecenie dist-upgrade powinno być wykonywana tylko poza graficzną powłoką X. Uruchamienie init 3 z graficznego menedżera (KDE, XFCE, itd. ) lub w wirtualnym terminalu (ctrl+alt+f1, ctrl+alt+f2, itd. ) spowoduje zatrzymanie X-ów i pozwoli bezpiecznie aktualizować system.

Konfiguracja sieci

Ceni jest narzędziem do szybkiej konfiguracji sieci przewodowej LAN jak i bezprzewodowej WLAN. Program zawiera skrypty możliwiające skanowanie dostępnych sieci bezprzewodowych, zabezpieczanie sieci WEP, WPA lub używania wpa_supplicant dla konfiguracji WLAN. Ethernet, jeżeli używa DHCP (automatczne przydzielanie adresu IP) jest przepuszczany. Możliwa jest także ręczna konfiguracja sieci począwszy od netmask do nameserver.

Ceni uruchamia się komendą Ceni lub ceni . Jeżeli program nie jest zainstalowany, możesz zrobić to za pomocą komendy apt-get install ceni.

Konfiguracja sieci - Ceni

Poziomy uruchamiania - init

Poziomy uruchamiania aptosid różnią się od debiana patrz: Poziomy uruchamiania aptosid - init

Inne menedżery okien

KDE, XFCE oraz fluxbox są standardem dla aptosid. Obecnie, Gnome nie jest obsługiwane przez aptosid. Niektórzy z użytkowników forum /wiki oraz IRC mają już pewne doświadczenia w tym temacie i mogliby pomóc, w innym przypadku jesteście zdani na siebie.

IRC oraz pomoc na Forum

Nie obawiaj się poprosić o pomoc poprzez IRC lub na forum:

 • Gdzie szukać pomocy
 • Bezpośredni dostęp do Web IRC wpisz swój nick i przyłącz się do kanału #aptosid
 • W tym rozdziale opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia poczty e-mail za pomocą Narzędzia ustawień funkcji wysyłania. Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pozwala również rejestrować adresy e-mail w książce adresowej.

  Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pomoże skonfigurować podstawowe ustawienia wysyłania wiadomości e-mail. Oprócz Narzędzia ustawień funkcji wysyłania, można również użyć Zdalnego interfejsu użytkownika, aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak uwierzytelnianie POP przed wysłaniem lub szyfrowanie komunikacji. Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów

  1

  Uruchom aplikację Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

  Za pomocą przeglądarki internetowej

  Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login. html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

  Za pomocą DVD-ROM

  1

  Umieścić dostarczony dysk DVD-ROM w stacji dysków komputera.

  Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

  2

  Kliknij [Uruchamianie programów]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S168. gif" alt=""/>

  Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z sekcją Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników].

  Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst. exe].

  3

  Kliknij przycisk [Rozpocznij] obok pozycji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

  4

  Kliknij przycisk [Dalej].

  Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S184. gif" alt=""/>

  Jeśli wyświetlone jest poniższe okno

  Kliknij przycisk [Tak]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S185. gif" alt=""/>

  5

  Wybierz urządzenie na ekranie [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S186. gif" alt=""/>

  Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

  Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

  6

  Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

  2

  Kliknij przycisk [Rozpocznij]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S187. gif" alt=""/>

  Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].

  3

  Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako e-mail]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S188. gif" alt=""/>

  Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_security_224settingapinforaddressbook. html#09030010_010">Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

  4

  Określ wymagane ustawienia. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S189. gif" alt=""/>

   [Rejestracja]

  [Pozycja w Ulubionych]
  Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

  [Nazwa pozycji w Ulubionych]
  Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

   [Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego]

  [Docelowy adres e-mail]
  Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty.

   [Ustawienia serwera SMTP]

  [Serwer SMTP]
  Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.

  [Uwierzytelnianie SMTP]
  W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Nieustawiony] lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].

  Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail

  Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

  5

  6

  Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

  7

  Uruchom ponownie urządzenie.

  Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important1. gif" alt=""/>

  Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

  Informacje na temat włączania szyfrowania TLS dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów.

  Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji Zmiana numerów portów.

  Włączanie drukarki

  1Ustaw drukarkę na płaskiej i stabilnej powierzchni, a następnie podłącz przewód zasilający do drukarki i gniazda zasilania.

  Uwaga:

  Produktu nie wolno narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy go również ustawić z dala od urządzeń chłodzącychi grzewczych.

  2Włącz drukarkę.

  Jeśli wszystkie kontrolki migają, wówczas należy wyłączyć drukarkę i sprawdzić, czy w jej wnętrzu nie pozostały żadne elementyzabezpieczające.

  Dalej»

  Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji Quick Start Frigidaire 1400 Series