Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan jest ważnym narzędziem dla właścicieli samochodu. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu i naprawy systemu Cadillac CTS Sport Sedan z 2011 roku. Obejmuje on również informacje dotyczące konfiguracji systemu, instalacji systemu audio, bezpieczeństwa, konserwacji i naprawy. Podręcznik jest przydatnym narzędziem do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z samochodem. Zawiera on także wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji. Jest to przydatne narzędzie dla właścicieli samochodu, którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność swojego pojazdu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan

Prowadzony wcyklu:2021Z

Kod Erasmus: 14. 2

Kod ISCED: 0314

Punkty ECTS:2

Język:polski

  Przedmiot zapoznaje z koncepcjami stosowania teorii socjologicznych dla rozpoznawania problemów społecznych, z wynikami diagnostycznych badań wybranych problemów współczesnej Polski, rodzajami diagnoz społecznych, ich przesłankami metodologicznymi oraz procedurą badań diagnostycznych, uczy podstawowych zasad tzw. badań ekspertalnych (zwłaszcza badań oceniających programy rozwiązywania problemów społecznych). Tematyka zajęć: Teoria a diagnoza, diagnoza potoczna a diagnoza naukowa. Rodzaje diagnoz i ich zastosowania. Ekspertyza diagnostyczna a ekspertyza aksjologiczna. Ekspertyza socjotechniczna. Wtórna analiza diagnoz wybranych problemów społecznych. Modele działalności ekspertalnej i ich zastosowania.
  Bilans nakładu pracy studenta
  Studia stacjonarne:
  udział w zajęciach – 30 godz.
  praca semestralna – 15 godz.
  przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 15 godz.
  Razem: 60 godz.

  Studia niestacjonarne zaoczne:
  udział w zajęciach – 15 godz.
  przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 30 godz.

  Rodzaj przedmiotu

  obowiązkowe

  Koordynatorzy przedmiotu

  Efekty kształcenia

  Po ukończeniu konwersatorium student:

  w zakresie wiedzy (K_04, K_06, K_09, K_017)
  • zna tok i metodykę postępowania celowościowego jako procedury wpływania na zjawiska społeczne i rozwiązywania problemów społecznych oraz jego znaczenie dla pracy socjalnej
  • rozpoznaje różne typy diagnoz oraz ich właściwości, a także sposoby ich stosowania w identyfikowaniu natury oraz źródeł problemów i trudności doświadczanych przez rodziny, grupy i społeczności
  w zakresie umiejętności (K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10)
  • posługuje się metodyką formułowania diagnozy klasyfikacyjnej, diagnozy fazy, diagnozy znaczenia i diagnozy prognostycznej celu identyfikacji i interpretacji mechanizmów społecznych prowadzących do powstawania problemów społecznych oraz trudności i potrzeb rodzin i grup dotkniętych tymi problemami
  • stosuje „logikę praktycznego działania” oraz reguły dokonywania diagnoz społecznych do analizowania programów i projektów działań mających na celu rozwiązywanie problemów i łagodzenie trudności doświadczanych przez rodziny i grupy

  • wykorzystuje wiedzę diagnostyczną do wyboru skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych oraz konstruowania projektów działań zaradczych

  w zakresie kompetencji społecznych (K_K03, K_K04, K_K08)
  • jest przygotowany do pełnienia roli diagnosty problemów społecznych oraz specjalisty ds. rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych,
  • jest świadomy roli nauk społecznych w identyfikowaniu zjawisk wymagających reakcji społecznej

  Kryteria oceniania

  Składowe oceny:
  • Ocena ciągła udziału w dyskusji nad problematyką diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz postępów w rozwijaniu przez studentów akceptującej postawy wobec praktycznych walorów nauk społecznych i możliwości stosowania ich w praktyce
  • Ocena prezentacji projektu i ocena pracy semestralnej dotyczącej diagnostyki problemów społecznych, w tym postępów w nabywaniu umiejętności diagnozowania i projektowania rozwiązywania problemów społecznych

  Literatura

  J. Kubin (1998) Diagnoza społeczna (W): Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa;
  J. Kwaśniewski (2006) Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych (W): Badania problemów społecznych, t. VIII Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, IPSiR UW.
  J. Kwaśniewski (1999) Socjologia stosowana (W): Encyklopedia socjologii, t. 4;
  K. Gorlach (1996) Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych (W): K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak (red. ) Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart;
  M. Łoś (1974) Ekspertyza społeczna, Prakseologia nr 1/49;
  A. Podgórecki (1970) Logika praktycznego działania (W) A. Podgórecki (red. ) Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza.
  K. Frieske (2004) Migotanie rzeczywistości; wieloznaczność „sukcesu” programów reintegracji społecznej (W) K. Frieske (red. ) Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS;
  M. T. Hayes (1992) Incrementalism and public policy, Longman, Rozdziały: 1, 2 i 8;
  Ch. Lindblom, D. K. Cohen (1979) Usable knowledge. Social science and social problem solving, Yale University Press, Rozdziały: 1 i 2;
  Ch. Lindblom (1990) Knowledge and social problems oraz Toward prescription (W): Ch. Lindblom Inquiry and change. The troubled attempt to understand and shape society, Yale University Press, Russell Sage Foundation.
  Richard L. Henshel: Reacting to social problems, Longman 1976, wybrane fragmenty.
  M. Jarosz (1997) Samobójstwa, PWN, ss. 13-36;
  K. Frieske (1998) Alkoholizm (W) Encyklopedia socjologii, t. 1., ss. 20-24;
  J. Zamecka (1999) Narkomania (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 285-287;
  M. Abucewicz (2006) Problem narkomanii w Polsce – ujęcie konstruktywistyczne (W) J. Kwaśniewski (red. ) Badania problemów społecznych, T. VIII Prac Katedry, op. cit. ;
  K. Frieske (1999) Marginalność społeczne (W) Encyklopedia socjologii, t. 167-171;
  B. W. Mach (2000) Równość i nierówność społeczna (W) Encyklopedia socjologii, t. 3, ss. 329-334. Pohoski (1995) Nierówności społeczne w Polsce – kontynuacje i zmiany w okresie transformacji ustrojowej (W) Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, wyd. UMCS;
  M. Abucewicz: Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu, Polityka Społeczna nr 2/2001;
  J. B. Sobczak (1998) Bezrobocie (W) Encyklopedia socjologii, t. 1, ss. 64-67;
  A. Zeidler-Janiszewska (1999) Kontrkultura (W) Encyklopedia socjologii, t. 78-81;
  B. Synak (1999) Ludzie starzy (W) Encyklopedia socjologii, t. 144-149;
  C. Paleczny (1999) Mniejszości (W) Encyklopedia socjologii, t. 259-264;
  D. A, Ostrowska (1999) Niepełnosprawność (W) Encyklopedia socjologii, t. 333-336.

  Więcej informacji

  Podręcznik użytkownika

  TytułOpisData wydania
  (Wersja)Plik
  (Rozmiar)

  Podstawowy Podręcznik Użytkownika

  01/05/2015
  (A)
  Pobierz
  (4. 05MB)

  Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

  12/02/2015
  (0)
  Pobierz
  (1. 29MB)

  Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

  02/03/2015
  (0)
  Widok
  (-)

  Podręcznik Instalacji

  Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

  03/04/2015
  (0)
  Pobierz
  (0. 56MB)

  Podręcznik szybkiej obsługi

  Pobierz
  (2. 93MB)

  Przewodnik funkcji dodatkowych

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
  (Angielski)

  29/09/2016
  (B)

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
  (Angielski)

  23/06/2015
  (A)

  Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
  (Angielski)

  Widok
  (-)

  Brother Image Viewer Guide for Android™
  (Angielski)

  10/05/2012
  (0)

  Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

  02/09/2014
  (B)

  Dokumenty prawne

  Deklaracja zgodności

  13/06/2017
  (10)

  Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
  (Angielski)

  14/10/2016
  (C)

  Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

  Powiązane łącza

  Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia Cadillac 2011 CTS Sports Sedan Samochód? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

  Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem Cadillac 2011 CTS Sports Sedan Samochód pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących Cadillac 2011 CTS Sports Sedan Samochód, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do Cadillac 2011 CTS Sports Sedan Samochód.

  Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia Cadillac 2011 CTS Sports Sedan Samochód. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

  Potrzebujesz pomocy?

  Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

  Formularz kontaktowy lub
  contact -@- manualsbase. com

  Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Cadillac 2011 Cts Sport Sedan