Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S to przewodnik po produkcie, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, eksploatacji, bezpiecznego użytkowania i utrzymania tego modelu. Przewodnik zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego instalowania, używania i konserwacji urządzenia oraz wskazówki dotyczące ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi oraz bezpiecznego użytkowania. Zawiera również wskazówki dotyczące zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami prawa. Przewodnik zawiera również informacje o gwarancji producenta oraz częściach zamiennych, które mogą być dostępne w celu wzmocnienia i naprawy urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S

Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania urządzeń wspomagających

Ze względu na różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku sposób wykonywania tych czynności należy rozpatrywać oddzielnie. W przypadku podnoszenia i odkładania obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest podobne pod warunkiem, że wysokość podnoszenia i odkładania są do siebie zbliżone.

Zaleca się, aby wysokość ponoszenia i odkładania była zbliżona do wysokości bioder pracownika wykonującego te czynności, wówczas zadaniem pracownia będzie jedynie dobre chwycenia ładunku, przesunięcie go jak najbliżej do tułowia i podniesienie poprzez odchylenie tułowia do tyłu lub np. poprzez wspięcie na palce.

Zaleca się aby podczas zdejmowania ładunku z wysokości bioder, np. ze stołu lub blatu, ładunek miał jak najdłuższy kontakt ze stołem lub blatem, wówczas siła oddziaływująca na pracownika będzie mniejsza.

 

Rys. 10. Zdejmowania ładunku ze stołu – kontakt ładunku z blatem.

W przypadku gdy ładunek znajduje się na wysokości podłogi zaleca się aby podnoszenia go wykonywać poprzez ugięcie kolan i bioder utrzymując jednocześnie wyprostowany tułów (plecy, rys. 11). W przypadku ładunków, których szerokość nie przekracza 50-60 cm zaleca się aby podczas podnoszenia z wysokości podłogi znajdował się on pomiędzy kolanami pracownika lub możliwie blisko nich. pl/CIOPPortalWAR/file/83941/2017102622222&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-11. 11. Podnoszenie ładunku z podłogi poprzez ugięcie kolan i bioder z wyprostowanym tułowiem.

Podczas podnoszenia ładunków wyposażonych w uchwyty znajdujące się na wysokości kolan (wiadro, walizka, skrzynka przenoszona przez dwóch pracowników) zaleca się aby podczas ruchu podnoszenia rozpocząć także ruch przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy. pl/CIOPPortalWAR/file/83942/2017102622235&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-12. 12. Podnoszenie ładunku z podłogi do góry i do przodu.

Zastosowanie urządzeń wspomagających nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa wykonywania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku.

Podczas stosowania urządzeń wspomagających należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

Przy zastosowaniu urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków należy uwzględnić masę urządzenia jako część składową dopuszczalnej masy ładunku (np. 12 i 20 kg dla kobiet oraz 30 i 50 kg dla mężczyzn).

Stosując urządzenia wspomagające bez napędu do czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku należy wykonywać je w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do naturalnej – stojącej, wyprostowanej. Podczas podnoszenia płyt chodnikowych z zastosowaniem chwytaka należy podnosić ładunek dwoma rękoma, natomiast przenosić ładunek można jedną ręką. W przypadku zastosowania chwytaka do płyt chodnikowych do przenoszenia ładunku o większej wysokości i mniejszej masie można podnosić ładunek jednocześni rozpoczynając czynność przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy (rys. 13). pl/CIOPPortalWAR/file/83943/2017102622249&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-13. 13. Podnoszenie ładunku z zastosowanie chwytaka do płyt chodnikowych do góry i do przodu.

Podczas podnoszenia krawężników z zastosowaniem chwytaka czynność podnoszenia należy rozpocząć jednocześnie, aby obciążenia dla obu pracowników było podobne. Konstrukcja chwytaka do krawężników umożliwia podnoszenia i przenoszenie ładunku tak, że środek miejsca chwytu ładunku (uchwyty chwytaka) dla obu pracowników znajduje blisko osi ciała. Takie Jest to najkorzystniejsza ze względu na obciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

Zasada rozpoczynania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania jednocześnie, np. na komendę, dotyczy wszystkich czynności wykonywanych zespołowo.

Zaleca się aby ładunki przenoszone były możliwie jak najbliżej tułowia i w bezpośrednim kontakcie z tułowiem, wówczas część masy ładunku będzie obciążała bezpośrednio tułów i kończyny dolne, a obciążenie kończyn górnych będzie nieznacznie mniejsze.

W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy wskazane jest aby ładunki przenoszone byłe po jak najbardziej płaskiej, utwardzonej powierzchni i odpowiednio oświetlonej.

Poznaj porady i wskazówki dotyczące przygotowywania się do pierwszej sesji dydaktycznej, której laboratoria należy używać, kiedy i jak wprowadzać tematy techniczne, a także inne zasoby i materiały.

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

 • Dowiedz się, jak korzystać z porad i wskazówek dotyczących nauczania technologii zabezpieczeń PLATFORMy Microsoft Azure w klasie AZ-500
 • Używanie środowiska laboratoryjnego podczas części instruktażowej klasy
 • Objaśnienie terminologii kursu i tematów technicznych
 • Odkryj inne zasoby i materiały, aby przygotować uczniów do sukcesu w egzaminach certyfikacyjnych firmy Microsoft

Jeśli ekran dotykowy telefonu lub tabletu nie działa prawidłowo, na przykład nie reaguje, przeskakuje albo jego czułość jest zbyt niska, wykonaj następujące czynności w celu rozwiązania problemu:

Ekran dotykowy nie reaguje, reaguje częściowo lub jego czułość jest zbyt niska

 • Upewnij się, że korzystasz z urządzenia w temperaturze pokojowej. Ekrany dotykowe działają najlepiej w temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może powodować problemy z prawidłowym działaniem ekranu dotykowego.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal będzie występować, zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.
 • Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia z systemem EMUI 11. 0, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

  Skorzystaj z funkcji rozwiązywania problemów w aplikacji Usługi, aby sprawdzić problemy z ekranem dotykowym.

  • Jeśli procedura diagnostyczna wykaże problem z ekranem, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.
  • Jeśli problem nie zostanie zlokalizowany, przejdź do kolejnych instrukcji.
  • Elementy procedury diagnostycznej w aplikacji Usługi mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.

   Ekran dotykowy przeskakuje lub fałszywie rozpoznaje nieistniejące dotknięcia

   • Jeśli problem występuje wyłącznie podczas ładowania w określonym miejscu, być może napięcie zasilania jest niestabilne. Zalecamy przełączenie się na źródło zasilania o stabilnym napięciu.
   • Jeśli problem występuje tylko podczas ładowania urządzenia za pomocą ładowarki lub kabla danych innej firmy, użyj standardowej ładowarki lub kabla danych Huawei. W celu rozwiązania problemu zalecamy również usunięcie etui ochronnego urządzenia.
   • Upewnij się, że w pobliżu nie ma źródeł pola elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe lub indukcyjne. Mogą one powodować losowe skoki ekranu.
   • Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, lub wyszukaj pozycję NFC na ekranie Ustawienia i uzyskaj do niej dostęp, a następnie sprawdź, czy funkcja NFC została włączona. Jeśli funkcja NFC jest włączona, po wykryciu urządzeń NFC nastąpi automatyczne otwarcie określonych aplikacji.
   • Sprawdź, czy zainstalowano aplikację innej firmy służącą do blokowania ekranu jednym dotknięciem. Niektóre aplikacje innych firm służące do blokowania ekranu jednym dotknięciem mogą być niezgodne z ekranem blokady urządzenia i powodować jego nieprawidłowe reakcje, takie jak przeskoki do ekranu blokady lub ekranu aplikacji Aparat. W takim przypadku odinstaluj aplikacje blokady ekranu innych firm.
Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Hitachi Ax 67 S