Licznik odczytów Podręcznik Cadet Sl252t

Licznik odczytów Podręcznik Cadet SL252t to przydatny narzędzie dla uczniów szkoły średniej, które pozwala im monitorować swoje postępy w czytaniu. Licznik odczytów pozwala uczniom śledzić, ile stron przeczytali w wybranej książce i w jakim tempie. Narzędzie to ułatwia planowanie, zarządzanie czasem i osiąganie celów. Aby użyć licznika, uczniowie muszą po prostu odczytać stronę i kliknąć przycisk aktualizacji, aby zaktualizować swój postęp. Licznik odczytów zapewnia uczniom możliwość monitorowania postępów w czytaniu, co może skutecznie zmotywować ich do osiągania szkolnych celów.

Ostatnia aktualizacja: Licznik odczytów Podręcznik Cadet Sl252t

Energia pobrana z sieci OSD
1. 8. 0 lub 1. 0. 0 Stan liczydła energii całkowitej pobranej (suma wskazań wszystkich liczydeł w kWh)

W przypadku rozliczenia według taryfy dwustrefowej:
1. 1 lub 1. 1. 0 Stan liczydła energii pobranej w strefie 1 – strefa dzienna lub szczytowa
1. 2 lub 1. 2. 0 Stan liczydła energii pobranej w strefie 2 – strefa niższych opłat: nocna lub pozaszczytowa

Energia wprowadzona do sieci OSD
2. 0 lub 2. 0 Stan liczydła energii całkowitej wprowadzonej (suma wskazań wszystkich liczydeł w kWh)

2. 1 lub 2. 0 Stan liczydła energii wprowadzonej w strefie 1 – strefa dzienna ub szczytowa
2. 2 lub 2. 0 Stan liczydła energii wprowadzonej w strefie 2 – strefa niższych opłat: nocna lub pozaszczytowa

Po menu licznika poruszamy się za pomocą 2 niebieskich przycisków:

Apator – OTUS3

Apator – EMU3

Strona głównaAktualnościJak odczytać licznik prądu?

Standardowy licznik energii elektrycznej jest urządzeniem przypominającym zegar, napędzanym przez przepływającą przez niego energię elektryczną. Gdy dom pobiera prąd z linii energetycznej, porusza się zestaw małych kół zębatych wewnątrz miernika. Liczbę obrotów rejestrują tarcze widoczne na tarczy licznika. Prędkość obrotów zależy od ilości pobieranego prądu - im więcej mocy pobiera się w danej chwili, tym szybciej obracają się koła zębate.

Zastanawiasz się, jak sprawdzić stan licznika prądu? Podczas odczytu licznika elektrycznego zweryfikuj i zapisz liczby, które widzisz na wyświetlaczu. Określają one stan licznika prądu. Zwróć także uwagę na dodatkowe symbole na liczniku energii elektrycznej – datę, godzinę oraz kody OBIS, które informują o używanej aktualnie taryfie prądu. Jeśli korzystamy z taryf wielostrefowych, do których należą G12, G12w, C12a, C12b, C22 a, C22b oraz C23, to kody licznika energii elektrycznej oznaczają:

 • 1. 8. 0 – całkowite zużycie energii w kWh,

 • 1. 1 – zużycie prądu w strefie I w kWh,

  1. 2 – zużycie prądu w strefie II w kWh,

  1. 2. 3. – zużycie prądu w strefie III w kWh,

  2. 0. – całkowitą ilość energii oddaną do sieci w kWh,

  2. 1 – ilość energii oddanej do sieci w strefie I w kWh,

  2. 2 – ilość energii oddanej do sieci w strefie II w kWh,

  2. 3 – ilość energii oddanej do sieci w strefie III w kWh.

W przypadku taryf jednostrefowych G11, C11, jak i C21 kod 1. 0 oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh, natomiast kod 2. 0 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci w kWh (jeśli korzystamy z licznika dwukierunkowego).

Większość gospodarstw domowych rozlicza bieżące zużycie prądu według stawek obowiązujących w taryfie jednostrefowej. Część jednak zdecydowała się na taryfę dwustrefową, w której obowiązują zróżnicowane stawki za pobór energii z sieci w zależności od wybranych godzin. W godzinach od 22 do 6, gdy zapotrzebowanie na prąd jest zdecydowanie mniejsze, prąd jest tańszy. Droższy z kolei w godzinach 6 do 13, kiedy większość z nas wykonuje codzienne obowiązki domowe i zawodowe. Jak odczytać taki licznik elektryczny? Na szczęście nie ma w tym żadnej filozofii – spisując stan licznika dwutaryfowego, należy podać stan dla obu stref.

Innym typem licznika prądu jest licznik dwukierunkowy, niezbędny w przypadku posiadania fotowoltaiki. Jak sama nazwa sugeruje, działa on w dwie strony, czyli zlicza ilość energii elektrycznej pobranej i jednocześnie rejestruje ilość energii przesłanej do zakładu energetycznego. Popularnym typem jest w tym przypadku licznik dwukierunkowy emu 3.

Aby zyskać większą kontrolę nad produkowaną energią i uchronić się przed ewentualnymi błędami operatora, warto zastanowić się nad montażem dodatkowego licznika. Przeznaczone do tego modele znajdziemy w ofercie większości producentów falowników. Dzięki temu w aplikacjach do monitorowania naszych instalacji zyskamy podgląd kluczowych danych, co docelowo przełoży się na większą kontrolę oraz oszczędności. Warto dodać, że w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej przyjmuje się, że najbardziej optymalną formą rozliczenia jest rozliczenie roczne.

Wybór odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej ma duże znaczenie dla domowego budżetu. Zanim więc dokonamy ostatecznej decyzji, warto poznać stawki, jak i oferowane sposoby rozliczania. Z wyborem operatora wiąże się nie tylko konieczność opłacania rachunków, ale i regularne odczyty stanów licznika. W większości zakładów energetycznych możliwe jest zgłaszanie stanu licznika drogą telefoniczną. Dodatkowo abonenci mają także inne możliwości. Przykładowo Tauron udostępnia swoim klientom serwis eBOK Tauron, w którym po zalogowaniu można podać stan licznika, a odczyt licznika Energa możliwy jest natomiast za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, bądź też za pośrednictwem terminali zlokalizowanych w wybranych punktach VIA TM Moje Rachunki.

Wydawać by się mogło, że prawidłowe odczytanie wodomierza nie powinno wiązać się z wystąpieniem żadnych trudności. Rzeczywistość pokazuje jednak, że problemy z właściwym odczytem licznika wodomierza pojawiają się naprawdę często. O czym warto więc pamiętać, dokonując takiego odczytu? Jakich błędów należy się wystrzegać? Do kogo można zwrócić się o pomoc?

Wodomierz – co każdy powinien o nim wiedzieć?

Wskazanie wodomierza jest podstawą służącą do skutecznego rozliczenia zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Czy każda osoba korzystająca z dostępu do wody powinna podać aktualny stan wskazań wodomierzy? Obowiązek ten dotyczyć będzie użytkowników wodomierzy ogrodowych. Osobami uprawnionymi do dokonywania odczytów stanu wodomierza głównego są pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Oni właśnie zajmują się odczytywaniem wodomierzy głównych lub tych urządzeń, które zainstalowane są przy konkretnych lokalach mieszkalnych bądź użytkowych. W pozostałych przypadkach odczytu licznika wodomierza dokonuje każdy klient samodzielnie, informując o efekcie odczytu właściwe dla miejsca zamieszkania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokonanym odczytem zawsze warto pytać specjalistów o poradę lub pomoc. W przedstawionych sytuacjach świetnie sprawdza się powiedzenie: „kto pyta, nie błądzi”.

Prawidłowy odczyt wodomierza

O czym warto pamiętać, dokonując odczytu wodomierza? Warto zwrócić szczególną uwagę głównie na czarne cyfry lub te cyfry, które umieszczone są na czarnym polu. Te powinno się czytać od lewej strony licznika, uwzględniając przy tym także zera. Dokonany w ten sposób odczyt danych wskazywać będzie na zużycie wody w pełnych metrach sześciennych. To zaś będzie podstawą do rozliczenia zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków. Podczas odczytywania stanu wodomierza nie podaje się cyfr w kolorze czerwonym, znajdujących się tuż po przecinku. Te bowiem oznaczać będą wartości odpowiadające miejscom dziesiętnym, setnym i tysięcznym. Wartości te nie są potrzebne do dokonania właściwego odczytu licznika wodomierza.

Warto dodać, że oprócz podania stanu licznika wodomierza, konieczne będzie także podanie numeru urządzenia. Zasada ta obowiązuje również wówczas, gdy mowa o odczycie elektronicznego licznika wody. Dobrym i sprawdzonym pomysłem będzie sprawdzanie i zapisywanie stanu wodomierza co miesiąc, a nawet częściej. Ta nieskomplikowana procedura pozwoli na dokonanie łatwego porównania zużycia wody w konkretnych okresach. Może też przyczynić się do tego, by zacząć oszczędzać zużycie wody, generując tym samym coraz większe oszczędności na kosztach eksploatacji tego cennego surowca.

Ponadto warto dodać, że dokonując odczytu stanu wodomierza, należy też pamiętać o tym, by każdorazowo zanotować także datę wykonywania takiego odczytu. W efekcie pozwoli to możliwie jak najdokładniej i szybko rozliczyć koszty zużytej wody użytkowej.

Jak sprawdzić sprawność wodomierza?

Zdarzają się sytuacje, w których może dojść do podejrzanie zbyt dużego zużycia wody. Jeśli coś takiego się wydarzy, a użytkownicy podejrzewają, że zużycie wody jest nieadekwatne do stanu faktycznego, warto sprawdzić sprawność wodomierza. Należy jednak dodać, że przed złożeniem reklamacji dobrze byłoby skontrolować kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim warto sprawdzić sposób zamontowania licznika. Prawidłową opcją będzie montaż w sposób poziomy, liczydłem do góry, z zachowaniem co najmniej 10 cm prostego odcinka rury z obu stron urządzenia. Istnieje oczywiście kilka modeli wodomierzy, które montuje się w innych pozycjach. Liczba tego rodzaju urządzeń jest jednak doprawdy nieduża.

Zanim zgłosi się reklamację działania wodomierza, warto sprawdzić też termin legalizacji tego urządzenia. Przepisy polskiego prawa określają, że poprawność działania wodomierzy datowana jest przez okres 5 lat od daty ich produkcji. Po 5 latach więc należy przeprowadzić wymianę urządzeń, a tej nie dokonuje się samodzielnie. Przeprowadzają ją osoby do tego uprawnione, zatrudnione w firmach zajmujących się obsługą wodomierzy.

Ponadto istotną kwestią pozostaje również to, czy wodomierz został wyposażony w zawór antyskażeniowy, który powinien się znajdować za urządzeniem. Brak takiego zaworu może być przyczyną nieprawidłowego działania wodomierza, powodując zmianę ciśnień nie tylko w sieci wodociągowej, ale również i w wewnętrznej instalacji.

Dodatkowo przyczyną zbyt dużego zużycia wody mogą być też wszelkiego rodzaju nieszczelności w kranach czy wadliwe spłuczki w toalecie. Z pewnością warto więc na bieżąco lokalizować wszelkiego rodzaju przecieki oraz możliwie szybko je usuwać. Pozwoli to skutecznie ograniczać niepotrzebne zużycie wody oraz szybko przełoży się na to, że rachunki za wodę będą zdecydowanie niższe.

Rozliczenie zaliczek pobranych na zużycie wody

Właściciele i mieszkańcy lokali we wspólnotach mieszkaniowych dobrze wiedzą o tym, że wraz z końcem każdego roku liczyć się należy z otrzymaniem rozliczenia zaliczek pobrany za zużytą wodę. W większości wspólnot tego typu rozliczenie odbywa się nie inaczej, jak na podstawie wodomierzy. Właśnie wówczas więc konieczne jest podanie aktualnego stanu liczników tych urządzeń, by rozliczenie było dokładne i zgodne z prawdą. Mimo tego, że coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania radiowe, wciąż większość wodomierzy odczytywana jest bezpośrednio. Będąc mieszkańcem lokalu należącego do wspólnoty mieszkaniowej, można liczyć na to, że odczytem stanu licznika wodomierza zajmą się dobrzy zarządy nieruchomości. Niekiedy powierzają oni ten obowiązek służbom technicznym lub zatrudnionemu we wspólnocie personelowi pomocniczemu. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, w których mieszkańcy muszą dokonać samodzielnego odczytu stanu licznika. Nie warto się tego obawiać – sam proceder bowiem nie jest skomplikowany, o czym pisaliśmy we wcześniejszej części naszego artykułu.

Wodomierze do wody zimnej i ciepłej

Na klatkach schodowych mieszkań zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową bardzo często znaleźć można dwa rodzaje wodomierzy. Jeden służyć będzie do pomiaru zużycia zimnej wody, drugi zaś przeznaczony będzie do pomiaru wody ciepłej. Warto wiedzieć więc, że dla urządzeń do wody zimnej stosuje się obudowy w kolorze niebieskim. Obudowy czerwone zaś przeznaczone będą do pomiaru zużycia wody ciepłej. Opisana sytuacja ma ogromne znaczenie w tych budynkach, w których stosowane są osobne wodomierze do pomiaru wody zimnej oraz ciepłej.

Numer wodomierza ma znaczenie

Czy podczas odczytywania stanu licznika wodomierza konieczne jest podanie numeru urządzenia? Owszem. To bardzo ważna czynność kontrolna, która pozwoli na uniknięcie różnego rodzaju pomyłek. Warto wiedzieć, że numer wodomierza jest ewidencjonowany przez zarządcę łącznie z numerem lokalu mieszkalnego, do którego wodomierz jest podłączony. Dzięki temu z powodzeniem można uniknąć pomyłek w rozliczeniach i niemożliwe staje się zapłacenie za wodę zużytą np. przez sąsiada. Do tego warto dodać, że numery wodomierzy wykorzystywane są również do sprawdzenia daty ważności legalizacji tych urządzeń. Wiele modeli wodomierzy zostało wyposażonych w mosiężne obudowy z wygrawerowanymi na nich numerami ewidencyjnymi. To z pewnością ułatwia sprawne zarządzanie stanem urządzeń, nadzorowane przez osoby ze wspólnoty mieszkaniowej do tego wyznaczone i upoważnione.

Ułatwienia dla mieszkańców wspólnot

W wielu wspólnotach mieszkaniowych funkcjonuje zasada, że odczytów stanu wodomierzy dokonuje zarządca nieruchomości lub osoby przez niego wyznaczone. Zdarzają się jednak też i sytuacje, w których dopuszcza się wykonanie fotografii wodomierza i przesłanie ich do biura zarządcy nieruchomości. To doskonałe rozwiązanie dla tych osób, które nie chciałyby się pomylić podczas samodzielnego odczytu stanu wodomierza. Oczywiście wciąż można dokonywać samodzielnych odczytów stanu licznika tego urządzenia. Ostateczny wybór należeć będzie już do właścicieli lokali mieszkaniowych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Słowem podsumowania

Jak prawidłowo odczytać wodomierz? Jak nie popełnić najczęstszych błędów? Z jakiego wsparcia i możliwości można skorzystać podczas samodzielnego dokonywania odczytu? Warto pamiętać, by nie wykonywać tej czynności zbyt szybko, a przez to niedokładnie. Dobrze też systematycznie kontrolować bieżące zużycie wody. Pozwoli to bowiem na uniknięcie sytuacji, w których dokonałoby się wpłaty za zużycie wody nieadekwatne do rzeczywistego. Warto też skorzystać z kilku prostych sposobów na to, by sprawdzić stan sprawności wodomierza przypisanego do naszego lokalu mieszkalnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów zawsze można zgłosić się do zarządcy nieruchomości kierującego pracą wspólnoty mieszkaniowej lub zgłosić problem do obsługującego dane miasto przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Warto pytać, bo tylko dzięki poszukiwaniu informacji można zdobyć pewność, że wszystko jest pod kontrolą i nie dokona się opłat za zużycie wody, którego w rzeczywistości nie było. Kto pyta, nie błądzi – oto uniwersalna mądrość, z której warto korzystać nie tylko przy odczytywaniu stanu wodomierza!

Licznik odczytów Podręcznik Cadet Sl252t

Bezpośredni link do pobrania Licznik odczytów Podręcznik Cadet Sl252t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Licznik odczytów Podręcznik Cadet Sl252t