Księga Właścicieli Haier Le24t900

Księga Właścicieli Haier Le24t900 to inteligentny monitor dotykowy LCD 24-calowy, oferujący najnowsze technologie i funkcje, które wyróżniają go na tle innych. Monitor ten ma ekran dotykowy, który można sterować za pomocą gestów, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo i szybko wykonywać zadania. Monitor ten jest wyposażony w technologię Dynamic Contrast, która zapewnia wyraźny i ostry obraz, dzięki czemu wszystkie ważne treści są łatwo widoczne. Monitor ten jest również wyposażony w funkcję regulacji jasności, która pozwala użytkownikom dostosować jasność do swoich potrzeb. Monitor ten jest wyposażony w wiele innych przydatnych funkcji, takich jak odtwarzanie wideo w wysokiej rozdzielczości, podświetlenie LED i wbudowany głośnik.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Haier Le24t900

Pytanie “Jak znaleźć właściciela działki? ” zadajemy sobie najczęściej w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem interesującej nas nieruchomości. Gdy jest ona położona w pobliskiej okolicy, ustalenie danych właściciela zazwyczaj nie stwarza większego problemu, często wystarczy zasięgnąć języka u lokalnych mieszkańców. Inaczej rzecz się ma, gdy owa nieruchomość leży na terenie odległym i nieznanym. Na szczęście, istnieje sposób na to, aby i w takim przypadku sprawdzić, do kogo należy działka – przedstawiam go w niniejszym artykule.

Szukasz numeru księgi wieczystej?
Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:
Ksiegiwieczyste. pl
Przekonaj się, jakie to proste!

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy jej dane ewidencyjne

Każda nieruchomość gruntowa posiada indywidualne oznaczenie w postaci numeru ewidencyjnego działki oraz adresu administracyjnego (tzw. identyfikatora) działki. Dane te pochodzą z ewidencji gruntów i budynków. Aby zobrazować jak prezentują się poszczególne oznaczenia, posłużę się przykładem. Działka – nieruchomość gruntowa, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie posiada:

 • numer ewidencyjny: 12/2,
 • adres administracyjny (identyfikator): 146507_8. 0101. 12/2.

Jeśli posiadamy numer ewidencyjny lub identyfikator interesującej nas działki i wiemy, że posiada ona księgę wieczystą, kolejnym krokiem będzie ustalenie numeru wspomnianej księgi wieczystej. To właśnie ten dokument opisuje aktualny stan prawny nieruchomości i tym samym zawiera dane jej aktualnego właściciela.

Najszybszy sposób na znalezienie numeru KW, to skorzystanie z ogólnopolskiej wyszukiwarki dostępnej na stronie https://ksiegiwieczyste. pl, która umożliwia m. in. dotarcie do numeru księgi wieczystej po numerze działki lub jej identyfikatorze:

Źródło: Ksiegiwieczyste. pl – wyszukiwanie numerów KW po identyfikatorze działki

Z chwilą wyszukania numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości (po wniesieniu wymaganej na stronie opłaty), możemy bezpłatnie przejrzeć treść tej księgi na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ekw. pl – po kliknięciu w link „Przeglądanie księgi wieczystej”, należy w polu wyszukiwania wprowadzić ustalony numer księgi i kliknąć „Wyszukaj księgę”:

Źródło: Ekw. pl – wyszukaj księgę po numerze

System odnajdzie daną księgę, aby zapoznać się z jej treścią, należy wybrać opcję „Przeglądaj aktualną treść KW”. Analizując Dział II księgi wieczystej („Własność”), dowiemy się, kto jest prawowitym właścicielem działki, przykład:

Może się okazać, że właścicielem działki jest osoba fizyczna (może być ich kilka), wtedy poznamy jej imię i nazwisko, imiona rodziców i numer PESEL. Właścicielem danej działki może się też okazać np. gmina, spółka Skarbu Państwa albo inna jednostka.

Sprawa nieco się komplikuje, gdy nie znamy danych ewidencyjnych działki, ale na to też jest rozwiązanie.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie lub numerze działki?

Jak znaleźć właściciela działki, gdy znamy wyłącznie jej lokalizację

Aby sprawdzić, do kogo należy działka w sytuacji, gdy znamy tylko jej położenie, poszukiwania musimy zacząć od ustalenia danych ewidencyjnych nieruchomości, czyli wspomnianego wcześniej numeru działki lub jej adresu administracyjnego (identyfikatora). Możemy to zrobić przez Internet, za pomocą interaktywnej mapy na stronie Geoportal360. pl. Korzystanie z mapy jest darmowe.

W tym celu na ekranie monitora wywołujemy widok z mapą Polski https://geoportal360. pl/map/. Wiemy, gdzie jest położona interesująca nas działka, lokalizujemy ją na mapie i w tym obszarze powiększamy mapę do momentu aż pojawią się na niej granice działek. Robimy to za pomocą znaków „plus”, „minus” w lewym górnym rogu mapy lub za pomocą „kółka” myszki. Przykładowy widok mapy z granicami działek wygląda następująco:

Źródło: Geoportal360. pl – przykład mapy z numerami i granicami działek

Po kliknięciu na obszar interesującej działki, w prawym górnym rogu mapy pojawi się dodatkowe okienko z pełnym identyfikatorem (adresem administracyjnym) i numerem działki oraz pozostałymi danymi (np. powierzchnia, TERYT, obręb ewidencyjny, województwo, miasto, gmina), przykład:

W tym momencie możemy przejść do kolejnych dwóch kroków opisanych w poprzednim akapicie, czyli:

 • ustalenia numeru księgi wieczystej działki (np. za pomocą ),
 • zapoznania się z treścią księgi wieczystej działki na stronie .
 • Jak sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

  Oczywiście może się okazać, że dana nieruchomość gruntowa nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stanu prawnego takiej działki zapoznaj się z naszym artykułem „Zakup działki bez księgi wieczystej – co należy sprawdzić? ” – dowiesz się z niego, jakie dokumenty, oprócz księgi wieczystej, mogą świadczyć o własności nieruchomości.

  Czy urząd powie nam, kto jest właścicielem działki?

  Posiadając dane ewidencyjne działki, możemy udać się do jednej z państwowych instytucji (Państwowa Ewidencja Gruntów lub Sąd Rejonowy – właściwe dla miejsca położenia nieruchomości), aby złożyć w niej stosowny wniosek o wydanie dokumentu, na którym będzie podany numer księgi wieczystej działki oraz dane osobowe jej właściciela. Oczywiście informacje te nie są udostępniane wszystkim zainteresowanym, warunkiem jest wskazanie interesu prawnego do nieruchomości (chęć zakupu danej działki nie jest interesem prawnym).

  Państwowa Ewidencja Gruntów – wniosek o wypis z rejestru gruntów

  Posiadając adres administracyjny działki możemy spróbować zdobyć nazwisko właściciela nieruchomości w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), zajmującej się z ramienia starosty prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne). Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów i budynków obejmuje m. informacje w zakresie:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
 • W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  – nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  – gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
 • miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
 • informację o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. );
 • wartość katastralną nieruchomości;
 • informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.
 • Podstawowym dokumentem, pozyskiwanym w Państwowej Ewidencji Gruntów, zawierającym dane osobowe właściciela nieruchomości, jest wypis z rejestru gruntów.

  Wnioskując do starosty o wypis z rejestru gruntów musimy liczyć się z tym, że owszem, za odpowiednią opłatą otrzymamy taki wypis, ale wiersz przeznaczony na dane właściciela nieruchomości będzie pusty. Aby pozyskać wypis z rejestru gruntów, którego elementem będzie nazwisko właściciela nieruchomości, niestety, ale trzeba wykazać się interesem prawnym do nieruchomości. Sama chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym argumentem w kwestii pozyskania wypisu z rejestru gruntów z danymi właściciela.

  Przy odrobinie szczęścia i stosownej opłacie, wypis z rejestru gruntów z danymi właściciela zostanie nam udostępniony, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, to starosta posiada uprawnienia w zakresie udostępniania danych „wrażliwych”. Przy czym, to do starosty należy ocena czy można udostępnić dane z ewidencji gruntów i budynków czy też nie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie danych osobowych.

  Najczęściej, osoba, która we wniosku o wypis z rejestru gruntów wykaże swój interes prawny, otrzyma ten dokument z pełnymi danymi.

  Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – wniosek o odpis księgi wieczystej

  Innym sposobem na pozyskanie nazwiska właściciela działki, którą jesteśmy zainteresowani, jest możliwość skorzystania z informacji instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Dokumentem wydawanym przez Sąd Rejonowy, Wydział wieczystoksięgowy, na którym widnieje nazwisko właściciela działki, jest odpis księgi wieczystej.

  W celu pozyskania numeru księgi wieczystej interesującej nas działki, należy w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia działki, złożyć stosowny wniosek, podając w uzasadnieniu interes prawny. W przypadku przychylnego ustosunkowania się Sądu do naszej prośby, otrzymamy numer księgi wieczystej szukanej działki.

  Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne.
  3. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

  Foto: Fotolia


  Opublikowano 29 maja 2017  Dział II księgi wieczystej – „Własność” – przeznaczony jest do wpisów w zakresie własności i użytkowania wieczystego. Podzielony jest na rubryki:

  2. 2 – Właściciel,
  2. 3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu,
  2. 4 – Użytkownik wieczysty,
  2. 5 – Uprawniony.

  Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

  Charakterystyka rubryki 2. 2 „Właściciel”

  W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, w podrubryce 2. 2. 1 „Udział” wpisuje się kolejny numer udziału (w treści pola wpisuje się cyfrę oznaczającą ten numer), wielkość udziału (licznik/mianownik) w postaci ułamkowej oraz rodzaj własności, np. w przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej będzie to 1/1.


  Następnie w podrubryce 2. 5 – Osoba fizyczna, wprowadzane są dane: imiona właściciela/współwłaściciela, imiona rodziców oraz PESEL.

  W części – „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” wprowadza się dokument, na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość, datę sporządzenia tego dokumentu oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej akt własności.

  Jeżeli właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnia się szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie prawa Skarbu Państwa.

  Podaje się udział w prawie własności (współwłasności) oraz numer udziału w tym prawie, nazwę organu reprezentującego Skarb Państwa, nazwę osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd.

  W dziale II księgi wieczystej dla właściciela jakim jest Skarb Państwa ujawnia się siedzibę reprezentanta Skarbu Państwa, numer REGON, oraz wskazuje się rolę instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa.

  Właścicielem nieruchomości może być również jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Gmina bądź związek tych jednostek – związek gminny. Wówczas, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się poprzez wpis, nazwę i siedzibę tej gminy, bądź w przypadku związku gmin, nazwę i siedzibę związku.

  Jeżeli nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się jej siedzibę i nazwę.

  W dziale II księgi wieczystej ujawnia się również właścicieli nieruchomości jakimi mogą być:

  • Spółki prawa cywilnego, nieposiadające osobowości prawnej – w księdze wieczystej, prowadzonej dla spółki prawa cywilnego ujawnia się wszystkich jej wspólników poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz imion ich rodziców.
  • Spółki jawne i komandytowe, mogące nabywać nieruchomości poprzez wniesienie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jako wkładu wspólnika, nabycie przez spółkę – w dziale II księgi wieczystej ujawnia się nazwę firmy oraz adres siedziby spółki.

  Uprawnionych z tytułu użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się podobnie jak właściciela poprzez wskazanie numeru PESEL lub REGON.

  Przeczytaj: Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

  Charakterystyka rubryki – 2. 3 „Właściciel wyodrębnionego lokalu”

  W dziale tym opisuje się szczegółowo w poszczególnych podrubrykach, numer udziału, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  Wpisuje się tutaj również numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer lokalu.

  Charakterystyka rubryki – 2. 4 „Użytkownik wieczysty”

  W części tej wpisuje się dane użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego. Przed dokonaniem wpisów dotyczących użytkowania wieczystego zamieszcza się we wszystkich łamach działu II napis ”Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”, jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek stanowiący odrębną własność, napis podany wyżej uzupełnia się przez dodanie tekstu „oraz własności budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość”.

  W przypadku budowy budynku przez użytkownika wieczystego częściowo na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a częściowo na gruntach należących do gminy, własność budynku może być ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla każdej z tych nieruchomości. org/2016/12/07/uzytkowanie-wieczyste-gruntu-zamieni-sie-we-wlasnosc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">W 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntu zamieni się we własność

  Opracowanie sporządzono w oparciu o:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
  2. St. Rudnicki – “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. Komentarz. Wydanie 6. ”  Podobne artykuły

  W przypadku odziedziczenia nieruchomości, lub uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób na drodze sądowej (np. sądowego zniesienia współwłasności) – musimy dokonać wpisu w księdze wieczystej.

  Stopień trudności: łatwy

  Koszt: 150 zł

  Wymagane dokumenty: orzeczenie sądowe z którego wynika, że jesteśmy właścicielami nieruchomości (np. prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

  Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

  Jeżeli prawo własności (lub użytkowania wieczystego) nabyliśmy w drodze umowy przed notariuszem – to on złoży wniosek o wpis do księgi wieczystej (pobierając od nas jedynie koszt opłaty od wpisu). Notariusz na nasze życzenie może przesłać każdy wniosek do sądu, jest to jednak niepraktyczne, gdyż za tę czynność pobierze opłatę notarialną, niezależnie od opłaty sądowej za wpis.

  Krok 1 odbieramy odpis orzeczenia

  W celu wpisania swojego prawa do księgi wieczystej, musimy dysponować ORYGINAŁEM prawomocnego orzeczenia sądowego. Będziemy musieli je bowiem załączyć do wniosku.

  Musimy wykazać nasze prawo do nieruchomości. Jeżeli więc np. nasz spadkodawca, po którym my dziedziczymy nie był wpisany w księdze wieczystej, był za to wpisany – jego spadkodawca – musimy wykazać, że między zmianami właścicieli istnieje ciągłość, przedkładając jako dowód oryginały postanowień spadkowych po kolejnych właścicielach

  Krok 2. 1. wypełniamy formularz – część pierwsza

  Właściwym formularzem jest „Kw_wpis” – dostępny również w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

  POBIERZ: Wniosek o wpis w księdze wieczystej

  Formularze mają określone kolory, ale wydrukowane przez nas samodzielnie mogą być czarno-białe. Zwróćmy uwagę, żeby w miarę możliwości drukować obustronnie i zachować wielkość oryginalnych formularzy.

  • Dane sądu: wskazujemy sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości (Uwaga w dużych miastach – m. in. w Warszawie, czy Gdańsku w obrębie miasta istnieje kilka sądów rejonowych);
  • Wydział ksiąg wieczystych: zazwyczaj jest jeden w sądzie rejonowym, ale w niektórych dużych sądach wydziałów jest więcej (możemy to ustalić na stronie internetowej sądu, lub telefonicznie);
  • Numer księgi wieczystej: sprawdźmy czy numer się nie zmienił (w przypadku przenoszenia ksiąg do systemu informatycznego).

  Jeżeli błędnie wskazaliśmy sąd, to mimo to nie ma obawy o utratę naszej opłaty i losy wniosku. Sąd ma obowiązek ustalić sąd właściwy i przekazać mu sprawę. Należy zatem poczekać na decyzję sądu o przekazaniu sprawy.

  Skreślamy wszystkie następne pola, do wypełnienia przez wnioskodawcę, aż do pola „Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego (współuprawnionego)”

  Krok 2. 2. wypełniamy formularz część 2 - żądanie wpisu

  Zaznaczamy kwadrat przy polu wskazanym powyżej.

 • Wartość przedmiotu żądań
 • Wpisujemy wartość całej nieruchomości (niezależnie od ilości współwłaścicieli).
 • Treść żądania.
 • W pierwszym polu wnosimy o wpisanie nas jako nowych właścicieli.
 • „W związku z odziedziczeniem po ……… nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr…. wnoszę o wpisanie mnie, Jacka Kowalskiego jako właściciela ww. nieruchomości. Na dowód odziedziczenia nieruchomości załączam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia…. sygn. akt. ….
 • Jeżeli właścicieli jest kilku możemy podać udział każdego z nich.
  ("wnoszę o wpisanie …. jako współwłaściciela 1/10 nieruchomości…. ). Jeżeli sąd ustali, że udziały współwłaścicieli są inne od tych wyliczonych przez nas, wpisze te ustalone przez siebie.
 • Nie mamy obowiązku wpisywania wszystkich współwłaścicieli. Warto to jednak zrobić, gdyż niezależnie od tego ilu ich jest, opłata od całego wniosku wynosi 150 zł. W takim przypadku, każdego ze współwłaścicieli wpisujemy w odrębnej rubryce, wskazując jednocześnie jego udział we współwłasności. W tym celu należy wypełnić i załączyć formularz KW-ZAD.

  POBIERZ: Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

  W jednej rubryce można wpisać małżonków jeśli uzyskali nieruchomość wspólnie i posiadają wspólność małżeńską.

  Krok 2. 3. wypełniamy formularz: dane wnioskodawcy i uczestnika

  Wnioskodawcą jest jedna osoba, lub podmiot (np. spółka) wnosząca pismo. Pozostałe osoby będące wpisywane jako np. współwłaściciele są uczestnikami postępowania. Wpisujemy ich dane zgodnie z wytycznymi formularza.

  Jeżeli formularz ma za mało pól do wpisania wszystkich uczestników, musimy sięgnąć po formularz KW- WU. 4 wypełniamy formularz: załączniki

  Żądanie wpisu prawa w księdze wieczystej opiera się zawsze o jakiś dokument - musimy go załączyć i wskazać w polu załączników. Ponadto musimy wskazać ilość innych formularzy (patrz kroki), które załączamy do wniosku.

  Oznaczając dokument musimy wskazać:

 • nazwę (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • datę wydania,
 • sygnaturę akt sprawy (ostateczną, widniejącą na dokumencie),
 • organ, który go wydał (np. Sąd Rejonowy w Siedlcach, I wydział cywilny).
 • Krok 2. 5 podpisujemy wniosek

  Krok 3 uiszczamy opłatę

  Opłata za wpis do księgi wieczystej prawa zależy od kilku czynników. Z punktu widzenia samodzielnego wpisywania prawa, ważne są te, które pojawiają się w sytuacjach, w których udział notariusza nie jest niezbędny.

  Zobacz: Podróże służbowe. Rozliczenia podatkowe w firmie

 • Odnosi się do wpisu praw powstałych w wyniku:
 • dziedziczenia,
 • zapisu,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • wynosi 150 zł, jednorazowej opłaty niezależnie od liczby udziałów w danym prawie.
 • Niezależnie od tego ilu będzie spadkobierców, opłata zawsze wyniesie 150 złotych.

  Jak wnieść?

  Opłatę wnosimy:

 • za pomocą znaków sądowych (do nabycia w kasie sądu) - formularze mają specjalne miejsca na naklejenie znaków,
 • przelewem na rachunek sądu - pamiętajmy o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty (może być wydruk z konta internetowego).
 • Wniesienie wniosku osobiście w wydziałach prowadzących księgi elektroniczne zostanie potwierdzone wydaniem specjalnego zaświadczenia, na którym będzie wskazana data złożenia wniosku oraz sygnatura akt sprawy. Jest to ważne o tyle, że w każdym czasie możemy dowiadywać się na jakim etapie rozpoznawania jest nasz wniosek, podając pracownikowi sekretariatu wydziału ksiąg wieczystych nr naszej sprawy.

  Jeżeli zdecydowaliśmy się na pomoc notariusza przy wnoszeniu wniosku, powinien udzielić nam informacji jaki nr ma nasza sprawa.

  Krok 4 co należy zrobić w przypadku, gdy nasz wniosek ma braki?

  Mimo postępowania zgodnie z ww. procedurą sąd może nie uwzględnić naszego wniosku, z uwagi na jego braki. Braki wniosku takie jak brak podpisu, złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, brak formularza będą skutkować zwrotem naszego wniosku, który musimy poprawić. Sąd powinien nam wskazać, co należy we wniosku poprawić. Mamy na to 7 dni. Po upływie tego czasu wniosek zostanie zwrócony fizycznie, na nasz adres i jednocześnie powinniśmy dostać zawiadomienie że sąd zwraca naszą opłatę.

  Inne braki takie jak brak właściwych dokumentów, dokumenty zostały złożone w kserokopiach – skutkują oddaleniem wniosku. Przepada wtedy nasza opłata, chyba że złożymy skargę/apelację (płacąc za nią) i do niej dołączymy dokument, którego brakowało albo był w niewłaściwej formie.

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

  Księga Właścicieli Haier Le24t900

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Haier Le24t900

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Haier Le24t900