Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson Er X300

Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson ER X300 to kompletny przewodnik po instrukcjach dotyczących montażu i konserwacji urządzenia Emerson ER X300. Książka zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, konfiguracji, instalacji, ustawień, przeglądu i naprawy urządzenia. Zawiera również informacje o bezpieczeństwie i zasadach korzystania z urządzenia oraz instrukcje dotyczące działania poszczególnych funkcji. Książka oferuje również przydatne informacje dotyczące konserwacji urządzenia i wskazówki dotyczące diagnostyki i naprawy. Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson ER X300 dostarcza użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji, aby zrozumieć i w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson Er X300

Jako oficjalny dystrybutor i serwis urządzeń na pellet staramy się zapewnić najwyższe standardy Państwa obsługi. Zapewniamy montaż i serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) kupionych u nas urządzeń.

Przypominamy o konieczności eksploatacji urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi ogólnymi przepisami prawa, w tym także oddawania przewodów kominowych i wentylacyjnych kontroli, w zakresie:

 1. sporządzenia protokołu odbiorczego przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przez osobę uprawnioną,
 2. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (co najmniej 1 raz w roku),
 3. czyszczenia przewodów kominowych (co najmniej raz na 3 miesiące) w czasie ich użytkowania przez osoby posiadające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim (co wynika z § 34 Rozporządzenia Min. Spraw Wew. i Adm. z 7. 06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Wymogi techniczne:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 2019 poz. 1065)


Prawo budowlane, Ustawa z 7. lipca 1994.

Aktualne prawo zawsze znajdą Państwo na stronach Sejmu RP >> https://isap. pl/


Instrukcje obsługi:
 

Instrukcje obsługi pieców powietrznych:

Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CAYENNE 7, wer. 2020

cayenne_7_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CAYENNE 10, 10C wer. 2020
cayenne_10_10c_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CAYENNE 10C, wer. 2020
cayenne_10c_wer. pl/images/PDF/cayenne_hermetic_98_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet CAYENNE HERMETIC 98, wer. 2020

cayenne_hermetic_98_wer. pl/images/PDF/class_cayenne_14c-16c_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet CLASS CAYENNE 14C-16C, wer. 2020

class_cayenne_14c-16c_wer. pl/images/PDF/class_llc_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CLASS L, LC NE, wer. 2020

class_llc_ne_wer. pl/images/PDF/class_sm_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CLASS S, M NE, wer. 2020

class_sm_ne_wer. pl/images/PDF/easy_next_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL EASY. M-NEXT, wer. 2020

easy_next_wer. pl/images/PDF/easy_next. lcd_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet EASY NEXT LCD, wer. 2020

easy_next. pl/images/PDF/easy_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL EASY, wer. 2020

easy_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL ELITE 98, wer. 2020
elite_hermetic_98_wer. pdf


Instrukcja obsługi wkładu kominkowego na pellet ICP 13C- ICP 15C, wer. 2020
icp_13c-15c_wer. pl/images/PDF/iulia_next_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet IULIA NEXT, wer. 2020

iulia_next_wer. pl/images/PDF/iulia_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet IULIA, wer. 2020

iulia_wer. pl/images/PDF/petit_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL PETIT, wer. 2020

petit_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL REDONDA, wer. 2020

redonda_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL SUBTILE LC NE, wer. 2020
subtile_lc_ne_wer. pl/images/PDF/subtile_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL SUBTILE wer. 2020

subtile_wer. pl/images/PDF/mini_5_lcd_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet MINI5 LCD, wer. 2020

mini_5_lcd_wer. pl/images/PDF/mini_5_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet MINI5, wer. 2020

mini_5_wer. pl/images/PDF/futura_wer. 2020pl. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet FUTURA, wer. 2020

futura_wer. pdf

Instrukcje obsługi pieców wodnych/boilerów:


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CLASS THERMO 14 NE, wer. 2020
class_thermo_14__ne_wer. pdf


Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL CLASS THERMO L 17 PP, wer. pdf" target="_blank">class_thermo_l17_pp_wer. pl/images/PDF/subtile_thermo_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL SUBTILE THERMO NE, wer. pdf" target="_blank">subtile_thermo_ne_wer. pl/images/PDF/boiler_16a_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL BOILER 16A NE, wer. pdf" target="_blank">boiler_16a_ne_wer. pl/images/PDF/boiler_20a-34a_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi pieca na pellet ARTEL BOILER 20A-34A NE, wer. pdf" target="_blank">boiler_20a-34a_ne_wer. pl/images/PDF/wklad_kominkowy_ne_wer. jpg"/>
Instrukcja obsługi wkładu kominkowego na pellet ICP 17/ ICP 25, wer. pdf" target="_blank">wklad_kominkowy_ne_wer. pdf


Przejdź do strony głównej
RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Centrum obsługi telefonicznej


 • PL

Zapisz się


Zarejestruj swoje nowe konto pl. com i uprość zakupy. Korzyści z indywidualnego konta:

 • Zarejestruj swoje urządzenie, aby mieć wszystkie dane pod ręką
 • Przedłuż gwarancję na swoje urządzenie
 • Funkcjonalny, szybki i przejrzysty system zgłoszeń serwisowych
 • Przejrzyj produkty, z których korzystasz
 • Ciesz się łatwymi zakupami online
 • Zarządzaj subskrypcją newslettera
 • i więcej..
 • Zaloguj sie


  Zaloguj się na swoje konto społecznościowe

  Lub zaloguj się za pomocą swoich danych

  np. W6503SPL lub 463004


  Kod urządzenia to 6-cyfrowy numer, który można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub w karcie gwarancyjnej.

  Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson Er X300

  Bezpośredni link do pobrania Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson Er X300

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Książka z instrukcją montażu i obsługi Emerson Er X300