Konfiguracja i użytkowanie Haier Ch010g

Haier Ch010g jest wysoce zaawansowanym urządzeniem do kontroli środowiska domowego. Może ono zarządzać temperaturą i wilgotnością w twoim domu, a także wyświetlać aktualizacje z czujników zewnętrznych. Aby skonfigurować Haier Ch010g, wystarczy podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i uruchomić aplikację Haier Smart Home. Aplikacja pozwoli ci na dostosowanie parametrów działania urządzenia, takich jak czas i temperatura, aby dopasować je do twoich potrzeb. Ponadto możesz ustawić harmonogramy, aby automatycznie włączać lub wyłączać urządzenie w określonych porach dnia. Używając aplikacji Haier Smart Home, możesz również monitorować i zarządzać innymi urządzeniami Haier podłączonymi do twojej sieci Wi-Fi.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i użytkowanie Haier Ch010g

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Router obsługuje udostępnianie połączenia szerokopasmowego. Przy użyciu routera możesz połączyć z Internetem (bezprzewodowo lub przewodowo) kilka urządzeń znajdujących się w domu, takich jak komputer, telefon, tablet, laptop lub dekoder TV. Router można skonfigurować za pomocą strony zarządzania na telefonie, więc nie trzeba używać strony zarządzania w przeglądarce internetowej na komputerze.

Metoda 1. Za pomocą aplikacji AI Life

 1. Instalowanie aplikacji: Zeskanuj telefonem kod QR na spodzie routera, aby pobrać i zainstalować aplikację AI Life.
 2. Przygotowanie do konfiguracji: Połącz kablem Ethernet port WAN routera z portem LAN w źródle Internetu (takim jak modem szerokopasmowy lub światłowodowy), a następnie podłącz router do źródła zasilania. Następnie możesz połączyć telefon z domyślną siecią Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci Wi-Fi znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera. Hasło nie jest wymagane. Nazwa sieci Wi-Fi powinna zaczynać się od „HUAWEI”).

  W przypadku routerów z samoadaptacyjnymi portami sieciowymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

 3. Konfigurowanie routera
  1. Otwórz aplikację AI Life, kliknij pozycję Konfiguruj, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij.

   Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat z powiadomieniem, dotknij przycisku dodawania w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.

  2. Wybierz pozycję Utwórz sieć Wi-Fi (pomiń ten krok, jeśli nie możesz znaleźć takiej opcji).
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby ukończyć konfigurację.

   Router automatycznie wykryje tryb dostępu do Internetu dla Twojej sieci domowej.

   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Automatycznie uzyskuj adres IP, nie są potrzebne żadne dalsze czynności konfiguracyjne. W kreatorze dostępu do Internetu ustaw nazwę sieci Wi-Fi, hasło sieci Wi-Fi i hasło logowania.
   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Tryb dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych/szerokopasmowych, aby uzyskać Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego. Wprowadź Konto połączenia szerokopasmowego i hasło, po czym kliknij pozycję Dalej.
   • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Statyczny adres IP, ręcznie ustaw parametry Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i DNS.
  4. Wybierz pozycję Konfiguracja routera i kliknij pozycję Zapisz. Proces konfiguracji zostanie zakończony.
 4. Uzyskiwanie połączenia z Internetem w przypadku innych urządzeń: Aby połączyć z Internetem urządzenia przewodowe (takie jak komputery i dekodery TV), podłącz je do portów LAN routera przy użyciu kabla Ethernet. W przypadku telefonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń bezprzewodowych połącz je z siecią Wi-Fi routera.

Metoda 2. Za pomocą domyślnego adresu IP

 1. Przygotowanie do konfiguracji: Podłącz router do źródła zasilania. Połącz komputer/telefon z siecią Wi-Fi routera (domyślna nazwa sieci Wi-Fi znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera, hasło nie jest wymagane) lub podłącz komputer do portu LAN w routerze za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę internetową, w pasku adresu przeglądarki wprowadź domyślny adres IP i zaloguj się do strony zarządzania routerem w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera).

  W przypadku routerów z samoadaptacyjnymi portami sieciowymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

 2. Konfigurowanie routera: Kliknij pozycję Rozpocznij.
 3. Wybierz pozycję Utwórz sieć Wi-Fi i wykonuj instrukcje kreatora w celu ukończenia konfiguracji.

  Router automatycznie wykryje domowy tryb dostępu do Internetu.

  • Jeśli tryb dostępu do Internetu ustawiono na Automatycznie uzyskuj adres IP, nie są potrzebne żadne dalsze czynności konfiguracyjne. Wykonaj czynności w kreatorze dostępu do Internetu w celu ustawienia nazwy sieci Wi-Fi, hasła sieci Wi-Fi i hasła logowania.
  • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Tryb dostępu do Internetu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych/szerokopasmowych, aby uzyskać Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego. Wprowadź Konto połączenia szerokopasmowego i Hasło połączenia szerokopasmowego, po czym kliknij pozycję Dalej.
  • Jeśli jako tryb dostępu do Internetu ustawiono Statyczny adres IP, ręcznie ustaw parametry Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna i DNS.
  • Aby skonfigurować sieć VLAN (Virtual Local Area Network), włącz funkcję VLAN na ekranie konta połączenia z Internetem i wprowadź informacje o konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji sieci VLAN, skontaktuj się z operatorem sieci.

   3. Uzyskiwanie połączenia z Internetem w przypadku innych urządzeń: Aby połączyć komputery, dekodery i inne urządzenia przewodowe z Internetem, podłącz urządzenie do portu LAN routera przy użyciu kabla Ethernet. Aby połączyć telefony, tablety, notebooki i inne urządzenia bezprzewodowe z Internetem, połącz je z siecią Wi-Fi routera.

   Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

   FIRMA

   • O firmie Haier
   • Haier Group
   • Newsletter
   • Investor relations
   • Kodeks Etyki

   Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Konfiguracja i użytkowanie Haier Ch010g

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i użytkowanie Haier Ch010g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i użytkowanie Haier Ch010g