Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Electrolux Eht8g

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i bezpieczeństwa urządzenia Electrolux EHT8G powinna być dokładnie przestrzegana, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i optymalne działanie urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze odłączyć go od zasilania. Należy upewnić się, że zarówno kabel zasilania, jak i urządzenie są suchy. Należy unikać wody w miejscach, w których jest wtyczka lub wyłącznik. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zawiera instrukcja. Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Naprawy i konserwację urządzenia należy zlecić wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Electrolux Eht8g

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Electrolux Eht8g

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Electrolux Eht8g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji, bezpieczeństwa Electrolux Eht8g