Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm

Dell Optiplex 740 Dcsm jest komputerem stacjonarnym, który został zaprojektowany z myślą o wygodnym użytkowaniu i programowaniu. Jego wytrzymała konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwość instalacji dają możliwość optymalizacji wszelkich codziennych zadań. Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, instalacji i konserwacji systemu. Użytkownicy mogą również skorzystać z dostępnych funkcji programowania, aby zmodyfikować system w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm jest skutecznym narzędziem, które pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał komputera stacjonarnego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm

ZESTAWY – instrukcje całych zestawów, zawierające opis montażu siłowników oraz programowania centrali sterujących

Instrukcja MPG800N PL ver 1F

ORANE400_114156V2PL

Instrukcja_KHEA_PL_V2

Instrukcja_V350_PL_V3

WEAT V2N EXTEL

Instrukcja_V200_PL_V3

Instrukcja EVER 212 AVIDSEN – ze starą centralą (V2) SELTEX

Instrukcja montażu i obsługi OPENBOX 50

Instrukcja_Napędu_Bramy_Garażowej_MPG800N_Ver. 1C

Instrukcja V200 (V2) SELTEX

Instrukcja V350 (V2) SELTEX

Titan 2005

Instrukcja KHEA PLV1B

EASYMATE Bily 24V

Slide 200 New

Instrukcja Automatu Przesuwnego 104404 OREA AVIDSEN

Instrukcja montażu i programowania C400

SIŁOWNIKI – instrukcje montażu siłowników

Gbat Genius – Instrukcja montażu siłowników do bramy

Instrukcja montażu siłowników SX100 PL

Instrukcja montażu SX200

Instrukcja montażu SX300

CENTRALE STERUJĄCE – instrukcje programowania centralek sterujących/pilotów

Centrala_sterująca_CITY7_V2home

Instrukcja centrali SW200D2 SELTEX

Instrukcja centrali sterującej CAP2 SELTEX_PL

Centrala SELTEX – SX SW12 – PL

Odbiorniki i Piloty – instrukcje programowania nadajników

Instrukcja programowania pilotów FAAC SLH z Proximy

BRAVO_genius_Odb_wtykalny_2k_RPE433

Instrukcja-Proxima-Piloty-kompatybilne-z-SLH

Odbiornik radiowy AVIDSEN/SELTEX

INNE

Schemat_fotek_MPG800N

Instrukcja SZYFRATORA Avidsen

Klawiatura kodowa – instrukcja programowania po polsku

Zobacz poniższy poradnik dla Dell Optiplex 740. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

w w w. d e l l. c o m | s u p p o r t. c o mDell™ OptiPlex™ 740Rövid kezelési útmutatóTípusok: DCSM, DCNE, DCCY

Strona: 2

w w w. c o mSkrócone informacje o systemieModele DCSM, DCNE, DCCY

Strona: 3

Uwagi, pouczenia i ostrzeżeniaUWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystaćkomputer.OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utratydanych i informuje o sposobie uniknięcia problemu.PRZESTROGA: PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzykouszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci.Jeżeli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, żadne odniesienia do systemuoperacyjnego Microsoft® Windows®, zawarte w tym dokumencie, nie majązastosowania.____________________Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, OptiPlex i logo DELL są znakami towarowymi firmyDell Inc. ; Microsoft, Windows, Windows Vista i przycisk Start systemu Windows Vista Start Button sązarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotówposiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobiepraw własności do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.Styczeń 2008 Nr ref. CR008 Wersja A01

Strona: 4

Spis treści 383Spis treściWyszukiwanie informacji.................. 385Przygotowywanie komputera do pracy........... 390Widoki komputera...................... 394Komputer w obudowie typu miniwieża —Widok od przodu.................... 394Widok od tyłu...................... 397Złącza na panelu tylnym................. 399Komputer biurkowy — Widok od przodu......... 401Komputer biurkowy — Widok od tyłu.......... 403Komputer biurkowy — Złącza na panelu tylnym..... 404Komputer w obudowie typu SFF — Widok od przodu... 406Komputer w obudowie typu SFF — Widok od tyłu.... 409Komputer w obudowie typu SFF — Złącza natylnym panelu...................... 410Zdejmowanie pokrywy komputera............. 412Zanim zaczniesz..................... 412Komputer w obudowie typu miniwieża.......... 414Komputer biurkowy................... 416Komputer w obudowie SFF (Small Form Factor)..... 418Wnętrze komputera..................... 419Komputer w obudowie typu miniwieża.......... 419Komputer biurkowy................... 423Komputer w obudowie typu SFF (Small Form Factor)... 427Rozwiązywanie problemów................. 430Program Dell Diagnostics................ 431Lampki systemowe................... 434

Strona: 5

384 Spis treściLampki diagnostyczne................... 436Kody dźwiękowe..................... 442Rozwiązywanie problemów dotyczących niezgodnościoprogramowania i sprzętu................ 442Przywracanie systemu operacyjnego........... 443Ponowna instalacja systemu operacyjnegoMicrosoft Windows................... 446Używanie dysku CD Drivers and Utilities......... 451Indeks............................. 455

Strona: 6

Skrócone informacje o systemie 385Wyszukiwanie informacjiUWAGA: Niektóre funkcje lub nośniki mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczanez danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnychkrajach.UWAGA: Z komputerem mogą być dostarczone dodatkowe informacje.Co chcesz znaleźć? Znajdziesz tutaj• Program diagnostyczny dla komputera• Sterowniki dla komputera• Dokumentacja komputera• Dokumentacja urządzeń• Oprogramowanie Desktop SystemSoftware (DSS)Nośnik Drivers and UtilitiesUWAGA: Nośnik Drivers and Utilities może byćopcjonalny i może nie być dostarczany z danymkomputerem.Dokumentacja i sterowniki zostały jużzainstalowane na komputerze. NośnikaDrivers and Utilities można użyć doponownej instalacji sterowników (patrz„Używanie dysku CD Drivers and Utilities”na stronie 451), uruchomienia programuDell Diagnostics (patrz „Program DellDiagnostics” na stronie 431) lub uzyskaniadostępu do dokumentacji.Na nośniku (płycie CD lub DVD) mogą sięznajdować pliki Readme zawierająceostatnie informacje dotyczące zmiantechnicznych w komputerze albozaawansowane informacje techniczne dlatechników lub doświadczonychużytkowników.UWAGA: Aktualizacje sterownikówi dokumentacji można znaleźć na stroniesupport. euro. dell. com.

Strona: 7

386 Skrócone informacje o systemie• Informacje dotyczące gwarancji• Warunki sprzedaży w StanachZjednoczonych• Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa• Informacje dotyczące przepisówprawnych• Informacje dotyczące ergonomii• Umowa licencyjna użytkownikakońcowegoPrzewodnik z informacjami o produkcie firmyDell™• Wyjmowanie i wymiana podzespołów• Dane techniczne• Konfiguracja ustawień systemowych• Rozwiązywanie problemówPodręcznik Dell™ OptiPlex™Centrum pomocy i obsługi technicznejsystemu Windows firmy Microsoft1 Kliknij Start → Help and Support(Pomoc i obsługa techniczna)→ Dell Userand System Guides (Przewodnikiużytkownika i systemowe firmy Dell)→System Guides (Przewodniki systemowe).2 Kliknij Przewodnik użytkownika dla danegokomputera.Na opcjonalnym nośniku Drivers andUtilities znajduje się również Przewodnikużytkownika.

Strona: 8

Skrócone informacje o systemie 387• Znacznik serwisowy i kod usługekspresowych• Etykieta licencji Microsoft WindowsZnacznik serwisowy i licencja systemuMicrosoft®Windows®Te etykiety znajdują się na komputerze.• Znacznik serwisowy pozwalazidentyfikować komputer podczasużywania witryny support. comlub kontaktu z pomocą techniczną.• Wprowadź kod usług ekspresowych, abyprzekierować połączenie, kontaktując sięz pomocą techniczną.

Strona: 9

388 Skrócone informacje o systemie• Jak ponownie zainstalować systemoperacyjnyNośnik z systemem operacyjnymUWAGA: Nośnik z systemem operacyjnym jestopcjonalny i nie jest dostarczany ze wszystkimikomputerami.System operacyjny został już zainstalowanyw komputerze. Aby ponownie zainstalowaćsystem operacyjny, użyj nośnika z systememoperacyjnym. Patrz „Ponowna instalacjasystemu operacyjnego Microsoft Windows”na stronie 446.Po ponownym zainstalowaniu systemuoperacyjnego, można użyć nośnika Driversand Utilities do ponownej instalacjidołączonych do komputera sterowników.Etykieta z kluczem produktu systemuoperacyjnego znajduje się na komputerze.UWAGA: Kolor nośnika zależy od zamówionegosystemu operacyjnego.

Strona: 10

Skrócone informacje o systemie 389• Solutions (Rozwiązania) — wskazówkidotyczące rozwiązywania problemów,porady, artykuły na tematy techniczne,kursy online, często zadawane pytania• Community (Społeczność) — dyskusjeonline z innymi klientami firmy Dell• Upgrades (Aktualizacje) — informacjeaktualizacyjne dotyczące takichkomponentów, jak: pamięć, dysk twardyi system operacyjny• Customer Care (Obsługa klienta) —informacje kontaktowe, o staniezamówień i zgłoszeń serwisowych,gwarancyjne i dotyczące napraw• Service and support (Serwis i pomoctechniczna) — informacje o staniezgłoszenia i historii pomocy, kontrakcieserwisowym oraz możliwość rozmowyonline z pracownikiem pomocytechnicznej• Reference (Odsyłacze) — umożliwiająprzejście do dokumentacji komputera,szczegółowych informacji o konfiguracjikomputera, specyfikacji produktów orazartykułów• Downloads (Pliki do pobrania) —certyfikowane sterowniki, poprawkii uaktualnienia oprogramowania• Oprogramowanie narzędziowe DSS(Desktop System Software) — wprzypadku ponownej instalacji systemuoperacyjnego, należy równieżzainstalować ponownie narzędzie DSS.Narzędzie DSS zapewnia najważniejszeaktualizacje systemu operacyjnegoi obsługę napędów dyskietek 3, 5 calaDell™, procesorów, napędówoptycznych i urządzeń USB. NarzędzieDSS jest niezbędne do prawidłowegodziałania komputera firmy Dell.Oprogramowanie automatyczniewykrywa komputer i system operacyjnyoraz instaluje aktualizacje odpowiedniedo danej konfiguracji.Witryna internetowa pomocy technicznejfirmy Dell — support. comUWAGA: Wybierz swój region lub segmentbiznesowy, aby wyświetlić odpowiednią stronępomocy technicznej.Aby pobrać program DSS:1 Przejdź pod adres support. com,wybierz swój region lub segmentbiznesowy i wprowadź nr znacznikaserwisowego.2 Wybierz opcję Drivers & Downloads(Sterowniki i pliki do pobrania)i kliknij Go (Przejdź).3 Kliknij posiadany system operacyjnyi wyszukaj słowo kluczowe Desktop SystemSoftware.UWAGA: Interfejs użytkownika witrynysupport. com może się różnićw zależności od wybranych opcji.

Strona: 11

390 Skrócone informacje o systemiePrzygotowywanie komputera do pracyPRZESTROGA: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcjinależy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymiw Przewodniku z informacjami o produkcie.OSTRZEŻENIE: Jednak jeżeli w komputerze zainstalowano kartę rozszerzeń (taką jakkarta modemu), podłącz przewód sieciowy do karty rozszerzeń, a nie do złącza na panelutylnym komputera.OSTRZEŻENIE: Aby zachować odpowiednią temperaturę pracy komputera, należyupewnić się, że nie został on umieszczony zbyt blisko ściany lub innej przeszkody, któramogłaby uniemożliwiać obieg powietrza wokół obudowy.UWAGA: Przed zainstalowaniem urządzeń lub oprogramowania, które nie zostałodostarczone z komputerem, należy zapoznać się z dokumentacją oprogramowania luburządzenia albo skontaktować się z jego dostawcą, aby sprawdzić, czy oprogramowanielub urządzenie jest zgodne z komputerem i systemem operacyjnym.• Używanie systemów Windows Vista®lub Windows® XP• Jak pracować z programami i plikami• Jak spersonalizować pulpitCentrum obsługi i pomocy technicznejWindows1 Przejdź do Centrum pomocy i obsługitechnicznej systemu Windows.• W systemie Windows Vista kliknijprzycisk Start → Help and Support(Pomoc i obsługa techniczna).• W systemie Windows XP kliknij przyciskStart→ Help and Support (Pomoci obsługa techniczna).2 Wprowadź słowo lub wyrażenie opisująceistniejący problem i kliknij ikonę strzałki.3 Kliknij temat opisujący problem.4 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie.

Strona: 12

Skrócone informacje o systemie 391Aby prawidłowo skonfigurować komputer, należy wykonać wszystkie poniższeczynności. Patrz odpowiednie ilustracje, które towarzyszą instrukcjom.OSTRZEŻENIE: Nie próbuj korzystać z myszy PS/2 i USB jednocześnie.1 Podłącz klawiaturę i mysz.OSTRZEŻENIE: Nie wolno podłączać przewodu linii telefonicznej do złącza kartysieciowej. Napięcie elektryczne linii telefonicznej może uszkodzić kartę sieciową.2 Podłącz przewód linii telefonicznej lub kabel sieciowy.Do złącza sieciowego włóż przewód sieciowy, a nie przewód liniitelefonicznej. Jeżeli zainstalowano opcjonalny modem, podłącz liniętelefoniczną do modemu.3 Podłącz monitor używając TYLKO JEDNEGO z poniższych kabli: białykabel DVI lub niebieski kabel VGA (nie należy podłączać obu kabli do tegosamego komputera).Dopasuj i delikatnie podłącz kabel monitora, unikając zgięcia stykówzłącza. Dokręć śruby zabezpieczające na złączach przewodu.UWAGA: W niektórych monitorach złącze wideo znajduje się pod spodem z tyłuekranu. Lokalizacja złączy została podana w dokumentacji dostarczanej wrazz monitorem, z którą należy się zapoznać.

Strona: 13

392 Skrócone informacje o systemie4 Podłącz głośniki.OSTRZEŻENIE: Aby uniknać uszkodzenia komputera, należy ustawić ręczny przełącznikwyboru napięcia (jeśli jest dostępny, znajduje się z tyłu komputera) na wartośćnajbardziej zbliżoną do napięcia występującego w danej lokalizacji.OSTRZEŻENIE: W Japonii przełącznik wyboru wartości napięcia należy ustawićw położeniu 115 V, mimo że napięcie źródła zasilania wynosi tam 100 V.UWAGA: Zasilacz komputera nie musi mieć przełącznika wyboru napięcia.5 Sprawdź, czy przełącznik wyboru napięcia został ustawiony odpowiedniodo danej lokalizacji.Komputer ma ręczny przełącznik wyboru napięcia. Napięciew komputerach z przełącznikiem wyboru rodzaju napięcia na tylnympanelu należy ustawić ręcznie, aby sprzęt działał z właściwym napięciemoperacyjnym.

Strona: 14

Skrócone informacje o systemie 3936 Podłącz przewody zasilające do komputera, monitora oraz innychurządzeń, a następnie włóż drugie końce przewodów zasilających do gniazdelektrycznych.

Strona: 15

394 Skrócone informacje o systemieWidoki komputeraKomputer w obudowie typu miniwieża — Widok od przodu31096721854

Strona: 16

Skrócone informacje o systemie 3951 napędoptyczny(opcjonalny)Do tej wnęki włóż napęd optyczny (jeśli jest obsługiwany).2 napęddyskietekMoże to być napęd dyskietek lub opcjonalny czytnik kartpamięci.3 złącza USB2. 0 (2)Z przednich złączy USB można skorzystać do podłączeniarzadko używanych urządzeń, takich jak drążki sterowniczei aparaty, lub do urządzeń USB służących do uruchomieniakomputera (aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiukomputera z urządzenia USB, patrz „Konfiguracja systemu”w elektronicznym Przewodniku użytkownika).Korzystanie z tylnych złączy USB zalecane jest w przypadkuurządzeń podłączanych na stałe, takich jak klawiatura czydrukarka.4 wskaźnik sieciLANTa lampka wskazuje, że zostało nawiązane połączenie z sieciąLAN.5 lampkidiagnostyczneLampki są pomocne podczas rozwiązywania problemówz komputerem na podstawie kodów diagnostycznych. Abyuzyskać dalsze informacje, patrz „Lampki diagnostyczne” nastronie 436.6 przyciskzasilaniaTen przycisk należy nacisnąć, aby uruchomić komputer.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć utraty danych, nie należyużywać przycisku zasilania do wyłączenia komputera. Zamiasttego należy zamknąć system operacyjny. Aby uzyskać więcejinformacji, patrz „Wyłączanie komputera” w elektronicznymPrzewodniku użytkownika.OSTRZEŻENIE: Jeżeli w systemie operacyjnym jestwłączona funkcja ACPI, naciśnięcie przycisku zasilaniakomputera spowoduje zamknięcie systemu operacyjnego.

Strona: 17

396 Skrócone informacje o systemie7 wskaźnikLampka zasilania miga lub świeci światłem ciągłym, abywskazać różne stany pracy:• Nie świeci — Komputer jest wyłączony.• Świeci stale na zielono — Komputer znajduje się w stanienormalnej pracy.• Miga na zielono — Komputer znajduje się w trybieoszczędzania energii.• Mrugające lub święcące ciągle światło pomarańczowe —patrz „Problemy z zasilaniem” w elektronicznym PrzewodnikuAby wyjść z trybu oszczędzania energii, należy nacisnąćprzycisk zasilania lub użyć klawiatury albo myszy, jeśli sąskonfigurowane jako urządzenie budzące w programie DeviceManager (Menedżer urządzeń) systemu Windows. Abyuzyskać więcej informacji o trybach gotowości i wyłączaniutrybu oszczędzania energii, patrz „Zarządzanie energią”w elektronicznym Przewodniku użytkownika.Opis kodów lampek, pomocnych przy rozwiązywaniuproblemów z komputerem, można znaleźć w części „Lampkisystemowe” na stronie 434.8 lampkaaktywnościdyskutwardegoLampka ta miga, gdy następuje dostęp do dysku twardego.9 złączesłuchawkoweZłącze słuchawek umożliwia podłączenie słuchaweki większości głośników.10 złączemikrofonuZłącze mikrofonu umożliwia podłączenie mikrofonu.

Strona: 18

Skrócone informacje o systemie 397Komputer w obudowie typu miniwieża — Widok od tyłu1 zatrzaskzwalniającypokrywęTen zatrzask umożliwia otwarcie obudowy komputera.2 ucho kłódki Aby zablokować pokrywę komputera, należy założyć blokadę.

Strona: 19

398 Skrócone informacje o systemie3 przełącznikwyboru napięciaKomputer może być wyposażony w ręczny przełącznik wyborunapięcia.Aby uniknąć uszkodzenia komputera przez niewłaściweustawienie przełącznika ręcznego wyboru wartości napięcia,przełącznik należy ustawić na wartość napięcia najbardziejzbliżoną do parametrów źródła zasilania dostępnegow miejscu pobytu.OSTRZEŻENIE: W Japonii przełącznik wyboru wartościnapięcia należy ustawić w położeniu 115 V, mimo że napięcieźródła zasilania wynosi tam 100 V.Należy także upewnić się, że monitor i podłączone urządzeniaspełniają wymagania dotyczące zasilania umożliwiające imdziałanie w regionie użytkownika.4 złącze zasilania Umożliwia podłączenie kabla zasilania.5 złącza na tylnympaneluSłużą do podłączania urządzeń szeregowych, USB i innych.Patrz „Komputer w obudowie typu miniwieża — Złącza napanelu tylnym” na stronie 399.6 gniazda kart (4) Umożliwiają dostęp do złączy zainstalowanych kart PCI i PCIExpress.

Strona: 20

Skrócone informacje o systemie 399Komputer w obudowie typu miniwieża — Złącza na panelu tylnym1 złącze równoległe Do złącza równoległego podłącza się urządzenia równoległe,takie jak drukarki. Drukarkę USB należy podłączać do złączaUSB.UWAGA: Wbudowane złącze równoległe jest automatyczniewyłączane, jeśli komputer wykryje zainstalowaną kartęzawierającą złącze równoległe korzystające z tego samego adresu.Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Program do konfiguracjisystemu” w elektronicznym Przewodniku użytkownika.2 kontrolkaintegralnościłącza• Zielona — Stabilne połączenie pomiędzy komputerema siecią o przepustowości 10 Mb/s.• Pomarańczowa — Stabilne połączenie pomiędzykomputerem a siecią o przepustowości 100 Mb/s.• Żółta — Stabilne połączenie pomiędzy komputerema siecią o przepustowości 1 Gb/s (lub 1000 Mb/s).• Wyłączona — Komputer nie wykrywa fizycznegopołączenia z siecią.1 39 8 72 4

Strona: 21

400 Skrócone informacje o systemie3 złącze kartysieciowejAby podłączyć komputer do sieci lub modemuszerokopasmowego, podłącz jeden koniec kabla sieciowegodo gniazda sieciowego, sieci lub modemuszerokopasmowego. Podłącz drugi koniec kabla sieciowegodo złącza karty sieciowej z tyłu komputera. Kliknięcieoznacza, że kabel sieciowy został właściwie umocowany.UWAGA: Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazdasieciowego.W komputerach z kartą sieciową należy użyć złącza nakarcie.Zaleca się stosowanie w sieciach okablowania oraz złączykategorii 5. Jeśli istnieje konieczność użycia okablowaniakategorii 3, należy ustawić szybkość sieci na 10 Mb/s, abyzapewnić prawidłowe działanie.4 lampkaaktywności sieciMiga na żółto, gdy komputer przesyła lub odbiera danez sieci. Duże natężenie ruchu sieciowego może spowodować,że lampka będzie stale włączona.5 złącze wyjścialiniowegoZielone złącze line-out umożliwia podłączenie słuchaweki większości głośników z wbudowanym wzmacniaczem.W komputerach z kartą dźwiękową należy użyć złącza na6 złącze wejściaZłącze wejścia line-in umożliwia podłączenie urządzenianagrywającego/odtwarzającego, takiego jak magnetofon,odtwarzacz CD czy magnetowid.7 złączaUSB 2. 0 (5)Tylnych złączy USB należy używać dla urządzeńpodłączanych na stałe, takich jak klawiatura czy drukarka.8 złącze kartygraficznejDo tego niebieskiego złącza należy podłączyć kabelmonitora zgodnego ze standardem VGA.UWAGA: Jeżeli zakupiona została opcjonalna karta graficzna,złącze to będzie zakryte nakładką. Nie zdejmuj nakładki. Podłączmonitor do złącza na karcie graficznej.UWAGA: W przypadku karty graficznej obsługującej dwamonitory należy użyć podwójnego kabla, dostarczonego z

Strona: 22

Skrócone informacje o systemie 401Komputer biurkowy — Widok od przodu9 złącze portuszeregowegoUmożliwia podłączenie do portu szeregowego urządzeńszeregowych, takich jak urządzenia przenośne. Domyślneustawienia to COM1 dla złącza szeregowego 1 oraz COM2dla złącza szeregowego 2.Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Program dokonfiguracji systemu” w elektronicznym Przewodniku1 złącza USB 2. 0 (2) Z przednich złączy USB można skorzystać do podłączeniakomputera z urządzenia USB, patrz „Program doużytkownika).11 10

Strona: 23

402 Skrócone informacje o systemie2 wskaźnik sieciTa lampka wskazuje, że zostało nawiązane połączeniez siecią LAN.3 przycisk zasilania Ten przycisk należy nacisnąć, aby uruchomić komputer.używać przycisku zasilania do wyłączenia komputera.Zamiast tego należy zamknąć system operacyjny. Abyuzyskać więcej informacji, patrz „Wyłączanie komputera”4 znaczek Dell Ten znaczek można obrócić tak, aby odpowiadał orientacjikomputera. Aby go obrócić, należy chwycić palcamiznaczek z zewnątrz, nacisnąć go i obrócić. Znaczek możnaobrócić również za pomocą gniazda znajdującego się obokdołu znaczka.5 lampka zasilania Lampka zasilania miga lub świeci światłem ciągłym, abypatrz „Problemy z zasilaniem” w elektronicznymskonfigurowane jako urządzenie budzące w programieDevice Manager (Menedżer urządzeń) systemu Windows.Aby uzyskać więcej informacji o trybach gotowościi wyłączaniu trybu oszczędzania energii, patrz„Zarządzanie energią” w elektronicznym Przewodnikuproblemów z komputerem, można znaleźć w części„Lampki systemowe” na stronie 434.

Strona: 24

Skrócone informacje o systemie 403Komputer biurkowy — Widok od tyłu6 lampkiuzyskać dalsze informacje, patrz „Lampki diagnostyczne”na stronie 436.7 lampkaaktywności dysku8 złącze9 złącze mikrofonu Złącze mikrofonu umożliwia podłączenie mikrofonu.10 moduł napędów Moduł służy do zamontowania opcjonalnego napędudyskietek, czytnika kart lub drugiego dysku twardego.11 napęd optyczny1 gniazda kart (3) Umożliwiają dostęp do złączy zainstalowanych kart PCIi PCI Express.2 złącza na tylnymSłużą do podłączania urządzeń szeregowych, USB i innych(patrz „Komputer biurkowy — Złącza na panelu tylnym” nastronie 404).3 złącze zasilania Umożliwia podłączenie kabla zasilania.1 2 3 4

Strona: 25

404 Skrócone informacje o systemieKomputer biurkowy — Złącza na panelu tylnym4 przełącznikUWAGA: Zasilacz komputera nie musi mieć przełącznika wyboruKomputer może mieć ręczny przełącznik wyboru napięcia.napięcia należy ustawić w położeniu 115 V, mimo żenapięcie źródła zasilania wynosi tam 100 V.Należy także upewnić się, że monitor i podłączoneurządzenia spełniają wymagania dotyczące zasilaniaumożliwiające im działanie w regionie użytkownika.5 ucho kłódki Aby zablokować pokrywę komputera, należy założyćblokadę.6 zatrzaskUmożliwia otwarcie obudowy komputera.

Strona: 26

Skrócone informacje o systemie 405takie jak drukarki. Drukarkę USB należy podłączać dozłącza USB.zawierającą złącze równoległe korzystające z tego samegoadresu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Program dokonfiguracji systemu” w elektronicznym Przewodniku użytkownika.integralności łączaz sieci. Duże natężenie ruchu sieciowego możespowodować, że lampka będzie stale włączona.

Strona: 27

406 Skrócone informacje o systemieKomputer w obudowie typu SFF — Widok od przodu7 złącza USB 2. 0 (5) Tylnych złączy USB należy używać dla urządzeńUWAGA: W przypadku karty wideo obsługującej dwa monitorynależy użyć podwójnego kabla, dostarczonego z komputerem.UWAGA: Jeśli jest używany opcjonalny adapter PS2/szeregowy,istnieje tylko złącze szeregowe 2.

Strona: 28

Skrócone informacje o systemie 4072 przycisk zasilania Ten przycisk należy nacisnąć, aby uruchomić komputer.3 znaczek Dell Ten znaczek można obrócić tak, aby odpowiadał orientacjikomputera. Aby go obrócić, należy chwycić palcami znaczekz zewnątrz, nacisnąć go i obrócić. Znaczek można obrócićrównież za pomocą gniazda znajdującego się obok dołuznaczka.6 wskaźnik sieci

Strona: 29

408 Skrócone informacje o systemie7 lampka zasilania Lampka zasilania miga lub świeci światłem ciągłym, aby• Miga lub świeci na pomarańczowo — Patrz część„Problemy z zasilaniem” w wersji elektronicznejPrzewodnika użytkownika.Więcej informacji na temat trybów usypiania i wychodzeniaz trybu oszczędzania energii można znaleźć w części„Zarządzanie energią” w wersji elektronicznej Przewodnikaproblemów z komputerem, można znaleźć w cześci10 napęd dyskietekMoże zawierać opcjonalny płaski napęd dyskietek lubopcjonalny płaski czytnik kart pamięci.Włóż do tej kieszeni płaski napęd dyskietek, o ile jestobsługiwany.

Strona: 30

Skrócone informacje o systemie 409Komputer w obudowie typu SFF — Widok od tyłu1 złącza kart (2) Umożliwiają dostęp do złączy zainstalowanych kart PCI(patrz „Komputer w obudowie typu SFF — Złącza natylnym panelu” na stronie 410).Komputer może być wyposażony w ręczny przełącznikwyboru napięcia. Aby uniknąć uszkodzenia komputera przezniewłaściwe ustawienie przełącznika ręcznego wyboruwartości napięcia, przełącznik należy ustawić na wartośćnapięcia najbardziej zbliżoną do parametrów źródłazasilania dostępnego w miejscu pobytu.

Strona: 31

410 Skrócone informacje o systemieKomputer w obudowie typu SFF — Złącza na tylnym panelu1 złączerównoległeDo złącza równoległego podłącza się urządzenia równoległe,wyłączane, jeśli komputer wykryje zainstalowaną kartę zawierającązłącze równoległe korzystające z tego samego adresu. Aby uzyskaćwięcej informacji, patrz „Program do konfiguracji systemu”• Zielona — Stabilne połączenie pomiędzy komputerem a sieciąo przepustowości 10 Mb/s.• Pomarańczowa — Stabilne połączenie pomiędzy komputerema siecią o przepustowości 100 Mb/s.• Żółte — Stabilne połączenie między komputerem a sieciąo przepustowości 1 Gb/s (lub 1000 Mb/s).• Wyłączona — Komputer nie wykrywa fizycznego połączeniaz siecią.

Strona: 32

Skrócone informacje o systemie 411szerokopasmowego, podłącz jeden koniec kabla sieciowego dogniazda sieciowego, sieci lub modemu szerokopasmowego.Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do złącza karty sieciowejz tyłu komputera. Kliknięcie oznacza, że kabel sieciowy zostałwłaściwie umocowany.UWAGA: Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieciowego.W komputerach z kartą sieciową należy użyć złącza na karcie.sieciMiga na żółto, gdy komputer przesyła lub odbiera dane z sieci.Duże natężenie ruchu sieciowego może spowodować, że lampkabędzie stale włączona.5 złączewyjściaW komputerach z kartą dźwiękową należy użyć złącza na karcie.6 złączewejścia7 złącza USB2. 0 (5)Tylnych złączy USB należy używać dla urządzeń podłączanychna stałe, takich jak klawiatura czy drukarka.Do tego niebieskiego złącza należy podłączyć kabel monitorazgodnego ze standardem VGA.UWAGA: Jeżeli zakupiona została opcjonalna karta graficzna, złączeto będzie zakryte nakładką. Podłącz monitor dozłącza na karcie graficznej.UWAGA: W przypadku karty wideo obsługującej dwa monitory należyużyć podwójnego kabla, dostarczonego z komputerem.

Strona: 33

412 Skrócone informacje o systemieZdejmowanie pokrywy komputeraPRZESTROGA: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej częścinależy zastosować się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonychPRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, przed zdejmowaniem pokrywynależy zawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.Zanim zacznieszOSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, zapisz i zamknij wszystkie otwarte plikii zamknij wszystkie otwarte programy.1 Zamknij system operacyjny.a Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zakończ wszystkieuruchomione programy, kliknij przycisk Start, a następnie kliknijShut Down (Wyłącz komputer).b W oknie Shut Down (Wyłącz komputer) wybierz z rozwijanego menuopcję Shut Down (Wyłącz komputer), a następnie kliknij przycisk OK.Komputer wyłączy się automatycznie po zakończeniu procesuzamykania systemu.2 Upewnij się, że komputer i podłączone urządzenia są wyłączone. Jeślikomputer i podłączone urządzenia nie wyłączyły się automatycznie powyłączeniu komputera, wyłącz je teraz.Przed wykonaniem pracy we wnętrzu komputeraStosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pomożew zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika oraz w ochronie komputera.ustawienia to COM1 dla złącza szeregowego 1 oraz COM2 dlazłącza szeregowego 2.

Strona: 34

Skrócone informacje o systemie 413PRZESTROGA: Delikatnie obchodź się z elementami i kartami. Nie dotykajkomponentów ani styków karty. Trzymaj kartę za krawędzie lub metalowywspornik. Takie elementy jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie zastyki.OSTRZEŻENIE: Naprawiać komputer może tylko przeszkolony pracownik serwisu.Uszkodzenia wynikające z napraw nieautoryzowanych przez firmę Dell nie są objętegwarancją.OSTRZEŻENIE: Przy odłączaniu przewodu należy ciągnąć za wtyczkę lub umieszczonąna niej pętlę, a nie za sam przewód. Niektóre kable są wyposażone we wtyczkęz zatrzaskami blokującymi; w przypadku odłączania kabla tego typu należy wcześniejprzycisnąć zatrzaski. Pociągając za złącza, trzymaj je w linii prostej, aby uniknąć zagięciastyków. Ponadto przed podłączeniem kabla należy upewnić się, że oba złącza sąprawidłowo zorientowane i nie są skrzywione.Aby uniknąć uszkodzenia komputera, przed rozpoczęciem pracy wewnątrzkomputera wykonaj następujące czynności.1 Wyłącz komputer.OSTRZEŻENIE: Aby odłączyć przewód sieciowy, najpierw odłącz przewód odkomputera, a następnie odłącz go od gniazda sieciowego w ścianie.2 Odłącz od komputera wszystkie linie telefoniczne i telekomunikacyjne.3 Odłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdelektrycznych, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby odprowadzićładunki z płyty systemowej.4 W razie potrzeby należy usunąć podstawkę komputera (instrukcje możnaznaleźć w dokumentacji dostarczanej wraz z podstawką).5 Zdejmij pokrywę komputera:• Zdejmij pokrywę komputera typu miniwieża (patrz „Komputerw obudowie typu miniwieża” na stronie 414).• Zdejmij pokrywę komputera biurkowego (patrz „Komputer biurkowy”na stronie 416).• Zdejmij pokrywę komputera w obudowie typu SFF (patrz „Komputerw obudowie SFF (Small Form Factor)” na stronie 418).

Strona: 35

414 Skrócone informacje o systemieOSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem dowolnego podzespołu wewnątrz komputera należypozbyć się ładunków elektrycznych, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej,takiej jak metalowy tylny panel komputera. W trakcie pracy należy od czasu do czasudotykać nielakierowanej powierzchni metalowej, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne,które mogłyby uszkodzić wewnętrzne podzespoły.Komputer w obudowie typu miniwieżaPRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, przed zdjęciem pokrywy należyzawsze odłączyć komputer od gniazda elektrycznego.1 Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w części „Zanim zaczniesz” nastronie 412.2 Jeśli zainstalowana została kłódka na tylnym panelu, należy ją zdjąć.3 Połóż komputer na boku.4 Przesuń zatrzask zwalniający, równocześnie podnosząc obudowę.5 Uchwyć boki obudowy komputera i odchyl obudowę, traktując występydolnych zawiasów jako punkty obrotu.6 Zdejmij obudowę z występów zawiasów i odłóż na miękką powierzchnię,niepowodującą zarysowań.

Strona: 36

Skrócone informacje o systemie 4151 gniazdo kablazabezpieczającego2 zatrzask zwalniający3 ucho kłódki4 pokrywa komputera

Strona: 37

416 Skrócone informacje o systemieKomputer biurkowy

Strona: 38

Skrócone informacje o systemie 417

Strona: 39

418 Skrócone informacje o systemieKomputer w obudowie SFF (Small Form Factor)5 Uchwyć boki obudowy komputera i odchyl obudowę, traktując dolnezawiasy jako punkty obrotu.PRZESTROGA: Radiatory do karty graficznej mogą się bardzo rozgrzaćw normalnych warunkach pracy. Przed dotknięciem radiatora należy upewnić się,że minęło wystarczająco dużo czasu, aby ostygł.

Strona: 40

Skrócone informacje o systemie 419Wnętrze komputera

Strona: 41

420 Skrócone informacje o systemieOSTRZEŻENIE: Podczas otwierania obudowy komputera należy zachować ostrożność,aby uniknąć przypadkowego odłączenia kabli od płyty systemowej.1 zatrzask zwalniającynapęd2 napęd optyczny 3 napęd dyskietek4 zasilacz 5 przełącznik naruszeniaobudowy (opcjonalny)6 płyta systemowa7 gniazda kart (4) 8 zespół radiatora 9 napęd dysku twardego10 przedni panelwejścia/wyjścia

Strona: 42

Skrócone informacje o systemie 421Elementy płyty systemowej1 złącze głośnika(INT_SPKR)2 gniazdo procesora(CPU)3 złącza modułówpamięci (DIMM_1,DIMM_2, DIMM_3,DIMM_4)4 złącze zasilania(PW_12V_A1)5 złącza napędu SATA(SATA2, SATA3)6 złącza napędu SATA(SATA0, SATA1)1 21615181120211913 12 10172214

Strona: 43

422 Skrócone informacje o systemieUstawienia zworki7 złącze paneluprzedniego(FRONTPANEL)8 złącze zasilania(POWER1)9 złącze przełącznikanaruszenia obudowy(INTRUDER)10 zworka resetowaniapamięci CMOS(RTCRST)11 gniazdo baterii(BATTERY)12 wewnętrzny port USB(USB1)13 złącze PCI Expressx16 (SLOT1)14 lampka trybugotowości(AUX_PWR_LED)15 złącze PCI (SLOT2)16 złącze PCI Expressx1 (SLOT4)17 zworka hasła(PSWD)18 złącze PCI (SLOT3)19 złącze napędudyskietek (DSKT)20 złącze szeregowe(PS2/SER2)21 opcjonalne złączekarta-DVI (DVI_HDR)22 złącze wentylatora(FAN_CPU)

Strona: 44

Skrócone informacje o systemie 423Zworka Ustawienie OpisPSWD Funkcje hasła są włączone(ustawienie domyślne).Funkcje hasła są wyłączone.ze zworką bez zworki

Strona: 45

424 Skrócone informacje o systemie2 napęd optyczny 3 zasilacz4 przełącznik naruszenia5 płyta systemowa 6 gniazda kart (3)7 zespół radiatora 8 przedni panel

Strona: 46

Skrócone informacje o systemie 4253 złącze zasilania4 złącza modułów5 złącze zasilania6 złącza napędów SATA(SATA0, SATA1,SATA2)1213

Strona: 47

426 Skrócone informacje o systemie8 złącze przełącznikanaruszeniaobudowy9 zworka resetowania10 gniazdo baterii11 wewnętrzny portUSB (USB1)12 złącze PCI Express13 lampka trybu14 złącze PCI s(SLOT2, SLOT3)15 złącze PCI Expressx1(SLOT4)16 zworka hasła17 złącze napędu18 złącze szeregowe19 opcjonalne złączekarta-DVI(DVI_HDR)20 złącze wentylatora

Strona: 48

Skrócone informacje o systemie 427Komputer w obudowie typu SFF (Small Form Factor)

Strona: 49

428 Skrócone informacje o systemie5 napęd dysku twardego 6 złącza kart (2)7 płyta systemowa 8 zespół radiatora 9 przedni panel

Strona: 50

Skrócone informacje o systemie 4291 złącze wentylatora8 złącze wentylatora(FAN_HDD)12 wewnętrzny port13 gotowość14 złącze PCI Express17 złącze szeregowe18 złącze niskiegonapędu dyskietek(DSKT)DVI-karta20 złącze głośnika

Znaleziono około 64 wyników dla: dell optiplex 740

 • dell optiplex 740 problem HDD

  WitamMam komputer jak w tytule tylko bez hdd.Zakupilem dysk 2, 5 cala lecz bez kieszeni z wentylatoremJest jakas opcja lub kabelek ktory trzeba odlaczyc zeby nie pojawial sie komunikat Alert! Hard Drive Fan Failure, po nacisnieciu F1 komputer normalnie odpala i chodzi bez problemu.Dzieki...

  Komputery Hardware 23 Sie 2009 17:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2372

 • [Sprzedam] Nowy komputer DELL Optiplex 740 SFF za 770 zł!?

  Przedmiotem sprzedaży jest fabrycznie nowy komputer:DELL Optiplex 740 w wersji SFFEnergooszczędny komputer biurowy o niewielkich wymiarach, cechujący się dodatkowo eleganckim wyglądem zewnętrznym.Jeśli szukasz niezawodnego, markowego komputera, zależy Ci na gwarancji, chcesz nabyć komputer...

  Komputery Bazar 08 Wrz 2010 11:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3777

  Dell Optiplex 740 zmiana karty graficznej

  Witam.Zakupiłem komputer Dell optiplex 740 i zastanawiam się czy da się do niego wstawić kartę graficzną dedykowaną. Jeśli tak, to jaką??Pozdrawiam.

  Komputery Co kupić? 13 Cze 2012 20:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5278

  Edimax ew-7128g nie wykryty przez Dell Optiplex 740

  Mój problem polega na braku możliwości wykrycia karty Wi-fi Edimax ew-7128g przez komputer dell optiplex 740. Zainstalowałem stery dołączone do karty ale to nic nie zmienia.Ściągałem już przeróżne drivery do tego kompa i nic nie pomogło.Jakieś sugestie?Pozdrawiam.P. S.W złym dziale...

  Software serwis 17 Cze 2012 13:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1668

  Dell optiplex 740 sff - Jaki windows będzie najlepszy dla mojego komputera

  te kompy oryginalnie sprzedają z windows 7Sprzedają tanio żebyś i tak musiał zapłacić za dołożenie pamięci. Widziałem te Delle "w akcji" z 2GB pamięci na Win7. Po prostu porażka.po-leasingowyCzytaj: biurowy. Tam tyle pamięci starczy.

  29 Lis 2012 16:19Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3027

  Dell Optiplex 740 - wentylatory się kręcą, nic nie widać na monitorze

  Witam, przepraszam ze to tak długo trwało ale problem rozwiązałem. Jakby ktoś miał taki problem podejrzewam ze z każdym dellem podobnym wystarczy popatrzeć na diody z przodu komputera które mają numery od 1 do 4 i odczytać problem z instrukcji obsługi. Dziwne ale jakie proste. Dell nie piszczy, on mruga....

  14 Sty 2013 20:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2994

  Dell optiplex 740 sff - jak podłączyć napęd

  Witam jak podłączyć napęd do tego komputera bo ma jakieś dziwne wejście, jest porzebna jakaś specjalna taśma czy coś i co z zasilaniem i czy jest takie jakieś specjalne wejście na płycie głównej do niego. On bierze zasilanie prosto z płyty głównej bo z zasilacza nie ma takiego łącza??Czy musi być ta...

  20 Sty 2013 12:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2604

  [Kupię] Nagrywarkę DVD do dell optiplex 740 sff wraz z taśmą i sankami

  Witam kupię tak jak w temacie.

  05 Lut 2013 15:41Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 900

  [Dell optiplex 740 sff +LCD] Proszę o wycene

  Witam proszę o wycenę ile mógbym dostać za taki zestaw ponieważ chce się go pozbyćDell optiplex 740 Enchanced SFFPłyta główna Dell enchanced AM2, AM2+ (athlon 64x2, amd phenom) max 8gb DDRII 667/800Mhz, 8x USB 2. 0, dzwięk i sieciówka zintegrowane.CPU Ahtlon 64x2 5200+ 2x2, 7 Ghz Brisbane2x1 GB...

  08 Lut 2013 02:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1221

  Dell Optiplex 740 (Mini Desktop)

  Problem: OS nie ładuje się, nie widać nic na ekranie, na jednostce święcą diody 3 i 4.Rozwiązanie: Sprawdzić polączenie kostek ramu i spasowanie ich ze stykami. Wyjąć RAM i ponownie, dokładnie umieścić go na miejscu.

  Laptopy Hardware 09 Lut 2013 13:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 678

  Wymiana karty graficznej w Dell optiplex 740 low profile

  Może mi poradzicie jaką kratę wybrać do Della Optiplex 740, chcę wymienić kartę graficzną low profile na coś na czym da się jeszcze pograć w kwocie do 200zł może być używka.

  10 Lis 2013 17:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1998

  Dell optiplex 740 (gx620) nie włącza się

  Witam, mam mały problem, ostatnio często nie chce mi się włączyć komputer gdyż zawiesza się na ładowaniu bios'u. Czasami się włącza a czasem po prostu zacina się na tym ładowaniu. Proszę o szybką odpowiedź.

  01 Gru 2013 16:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2400

  Dell Optiplex 740 sff - Kontroler USB - Mysz i Klawiatura nie odpowiada

  Witam, posiadam komputer Dell Optiplex 740 sff oraz zwykła mysz i klawiaturę na USB. Co jakiś czas przy korzystaniu nagle słychać charakterystyczny dźwięk odłączenia USB po czym przez jakieś 5sek mysz i klawiatura nie reaguje a system dalej chodzi normalnie po tym następuję ponowny dźwięk podłączenia...

  23 Gru 2013 01:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1512

  dell optiplex 740 - Wymiana zasilacza

  Witam, muszę wymienić zasilacz w dell optiplex 740 Obudowa typu desktop zasilacz ma 280 W na coś co ma 450 W lub więcej tylko patrząc na alledrogo zupełnie nie wiem jaki będzie pasował w tych obudowach dell są chyba niestandardowe zasilacze. Liczę na Waszą pomoc.

  13 Sty 2014 21:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3183

  Broadcom NetXtreme BCM5754 i SigmaTel STAC9200 (Dell Optiplex 740)

  Witam, poszukuję sterowników dla WindowsXP do karty sieciowej oraz karty muzycznej zintegrowanych z płyta nVidia, komputer Dell Optiplex 740karta sieciowa: Broadcom NetXtreme BCM5754 PCI-E Gigabit Ethernet Controller PCI.karta dźwiekowa: SigmaTel STAC9200 (at) nVIDIA nForce 430 (MCP51)Potrzebuję...

  Sterowniki i BIOS 18 Sie 2014 13:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1383

  Dell Optiplex 740 - Spalana, zintegrowana karta graficzna

  Ten komputer ma wbudowana kartę diagnostyczną i cztery lampki na przednim panelu informują jaki jest problem, więc zobacz które świecą i może się czegoś dowiesz opis masz tutaj [url=]

  17 Paź 2014 07:27Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2163

  Dell Optiplex 740 zmian ustawień LPT z PS/2 na EPP

  Potrzebuję zmienić w Biosie ustawienia dla portu LPT, fabrycznie jest-PS/2 potrzebuję zmienić na EPP lub ECP, po wejściu do Biosu mogę jedynie podświetlić EPP lub ECP a nie mam opcji -save changes, jest jedynie ESC, Enter i kursor strzałek.

  04 Gru 2014 17:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1083

  Czy w Dell Optiplex 740 mogę zainstalować GPU z większą pamięcią, niż 256MB?

  Mój dell optiplex 740 wygląda tak. Ma 8Gb ram DDR2, 500GB, SATAII, procesor 4 rdzeniowy 2, 2 GHz.Zintegrowana grafa, na grafie na pewno nie pójdzie.

  Strefa gracza 16 Sty 2015 23:15Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 840

  Dell OptiPlex 740 - Jaki maksymalnie procesor mozna włożyć

  Zdaje się że masz najmniejszą obudowę SFF i chociaż wg specyfikacji można włożyć nawet 4 rdzenie to nie sądzę aby procesor oddający 95W ciepła był dobrym rozwiązaniem w takiej obudowie.Pełna lista kompatybilnych procesorów w podlinkowanym dokumencie na stronie 9:

  19 Lut 2015 22:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3372

  Zasilacz Dell Optiplex 740 ziamienniki elementów

  Czy zamiast warystora SAS-241KD07 mogę zastosować warystor TVR07271?Właściciel podłączył zasilacz do zasilania 230V przy ustawionym przełączniku napięcia wejściowego na 115V. Wyparowały dwa warystory, napewno strzelił TNY278PN napewno strzelił bezpiecznik. Co dalej jeszcze nie sprawdzałem....

  Początkujący Elektronicy 09 Mar 2015 13:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 627

  GeForce GT 220 i DELL Optiplex 740 sff

  Witajcie,Mam problem z działaniem karty Nvidia GeForce GT 220 zamontowanej do komputera DELL Optiplex 740 sff. Karta została przeze mnie podłączoną do wejścia PCI-Express x16. Po podłączeniu kabla VGA do tej karty monitor wykrywa połączenie, ale ekran pozostaje czarny, pomimo właściwego włączenia się...

  03 Sie 2015 09:35Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1020

  dell optiplex 740 - Nvidia GeForce GT 8600 dziwny problem ze sterownikami

  Pozwole sobie dodac kilka zdan ode mnie. Karty taka jak twoja byly przez jakis okres produkowane ze wadliwymi chipami. Musialbys sprawdzic jaki ma kod chip GPU. Co do sterownikow to moim zdaniem najlepiej sciagac je ze strony Della.

  25 Wrz 2015 11:45Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1065

  Wymiana zasilacza dell optiplex 740

  Witam. Od niedawna posiadam dell opyiplex 740. Po zakupieniu nowego procesora okazało się że zasilacz 280w nie daje rady. Chciał bym zamontować zasilacz ok. 450w, 400w tylko nie wiem co wejdzie w tak specyficzne miejsce. Proszę o pomoc.Z góry dziękuję.

  05 Kwi 2016 17:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1551

  DELL Optiplex 740 - Zmiana procesora na mocniejszy

  Witam chciał bym wymienić procesor na bardziej silniejszy tylko nie wiem jaki wybrać. Aktualnie posiadam AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 2. 90GHz Pamięć ram 6G Płyta główna Dell Inc. 0YP693 (Socket M2) Zmieniam dla tego bo ten procesor nie chce mi pociągnąć FarCry Primal

  10 Lip 2018 09:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1518

  Dell Optiplex 740 desktop-kłopot z dobraniem zasilacza do cześci

  = Podaj marki i modele obu zasilaczy. Oryginalny to Dell H275P-01 - 275W. Mocniejszy to:Dell. (modelu nie znam). Numer w Alle.. o. pl to 6747465641

  Komputery Modding & OC 11 Mar 2017 19:15Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1038

  Dell Optiplex 740 - Jak zmodyfikować bios?

  Witam. Pytanie jak w temacie. Czy da się odblokować w biosie dell "ukryte opcje"? Np. zaawansowane ustawienia pamięci lub procesora? W innych biosach i innych komputerach jest to możliwe np. programem Modbin.Bios: Dell Inc. ver 2. 2. 7Płyta główna: 0HC340Pozdrawiam

  19 Mar 2017 20:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1029

  DELL OPTIPLEX 740 - Przejściówka zasilania DVD od modelu 760

  Mam DELL Optiplex 740 w którym znajduje się napęd z modelu Dell Optiplex 760 LGE-DMGT10D niestety napęd posiada inne złącze zasilania, wygląda to tak jak na zdjęciuTo węższe czarne złącze to zasilanie.W zasilaczu od Dell Optiplex 740 jest jak by biały mini molex który wkłada się w złącze z boku...

  24 Sty 2019 12:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 732

  Dell optiplex 740 - WIN 7. Nie chce się zainstalować.

  Witam. Mam problem tego typu iż nie mogę zainstalować windowsa na komputerze z plyty. Dysk jest pusty. Dodam, ze przy wlaczaniu komputera wyswietlaja sie dziwne rzeczy. Próbowałem szukac pomocy w internecie grzebalem w bios itp, ale nic tego. Dołączam zdjęcia.

  Komputery Początkujący 22 Lut 2019 01:30Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 513

  Dell Optiplex 740 - Komputer nie uruchamia się po sformatowaniu partycji Linuxa

  Dzień dobry,Ostatnio wziąłem mój stary komputer z piwnicy. Kilka lat temu zainstalowałem tam jakąś wersję Ubuntu, lecz zostawiłem Windowsa Vistę na innej partycji. Ale przez to, że Ubuntu działało wolno sformatowałem partycję Linuxa na NTFS przez narzędzie wbudowane w Windowsa i działał on bez problemu....

  17 Lip 2019 10:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 393

  Dell Optiplex 740 - Trudności z rozruchem

  Podaj pełny numer tego Dell 740/ lub specyfikację- np. jak poniżej Dell Optiplex 740 (cn-0hx340) (0HX340)Part Number: HX340MPN: 0HX340, CN-0HX340, YP696-70821, PY127Chipset Type: NVIDIA Quadro NVS 210S* nForce 430* Nvidia 6150LE (North Bridge), nForce 430 (South Bridge)DDR2 non-ECC...

  04 Lut 2020 21:38Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 714

  Dobór zasilacza i karty graficznej do Optiplex 740.

  Posiadam komputer DELL OptiPlex 740.Chciałbym tam włożyć jakąś kartę graficzną i dowiedzieć się, czy zasilacz to uciągnie, czy byłby potrzebny nowy.Parametry PC:Product/Model: DELL Optiplex 740Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2, 7GHz ( 2700 MHz)Chipset: nVidia...

  10 Lis 2014 22:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1467

  Jaki komputer dla 11 latka używany Dell OptiPlex?

  Zastanawiam się na d 2 komputerami1. cena 333 - DELL TOWER 740 X2 4850E 2X2500AMD ATHLON X2 4850+ 2X 2500 MHz 2X 2. 5 GHz1MB L2 CACHEnVIDIA® Quadro® NVS 210S Chipset (North Bridge), nForce 430 (South Bridge)2048 MB DDR 2 OPCJE WYMIANY NA POZOSTAŁYCH AUKCJACH160 GB SATA OPCJE...

  16 Gru 2012 21:24Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2052

  Zestaw komputerowy - Płyta główna Dell Optiplex 380 vs. Fujitsu D2831-S11

  Ok, reasumując, poniżej zamieściłem opcje do zestawu. Proszę o pomoc w wybraniu najlepszej opcji.Procesori5-2400Płyta głównaP8-H61 (170zł)MS 7707 (150zł)Karta graficzna:NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (280zł)NVIDIA GeForce GTX 750 TI (do 300zł)NVIDIA GeForce GTX 760 (do 300zł)Nvidia...

  18 Mar 2018 13:14Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 804

  Dell OptiPlex 790 DT - Jaką kartę graficzną wybrać?

  Ten zasilacz raczej na pewno nie ma zasilania 6pin i nawet nie próbowałbym kombinować z przejściówkami.Na allegro chyba jest r7 240 i geforce gt 740 z niskoprofilowych

  27 Mar 2015 14:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2814

  Optiplex 3010 - Nie włącza się

  Uważnie

  24 Cze 2018 09:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1353

  [Sprzedam] Hurt Dell 740 SFF Athlon 2x2. 6Ghz /2GB DDR2 / 250GB / GeForce 6150le

  Muszę sprzętu się pozbyć, więc oferuję niskie ceny. W styczniu pojawi się nowy asortyment.Przy dłuższej współpracy możliwość negocjacji cen. Powyżej 20 sztuk cena do uzgodnienia.>20szt. - 120zł>15szt. - 130zł<10szt. - 140złDetal: - 199złDell OptiPlex 740 SFF (Small Form Factor)Procesor:...

  11 Gru 2015 20:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 975

  Zasilacz Dell - Dziwny przycisk

  Witam mój komputer to Dell Optiplex 740 sff. Na zasilaczu jest jakiś mały, biały, okrągły przycisk i na pewno nie służy do zmiany napięcia. Może mi ktoś powiedzieć co to jest??

  03 Gru 2012 02:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4740

  Gdzię kupię obudowę BTX pod płytę DELL

  A jak zamówię DELL OPTIPLEX 740, a mam 755 to źle? Jest jakaś różnica?

  12 Lut 2015 11:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1464

  win xp nie widzi karty sieciowej, brak internetu

  Witaj, to co podałaś to nie jest model a tzw. service tag. Posiadasz komputer dell optiplex 740. Możesz ściągnąć sterowniki z oficjalnej strony della podajac kod serwisowy tj. 1S6BK3J (ale teraz coś ona kuleje, tj. nie działa usługa manualnego przeglądania po jego podaniu) [url=]tutaj (możesz alternatywnie...

  13 Wrz 2014 21:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3462

  Czy będzie konieczna wymiana zasilacza?

  Na dniach dostane komputer DELL OptiPlex 740 SFF. Jako że chciałbym pograć w nowsze gry zamierzam dokupić karte graficzna. Mam na oku AMD Radeon HD5450 512MB DDR3 Low Profile. W związku z tym mam pytanie czy będzie konieczna wymiana zasilacza?Product/Model: DELL Optiplex 740 03 Kwi 2014 14:48Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1890

  [Kupię] PROCESOR AMD 3250e lub 6850e lub 2650e.

  Witam serdeczniePoszukuję procesora AMD 3250e lub 6850e lub 2650e lub innego pod AM2, którego nominalne TDP nie przekracza 25W.BIOS docelowej płyty głównej nie umożliwia regulacji napięć i taktowania, przekreśla to więc zastosowanie konwencjonalnego układu i jego underclocking.Wyżej wymienione...

  Elementy elektroniczne Bazar 24 Sty 2010 15:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2473

  Radeon HD2400 XT - Dziwne zachowanie karty graficznej

  Witam mam taki problem, gram sobie w fife 13, gra działa idealnie przykładowo 5 meczy a potem wszystko porusza się 10 razy szybciej niż normalnie, to samo dzieje się gdy używam komputera np godzinę i dopiero włączę grę. Tak samo było na zintegrowanej karcie graficznej tylko że wtedy gra działała mi na...

  14 Gru 2012 16:16Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1632

  Da się coś ulepszyć czy zbierać na nowego

  Witam. Oto mój sprzętAthlon 64x2 5200+ 2x2, 7GHz2Gb DDRII 667MhzRadeon HD2400XT low profilePłyta główna Dell Optiplex 740 Enchanced (6150le/nforce430)Zasilacz 275W DellMam takie pytanie: można tu coś ulepszyć tak w miarę czy zbierać na nowego kompaWiem, że płyta obsługuje AMD Phenom i...

  15 Sty 2013 23:49Odpowiedzi: 44 Wyświetleń: 3306

  Karta graficzna pod gre League of Legends.

  Witam, chciałbym zakupić nową karte graficzną, ponieważ na obecnej uzyskuje około 10fps. Natomiast jestem amatorem w tych sprawach i kompletnie nie wiem co wybrać.Specyfikacja komuptera:Dell Optiplex 740Procesor: AMD athlon 64 x2 Dual Core Processor 4200+, 2204MHzPamieć Ram: 2gbZasilacz:...

  18 Lip 2013 15:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1197

  Problem z systemem wirtualnym - Błąd instalacji linuxa w virtual box

  Moim problemem jest resetowanie się komputera podczas instalacji linuxa (najnowsze wersje: debian, mint, ubuntu, lubuntu 64 jak i 32 bitowe) w virtual box (najnowsza wersja 5. 1. 14).Sprzęt Dell optiplex 740 enhanced:system Windows 7 SP1 Home 64 bitprocesor AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor...

  12 Mar 2017 21:48Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3051

  Lcd do komputera przez hdmi nie ma obrazu podczas grania

  Ok więc napiszę wszystko co mam może to komuś pomoże.W ustawieniach mam częstotliwość odświeżania ekranu na 60 Hz, kolory (32 bity).Telewizor Toshiba 32KV500B 32 Inch Freeview LCD TV podłączone przez HDMI.W AMD VISION Engine Control Center jest strasznie dużo różnych opcji ale odświeżań itp....

  09 Sie 2011 19:15Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4966

  AM3 socket - Procesory AM3 na AM2+

  Witam. Czy prawdą jest, że procesory wyprodukowane na socket AM3 działają na AM2+?? Znalazłem taki opis na Wikipedii. Interesuje mnie to ponieważ mam płyta główną Dell optiplex 740 Enchanced z chipsetem nForce 430 i ona obsługuje 4-rdzeniowe procesory. Tak w ogóle to jaki najlepszy procesor mogę włożyć...

  29 Lis 2012 16:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4662

  AMD Athlon 64 x2 5200+ - Temperatura

  Wiem, że było wiele tematów o temperaturze tylko, że ja mam komputer w obudowie sff na 1 rdzeniu mam 41 stopni a na drugim 50, procesor jak w temacie na jądrze Brisbane 65W 2x2, 7 Ghz, troszkę nie za wysoka temperatura?? Komputer to Dell optiplex 740 sff, wie ktoś jak zdjąć ten radiator bo nie da się...

  28 Lis 2012 22:30Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 4377

  Karta graficzna - poszukiwania

  Athlon 64 x2 5200+ 2x2, 7Ghz ale zamierzam zmienić na AMD Phenom cpu, płyta Dell optiplex 740 Enchanced, chipset nforce 430, chce grafikę jak najbardziej wydajną w grach ale z tego względu że to obudowa sff musi być low profile a TDP Max 25W.

  30 Lis 2012 01:00Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1089

  Hynix DDR2 - Czy to będzie działać razem

  To napisze do allegro. Umowa kup teraz jest zobowiązująca.Dodano po 59Ta płyta nic ci nie powie dell optiplex 740 enchanced 0YP693 chyba czy coś w podobie max 8GB DDR2 667 or 800Mhz, dual channel.

  18 Sty 2013 20:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 969

  Dysk ATA - Dysk Ata na wejście Sata

  Witam, kupiłem nowy komputer - dell optiplex 740. Na płycie głównej ma on JEDYNIE WEJŚCIA SATA. A mam dysk ze starego Pc ATA. Tu rodzi się pytanie:Co kupić aby dysk działał, był wykrywalny przez system?? Mile widziane linki.Dysk ten ma być jako """Jedyny Dysk główny""". Tylko On i żaden...

  16 Sty 2014 19:33Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2235

  W jaki sposób dobrać pamięc ram

  Witam, posiadam dell optiplex 740 i mam tam włożoną kość w 3 slocie jak na zdjęciu. Wcześniej miałem dołożoną 1gb która też jest na foto ale coś zwalniało, szybciej chodzi na samych 2gb niż na 3 bo muszą tam być jakieś dual. Jakie kości i po ile gb muszę dokupić aby razem było 4gb i wszystko współgrało...

  Początkujący Naprawy 19 Lip 2014 15:02Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1788

  Dźwiek sam się wyłącza i włącza

  Product/Model: DELL Optiplex 740Procesor: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2, 0GHz ( 2000 MHz)Chipset: nVidia GeForce 6150LE/NForce 430Pamięć DDR2: 2048 MB pamięci pracują w DUAL CHANNELTwardy dysk: 1 x 80 GB - standard Serial ATA (SATA) - 7200 rpmKarta Graficzna: AMD RADEON HD5450 512MB DDR3 06 Lis 2014 14:08Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2613

  Zapełniona partycja nie wyświetla danych

  Problemy zaczęły się od kiedy zainstalowałem program Free Youtube Downloader. Pobrałem kilka materiałów z youtube dzięki programowi, ale komputer zaczął działać powoli, a nawet zacinać się. Od następnego dnia partycja "D" przestała wyświetlać pliki (partycja "C" działa poprawnie). Postanowiłem usunąć...

  Naprawa nośników i odzysk danych 29 Sty 2015 05:31Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1167

  Komputer nie przyjmuję nowych kości ram.

  Jezeli chodzi o model:Dell optiplex 740 SFFService Tag GQFBF3JKosciTe 1 gb - SAMSUNG1GB 2Rx8 PC2-3200R-333-10-B1Te 512mb- SAMSUNG 512MB 1Rx8 PC2-4200U-444-12-D3

  11 Mar 2016 15:21Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 783

  Karta sieciowa WiFi adapter

  Witam, mój problem polega tam, że nie mogę zainstalować karty sieciowej WI-FI na USB na dwóch komputerach gdyż wyskakuje ten sam problem. Na dzieńzakupiłam kartę o przesyle 300 MB/s. Wcześniej syn miał na obu (jeden nie używany) kartę z WI-FI z antenką o prędkości 150 MB/s działała przez jakiś czas...

  11 Lip 2016 14:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 726

  Update komputera-jakie części wybrać. Chcę zmodernizować komputer Dell Optiplex 740 w wersji desktop. Wymieniam tylko CPU, RAM I GPU. Teraz jest:Patrz w GPU TO:NVIDIA QUADRO NVS 210SChce wykorzystać jak największą moc tego komputera, więc trzeba wymienić RAM na nowe kości DDR2. Komputer ma służyć grom i montażu wideo. Karta graficzna...

  15 Mar 2017 19:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 330

  Linux Magheia 6 - Sterowniki karty graficznej

  Ot i dopadło mnie. Cieszyłem się pracą w sytemie Mageia 5 a następnie przeszedłem do Mageia 6. Pasuje mi ten windowsopodobny system a jako, że jestem biernym użytkownikiem nie miałem kłopotów. System osadzony na Dell OPTIPLEX 740 jako 64 - ro bitowy. Ostatnio sypią się często automatyczne aktualizacje...

  Linux 09 Sty 2018 08:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 672

  Usługa Zasad Diagnostyki obciąża nadmiernie procesor

  Witam! Posiadam komputer dell optiplex 740. Znajduje się w nim procesor AMD Athlon 2x2. 5GHz. Działa on na systemie Win 10 Home. Ostatnio zauważyłem ze komputer nie bedąc praktycznie uzywany ma mocno obciazony procesor przez Usługę Zasad Diagnostyki. Sprawdziłem do czego na słuzy i stwierdzilem ze ją...

  Obsługa oprogramowania 09 Kwi 2018 21:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2802

  Czarny ekran po włączeniu - Monitor włącza się, ale brak sygnału na monitorze.

  Witam, mam problem z komputerem Dell Optiplex 740. Komputer włącza się, ale na monitorze nic nie widać. Brak sygnału i czarny ekran. Monitor działa, bateria w komputerze wymieniona na nową. Czasami jak zostawiłem jedną kostkę pamięci, to działał. Ale tylko czasami. Następnego dnia występował ten sam...

  02 Sty 2019 14:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1506

  [Sprzedam] Podzespoły PC z 100% pewnością zakupu (akt. 18, 06. 2017).

  Witajcie.Sprzedaję kilka podzespołów do PC oraz komputery PC, a szczegółowe opisy są bezpośrednio przy każdym z nich.Uwaga!Posiadam mnóstwo innych podzespołów, a ze względów czasowych po prostu ich nie wystawiłem. Jeśli ktoś z Was poszukuje jakiegoś, głównie do starszych PC - proszę o kontakt...

  09 Paź 2015 18:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 29868

  Mam ochotę złożyć komputer. Czy to będzie działać?

  Ok, kompletowałem poprzednią konfigurację późno wieczorem i nie zauważyłem, pomyliłem, sprzedawca na Allegro może źle wpisał. Ok, przez moje dobre doświadczenia z Dellem postanowiłem do nich wrócić. Więc moja konfiguracja to:- Dell Optiplex 390 Tower i5-2400 4GB RAM,- Chieftec GPA-400S- Gigabyte...

  01 Lut 2019 22:13Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 957

  Jaki zasilacz pod Amd Phenom x4 9750?

  PŁYTA GŁÓWNA:DELL 0YP693 OPTIPLEX 740 AM2 PCIe =FVOdtwarzacz DVDDysk WD Blue 80 GB 7200 obrotów na minutę

  11 Kwi 2016 13:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 816

  identyfikacja płyty i ramu + nowe części

  To plyta z OptiPlex 740, wystarczylo wpisac w google dell + 0yp696.To samo dotyczy pamieci -> Hy5ps12821c.Kosc to zapewne Hynix 512MB lub 1GB DDR2 o ile kosci sa tez po drugiej stronie.Co do mozliwosci rozszerzenia, to ponownie z google:Maximum Memory:8GBSlots:4 (2 banks of 2)

  03 Paź 2017 16:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 318

Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i programowania Dell Optiplex 740 Dcsm