Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0

Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0 zawiera informacje, które pomogą Ci właściwie używać i utrzymywać swój lodówko-zamrażarka. Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące instalacji, czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przeczytanie instrukcji pozwoli Ci w pełni wykorzystać funkcje lodówko-zamrażarki i zwiększyć jej żywotność. Instrukcja zawiera także informacje dotyczące zmiany ustawień, przechowywania produktów spożywczych i usuwania awarii. Przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji zapewni Ci optymalną wydajność i trwałość lodówko-zamrażarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0

1 Instrukcja obsługi i konserwacji SILNIKÓW MODELU JU/JW STOSOWANYCH W POMPACH STRAŻACKICH Instrukcja dotyczy silników John Deere, przygotowanych przez Clarke do obsługi pomp strażackich Clarke UK, Ltd. Unit 1, Grange Works Lomond Road Coatbridge ML5 2NN Zjednoczone Królestwo TEL: +44(0) FAKS: +44(0) Clarke Fire Protection Products, Inc E. Kemper Road Cincinnati, OH U. S. A. TEL: Ext. 427 FAKS: /14 C wersjar Strona 1 z 44

2 TEMAT SPIS TREŚCI STRONA 1. 0 WSTĘP, IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA, BEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGI/OSTRZEŻENIA INSTALACJA/OBSŁUGA INSTALACJA TYPOWA PRZECHOWYWANIE SILNIKÓW, Przechowywanie krócej niż 1 rok Konserwacja przy przechowywaniu przez dłuższy czas INSTRUKCJE MONTAŻU INSTRUKCJE USTAWIENIA SPECYFICZNE DLA SPRZĘGŁA KOŁA ZAMACHOWEGO Wał napędowy Połączenia innego typu, COTYGODNIOWY TEST URUCHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA Specjalne uwagi dla instalatora zatwierdzonego przez LPCB modelu silnika (LPS W celu uruchomienia silnika W celu zatrzymania silnika UKŁADY SILNIKA UKŁAD PALIWOWY, Odpowietrzanie układy paliwowego Silniki serii JU4/6-UF, NL Silniki serii JU4/6 LP, Silniki serii JDFP/JW Spuszczanie kondensatu z filtru paliwa Zmiana wkładów filtra paliwa Silniki serii JU4/6-UF, NL Silniki serii JU4/6, Silnik serii JDFP/JW Zbiorniki paliwa Komponenty pompy wtryskowej paliwa JU4/ Komponenty pompy wtryskowej paliwa JW UKŁAD DOPŁYWU POWIETRZA I WYDECHOWY Warunki otoczenia, Wentylacja, Standardowy filtr powietrza Wentylacja skrzyni korbowej Strona 2 z 44

3 Otwórz otwory wentylacyjne skrzyni korbowej System wentylacji skrzyni przekładniowej Układ wydechowy UKŁAD SMAROWANIA, Sprawdzanie oleju w misce olejowej Zmiana oleju silnikowego Zmiana wkładu filtra olejowego Specyfikacja oleju Ilości oleju (w tym filtr) UKŁAD CHŁODZENIA Zamierzonego działania temperatury silnika Chłodziwo maszyny Woda Pojemności układu chłodzenia Inhibitor dodawany do chłodziwa Procedura napełniania silnika Silniki bez zbiornika na odzyskiwane chłodziwo Silniki ze zbiornikiem na odzyskiwane chłodziwo UKŁAD ELEKTRYCZNY Schematy elektryczne Sprawdzanie i regulacja napięcia paska napędowego Przełącznik prędkości (jeśli dostarczono) Czujnik magnetyczny (jeśli dostarczono) REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA HARMONAGRAM KONSERWACJI KONSERWACJA RUTYNOWA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚCI ZAPASOWE KONSERWACJA MASZYNY - LISTA CZĘŚCI POMOC DLA WŁAŚCICIELA GWARANCJA OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI GWARANCJA CLARKE GWARANCJA JOHN DEERE PRZEPISY ATCM DOTYCZĄCE EMISJI Z SILNIKÓW STACJONARNYCH W STANIE KALIFORNIA DANE INSTALACYJNE I EKSPLOATACYJNE (Por. Katalog techniczny C13114) SCHEMATY ELEKTRYCZNE (Por. Katalog techniczny C13114) ILUSTRACJE CZĘŚCI (Por. Katalog techniczny C13114) DODATEK (Indeks alfabetyczny) Strona 3 z 44

4 Sprawdź w fabryce dostępność instrukcji w jednym z następujących języków Angielski MP-7 C13960 Hiszpański MP-7 C13961 Francuski MP-7 C13962 Niemiecki MP-7 C13963 Włoski MP-7 C13964 UWAGA Informacje zawarte w tej książce mają za zadanie pomóc pracownikom obsługi, dostarczając informacji na temat właściwości zakupionego sprzętu. Nie zwalnia to użytkownika z odpowiedzialności za stosowanie przyjętych procedur przy instalacji, obsłudze i konserwacji sprzętu. UWAGA: CLARKE FPPG zastrzega sobie prawo do aktualizowania zawartości niniejszej publikacji bez uprzedzenia. Strona 4 z 44

5 1. 0 WSTĘP ZAKRES DOSTAWY W poniższym paragrafie przedstawiono Zakres dostawy silnika: Dostarczane silniki CLARKE są przeznaczone do jednego celu: napędzania stacjonarnej pompy strażackiej. W żadnym przypadku pompa nie może być używana do innego celu. Nie należy poddawać działaniu mocy większej niż atestowana wartość na tabliczce znamionowej (tylko w przypadku UL/cUL/FM/LPCB). Silniki muszą mieć odpowiednie parametry, aby w pełni zaspokajać wymagania danego urządzenia napędzanego, przy czynniku bezpieczeństwa nie mniejszym niż 10% (wyłącznie w przypadku urządzeń niezarejestrowanych). W przypadku maksymalnej mocy pompy należy ustalić obniżenie wartości znamionowych dla wysokości nad poziomem morza i temperatury. prawidłowe przeprowadzanie rutynowych czynności serwisowych. Proszę uważnie przeczytać. NUMERY MODELI I OZNACZENIA Na każdym silniku są przymocowane dwie tabliczki identyfikacyjne. Płytka identyfikacyjna Clarke zawiera następujące dane: model silnika, numer seryjny, wartości znamionowe oraz datę produkcji. Tabliczka identyfikacyjna serii JU jest zamocowana na obudowie koła zamachowego z tyłu silnika. Tabliczka identyfikacyjna serii JW montowana jest na prawym tylnym uchwycie silnika. Należy pamiętać, że w sumie jest pięć typów tabliczek identyfikacyjnych, mocowanych w zależności od tego, czy silnik jest modelem niezarejestrowanym, czy modelem zarejestrowanym/zatwierdzonym. Poniżej przedstawiono typowe przykłady. (Zob. Rysunek nr 1). IDENTYFIKACJA TABLICZKA Amerykańskie niezarejestrowane Amerykańskie zarejestrowane/zatwierdz one Parametry dopływu są ustawiane fabrycznie w pompie wtryskowej i nie mogą być poddawane modyfikacjom lub regulacjom. Dopuszczalne są niewielkie regulacje liczby obrotów. Silnik powinien być montowany i konserwowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podręczniku i katalogu technicznym (C13114). Okresowe kontrole w czasie pracy w celu sprawdzenia działania należy ograniczać do maksimum V2 godzin w miesiącu. 1. 1 IDENTYFIKACJA/TABLICZKA ZNAMIONOWA Brytyjskie niezarejestrowane Brytyjskie zarejestrowane/zatwierd zone W niniejszej instrukcji używane są terminy Silnik i Maszyna. Termin maszyna odnosi się wyłącznie do wysokoprężnej jednostki napędowej, dostarczonej przez CLARKE. Termin Maszyna odnosi się do wszelkich urządzeń, z którymi silnik może współpracować. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznej i sprawnej obsługi twojego nowego silnika i pozwala na Strona 5 z 44 Rysunek 1

6 Brytyjskie zarejestrowane/zatwierdzone za optymalizację konstrukcji pod względem maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika końcowego. PODSTAWOWE ZASADY Podane poniżej zalecenia zmniejszają zagrożenie osób i mienia w czasie pracy silnika lub po jego wyłączeniu. Silniki mogą być używane wyłącznie do zastosowań wymienionych w części Zakres zastosowań. Rysunek 1 (c. d. ) Numery modelu Clarke zawierają informacje o podstawowym typie silnika, liczbie cylindrów, systemie chłodzenia, świadectwie zatwierdzenia oraz kodzie mocy znamionowej. Przykład: JU6H-UF50 J = podstawowy silnik John Deere przygotowany przez CLARKE U = podstawowa seria silnika (4, 5 litra, 4 cylindry lub 6, 8 litra, 6 cylindrów) 6 = liczba cylindrów H = chłodzenie z wymiennikiem ciepła (R = Chłodnica) UF = Zarejestrowane przez Underwriters Laboratories/Zatwierdzone przez obie fabryki, (LP = LPCB Zatwierdzone przez Prevention Council Board, NL = Niezarejestrowane) 50 = Kod mocy znamionowej Tabliczka identyfikacyjna John Deere: druga tabliczka identyfikacyjna zawiera numer modelu John Deere oraz numer seryjny. W przypadku serii JW tabliczka identyfikacyjna John Deere znajduje się po lewej stronie silnika, miedzy wlotowym przewodem rozgałęźnym a rozrusznikiem. W serii JU tabliczka identyfikacyjna John Deere znajduje się po prawej stronie bloku cylindrów, za filtrem paliwa. 2 BEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGI/OSTRZEŻENIA UWAGA: Opisywany silnik zawiera elementy i płyny, które w czasie pracy silnika nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury i jest wyposażony w poruszające się koła pasowe i pasy. Zbliżając się do silnika, zachowaj ostrożność. Producent maszyny wykorzystujący silnik Clarke jest odpowiedzialny Strona 6 z 44 Na poziom bezpieczeństwa mogą mieć wpływ nieprawidłowa obsługa, modyfikacje i stosowanie nieoryginalnych części. Przy podnoszeniu silnika należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego sprzętu w specjalnie przygotowanych punktach, tak jak to pokazano na odpowiednim rysunku montażu silnika. Masy silników podano na Rysunku 2. MODEL SILNIKA JU4H-UF10, 12, 14, 20, 22, 24, UFAB26, NL14, 20, 22, 24, LP20, 24, JU4H-AP50, 54 JU4H-UF28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 52, 54, H8, H0, H2, 58, NL30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54, LP50, 54, L4, JU6H-AP30, 34, 50, 54, 60, 84 MASA funty (kg) 910 (413) 935 (424) JU4H-UF84, JU4H-LP (492) JU4H-UFADJ8, UFADJ2, UFADHG 873 (396) JU4H-UFAEA0, UFAEE8, UFAEF2 JU4R-UF09, UF11, 13, 19, 21, (434) JU4R-NL09, UF11, 13, 19, 21, 23 JU4R-UF40, 49, 51, 53, NL40, 49, 51, 53, 982 (445) UFAEA9, E7, F1 JU6H-UF30, 32, 34, 50, 52, 54, D0, D2, G8, M8, M0, M2, 58, UFABL0, L2, L8, 1657 (750) JU6H-NL30, 32, 34, 50, 52, 54, LP50, 54 JU6H-UF60, 62, 68, 84, UFAB76, UFAARG, Q8, UFKARG, Q8, PG, S0 NL60, 62, 74, 84, NLKARG, Q8, LP60, 84 JU6R-NLAAD9, JU6R-NLAAD1, JU6R-NLAA29, JU6R-NLAA31, JU6R-NLAA33, JU6R-NLAAG7, JU6R-NLAAL7, JU6R-NLAAL9, JU6R-NLAAL1, JU6R-NLAAM7, JU6R-NLAAM9, JU6R-NLAAM1, JU6R-NLAA57, JU6R-NLAA49, JU6R-NLAA51, JU6R-NLAA53, JU6R-NLKAD9, JU6R-NLKAD1, JU6R-NLKA29, JU6R-NLKA31, JU6R-NLKA33, JU6R-NLKAG7, JU6R-NLKAL7, KU6R-NLKAL9, JU6R-NLKAL1, JU6R-NLKAM7, JU6R-NLKAM9, KU6R-NLKAM1, JU6R-NLKA57, JU6R-NLKA49, JU6R-NLKA51, JU6R-NLKA53, JU6R-UFAAD9, JU6R-UFAAD1, 1693 (766) 1744 (791)

7 JU6R-UFAA29, JU6R-UFAA31, JU6R-UFAA33, JU6R-UFAAG7, JU6R-UFAAL7, JU6R-UFAAL9, JU6R-UFAAL1, JU6R-UFAAM7, JU6R-UFAAM9, JU6R-UFAAM1, JU6R-UFAA57, JU6R-UFAA49, JU6R-UFAA51, JU6R-UFAA53, JU6R-UFKAD9, JU6R-UFKAD1, JU6R-UFKA29, JU6R-UFKA31, JU6R-UFKA33, JU6R-UFKAG7, JU6R-UFKAL7, JU6R-UFKAL9, JU6R-UFKAL1, JU6R-UFKAM7, JU6R-UFKAM9, JU6R-UFKAM1, JU6R-UFKA57, JU6R-UFKA49, JU6R-UFKA51, JU6R-UFKA53 JU6R-NLAA67, JU6R-NLAA59, JU6R-NLAA61, JU6R-NLAAPF, JU6R-NLAAQ7, JU6R-NLAARF, JU6R-NLAAS9, JU6R-NLAA83, JU6R-NLKA67, JU6R-NLKA59, JU6R-NLKA61, JU6R-NLKAPF, JU6R-NLKAQ7, JU6R-NLKARF, JU6R-NLKAS9, JU6R-NLKA83, JU6R-UFAA67, JU6R-UFAA59, JU6R-UFAA61, JU6R-UFAAPF, JU6R-UFAAQ7, JU6R-UFAARF, JU6R-UFAAS9, JU6R-UFAA83, JU6R-UFKA67, JU6R-UFKA59, JU6R-UFKA61, JU6R-UFKAPF, JU6R-UFKAQ7, JU6R-UFKARF, JU6R-UFKAS9, JU6R-UFKA83 JW6H-UF30 (JDFP-06WA), 38, NL30 JW6H-AP30 JW6H-UF40 (JDFP-06WR), 48, NL40, JW6H-AP40 JW6H-UF50, 60, 58, H8, NL50, 60, JW6H-AP50, 60 JW6H-UFADB0, D0, F0, J0, 70, 80, UFAAM8, AA80 Rysunek (836) 2012 (910) 2003 (906) 2053 (929) 2094 (948) Rysunek 3 Na Rysunku 4 pokazano typowy schemat podnoszenia silnika montowanego na podstawie oraz zestawu pompy, gdy podstawa (lub moduł) jest wyposażona w otwory do podnoszenia Na Rysunku 3 pokazano typowe punkty podnoszenia silnika. Należy pamiętać, że punkty podnoszenia na silniku służą wyłącznie do podnoszenia silnika. Uwaga, przy podnoszeniu punkt podnoszenia powinien zawsze znajdować się nad środkiem ciężkości urządzenia. Rysunek 4 Strona 7 z 44

8 W przypadku, gdy Clarke dostarcza podstawę (lub moduł) do silnika i zestawu pompy, na jednostce jest pokazana łączna masa silnika i podstawy (lub modułu). Uwaga: Hałas powodowany przez urządzenie przekracza 70 db(a). Zaleca się, aby pracownicy przeprowadzający cotygodniowy test działania nosili w czasie jego trwania słuchawki ochronne. Jeśli jest to konieczne, CLARKE UK dostarczy producentowi maszyny Deklarację wbudowania silnika, której kopię zamieszczono w niniejszej instrukcji. W dokumencie tym jasno określono obowiązki i odpowiedzialność producenta maszyny w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Zob. Rysunek 5. Strona 8 z 44

9 Produkty służące do ochrony przeciwpożarowej GRANGE WORKS, LOMOND ROAD, COATBRIDGE, UNITED KINGDOM, ML5 2NN TEL: FAKS: DEKLARACJA WBUDOWANIA Niniejszym oświadczamy, że silnik jest przeznaczony do wbudowania do innych maszyn i jego eksploatacja nie może zostać rozpoczęta, dopóki odpowiednia maszyna, do której silnik ma zostać wybudowany, nie zostanie uznana za zgodną z najważniejszymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a zatem i warunkami wymaganymi dla znaku CE. Oświadczamy, że maszyna została wyprodukowana zgodnie z następującymi normami i dyrektywami: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC Normy EN ISO 12100:2010, EN:2006 1) Opis Silniki wysokoprężne Producent - Clarke UK Numer modelu - Numer seryjny - Rok produkcji - Nr umowy - Nr zamówienia klienta - 2) W silniku znajdują się ruchome części, elementy, które nagrzewają się do wysokiej temperatury i gorące płyny pod wysokim ciśnieniem. Ponadto, w układzie elektrycznym silnika może występować prąd o wysokim natężeniu. 3) Silnik wytwarza szkodliwe gazy, hałas i wibracje. W czasie przemieszczania, montażu i obsługi silnika należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zmniejszyć zagrożenie wymienionymi czynnikami. 4) Silnik musi być montowany zgodnie z miejscowymi przepisami i zarządzeniami. Silnik nie może być uruchamiany i eksploatowany, dopóki maszyna, w której silnik ma zostać zamontowany oraz/lub cały proces instalacji nie zostaną uznane za zgodne z lokalnymi przepisami i zarządzeniami. Silnik może być używany wyłącznie zgodnie z zakresem dostawy i zamierzonymi zastosowaniami. Podpisano: John Blackwood Dyrektor generalny Data: ZAREJESTROWANO W SZKOCJI NR: Rysunek 5 C13896, Wersja. J 16JUL12 CO ROBIĆ W RAZIE ZAGROŻENIA Każdy użytkownik, który stosuje się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji i przestrzega zaleceń znajdujących się na naklejkach umieszczonych na silniku, pracuje w bezpiecznych warunkach. Jeśli w wyniku błędów w obsłudze dojdzie do wypadku, należy wezwać pomoc. Jeśli w wyniku błędów w obsłudze dojdzie do wypadku, natychmiast wezwać pomoc SŁUŻBY RATOWNICZEJ. W razie wypadku i podczas oczekiwania na przybycie SŁUŻBY RATOWNICZEJ, należy udzielić pierwszej pomocy stosując się do podanych niżej, ogólnych zaleceń. Strona 9 z 44

10 POŻAR Zgasić ogień przy użyciu gaśnic zalecanych przez producenta maszyny lub podanych w instrukcji instalacji. OPARZENIA 1) Zgasić palące się ubrania na ciele ofiary: _ zlewając je wodą _ stosując gaśnicę proszkową, pamiętając przy tym, aby nie kierować strumienia na twarz ofiary _ dusząc płomienie kocem lub obracając ciało ofiary na ziemi 2) Nie zdzierać pasów ubrania, które przylgnęły do skóry. 3) W przypadku poparzeń cieczą, zdjąć oblane ubranie szybko, ale ostrożnie. 4) Przykryć oparzenie specjalnym opatrunkiem na oparzenia lub sterylnym bandażem. ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA (CO) Tlenek węgla zawarty w gazach spalinowych silnika jest bezwonny i niebezpieczny, ponieważ jest trujący, a z powietrzem tworzy wybuchową mieszankę. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny, ponieważ w zamkniętych pomieszczeniach szybko osiąga stężenie krytyczne. Udzielając pomocy ofierze zatrucia CO w zamkniętym pomieszczeniu natychmiast wywietrz, aby zmniejszyć stężenie gazu. Wchodząc do pomieszczenia, osoba udzielająca pomocy musi wstrzymać oddech. Nie może używać otwartego ognia, zapalać światła, ani uruchamiać dzwonków elektrycznych lub korzystać z telefonu, aby nie spowodować wybuchu. Przenieś ofiarę do wywietrzonego pomieszczenia lub na świeże powietrze, a jeśli jest nieprzytomna, ułóż ją na boku. OPARZENIA SUBSTANCJAMI ŻRĄCYMI 1) Substancją żrącą powodującą oparzenia jest kwas wydostający się z akumulatorów: _ zdjąć ubranie z ciała poparzonej osoby _ spłukać bieżącą wodą, starając się nie dotykać miejsc na skórze, w których nie doszło do oparzeń. 2) Oparzenia oczu są powodowane przez elektrolit akumulatora, olej do smarowania i olej napędowy. _ Płukać oczy bieżącą wodą przez co najmniej 20 minut, trzymając przy tym powieki otwarte, tak aby woda mogła opływać gałkę oczną i poruszając oczyma we wszystkich kierunkach. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Porażenie prądem elektrycznym może być spowodowane: 1) przez układ elektryczny silnika (12/24 V DC) 2) przez system wstępnego podgrzewania chłodziwa 120/240 Volt AC (jeśli dostarczono) prąd zmienny. W pierwszym przypadku niskie napięcie sprawia, że przez ciało ludzkie nie przepływa silny prąd. Jeśli jednak dojdzie do zwarcia spowodowanego przez metalowe narzędzie, może dojść do wytworzenia iskier i poparzenia. W drugim przypadku wysokie napięcie powoduje, że powstający prąd może być niebezpieczny. Jeśli dojdzie do porażenia, zanim dotkniesz porażonej osoby, odetnij dopływ prądu za pomocą wyłącznika. Jeśli to nie jest możliwe, należy pamiętać, że wszelkie inne działania są wysoce niebezpieczne także dla osoby udzielającej pomocy, dlatego wszystkie próby pomocy osobie poszkodowanej należy podejmować przy użyciu przedmiotów o właściwościach izolujących. RANY I ZŁAMANIA Wiele różnych rodzajów ran i konieczność udzielenia specjalistycznej pomocy oznacza, że konieczne jest skorzystanie z pomocy lekarskiej. Jeśli poszkodowana osoba krwawi, uciskać z zewnątrz ranę do czasu przybycia pomocy medycznej. W przypadku złamania nie poruszać częściami ciała w okolicy złamanej kości. Zanim udzielisz pomocy osobie poszkodowanej, musisz uzyskać od niej zgodę na jej przeniesienie. Jeśli obrażenia nie zagrażają życiu, osobę poszkodowaną należy przemieszczać z najwyższą ostrożnością i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE Na silniku umieszczono naklejki ostrzegawcze w formie obrazkowej. Ich znaczenie podano poniżej. Strona 10 z 44

11 Strona 11 z 44

12 Silnik z układem chłodzenia z wymiennikiem ciepła Rysunek 6A 2. 2 PRZECHOWYWANIE SILNIKÓW Przechowywanie krócej niż 1 rok Przechowywany silnik wymaga podjęcia specjalnych działań. Silniki Clarke, w takim stanie, w jakim są przygotowane do wysyłki, mogą być przechowywane przez co najmniej jeden rok. W tym okresie silniki powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu. Zalecane są ochronne powłoki, pod warunkiem, że możliwe jest krążenie powietrza. Przechowywany silnik powinien być okresowo sprawdzany: czy nie ma stojącej wody, czy nie zostały ukradzione żadne części, czy nie nagromadziło się zbyt wiele brudu, albo czy nie występują inne warunki, które mogłyby być szkodliwe dla silnika lub jego komponentów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy je natychmiast usunąć Konserwacja przy przechowywaniu przez dłuższy czas Po okresie przechowywania dłuższym niż rok lub jeśli silnik został wycofany z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy wykonać następujące dodatkowe czynności zabezpieczające: 1) Spuścić olej silnikowy i zmień filtr oleju. 2) Napełnić skrzynie korbową silnika olejem konserwującym MIL-L) Zmienić filtr paliwa. 4) Wkręcić korki w układzie chłodzenia i nalać przygotowany wcześniej roztwór czynnika chłodzącego w zwykłej proporcji 50% chłodziwa i 50% wody. 5) Usunąć zabezpieczenie z wlotu i otworów wydechowych. 6) Przygotować paliwo w zbiorniku, wykorzystując mieszankę Mobilarma lub Sta-Bil z olejem napędowym nr 2 lub czerwony olej napędowy (ASTM D-975) lub BS2869 Klasa A2. 7) Odłączyć od pompy sprzęgło lub wał napędowy. 8) Uruchomić silnik i przez 1-2 minuty utrzymywać niskie obroty silnika, uważając przy tym, aby nie przekroczyć normalnej temperatury pracy. 9) Spuścić olej i środek chłodzący. 10) Ponownie wkręcić zabezpieczające korki, które były stosowane w czasie transportu i przechowywania. 11) Przymocować do silnika dobrze widoczną kartkę z informacją "SILNIK BEZ OLEJU. NIE URUCHAMIAĆ". WAŻNE: PROCEDURĘ TĘ NALEŻY POWTARZAĆ CO 6 MIESIĘCY ROZPOCZYNANIE EKSPLOATACJI SILNIKA PO PRZEDŁUŻONYM OKRESIE KONSERWOWANIA: W celu przywrócenia normalnych warunków pracy silnika, należy wykonać następujące czynności: 1) Napełnić do odpowiedniego poziomu miskę olejową zwykłym, zalecanym olejem. 2) Wykręcić korki zabezpieczające, używane w czasie transportu i przechowywania. 3) Nalać płyn chłodzący do odpowiedniego poziomu. 4) Usunąć informację SILNIK BEZ OLEJU. NIE URUCHAMIAĆ. 5) Przy przywracaniu silnika do eksploatacji, na wszystkich etapach stosować się do instrukcji instalacji. 2. 3 INSTRUKCJE MONTAŻU Prawidłowy montaż silnika ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia optymalnych parametrów i wydłużenia okresu eksploatacji. Istnieje kilka wymogów związanych z instalacją, które mają zasadnicze znaczenie dla sposobu pracy silnika. Ogólnie rzecz biorąc, wymagania te dotyczą układów chłodzenia, wydechu, pobierania powietrza i zasilania. Niniejszą część instrukcji należy czytać w połączeniu z odpowiednimi Kartami Danych Instalacji i Obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu, należy skontaktować się z Działem Pomocy Clarke, podając dokładne informacje na temat problemu. Wszystkie elementy powinny być czyste, bez jakichkolwiek luźnych cząstek i suche. Należy dołożyć wszelkich starań, aby do silnika był łatwy dostęp, umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych i napraw. Przy planowaniu schematu instalacji, największe znaczenie ma bezpieczeństwo pracowników, którzy mogą przebywać w pobliżu pracującego silnika. Strona 12 z 44

13 1) Zamocuj pompę do fundamentu i przeprowadź pełną instalację zgodnie z instrukcja producenta pompy. Ustaw odpowiednio silnik w stosunku do sprzęgła pompy. Smaruj sprzęgło Falka dostarczonym smarem lub przegub uniwersalnego wału napędowego smarem NLGI nr 1 nr 2 w smarowniczkach (3). (Szczegółowe instrukcje ustawiania zamieszczono w podrozdziale 2. 4). 2a) Silnik z chłodzeniem z wymiennikiem ciepła: Zainstaluj rurę wylotową wymiennika ciepła. Rura wylotowa nie powinna być mniejsza niż złącze wylotu na wymienniku ciepła. Rury wyrzucanej wody powinny być montowane zgodnie ze stosownymi kodami. Wszystkie podłączenia do wymiennika ciepła powinny być mocno dokręcone, aby zminimalizować ruchy silnika. Ciśnienie wody w obiegu chłodzącym oddziałujące na wymiennik ciepła nie może przekraczać granicy podanej na wymienniku ciepła dostarczonym wraz z silnikiem. 2b) Silnik z chłodzeniem za pomocą chłodnicy: podłączyć przewody wylotowe powietrza z chłodnicy z kołnierzem przewodu chłodnicy. Przewody wylotowe powinny być montowane zgodnie z odpowiednimi kodami. Należy użyć odcinka elastycznego, aby odizolować silnik od budynku. 3) Umieścić wszystkie korki spustowe i zatyczki systemu chłodzenia. Liczba Opis Położenie Model silnika 1 korek spustowy 1/8" Przewód wlotowy grzałki wody JU4/6H, JU4/6R 1 korek spustowy 1/8" Przewód wlotowy chłodziwa JDFP, JW6 1 korek RE46686 Chłodnica oleju JU4/6H, JU4/6R 1 korek rury 3/8" Wymiennik ciepła JDFP, JW6 1 Wtyk elektrody Spód wymiennika ciepła JU4/6H 4) Napełnij układ chłodzenia przygotowanym fabrycznie roztworem 50% wody/50% chłodziwa. Należy używać wyłącznie chłodziwa zgodnego ze specyfikacją ASTM-D6210 dla wysokowydajnych silników wysokoprężnych. Nigdy nie należy stosować w silniku chłodziw określonych jako wyłącznie ASTM-D3306. Na Rysunku nr 34 w części zamieszczono informacje na temat wydajności układu chłodzenia. Procedurę nalewania opisano w części) Silnik jest dostarczany z nalanym olejem. Dane na temat oleju zamieszczono w podrozdziale 3. 3 Układ smarowania. 6) Podłącz przewód zasilania paliwem i przewód powrotny do zbiornika paliwa. Informacje na temat wielkości rur, maksymalnego dopuszczalnego ssania pompy paliwa oraz maksymalnego poziomu paliwa zamieszczono w części Układ paliwowy w w Danych Instalacji i Obsługi, w Katalogu Technicznym. Napełnij zbiornik olejem napędowym nr 2 (ASTM D-975) lub czerwonym olejem napędowym BS 2869 Klasy A2, odpowietrz system zasilania i sprawdź szczelność. Poziom paliwa musi być zgodny z odpowiednimi wymaganiami norm. Do żadnych elementów układu zasilania olejem napędowym nie należy stosować materiałów zawierających miedź lub galwanizowanych. Paliwo będzie wchodzić w reakcje chemiczne z cynkiem, powodując zatkanie filtrów paliwa i układów wtryskiwaczy. 7) Zdejmij pokrywę ochronną z elementu filtra powietrza. 8) Podłącz grzałkę płaszcza wodnego (jeśli dostarczono) do źródła prądu zmiennego. W przypadku Serii JU4/6 wymagania wobec zasilania prądem elektrycznym podano na korpusie grzałki. Podłącz dostarczony przewód połączeniowy grzałki bezpośrednio do skrzynki połączeniowej klienta. W przypadku Serii JDFP/JW6, wymagania dotyczące zasilania prądem elektrycznym podano na skrzynce przyłączeniowej. Podłączaj do grzałki wyłącznie bezpośrednio, do skrzynki przyłączeniowej od strony grzałki. Przewody zasilające nigdy nie powinny przechodzić przez tablice wskaźników. Mogłoby to być przyczyną uszkodzeń najważniejszych elementów sterujących pracą silnika. Włączaj grzałkę dopiero po wykonaniu kroku nr 4. 9) Podłącz układ wydechowy do złącza elastycznego silnika. Przewody układu wydechowego muszą być podpierane przez fundament, a nie silnik. Złącze elastyczne układu wydechowego jest dostarczane wyłącznie w związku z rozszerzalnością cieplną i zabezpieczeniem przez wibracją, a nie w celu poprawiania ustawienia lub zmiany kierunku. 10) Połącz złącza prądu stałego między listwą zaciskową tablicy wskaźników (jeśli dostarczono) a urządzeniem sterującym stosownie do instrukcji producenta elementu sterującego. Należy pamiętać, że końcówka W jest używana wyłącznie do cewki płynu chłodzącego UL/FM (jeśli dostarczono). Informacje na temat Napełnij akumulatory elektrolitem zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora. Podłączaj kable miedzy silnikiem a akumulatorem wyłącznie po nalaniu elektrolitu. Sprawdź prawidłowe połączenia bieguna dodatniego i ujemnego, przedstawione na schemacie połączeń elektrycznych, umieszczonym wewnątrz pokrywy panelu wskaźników silnika (jeśli dostarczono) lub odpowiednim schemacie elektrycznym w katalogu Technicznym C Połącz bieguny ujemne bezpośrednio do bloku silnika. W przypadku Serii JU4/6 Strona 13 z 44

14 połącz wszystkie kable dodatnie z dużym złączem silnika rozrusznika. Uwaga: w silnikach serii JU4/6 każdy zestaw akumulatorów ma osobny silnik rozrusznika. W przypadku serii JDFP/JW6 połącz każdy kabel dodatni z dużym zewnętrznym złączem stycznika ręcznego. 11) Uwaga: Strony z ilustracjami części Instrukcji Obsługi i Konserwacji Clarke są umieszczone wewnątrz panelu wskaźników silnika. 12) WAŻNE! Aby uzyskać szybką obsługę gwarancyjną i zgodność z przepisami dotyczącymi emisji, silnik ten musi być zarejestrowany na ostateczną nazwę i adres. W celu zarejestrowania tego silnika przejdź na stronę i i wybierz Rejestracja gwarancji. 4 INSTRUKCJE USTAWIENIA SPECYFICZNE DLA SPRZĘGŁA KOŁA ZAMACHOWEGO Wał napędowy Aby było możliwe sprawdzenie wyrównania osi wału pompy i wału korbowego silnika w celu uzyskania prawidłowego odsunięcia równoległego i tolerancji kątowej, wał napędowy musi być zamontowany między napędowym kołem zamachowym (brak koła napędowego w modelach JW6) a kołnierzem wału pompy. Przed wymontowaniem osłony wału napędowego odłącz od obu akumulatorów osłonę wału napędowego. Przed rozpoczęciem kontroli wyrównania i dokonaniem jakichkolwiek koniecznych poprawek, zamontuj wał napędowy i ponownie dokręć wszystkie śruby z zastosowaniem momentu zgodnego z wartościami podanymi w poniższej tabeli: MODELE JU4H-10, 12, 14, 20, 22, 24 AB26, AEA0, JU4R-09, 11, 13, 19, 21, 23, AEA9 WAŁ NAPĘDOWY CDS10-SC SC41 SC41A WIELKOŚĆ ŚRUBY /KLASA 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) MOMENT DOKRĘCANIA ft-lbs (N-m) (68 75) JU6H- D0, D2, 30, 32, 34, JU6R- D9, D1, 29, 31, 33 JU4H- 50, 52, 54, 58, JU4R- 49, 51, 53 JU6H- G8, M8, M2, M0, 58, 50, 52, 54, ABL8, ABL0, ABL2, AB76, 68, 60, 62, 84 JU6R- G7, L7, L9, L1, M7, M1, M9, 57, 49, 51, 53 JW6 JU6H-AAQ8, KAQ8, AARG, KARG, AAPG, KAPG, AAS0 KAS0, JU6R-AAQ7, KAQ7, AARF, KARF, AAS9, KAS9 CDS20-S1 SC55L-A 1/2-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) CDS30-S1 3/8-24 Klasa 8 (Hi- Tensile) CDS30-S1 SC61L-A CDS50-SC SC81A CDS50-SC SC81A 3/8-24 Klasa 8 (Hi- Tensile) 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) 7/16-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) () (41-48) (See Note 2) (41-48) (See Note 2) (68 75) (See Note 2) (68 75) (See Note 2) Uwaga 1 zaleca się, aby do montażu i dokręcania wszystkich elementów używać średniowytrzymałego zabezpieczenia gwintów (tj. Loctite - niebieski nr 64040). Można je nabyć jako część nr Uwaga: 2-4 ze śrub lub/oraz nakrętek o dużej wytrzymałości na rozciąganie, używanych do połączenia wału napędowego z kołem zamachowym (wszystkie modele JU6) lub kołem napędowym (wszystkie modele JW6), które łączą wał napędowy z tarczą sprzęgającą pompy, do przyłożenia odpowiedniego momentu obrotowego przy dokręcaniu będą wymagać zastosowania klucza typu żabka, przymocowanego do standardowego klucza dynamometrycznego. Standardowy klucz oczkowy nie nadaje się z uwagi na bliskie sąsiedztwo śrub oraz/lub nakrętek z widełkami wału. Wartości momentu dokręcania wymienione dla tych śrub oraz/lub nakrętek zostały skorygowane z uwagi na zastosowanie klucza typu żabka, który przedłuża ramię standardowego klucza dynamometrycznego. JU4H-28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, H8, H0, H2, AEE8, AEF2, ADJ8, ADJ2, JU4R- 40, AEE7, AEF1 CDS20-SC SC55 SC55A 1/2-20 Klasa 8 (Hi-Tensile) () Poniżej zamieszczono opis prawidłowo przeprowadzonej procedury kontroli wyrównania. Zaleca się, aby przy dokonywaniu wszelkich pomiarów użyć małej miarki kieszonkowej lub linijki ze skalą milimetrową. A) Aby można było sprawdzić Poziome przesunięcie równoległe, wał napędowy musi znajdować się w odpowiednim położeniu. Strona 14 z 44

15 1. Obracać wał tak, aby znak AB na kole zamachowym lub obwodzie kołnierza wału napędowego (naprzeciw koła zamachowego) znalazł się w położeniu godzina 12 tak, jak pokazano na Rysunku Mierzyć od tylnej powierzchni napędowego koła zamachowego lub kołnierza wału napędowego do punktu A (punkt A znajduje się w otworze łożyska, tak jak pokazano na Rysunku 7, po stronie tablicy przyrządów silnika). Wynik tego pomiaru musi wynosić: WYNIK POMIARU MODELE mm. CDS10-SC /SC41 / SC41A mm. CDS20-SC / SC55 / SC55A mm. CDS20-S1 / SC55L-A mm. CDS30-S1 / SC61L-A mm. CDS50-SC / SC81A B) Przy wale napędowym w tym samym położeniu, jak na poprzednim etapie (Krok A), sprawdź Poziome wyrównanie kątowe wałów. Mierz od powierzchni czołowej kołnierza wału napędowego od strony pompy do punktu B (Punkt B to otwór łożyska od strony wydechu silnika). Wynik tego pomiaru musi być taki sam, jak wynik pomiaru w punkcie A + 0. 5mm. C) W celu sprawdzenia pionowego przesunięcia równoległego, należy zmienić położenie wału napędowego. Obróć wał o 90, aby punkt odniesienia CD na napędowym kole zamachowym lub na obwodzie kołnierza wału napędowego (naprzeciw koła zamachowego) znalazł się w takim położeniu, jak pokazano na Rysunku Mierz od tylnej powierzchni czołowej napędowego koła zamachowego lub kołnierza wału napędowego do punktu C. (Punkt C jest tym samym, co punkt A po obróceniu wału napędowego o 90). Wynik pomiaru musi wynieść: Measurement Driveshaft mm. CDS10-SC / SC41 / SC41A mm. CDS50-SC / SC81A D) Przy wale napędowym w tym samym położeniu, jak e poprzednim etapie (Krok C), sprawdź Pionowe wyrównanie wałów. Zmierz odległość od powierzchni czołowej kołnierza wału napędowego pompy do punktu D. (Punkt D jest tym samym, co punkt B po obrocie wału napędowego o 90 o). Wynik pomiaru musi być równy wynikowi w punkcie C + 1 mm. Przed podłączeniem kabli akumulatorów zamontować wszystkie osłony i smarowniczki. Strona 15 z 44 Rysunek 7 Rysunek 8 KONSERWACJA WAŁU NAPĘDOWEGO 1. W celu przeprowadzenia czynności serwisowych odłącz kable ujemne akumulatorów, zdejmij górną część osłony i ją odłóż. Obróć ręką wał napędowy tak, aby uzyskać dostęp do smarowniczek złącza U. 3. Ustaw ręczną smarownicę ze smarem N. L. G. I. klasy 1 lub 2 na smarowniczce. Pompuj smar, dopóki nie będzie widoczny przy wszystkich czterech nasadkach. 4. Sprawdź, czy wszystkie śruby łączące wału napędowego są dokręcone. Jeśli to konieczne, dokręć zgodnie z Załóż górną część osłony i podłącz kable ujemne akumulatorów Połączenia innego typu Więcej informacji można uzyskać w Fabryce lub na stronie internetowej Clarke www@clarkefire. com. 5 COTYGODNIOWY TEST Przy cotygodniowym teście powinien być obecny doświadczony operator.

16 UWAGA: Opisywany silnik zaprojektowano do pracy w ściśle określonych warunkach obciążenia. Do celów testu silnik może pracować przy mniejszym obciążeniu (niższym przepływie). Silnik nie powinien pracować bez przerwy dłużej niż 30 minut. Przed uruchomieniem silnika sprawdź czy: 1) w razie nagłej potrzeby operator może bez trudu zatrzymać silnik. 2) w pomieszczeniu są otwarte przewody wentylacyjne, a do silnika dopływa wystarczająco dużo powietrza. 3) wszystkie osłony są założone, a jeśli z jakiegoś powodu ich nie założono sprawdź, czy obracające się części nie są w żaden sposób blokowane. 4) są założone pokrywy akumulatorów i nic, co nie jest elementem dostarczonego zestawu, nie znajduje się na wierzchu silnika ani do niego nie dotyka. 5a) Chłodzenie przez wymiennik ciepła: chłodziwo dopływa bez ograniczeń. 5a) Chłodzenie przez chłodnicę: ponownie powietrze dopływa bez ograniczeń. W czasie pracy silnika sprawdź, czy temperatura chłodziwa oraz ciśnienie oleju i przepływ wody chłodzącej mieszczą się w granicach określonych w odpowiedniej Karcie danych montażu i eksploatacji w Katalogu Technicznym, C Jeśli temperatura chłodziwa jest zbyt wysoka, sprawdź: a) filtr obwodu chłodzenia b) działanie termostatu c) stan wiązki przewodów wymiennika ciepła W silnikach UL/FM użyj głównego układu sterującego pompy do uruchamiania i zatrzymywania silnika. Jeśli główny układ sterujący przestanie działać, silnik może być uruchomiony i zatrzymany ręcznie na tablicy wskaźników silnika. W celu ręcznego uruchomienia i zatrzymania silnika przy użyciu tablicy wskaźników: Przestaw WYBIERAK TRYBU na URUCHAMIANIE RĘCZNE. (Por. Rysunek 9). Unieś i przytrzymaj KORBĘ RĘCZNĄ NR 1 do czasu uruchomienia silnika lub opuść po 15 sekundach. Jeśli urządzenie nie zacznie pracować, odczekaj 15 sekund, użyj KORBY RĘCZNEJ NR 2 i powtórz opisane wyżej czynności. Jeśli PŁYN CHŁODZĄCY nie przepływa lub jeśli TEMPERATURA silnika jest zbyt WYSOKA, otwórz ręczne zawory obejściowe układu chłodzenia (dotyczy tylko silników chłodzonych wymiennikiem ciepła). Uwaga: Silniki JW można także uruchamiać przy użyciu ręcznych styczników rozruchu. Silniki LPCB uruchamiaj i zatrzymuj przy użyciu głównego układu sterującego pompą. Jeśli główny układ sterujący przestanie działać, silnik może być uruchamiany i zatrzymywany ręcznie na panelu wskaźników silnika. W celu ręcznego uruchomienia i zatrzymania silnika przy użyciu tablicy wskaźników: (Por. Rysunek 9A): Unieś i przytrzymaj KORBĘ RĘCZNĄ NR 1 do czasu uruchomienia silnika lub opuść po 15 sekundach. 6 URUCHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE SILNIKA Specjalne uwagi dla instalatora zatwierdzonego przez LPCB modelu silnika (LPS1239). Każde urządzenie, zamontowane do silnika lub układu sterującego, które mogłoby uniemożliwić automatyczne uruchomienie silnika, powinno po ręcznym użyciu automatycznie powrócić do zwykłej pozycji. Do przycisku zatrzymywania silnika w głównym systemie sterowania pompy powinien być podłączony elektryczny system odcinania dopływu paliwa. Główny układ sterowania pompy powinien wyłączyć rozrusznik, gdy silnik osiągnie obrotów na minutę W celu uruchomienia silnika Do uruchomienia użyć głównego systemu sterowania pompy. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta układu sterującego. Strona 16 z 44

17 Panel przyrządów UL/FM Rysunek nr 9 1 Instrukcje obsługi w warunkach awaryjnych 4 Resetowanie przekroczenia prędkości 2 Wybierak trybu Automatyczny-Ręczny 5 Lampka ostrzegawcza 3 Przełączniki ręcznej korby 6 Sprawdzanie przekroczenia prędkości Strona 17 z 44

18 Panel przyrządów LPCB Rysunek 9A 1 - Instrukcja obsługi w warunkach awaryjnych 2 - Przełączniki ręcznej korby WAŻNE: W przypadku rozruchu z tablicy wskaźników silnika, wybierak głównego układu sterującego powinien znajdować się w pozycji OFF (WYŁ. ). Pamiętaj, aby po zakończeniu sterowania ręcznego przestawić wybierak ponownie do położenia AUTOMATYCZNE W celu zatrzymania silnika Jeśli silnik jest uruchamiany z głównego układu sterującego pompy, użyj go także do zatrzymania silnika. Strona 18 z 44

19 Jeśli silnik został uruchomiony z tablicy wskaźników silnika: przestaw przełącznik WYBIERAKA TRYBU z powrotem do położenia ZATRZYMANIE AUTOMATYCZNE/RĘCZNE, silnik zatrzyma się. Zamknij ręczny zawór obejściowy układu chłodzenia, jeśli jest otwarty. WAŻNE: W czasie pracy silnika w trybie AUTOMATYCZNYM, NIE pozostawiaj przełącznika WYBIERAKA TRYBU w położeniu OBSŁUGA RĘCZNA. (Układ sterujący może nie być w stanie zatrzymać silnika i MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA). W silnikach, w których nie ma tablicy wskaźników silnika oraz w silnikach LPCB znajduje się ręczna dźwignia wyłączania silnika, służąca do jego zatrzymania Silniki serii JU4/6-UF, NL: 1) Poluzuj śrubę odpowietrznika (A) w podstawie filtra paliwa, obracając ją ręką o dwa pełne obroty Por. Rysunek 11 2) Poruszaj dźwignię pompki zastrzykowej pompy (B), dopóki w strumieniu paliwa nie znikną pęcherzyki powietrza Por. Rysunek 12. 3) Dokręć mocno odpowietrznik, kontynuuj poruszanie pompką zastrzykową, dopóki jest wyczuwalne jej działanie. Popchnij do oporu do wewnątrz dźwignię pompki zastrzykowej (w kierunku silnika). 4) Start engine and check for leaks. 0 UKŁADY SILNIKA 3. 1 UKŁAD PALIWOWY Odpowietrzanie układy paliwowego PRZESTROGA: Wydostający się pod ciśnieniem płyn może spowodować poważne obrażenia skóry. Przed odłączeniem przewodów paliwowych (lub jakichkolwiek innych) wyrównaj ciśnienie. Przed zwiększeniem ciśnienia dokręć wszystkie złącza. Trzymaj ręce i pozostałe części ciała z dala od otworów i dysz, z których wydostają się płyny pod wysokim ciśnieniem. Do sprawdzenia szczelności użyj kawałka kartonu lub papieru, nie sprawdzaj szczelności dłonią. KAŻDY płyn, który dostanie się w głębsze warstwy skóry, w ciągu kilku godzin musi zostać usunięty chirurgicznie przez lekarza mającego doświadczenie w zakresie tego typu obrażeń, ponieważ istnieje zagrożenie martwicą. Lekarze nie mający doświadczenia w zakresie obrażeń tego typu mogą skonsultować się z Wydziałem Medycznym Deere & Company w Moline, Illinois lub innego, kompetentnego ośrodka. Por. Rysunek 10 Przy każdym otwieraniu układu paliwowego w celu przeprowadzenia czynności serwisowych Rysunek 11 Rysunek 12 Rysunek 10 (odłączone przewody odłączone lub wyjęte filtry), konieczne jest odpowietrzenie układu. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony, może być konieczne odpowietrzenie układu paliwowego przy pompie wtryskowej lub dyszach wtryskiwacza tak, jak wyjaśniono dalej. Strona 19 z 44

20 Przy pompie wtryskowej: 1) Lekko poluzuj złącze przewodu powrotnego paliwa (A) przy pompie wtryskowej paliwa. Por Rysunek 13 2) Poruszaj dźwignią ręcznej pompy zastrzykowej, dopóki ze złącza przewodu powrotnego paliwa nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. 3) Dokręć złącze przewodu powrotnego przy 16N-m (12 lb-ft). 4) Pozostaw dźwignię pompki zastrzykowej w pozycji do wewnątrz, przesuniętą w kierunku bloku cylindrów. Rysunek Silniki serii JDFP/JW6: Położenie elementów układu przedstawiono na Rysunku 19. A Główny filtr paliwa B Drugorzędowy filtr paliwa C Pompa wtrysku paliwa D Regulacja prędkości Przy okrągłym głównym filtrze paliwa/oddzielaczu wody: 1) Spuść z przezroczystego odstojnika wodę deszczową i zanieczyszczenia. 2) Poluzuj śrubę odpowietrzacza (A) na podstawie filtra paliwa (Rysunek 15) 3) Poruszaj i zalewaj (B), dopóki w strumieniu paliwa nie przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza (Rysunek 15) 4) Dokręć śrubę odpowietrzacza, gdy ręczna pompka znajduje się w dolnym położeniu pompowania. Rysunek 13 Rysunek 15 Przy prostokątnym końcowym filtrze paliwa: Rysunek 14 1) Poluzuj odpowietrzacz (A) w podstawie filtru paliwa (Rysunek 16). 2) Poruszaj ręczną pompką (B) na pompie paliwa (Rysunek 17), dopóki z otworu korka nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. 3) Równocześnie naciśnij przycisk pompki zastrzykowej i zatkaj korkiem otwór filtra. Dzięki temu do układu nie dostanie się powietrze. Dokręć mocno korek. NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO. 4) Uruchom silnik i sprawdź szczelność Silniki serii JU4/6 LP Zdjęcie zamieszczono niżej Strona 20 z 44

21 Rysunek 16 Rysunek 18 Rysunek 17 Rysunek 19 Jeśli silnik nie zacznie pracować, może być konieczne odpowietrzenie systemu paliwowego przy dyszach wtryskiwaczy, tak jak opisano poniżej. Przy dyszy wtrysku paliwa 1) Poluzuj złącze przewodu paliwa przy dyszy wtryskiwacza 1 (A) (Rysunek 18) 2) Porusz silnik rozrusznikiem (ale nie uruchamiaj silnika), dopóki z poluzowanych złączy nie zacznie wypływać paliwo bez pęcherzyków powietrza. Ponownie dokręć połączenie. 3) Uruchom silnik i sprawdź szczelność. 4) Jeśli silnika nie można uruchomić, powtarzaj procedurę przy pozostałych dyszach wtryskiwaczy (jeśli to konieczne), dopóki układ paliwowy nie zostanie odpowietrzony do takiego stopnia, aby możliwe było uruchomienie silnika Spuszczanie kondensatu z filtru paliwa Spuść kondensat z filtru paliwa. Filtry paliwa są zaopatrzone w spust (B), zlokalizowany pod ich korpusem (A) Rysunek 20, spuszczanie z tych filtrów nagromadzonej wody powinno odbywać się co tydzień. Strona 21 z 44 Rysunek 20

22 3. 3 Zmiana wkładów filtra paliwa Zmieniaj wkłady i odpowietrzaj układ paliwowy zgodnie z instrukcjami podanymi w części Filtry paliwa należy wymieniać zgodnie z zaleceniami wyłącznie na zatwierdzone. Może być także konieczne przeprowadzanie zgodnie z zaleceniami wymiany filtra w przypadku gdy: 1) Maszyna była remontowana. 2) Jakość paliwa jest wątpliwa. 3) Maszyna znalazła się na jakiś czas w niekorzystnych warunkach, nie mieszczących się w zwykłym zakresie parametrów eksploatacji. 4) Wychwytywacz kondensatu zbiornika paliwa nie został opróżniony zgodnie z zaleceniami producenta Silniki serii JU4/6-UF, NL 7) Dopasuj żebra na elemencie filtra do wgłębień w podstawie filtra. 8) Zamontuj pierścień uszczelniający w podstawie montażowej, upewniając się, że na podstawę filtra nałożono uszczelkę przeciwpyłową. Dokręć ręcznie (około 1/3 obrotu), dopóki nie wskoczy do wycięcia. NIE DOKRĘCAJ pierścienia ustalającego zbyt mocno. Uwaga: O prawidłowej instalacji świadczy słyszalne kliknięcie i wyczuwalne zwolnienie pierścienia ustalającego. Do zaślepienia miejsca po zużytym elemencie służy zaślepka dostarczona wraz z nowym elementem. 9) Otwórz zawór odcinający paliwa i odpowietrz układ paliwowy. Dokręć odpowietrzacz (D). Rysunek 21 1) Zamknij zawór odcinający paliwa, jeśli jest zainstalowany 2) Starannie oczyść zespół filtra paliwa i rejon w pobliżu. 3) Poluzuj korek spustowy (C) i spuść paliwo do odpowiedniego zbiornika. Rysunek 2 Uwaga: Podniesienie pierścienia ustalającego i jego obrócenie ułatwia przejście przez uniesione elementy ustalające. 4) Mocno uchwyć pierścień ustalający (A) i obróć go o% obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjmij pierścień z elementem filtra (B). Rysunek 21 5) Sprawdź, czy podstawa montażowa filtra jest czysta. Wyczyść, jeśli to konieczne. Uwaga: Aby można było przeprowadzić prawidłową instalację, uniesione elementy na zbiorniku filtra paliwa muszą być odpowiednio ustawione w stosunku do wgłębień w podstawie montażowej. 6) Zamontuj nowy filtr paliwa w podstawie montażowej. Dopilnuj, aby element był prawidłowo ustawiony i zamocowany w podstawie. Może zajść konieczność obrócenia filtra w celu uzyskania prawidłowego wyrównania. Jeśli jest obecny oddzielacz wody, wyjmij filtr ze zbiornika oddzielacza wody. Spuść płyn ze zbiornika spustowego i wyczyść go. Wysusz sprężonym powietrzem. Zamontuj zbiornik oddzielacza wody na nowym elemencie. Mocno dokręć Silniki serii JU4/6 Rysunek Silnik serii JDFP/JW6 Każdy silnik jest wyposażony w dwa filtry powietrza. Różnią się one tym, że filtr podstawowy zawiera przezroczysty oddzielacz wody. Wymiana (okrągłego) podstawowego filtra paliwa/oddzielacza wody 1) zamknij zawór odcinający dopływ paliwa w dnie zbiornika paliwa (jeśli jest). 2) starannie oczyść filtr paliwa/oddzielacza wody oraz rejon wokół. Strona 22 z 44

23 Uwaga: Uniesienie pierścienia ustalającego (F) w czasie jego obracania ułatwia jego przesunięcie poza wycięcie ustalające. Rysunek 22 3) Obróć pierścień ustalający o Vi obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjmij pierścień z elementem filtra. 4) Wymontuj zbiornik oddzielacza wody (G) z elementem filtra (E). Spuść zawartość i oczyść zbiornik oddzielacza. Rysunek 22 Uwaga: Zwróć uwagę na uniesione elementy ustalające na elemencie filtra. Elementy te zapewniają prawidłowe ustawienie filtra w stosunku do podstawy filtra. 5) Zamocuj zbiornik oddzielacza wody na nowym elemencie filtra. Mocno dokręć. 6) Ustaw element filtra tak, aby dłuższy, pionowy element ustalający (D) znalazł się naprzeciw podstawy montażowej. Włóż mocno element filtru do podstawy. Aby uzyskać prawidłowe ustawienie, może być konieczne obrócenie filtra. Rysunek 22 7) Załóż pierścień ustalający na podstawę filtra, upewniając się, że uszczelka przeciwpyłowa (C) jest na swoim miejscu w podstawie filtra. Dociśnij pierścień ustalający, aż znajdzie się we wgłębieniu i rozlegnie esię dźwięk kliknięcia. Rysunek 22 8) Odpowietrza układ paliwowy. 2) Poluzuj odpowietrznik (C) z boku podstawy filtra. Odkręć korek spustowy (B) w celu spuszczenia zawartości filtru paliwa. Rysunek 23 Uwaga: Pod korkiem spustowym umieść niewielki pojemnik, aby zebrać spuszczane paliwo. 3) Przy filtrze paliwa mocno dociśniętym do podstawy, podnieś sprężynę ustalającą na wierzchu i ściągnij dolny pierścień ustalający. Ściągnij filtr paliwa ze szpilek prowadnicy w podstawie filtra paliwa i wyrzuć. 4) Zamocuj nowy filtr paliwa na szpilki prowadnicy w podstawie filtru paliwa. Przytrzymaj filtr przyciśnięty do bazy. 5) Zamocuj najpierw dolną sprężynę ustalającą filtra, następnie zamocuj górną sprężynę ustalającą (cztery strzałki). 6) Wkręć nowy korek spustowy, pokazany na rysunku jako zamocowany. Dokręć mocno odpowietrzacz i korek spustowy. Nie dokręcaj zbyt mocno. 7) Open fuel shut-off valve and bleed the fuel system. Ref. Figure # Zbiorniki paliwa Rysunek 23 Wymiana (prostokątnego) elementu wtórnego filtra paliwa 1) Zamknij zawór odcinający na dnie zbiornika paliwa (jeśli jest). Strona 23 z 44 Zbiornik paliwa należy całkowicie napełniać, aby zmniejszyć do minimum kondensację. Otwierać otwór spustowy w dnie raz w tygodniu, aby spuścić ewentualnie obecną wodę oraz/lub osady. Napełniać zbiornik po każdym próbnym uruchomieniu. Uwaga: zgodnie z normami NFPA 25, poziom paliwa w zbiorniku nie może być niższy niż 67% jego pojemności Komponenty pompy wtryskowej paliwa JU4/6 NINIEJSZA WYWIESZKA JEST UMIESZCZANA NA WSZYSTKICH SILNIKACH JU4 I JU6.

24 Powyższa wywieszka jest stemplowana w celu oznaczenia komponentów fabrycznych. Następne dwie tabele zawierają dane identyfikacyjne: Tabela 1) Nr części sprężyny degresywnej według modelu silnika i prędkości. Tabela 2) Nr części solenoidu praca-stop (w pompie wtryskowej) według napięcia w silniku. Pompa wtryskowa Nr części Sprężyna degresywna obr/min MODEL JU4H-UF10 JU4R-UF09 JU4R-UF11 JU4H-UF20 JU4R-UF19 JU4R-UF21 JU4H-LP20 JU4R-UF23 JU4H-UFADJ8 JU4H-UFADJ2 JU4H-UFAEA0 JU4H-UFAEE8 JU4R-UF13 JU4H-UF14 JU4H-UF24 JU4H-UFAB26 JU4H-UF12 JU4H-UF22 JU4H-UF32 JU4H-UF42 JU4R-UF51 JU4H-UF52 JU4H-UFH2 JU4H-UF34 JU4H-UF44 JU4H-UF54 JU4R-UF53 JU4H-LP54 JU4H-LPL4 JU4H-UF84 JU4H-UF30 JU4H-UF40 JU4R-UF40 JU4H-UF50 JU4H-UFH8 JU4H-UFH0 JU4H-UF58 JU4R-UF49 JU4H-LP lub C lub C JU6H-UF30 JU6H-UFD0 JU6H-UFG8 JU6H-UFABL0 JU6H-UFABL2 JU6H-UFABL8 JU6H-UFM8 JU6H-UFM0 JU6H-UF58 JU6H-UF50 JU6H-UF68 JU6H-UF60 JU6H-UFAAQ8 JU6H-UFAARG JU6H-UFKAQ8 JU6H-UFKARG JU6H-UFAAPG JU6H-UFKAPG JU6H-UFAAS0 JU6H-UFKAS0 JU6H-LP50 JU6H-LP60 JU6R-UFAA29 JU6R-UFKA29 JU6R-UFAAD9 JU6R-UFKAD9 JU6R-UFAAG7 JU6R-UFKAG7 JU6R-UFAAL9 JU6R-UFKAL9 JU6R-UFAAL1 JU6R-UFKAL1 JU6R-UFAAL7 JU6R-UFKAL7 JU6R-UFAAM7 JU6R-UFKAM7 JU6R-UFAAM1 JU6R-UFKAM1 JU6R-UFAAM9 JU6R-UFKAM9 JU6R-UFAA57 JU6R-UFKA57 JU6R-UFAA49 JU6R-UFKA49 JU6R-UFAA67 JU6R-UFKA67 JU6R-UFAA59 JU6R-UFKA59 JU6R-UFAAQ7 JU6R-UFKAQ7 JU6R-UFAARF JU6R-UFKARF JU6R-UFAAPF JU6R-UFKAPF JU6R-UFAAS9 JU6R-UFKAS9 JU6H-UF32 JU6H-UFD2 JU6H-UFM2 JU6H-UF52 JU6H-UF62 JU6R-UFAA31 JU6R-UFKA31 JU6R-UFAAD1 JU6R-UFKAD1 JU6R-UFAAM1 JU6R-UFKAM1 JU6R-UFAA51 JU6R-UFKA51 JU6R-UFAA61 JU6R-UFKA61 JU6H-UF34 JU6H-UF54 JU6H-UF84 JU6H-UFAB76 JU6R-UFAA33 JU6R-UFKA33 JU6R-UFAA53 JU6R-UFKA53 JU6R-UFAA83 JU6R-UFKA lub C02353 Nr części solenoidu praca-stop ETR 12 woltów SD26214 lub C woltów SD26387 lub C07826 Legenda: ETR Włączone w czasie pracy ETS SD26921 lub C07827 SD26922 lub C07828 Strona 24 z 44

25 ETS Włączone w celu zatrzymania SD # - nr części Stanadyne C # - nr części Clarke Komponenty pompy wtryskowej paliwa JW6 Informacji na temat numerów części sprężyny degresywnej i solenoidu praca-stop (zewnętrznej w stosunku do pompy wtryskowej) udziela fabryka. 2 UKŁAD DOPŁYWU POWIETRZA I WYDECHOWY Warunki otoczenia Silniki Clarke są testowane zgodnie z normami SAE J1349 (Clarke USA) lub ISO 3046 (Clarke UK). Ich wartości znamionowe mogą być zmieniane w celu dostosowania do określonych warunków lokalnych. Niedopełnienie tego wymogu może być przyczyną znacznego pogorszenia parametrów silnika i prowadzić do przedwczesnej awarii Wentylacj Strona 25 z 44

www. com Stany Zjednoczone 1-800-944-9044

www. pl Kanada 1-800-265-8352

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

Dla Twojego bezpieczeństwa

 • Zmywarki należy używać wyłącznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.
 • Niniejsza instrukcja nie obejmuje wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Podczas instalacji, obsługi i konserwacji każdego urządzenia należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność.
 • Zmywarki do naczyń z certyfikatem NSF nie są przeznaczone dla licencjonowanych zakładów spożywczych.
 • ZMYWARKA MUSI BYĆ UZIEMIONA ELEKTRYCZNIE. To urządzenie musi być podłączone do uziemionego metalowego, stałego systemu okablowania lub do przewodu uziemiającego urządzenie musi być poprowadzone z przewodami obwodu i podłączone do zacisku uziemienia lub przewodu tego urządzenia. Przeczytaj instrukcję instalacji, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Ta zmywarka jest zaprojektowana do pracy przy zwykłym prądzie domowym (120V, 60Hz). Użyj obwodu wyposażonego w 15 ampNie ma bezpiecznika lub wyłącznika. Użyj 20 ampJeśli zmywarka jest podłączona do pojemnika na żywność, jest bezpiecznik.
 • Nie używaj zmywarki, jeśli wszystkie panele obudowy nie są na swoim miejscu.
 • Trzymaj małe dzieci i niemowlęta z dala od zmywarki podczas jej działania.
 • Nie pozwalaj dzieciom znęcać się, siadać, stać lub bawić się na drzwiach lub półkach zmywarki.
 • Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalaj dzieciom bawić się w zmywarce lub na niej.
 • Stosować wyłącznie detergenty i nabłyszczacze zalecane do stosowania w zmywarce.
 • Detergent i nabłyszczacz do zmywarek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Jeśli zmywarka spływa do pojemnika na żywność, przed uruchomieniem zmywarki upewnij się, że pojemnik jest całkowicie pusty.
 • Nie myć plastikowych przedmiotów, chyba że są oznaczone: „Można myć w zmywarce” lub równoważne. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać zalecenia, jeśli nie są oznaczone. Przedmioty, które nie są oznaczone jako nadające się do mycia w zmywarce, mogą się stopić i stworzyć potencjalne zagrożenie pożarowe.
 • Podczas ładowania rzeczy do prania:
  -Lokalizuj ostre przedmioty i noże, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi lub pojemnika.
  -Ładuj ostre przedmioty i noże uchwytami do góry, aby zmniejszyć ryzyko skaleczeń.
 • Nie tamper z elementami sterującymi.
 • Zachowaj ostrożność wyjmując naczynia, gdy została wybrana opcja SANITIZE. Zawartość może być gorąca w dotyku natychmiast po zakończeniu cyklu.
 • W pewnych warunkach wodór może wytwarzać się w systemie ciepłej wody, który nie był używany przez 2 tygodnie lub dłużej. WODÓR GAZ JEST WYBUCHOWY. Jeśli układ ciepłej wody nie był używany przez taki okres, przed użyciem zmywarki należy odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić wodzie spływać z każdego przez kilka minut. Spowoduje to uwolnienie nagromadzonego wodoru. WODÓR GAZ JEST ŁATWOPALNY. W tym czasie nie palić ani nie używać otwartego ognia
  czas.
 • Nie należy przechowywać ani używać materiałów łatwopalnych, benzyny lub innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego lub innego urządzenia.
 • Odłącz zasilanie elektryczne od zmywarki przed serwisowaniem.
 • Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
 • Aby uniknąć zakleszczenia i / lub uduszenia, wyjmij drzwiczki lub mechanizm zatrzasku drzwiczek ze zmywarki, która jest wyrzucona lub nieużywana.

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń podczas korzystania ze zmywarki, należy przestrzegać powyższych podstawowych środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE
Te symbole pomogą ostrzec o zagrożeniach, takich jak obrażenia ciała, oparzenia, pożar i porażenie prądem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

REJESTRACJA PRODUKTU

Dziękujemy za wybór Frigidaire

Niniejszy przewodnik użytkowania i konserwacji stanowi część naszego zaangażowania w zapewnienie satysfakcji klienta i jakości produktu przez cały okres użytkowania nowego urządzenia.

We view Twój zakup jako początek relacji. Aby zapewnić nam możliwość dalszego świadczenia usług, prosimy o skorzystanie z tej strony w celu zapisania ważnych informacji o produkcie.


Data zakupu


Numer modelu


Numer seryjny

Rejestracja produktu w Frigidaire zwiększa naszą zdolność do obsługi Ciebie. Możesz zarejestrować się online pod adresem www. com lub wysyłając pocztą swoją Kartę Rejestracji Produktu. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-2. png" alt="Uwagi" width="44" height="51" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>

UWAGA
Zmywarka jest zaprogramowana tak, aby zapamiętywać Twój ostatni cykl, więc nie ma konieczności resetowania za każdym razem. Aby uruchomić zmywarkę przy użyciu tego samego cyklu i opcji wybranych podczas poprzedniego zmywania, wystarczy nacisnąć przycisk START / ANULUJ. png"/>UWAGA
Nie wszystkie cykle i opcje są dostępne we wszystkich modelach. png"/>

UWAGA
Bardzo ważne informacje - przeczytaj przed uruchomieniem zmywarki! Normalne dźwięki podczas pracy
Ta zmywarka nie brzmi jak większość zmywarek - jest cichsza.
Twoja zmywarka z systemem Direct Feed Wash System wykorzystuje energooszczędne silniki do zmywania i opróżniania części wybranego cyklu. Każdy cykl składa się z serii napełnień i odpływów wody do mycia i płukania naczyń. Na początku każdego cyklu możesz - lub nie - słyszeć silnika spustowego. Następnym dźwiękiem, który usłyszysz, będzie pluskająca woda wpływająca do wanny.
PROSZĘ PORADAĆ: Jeśli porównasz tę zmywarkę do poprzednich modeli, możesz być zaskoczony tym, czego NIE słyszysz. png"/>UWAGA
Dlaczego energooszczędne urządzenia wykonują długie cykle: Wiele czynników jest ważnych podczas mycia naczyń. Zużycie energii przez zmywarkę zostało zmniejszone poprzez zastosowanie większej liczby czynników, które nie zużywają tak dużo energii, a mniej tych, które zużywają więcej. W rezultacie zobaczysz, że cykle prania trwają dłużej.

CECHY W SKRÓCIE

Twoja zmywarka czyści, rozpylając mieszaninę gorącej wody i detergentu przez ramiona spryskujące na zabrudzone powierzchnie. Najpierw zmywarka opróżnia się przez kilka sekund, aby usunąć zabrudzenia upuszczone podczas ładowania, a następnie napełnia się wodą pokrywającą obszar filtra. Następnie woda jest pompowana przez ramiona spryskujące. Cząsteczki gleby przechodzą przez filtr i spływają do kanalizacji, gdy woda jest wypompowywana. Ta seria kroków jest powtarzana w razie potrzeby. Liczba napełnień wodą zmienia się w zależności od używanego cyklu.

Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu

Górne ramię spryskujące, uszczelka wanny, półki na filiżanki, miękki uchwyt, środkowe ramię spryskujące, dolny stojak, dolne ramię spryskujące, dozownik detergentu, dozownik płynu nabłyszczającego, górny kosz, kosz na sztućce, filtr, etykieta seryjna (umieszczona po prawej stronie drzwi)

Instrukcja obsługi

Pierwsze kroki

 1. Załaduj zmywarkę (patrz Przygotowanie i wkładanie naczyń).
 2. Dodaj detergent (patrz Dozownik i detergenty do zmywarki).
 3. W razie potrzeby dodaj środek do płukania (patrz Środek do płukania).
 4. Uruchom kran z gorącą wodą najbliższą zmywarkę, aż woda będzie gorąca. Zakręć wodę.
 5. Wybierz żądany CYKL (patrz tabela cykli).
 6. Wybierz żądaną OPCJĘ (patrz Wybór opcji).
 7. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknij drzwi

Aby rozpocząć cykl

Po wybraniu cyklu i opcji świecą się diody wybranego cyklu i opcji. W oknie stanu wyświetlany jest czas cyklu, a następnie komunikat „Naciśnij Start”.

Aby rozpocząć cykl, naciśnij przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknij drzwi zmywarki.

Okno stanu wyświetla „Zamknij drzwi” po naciśnięciu przycisku START / ANULUJ.

Po zamknięciu drzwi rozlegnie się dźwięk wskazujący, że cykl został pomyślnie uruchomiony. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-4. png" alt="INSTRUKCJA OBSŁUGI zmywarki Frigidaire" width="1378" height="131" data-ezsrcset="https://manuals. png 1378w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-4-300x29. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-4-1024x97. png 1024w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-4-768x73. png 768w" sizes="(max-width: 1378px) 100vw, 1378px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>

UWAGA
Twoja zmywarka wykorzystuje technologię DishSense TM, aby zrozumieć, ile jedzenia znajduje się na naczyniach, a następnie odpowiednio dostosowuje cykl. png" alt="PRZESTROGA Obraz" width="58" height="53" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mienia
Przed uruchomieniem zmywarki upewnij się, że woda jest podłączona i włączona. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie uszczelnienia pompy i doprowadzić do wycieku wody.

Wybór cyklu prania

Czasy cykli są przybliżone i będą się różnić w zależności od wybranych opcji. Gorąca woda jest niezbędna do aktywacji detergentu do zmywarek i rozpuszczenia tłustych zabrudzeń. Automatyczny czujnik sprawdzi temperaturę wody na wlocie i jeśli nie jest wystarczająco ciepła,

cykl zostanie wydłużony w celu automatycznego podgrzania wody podczas prania zasadniczego i płukania końcowego wszystkich cykli. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie została wybrana opcja PRANIE HI-TEMP. Po wybraniu opcji HI-TEMP WASH zostanie osiągnięta jeszcze wyższa temperatura, aby poradzić sobie z cięższym obciążeniem gleby.

Zalecany cykl do typowego użytkowania:

Cykl normalny z domyślnymi opcjami fabrycznymi, obejmującymi normalną temperaturę i suszenie z ogrzewaniem, zapewnia najlepszą wszechstronną wydajność. Ten wybór cykli jest zalecany do codziennego użytku i jest odpowiedni dla szerokiego zakresu zarówno wielkości załadunku naczyń, jak i ilości żywności pozostałej na tych naczyniach.

Wybór opcji

Ciśnienie mycia

Zaprogramowane cykle domyślnie obejmują opcję „gwałtownego wzrostu” ciśnienia, która zmienia ciśnienie optymalnie dla zamierzonego normalnego użytkowania cyklu. Jeżeli w pewnych szczególnych okolicznościach pożądane jest albo bardzo niskie ciśnienie „natrysku”, albo bardzo wysokie ciśnienie „szorowania”, można to wybrać naciskając przycisk WASH PRESSURE. Ze względu na optymalizację cyklu zmywania, niektórych opcji ciśnienia nie można wybrać we wszystkich cyklach zmywania.

Temperatura prania

Zaprogramowane cykle są domyślnie ustawione na „normalną” opcję temperatury, aby wybrać HI-TEMP lub SANITIZE, ponownie naciśnij przycisk WASH TEMP.

Opcja prania w wysokiej temperaturze

Opcja HI-TEMP WASH jest wybierana przez naciśnięcie przycisku WASH TEMP. Zmywarka podgrzewa wodę podczas prania zasadniczego do ok. 140oF (60oC) i podwyższa wyższą temperaturę w ostatnim płukaniu, aby wspomóc suszenie. tage.

Pomaga to detergentowi do zmywarek w skuteczniejszym usuwaniu tłuszczu i zabrudzeń z naczyń oraz poprawia wydajność suszenia, dodając dodatkowy nabłyszczacz i zwiększając temperaturę wody.

Opcja dezynfekcji

Aby zdezynfekować naczynia i szkło, wybierz opcję SANITIZE, naciskając pad WASH TEMP. Po wybraniu lampka zaświeci się i pozostanie włączona do końca cyklu. Temperatura wody w ostatnim płukaniu zostanie podniesiona do 155oF (68oC) i będzie utrzymywać tę temperaturę przez 9 minut. Ta opcja jest dostępna w ciężkich i normalnych cyklach.

Tylko te cykle sanityzacji zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania NSF.

Czas cyklu zostanie wydłużony do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury wody. Pranie będzie kontynuowane podczas opóźnienia podgrzewania wody. Aby uzyskać najlepsze wyniki, temperatura wody wpływającej powinna wynosić co najmniej 120 ° F (49 ° C).

Kryteria dezynfekcji mogą nie być spełnione, jeśli nastąpi przerwa w cyklu, awaria zasilania lub jeśli temperatura wody dopływowej jest niższa niż 120oF (49oC).

Aby wyłączyć opcję SANITIZE, naciśnij pad Wash Temp. Kontrolka SANITIZE zgaśnie.

Suszenie na gorąco

Opcja HEAT DRY w połączeniu z nabłyszczaczem poprawi wydajność suszenia. Opcja HEAT DRY jest dostępna we wszystkich cyklach.

Suche powietrze

Opcja AIR DRY obniży temperaturę podczas gorącego płukania wybranego cyklu prania. Ta opcja nieznacznie zmniejszy zużycie energii, ale zwiększy prawdopodobieństwo, że naczynia nie wyschną.

Mój ulubiony cykl

Opcja MÓJ ULUBIONY CYKL umożliwia zaprogramowanie preferowanego cyklu i opcji w jednym przycisku. Po zaprogramowaniu, po prostu naciśnij przycisk MY FAVORITE CYCLE, aby wybrać zaprogramowany cykl i opcje. Naciśnięcie przycisku START / ANULUJ i natychmiastowe zamknięcie drzwi zmywarki rozpocznie cykl.

Aby zaprogramować przycisk MY FAVORITE CYCLE:

 1. Wybierz preferowany cykl i opcje
 2. Przytrzymaj przycisk MY FAVORITE CYCLE przez 3 sekundy.

Dioda LED nad polem MOJE ULUBIONE zaświeci się, wskazując, że opcja MY ULUBIONY CYKL została zaprogramowana. Aby zmienić opcję MY ULUBIONY CYKL, po prostu powtórz kroki XNUMX i XNUMX powyżej.

Sterowanie blokadą rodzicielską

Aby zapobiec przypadkowej zmianie cyklu zmywarki lub uruchomieniu zmywarki przez dzieci, należy zablokować elementy sterujące zmywarki, naciskając przycisk OPÓŹNIONY START, aż w oknie stanu zostanie wyświetlony komunikat „loc”. Aby odblokować elementy sterujące, naciskaj pad OPÓŹNIONY START, aż „loc” nie będzie już wyświetlane w oknie stanu.

Anulowanie cyklu i opóźniony start

Zarówno cykl pracy, jak i odliczanie opóźnienia można anulować w dowolnym momencie.

Otwórz drzwiczki zmywarki i naciśnij przycisk START / ANULUJ, aż usłyszysz sygnał. Cykl pracy lub odliczanie opóźnienia są anulowane.

W razie potrzeby można teraz wybrać nowy cykl, naciskając przycisk START / CANCEL i natychmiast zamykając drzwiczki, rozpocznie się nowy cykl.

Green Light

Zapalenie się ZIELONEGO ŚWIATŁA na podłodze oznacza, że ​​cykl zmywania został zakończony.

Opóźnić start

Opcja OPÓŹNIONY START umożliwia automatyczne opóźnienie uruchomienia zmywarki od 1 do 24 godzin.

Wybierz żądany cykl i opcje, a następnie naciskaj przycisk OPÓŹNIONY START, aż w oknie stanu pojawi się żądany czas opóźnienia. Świecą się diody wybranego cyklu i opcji. Okno stanu wyświetla czas opóźnienia, a następnie wyświetla komunikat „Naciśnij Start”.

Aby rozpocząć odliczanie opóźnienia, naciśnij przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknij drzwi.

Zabrzmi sygnał dźwiękowy wskazujący, że odliczanie rozpoczęło się po zamknięciu drzwi. Wybrany cykl rozpocznie się po zakończeniu odliczania.

Otwieranie drzwi podczas cyklu

Jeśli otworzysz drzwi podczas trwania cyklu lub odliczania opóźnienia, zmywarka przestanie działać.

Świecą się diody LED wybranego cyklu i opcji, w oknie stanu wyświetlany jest pozostały czas cyklu lub czas opóźnienia oraz komunikat „Press Start”.

Aby wznowić, naciśnij przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknij drzwi zmywarki.

Rozlegnie się dźwięk wskazujący, że zmywarka zacznie działać od miejsca, w którym została przerwana po zamknięciu drzwi.

Jeśli drzwi zmywarki pozostają otwarte przez zbyt długi czas lub drzwi są zamknięte bez naciśnięcia przycisku START / ANULUJ, uruchomiony cykl lub odliczanie opóźnienia zostanie

Wskaźniki stanu

Po otwarciu drzwi lampka CLEAN pozostanie włączona.

Po wybraniu opcji SANITIZE i spełnieniu kryteriów wskaźnik Sanitized zostanie wyświetlony i pozostanie włączony po otwarciu drzwi. Jeśli kryteria sanityzacji nie zostaną osiągnięte, wskaźnik nie będzie wyświetlany. Może się to zdarzyć, jeśli cykl zostanie przerwany lub jeśli temperatura odkażania nie może zostać osiągnięta z powodu temperatury wody wpływającej znacznie poniżej 1200F.

Okno stanu

Okno STATUS, dostępne w niektórych modelach, wskazuje następującą czynność:

1-24 : Liczba godzin opóźnienia rozpoczęcia. Ostatnia godzina będzie odliczana w minutach.

MINUTY: Liczba minut do końca cyklu (1-199).

L0 —- L6: Poziom dozowania płynu nabłyszczającego.

ZAMKNIJ DRZWI: Zamknięcie drzwi przewinie się przez okno stanu, wskazując, że należy je zamknąć.

NACIŚNIJ START: Naciśnięcie przycisku start spowoduje przewinięcie okna stanu wskazując, że należy nacisnąć przycisk START / ANULUJ.

Kod instrukcji użytkownika

Wyświetlany kod instrukcjiProblemRozwiązanie
Zamknij drzwiOznacza to, że drzwi zostały otwarte lub nieprawidłowo zamknięte. Upewnienie się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, wyczyści wyświetlacz. Nie oznacza to problemu ze zmywarką i nie ma potrzeby kontaktowania się z serwisem.

Kod błędu

Wyświetlany kod błędu *ProblemRozwiązanie
i10Wykryto niskie wypełnienie. Poszukaj zaciśniętej linii doprowadzającej wodę lub zawór odcinający dopływ wody nie jest całkowicie otwarty.
i20; i40;

iF0

Wykryto zatkane filtry lub zatkany przewód spustowy. Sprawdź i wyczyść oba filtry oraz obszar studzienki i sprawdź, czy wąż spustowy nie jest ściśnięty lub zatkany. Jeśli przewód spustowy jest podłączony do utylizatora, sprawdź, czy zaślepka została usunięta.
i30W dolnej misce wykryto wyciek lub przelewanie się wody. Poszukaj luźnych połączeń na zaworze dopływu wody i upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane.
i50Wykryto problem z silnikiem spustowym lub myjącym.  

Naciśnięcie przycisku anulowania lub wyłączenie zasilania na wyłączniku na 5 min. powinien wyczyścić ten kod błędu, a urządzenie może zostać ponownie uruchomione.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wezwać serwis.

i60Wykryto problem z systemem podgrzewania wody.
iC0Wykryto problem z elektronicznym układem sterowania.

* We wszystkich przypadkach z kodem błędu, jeśli naciśniesz przycisk anulowania lub wyłączysz wyłącznik na 5 min. nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Frigidaire pod numerem 1-800-944-9044.

Wykres cyklu

CyklUstawieniawoda

(około. )

Czas *

(Godziny)

Myjnie /

Płukanie

ciężki

Do garnków, patelni, zapiekanek i zastawy stołowej z zaschniętą lub przypieczoną glebą oraz sztućców

Domyślnie

Udar, wysoka temperatura i ciepło

Opcje

Oczyść, odkaż i wywietrz

7. 0 - 7. 9 gal.

26. 6 - 29. 9 litra

2 1/4 - 3 1/44 pranie

3 płukania

NormalnaDomyślnie2. 9 - 7. 3 gal. 2 - 3 1/45 pranie
Do regularnie zabrudzonych naczyń i sztućców. Surge, Normal i Heat

Opcje

Spray do szorowania, odkażanie w wysokiej temperaturze i powietrze

11. 0 - 27. 7 litra2 płukania
Pranie 30 minDomyślnie4. 5 gal. 1 / 23 pranie
Szybkie mycie lekko zabrudzonych naczyń i sztućcówSzorowanie, normalne i ciepło

Opcje

powietrze

17. 1 litrów1 Płukanie
Chiny kryształ

Do lekko zabrudzonych Chin i Kryształów

Domyślnie

Spryskaj, normalnie i ciepło

Opcje

Niedostępne

5. 7 gal.

21. 5 litrów

1 1 / 43 pranie

2 płukania

Oszczędzanie energii

Do lekko zabrudzonych

wstępnie opłukane naczynia i sztućce

Domyślnie

Surge, Normal i Air

Opcje

Spray do szorowania

4. 4 - 7.

16. 5 - 29. 7 litra

1 1/4 - 1 3/45 pranie

3 płukania

Tylko płukanie

Do płukania naczyń, które zostaną umyte później.

Domyślnie Fala Opcje

Niedostępne

2. 0 gal.

7. 6 litrów

1 / 42 płukania

UWAGA *
Pozostały czas może nagle wzrosnąć lub spaść o kilka minut. Oznacza to, że zmywarka
otrzymał dane wejściowe ze Smart Sensora dotyczące obciążenia gleby i automatycznie dostosował cykl
długość.

PRZYGOTOWANIE I ŁADOWANIE NACZYŃ

Przygotowanie potraw

Zeskrobać duże kawałki jedzenia, kości, doły, wykałaczki itp. Ciągle filtrowany płyn do mycia usunie pozostałe resztki jedzenia. Przypaloną żywność należy poluzować przed załadowaniem. Opróżnij płyny ze szklanek i filiżanek.

Pokarmy takie jak musztarda, majonez, ocet, sok z cytryny i produkty na bazie pomidorów mogą powodować odbarwienia stali nierdzewnej i plastiku, jeśli zostaną pozostawione na dłuższy czas. O ile zmywarka nie jest uruchamiana od razu, najlepiej jest spłukać ją wstępnie lub użyć cyklu tylko płukanie, aby spłukać te zabrudzenia.

 • Załaduj kosze tak, aby duże przedmioty nie utrudniały otwarcia dozownika detergentu.
 • Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z zaleceniami producenta
 • Jeśli zmywarka spływa do dozownika żywności, Przed uruchomieniem zmywarki upewnij się, że pojemnik jest całkowicie pusty.

Ładowanie górnego kosza

Funkcje i wygląd koszy i koszy na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu.

Górny kosz został zaprojektowany z myślą o elastycznym ładowaniu różnorodnych przedmiotów, w tym filiżanek, szklanek, kieliszków, małych talerzy, misek itp.

Szklanki i plastikowe przedmioty należy umieszczać wyłącznie w górnym koszu.

Wkładaj przedmioty otwartym końcem skierowanym w dół, aby ułatwić czyszczenie i opróżnianie.

Jeśli delikatne przedmioty zetkną się podczas pracy zmywarki, mogą wystąpić uszkodzenia.

Noże i przybory kuchenne z długimi uchwytami można umieścić w górnym koszu.

Upewnij się, że nic nie wystaje z dna kosza, aby zablokować obrót środkowego ramienia natryskowego.

Standardowy schemat ładowania 8 nakryć
Standardowy schemat ładowania 10 nakryć
Standardowy schemat ładowania 12 nakryć

PRZYGOTOWANIE I ŁADOWANIE NACZYŃ

Regulowany górny kosz

Wysokość kosza górnego można łatwo regulować, aby pomieścić ładowanie wyższych naczyń na każdym koszu. Aby podnieść stojak do górnej pozycji, podnieś go, aż obie strony znajdą się na tej samej wysokości, a stojak zostanie zamocowany na miejscu. Upewnij się, że stelaż jest wypoziomowany od przodu do tyłu, a obie strony znajdują się na tej samej wysokości. Aby obniżyć kosz, unieś go lekko, a następnie naciśnij i zwolnij. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-11. png" alt="Regulowany górny kosz do zmywarki Frigidaire" width="473" height="373" data-ezsrcset="https://manuals. png 473w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-11-300x237. png 300w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Składany górny kosz z zębami

Składane zęby w górnym koszu ułatwiają załadunek tych bardzo dużych i trudnych do dopasowania przedmiotów. Zęby można pozostawić w górze do normalnego użytkowania lub złożyć w celu bardziej elastycznego załadunku. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-12. png" alt="Składane zęby do zmywarki Frigidaire Górny kosz Zdjęcie 1" width="475" height="371" data-ezsrcset="https://manuals. png 475w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-12-300x234. png 300w" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Ładowanie dolnego stojaka

Funkcje i wygląd koszy i koszy na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu.

Dolny kosz najlepiej nadaje się na talerze, spodki, miski i naczynia kuchenne. Duże przedmioty należy układać wzdłuż krawędzi, aby nie blokowały obrotu ramienia natryskowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, miski, zapiekanki i patelnie na sosy należy umieszczać zabrudzoną powierzchnią skierowaną w dół lub do środka. Lekko przechyl, aby uzyskać lepszy drenaż.

Upewnij się, że wysokie przedmioty nie blokują obrotu ramienia natryskowego.

Upewnij się, że uchwyty patelni nie wystają z dna kosza i nie blokują obrotu ramienia natryskowego.

Standardowy schemat ładowania 8 nakryć
Standardowy schemat ładowania 10 nakryć
Standardowy schemat ładowania 12 nakryć

Składany regał dolny z zębami

Składane zęby w dolnym i górnym koszu ułatwiają załadunek tych bardzo dużych i trudnych do dopasowania przedmiotów. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-17. png" alt="Składane zęby do zmywarki Frigidaire Półka dolna Zdjęcie 1" width="481" height="376" data-ezsrcset="https://manuals. png 481w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-17-300x235. png 300w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-18. png" alt="Składane zęby do zmywarki Frigidaire Półka dolna Zdjęcie 2" width="477" height="400" data-ezsrcset="https://manuals. png 477w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-18-300x252. png 300w" sizes="(max-width: 477px) 100vw, 477px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Półki na filiżanki / uchwyty na kieliszki

Uchwyt półki na filiżanki można złożyć, aby można go było użyć do załadowania dwóch poziomów filiżanek, szklanek do soków i innych krótkich przedmiotów lub złożyć oba i używać do długich przedmiotów, takich jak przybory kuchenne i szpatułki. Złóż, aby załadować wysokie szklanki. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-19. png" alt="Uchwyty na filiżanki do zmywarki Frigidaire" width="483" height="355" data-ezsrcset="https://manuals. png 483w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-19-300x220. png 300w" sizes="(max-width: 483px) 100vw, 483px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Uchwyt na kieliszki służy do bezpiecznego mocowania kieliszków do wina w celu zapewnienia najlepszego mycia. Aby odpowiednio zabezpieczyć szklankę, po prostu wciśnij nóżkę szklanki w środek półki na filiżanki, gumowe elementy zabezpieczą wokół nóżki, aby utrzymać szklankę na miejscu. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-20. png" alt="Uchwyty na kieliszki do zmywarki Frigidaire" width="465" height="362" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-20-300x234. png 300w"/>

Stojak z miękkim uchwytem

Stojak z miękkim uchwytem służy do mocowania naczyń szklanych i plastikowych przedmiotów, które mogą poruszać się wraz z wodą z ramienia natryskowego. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-21. png" alt="Miękki uchwyt do zmywarki Frigidaire" width="474" height="437" data-ezsrcset="https://manuals. png 474w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-21-300x277. png 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Ładowanie koszyka na sztućce

UWAGA
Ostre przedmioty (noże, szaszłyki itp. ) Należy ładować skierowanymi w dół. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia.

Funkcje i wygląd koszy i koszy na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu.

Załaduj kosz na sztućce, gdy znajduje się w dolnym koszu, lub wyjmij go, aby umieścić go na blacie lub stole.

W niektórych modelach można włożyć małe przedmioty, takie jak kapsle do butelek dla niemowląt, pokrywki do słoików, uchwyty na kolby kukurydzy itp

zadaszona sekcja. Zamknij pokrywę, aby utrzymać małe przedmioty na miejscu.

Użyj sugerowanych schematów ładowania, jak pokazano, aby zwiększyć możliwość mycia sztućców.

Upewnij się, że nic nie wystaje z dna kosza lub stojaka, aby zablokować ramię natryskowe.

Nie mieszaj srebra i stali nierdzewnej, aby uniknąć uszkodzenia srebrnego wykończenia. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-22. png" alt="Zmywarka Frigidaire Ładowanie koszyka na sztućce" width="458" height="317" data-ezsrcset="https://manuals. png 458w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-22-300x208. png 300w" sizes="(max-width: 458px) 100vw, 458px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Kiedy pokrywy są uniesione, wymieszaj elementy w każdej sekcji kosza, tak aby niektóre były skierowane do góry, a inne

aby uniknąć zagnieżdżenia. Rozpylona woda nie może dotrzeć do zagnieżdżonych elementów. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-23. png" alt="Zmywarka Frigidaire - nie mieszaj srebra i stali nierdzewnej" width="358" height="211" data-ezsrcset="https://manuals. png 358w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-23-300x177. png 300w" sizes="(max-width: 358px) 100vw, 358px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Aby dodać lub wyjąć rzeczy po rozpoczęciu cyklu prania:

 • Odblokować drzwi i przed otwarciem odczekać kilka sekund, aż proces mycia ustanie
 • Dodaj przedmiot i odczekaj kilka sekund, aby zimne powietrze powoli rozszerzyło się wewnątrz zmywarki
 • Aby wznowić cykl, naciśnij przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknij drzwi

DOZOWNIK DO ZMYWARKI I DETERGENTY

Napełnianie dozownika detergentu

Dozownik detergentu jest wyposażony w miseczkę do mycia głównego, do której można dodać tabletkę do zmywania lub tabletki.

 • Używaj tylko świeżego płynu do mycia naczyń. Inne detergenty mogą powodować nadmierne nalewanie.
 • Używając tabletki do automatycznego zmywania naczyń, umieść jedną tabletkę w głównym naczyniu do mycia naczyń i zamknij.
 • Dodaj detergent tuż przed rozpoczęciem cyklu
 • Przechowuj detergent w chłodnym i suchym miejscu. Wilgotny lub zbrylony detergent może nie rozpuszczać się prawidłowo. png"/>UWAGA
  Użycie detergentu klasy przemysłowej może uszkodzić części zmywarki, prowadząc do uszkodzenia urządzenia i otaczającego mienia. Używaj tylko domowych detergentów do zmywarek do naczyń. png"/>UWAGA
  Twarda woda może powodować osadzanie się kamienia we wnętrzu zmywarki. Instrukcje czyszczenia można znaleźć w sekcji „Usuwanie plam i filmu”.

  Ile detergentu użyć

  Ilość używanego detergentu zależy od twardości wody. Twardość wody mierzy się w ziarnach na galon. Użycie zbyt małej ilości detergentu może spowodować słabe czyszczenie i tworzenie się osadów z twardej wody lub plam. Użycie zbyt dużej ilości detergentu w miękkiej wodzie może spowodować wytrawienie niektórych naczyń szklanych, co jest uszkodzeniem powierzchni, które wygląda jak błona, ale nie można jej usunąć. Lokalna firma wodociągowa, firma zmiękczająca wodę lub przedstawiciel powiatowy mogą podać twardość wody w Twojej okolicy. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-24. png" alt="Zmywarka do naczyń Frigidaire - ile detergentu użyć" width="491" height="418" data-ezsrcset="https://manuals. png 491w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-24-300x255. png 300w" sizes="(max-width: 491px) 100vw, 491px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA
  Tabletki z detergentem i opakowania typu „wszystko w jednym” mogą nie rozpuścić się całkowicie, jeśli są używane z cyklami SZYBKIE MYCIE. Jeśli używany jest jeden z tych produktów, umieść tabletkę lub opakowanie bezpośrednio na dnie pojemnika w rogu przed uruchomieniem zmywarki, zamiast umieszczać te produkty w dozowniku.

  Dozowanie detergentu

  Umieścić pojedynczą tabletkę lub opakowanie detergentu w przegródce na detergent.

  Tabela użycia detergentu
  Twardosc wodyMiękka woda

  (0-3 ziaren)

  Woda średnio twarda

  (4-8 ziaren)

  Twarda woda

  (9-12 ziaren)

  Ilość (łyżeczki)4 łyżeczki6 łyżeczki8 łyżeczki
  Poziom kubka dozownika:Pierwsza LiniaSecond Linepełny

  UWAGA
  W przypadku bardzo twardej wody sam detergent może nie wystarczyć. Zalecany jest zmiękczacz wody, aby poprawić jakość wody i skuteczność zmywania. Spróbuj dodać więcej detergentu na początku głównej części cyklu prania. Z reguły 1 łyżeczkę na każde ziarno powyżej 12. Odblokować drzwiczki, otworzyć
  powoli i dodaj detergent na dno pojemnika. Zamknij drzwi, aby zatrzasnąć, a zmywarka to zrobi
  kontynuuj cykl.

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGI

  Środek do płukania

  Płyn nabłyszczający znacznie przyspiesza suszenie, redukuje plamy wodne, filmowanie. Dzięki niemu woda „osusza się” z naczyń zamiast tworzyć kropelki wody, które przywierają i zostawiają plamy.

  Dozownik znajdujący się obok kubka na detergent automatycznie uwalnia odmierzoną ilość nabłyszczacza podczas ostatniego płukania. Jeśli zacieki i słabe suszenie są problematyczne, zwiększ ilość dozowanego nabłyszczacza. Wskaźnik będzie ciemny po napełnieniu i będzie wyraźny, gdy nadejdzie czas uzupełnienia.

  Aby dodać płyn nabłyszczający, otwórz pokrywę. Wlać nabłyszczacz, aż płyn dotknie wskazanego poziomu. Zamknij pokrywę.

  Nie przepełniaj, ponieważ może to spowodować nadmierną mydlinę. Wytrzyj wszelkie wycieki za pomocą adamp płótno.

  Dozownik wystarcza na 11 do 66 prań, w zależności od ustawienia. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-25. png" alt="Zmywarka do naczyń Frigidaire - środek nabłyszczający" width="372" height="289" data-ezsrcset="https://manuals. png 372w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-25-300x233. png 300w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-26. png" alt="Ważne logo" width="68" height="62" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>WAŻNY
  Przed rozpoczęciem cyklu uruchom gorącą wodę, aby usunąć zimną wodę z rury.

  Opcja HEAT DRY w połączeniu z nabłyszczaczem poprawi wydajność suszenia. Energia wymagana do korzystania z opcji HEAT DRY kosztuje grosze na cykl. Możesz nie wybierać opcji HEAT DRY; jednakże w naczyniu będą rzeczy, które nie będą całkowicie suche po zakończeniu cyklu.

  Jak dostosować dawkę płynu nabłyszczającego

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TYLKO PŁUKANIE i OPÓŹNIENIE STARTU przez 5 sekund, aż okno stanu pokaże poziom płynu nabłyszczającego. Naciśnięcie przycisku OPÓŹNIONY START zwiększa poziom przyrostu (L0-L6).

  Gdy poziom płynu nabłyszczającego osiągnie L6, okno stanu zacznie się ponownie od poziomu L0.

  Naciśnięcie przycisku START lub po prostu wstrzymanie na kilka sekund potwierdza ustawienie poziomu nabłyszczacza: okno stanu pokazuje czas trwania cyklu.

  Ciśnienie wody

  Linia gorącej wody do zmywarki musi zapewniać ciśnienie wody od 20 do 120 psi.

  Podczas prania lub prysznica może wystąpić niskie ciśnienie wody. W przypadku słabej wydajności zmywania może być konieczne odczekanie, aż zużycie wody zostanie zmniejszone, przed uruchomieniem zmywarki.

  Temperatura wody

  Aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania i suszenia, potrzebna jest gorąca woda. Woda wpływająca do zmywarki powinna mieć co najmniej 120 ° F (49 ° C), aby zapewnić zadowalające rezultaty.

  Aby sprawdzić temperaturę wody wpływającej do zmywarki:

  • Włącz kran z ciepłą wodą najbliższej zmywarki na kilka minut, aby usunąć zimną wodę z rur.
  • Przytrzymaj termometr do cukierków lub mięsa w strumieniu wody, aby sprawdzić temperaturę
  • Jeśli temperatura jest niższa niż 120 ° F (49 ° C), wykwalifikowana osoba powinna zwiększyć ustawienie termostatu podgrzewacza wody

  KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

  Na zewnątrz - Od czasu do czasu wytrzyj łagodnym nieściernym detergentem i wodą. Wypłucz i wysusz.

  Pielęgnacja szczeliny powietrznej spuszczania

  Jeśli dla Twojej wbudowanej zmywarki do naczyń została zainstalowana szczelina powietrzna odpływu, sprawdź, czy jest czysta, aby zmywarka spływała prawidłowo. Szczelina odpowietrzająca jest zwykle montowana na blacie i można ją sprawdzić, zdejmując pokrywę. To nie jest częścią zmywarki i nie jest objęte gwarancją.

  Wyczyść filtr dokładny cylindra

  Cylindryczny filtr dokładny jest przeznaczony do zbierania dużych elementów, takich jak potłuczone szkło, kości i doły. Aby zmaksymalizować wydajność mycia, należy wyczyścić dokładny filtr cylindra.

  Wyjmij filtr dokładny cylindra, jak pokazano, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjmij, opróżnij i wyczyść, przepłukując pod bieżącą wodą i wymień. Do usunięcia wszelkich pozostałości jedzenia może być konieczne użycie gąbki lub szczotki do butelek. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-28. png" alt="Zmywarka do naczyń Frigidaire - Wyczyść filtr dokładny cylindra, obraz 1" width="491" height="411" data-ezsrcset="https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-28-300x251. png 300w"/>

  Wyczyść filtr zgrubny

  Wyjmij cylindryczny filtr dokładny i wyjmij filtr zgrubny z dna komory zmywarki. Przepłucz filtr zgrubny, trzymając go pod bieżącą wodą i wymień. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-30. png" alt="Zmywarka Frigidaire - Wyczyść filtr zgrubny" width="486" height="387" data-ezsrcset="https://manuals. png 486w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2020/12/Pasted-into-Frigidaire-Dishwasher-User-Manual-30-300x239. png 300w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

  ZANIM ZADZWONISZ

  Zimowanie

  Zmywarkę pozostawioną w nieogrzewanym miejscu należy chronić przed zamarzaniem. Poproś wykwalifikowaną osobę o wykonanie następujących czynności:

  Aby odłączyć usługę:

  1. Wyłącz zmywarkę do naczyń przy źródle zasilania, wyjmując bezpieczniki lub wyłącznik automatyczny
  2. Odciąć dopływ wody
  3. Umieść miskę pod zaworem wlotowym. Odłączyć przewód wodny od zaworu wlotowego i spuścić do miski.
  4. Odłącz przewód spustowy od pompy i spuść wodę do miski

  Aby przywrócić usługę:

  1. Ponownie podłącz wodę, odpływ i zasilanie elektryczne
  2. Włącz zasilanie wodne i elektryczne
  3. Napełnij kubek na detergent i uruchom zmywarkę w cyklu CIĘŻKI.
  4. Sprawdź połączenia, aby upewnić się, że nie przeciekają.

  UWAGA
  Ryzyko uszkodzenia mienia

  Niskie temperatury mogą spowodować pęknięcie przewodów wodnych. Upewnij się, że wszystkie przewody zasilające i obiegowe w zmywarce są zabezpieczone. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie mienia. png"/>

  UWAGA
  Więcej informacji na temat odłączania i przywracania działania zmywarki można znaleźć w instrukcji instalacji.

  Zanim zadzwonisz do serwisu, ponownieview ta lista.

  Może to zaoszczędzić czas i pieniądze. Ta lista zawiera typowe doświadczenia, które nie są wynikiem wadliwego wykonania lub materiału w zmywarce.

  Zanieczyszczenia pozostawione na naczyniach
  • Wybierz inny cykl, aby wydłużyć czas prania.
  • Wybierz opcję prania w wysokiej temperaturze.
  • Sprawdź sekcję ładowania regału pod kątem prawidłowego załadunku - unikaj zagnieżdżania elementów.
  • Ciśnienie wody w domu może być zbyt niskie - powinno wynosić od 20 do 120 funtów na cal kwadratowy (psi).
  • Sprawdź temperaturę wody dopływającej. Powinien wynosić co najmniej 120oF (49oC). (Zobacz Czynniki wpływające na wydajność)
  • Sprawdź twardość wody. W przypadku bardzo twardej wody może być konieczne zainstalowanie wody (patrz Tabela detergentów).
  • Użyj świeżego detergentu.
  • Upewnij się, że przedmioty nie blokują ramion spryskujących, zapobiegając ich obracaniu się.
  Naczynia nie są suche
  • Wybierz opcję suszenia na gorąco.
  • Upewnij się, że dozownik płynu nabłyszczającego jest napełniony.
  • Zwiększyć ustawienie wypływu płynu nabłyszczającego. (Patrz Środek do płukania). Upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej 120 ° F (49 ° C).
  • Sprawdź, czy ładowanie jest prawidłowe - unikaj zagnieżdżania elementów.
  • Przedmioty plastikowe mogą wymagać wysuszenia ręcznikiem.
  • Kubki z wklęsłym dnem będą się zbierać. Załaduj je z lewej strony górnego kosza, tak aby były trzymane w pozycji pochylonej.
  Naczynia szklane / sztućce poplamione lub mętne
  • Sprawdź twardość wody.
  • Temperatura wody może być niska. Unikaj ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur. (Zobacz Czynniki wpływające na wydajność).
  • Unikaj przeciążenia i nieprawidłowego ładowania. (Zobacz Przygotowywanie i wkładanie naczyń). Stary detergent jest nieskuteczny.
  • Sprawdź, czy użyto odpowiedniej ilości detergentu do wybranego cyklu. Sprawdź również poziom fosforanów. (Patrz Dozownik detergentu)
  • Ciśnienie wody w domu może być zbyt niskie - powinno wynosić od 20 do 120 funtów na cal kwadratowy (psi).
  Naczynia rozdrobnione
  • Ładuj ostrożnie i nie przeciążaj.
  • Delikatne przedmioty umieścić w górnej półce.
  • Szklanki należy trzymać bezpiecznie na szpilkach, a nie na nich.
  • Ładuj przedmioty tak, aby były bezpieczne i nie obluzowały się podczas wsuwania i wyjmowania stojaków. Powoli wsuwaj i wyjmuj statywy.
  • Upewnij się, że wysokie szklanki i kieliszki opróżnią się z górnej części pojemnika po wsunięciu stojaka.
  • Cienką antyczną porcelanę i kryształ należy prać ręcznie.
  Woda na dnie wanny
  • Woda pozostawiona na dnie wanny po zakończeniu cyklu nie jest normalna. Jeśli woda pozostaje na dnie naczynia, zmywarka może nie odpompowywać prawidłowo. (Zobacz Zmywarka nie opróżnia się prawidłowo).
  Naczynia poplamione lub odbarwione
  • Kawa i herbata mogą poplamić filiżanki. Plamy należy usuwać myjąc ręcznie w roztworze 1/2 szklanki (120 ml) wybielacza i jednej kwarty (1 litr) ciepłego. Dokładnie wypłucz.
  • Osady żelaza w wodzie mogą powodować żółtą lub brązową warstwę. Specjalny filtr zainstalowany w przewodzie wodociągowym rozwiąże ten problem. (Zobacz Usuwanie plam i kliszy).
  • Naczynia aluminiowe mogą pozostawiać szare / czarne ślady, gdy ocierają się o inne przedmioty. Załaduj poprawnie.
  • Niektóre pokarmy o wysokiej kwasowości mogą powodować odbarwienia stali nierdzewnej i plastiku, jeśli zostaną pozostawione na dłuższy czas. Jeśli zmywarka nie jest używana od razu, użyj cyklu Tylko płukanie lub spłucz ręcznie.
  • Mieszanie naczyń ze stali nierdzewnej i srebrnych w koszu na sztućce może spowodować wżery na ostrzach ze stali nierdzewnej. Unikaj mieszania stali nierdzewnej i srebra.
  Cykl trwa długo
  • Czy cykl jest opóźniony w podgrzewaniu wody?
  • Czy wybrano opcję opóźnionego startu?
  • Czy wybrano opcję dezynfekcji?
  Normalne dźwięki, które usłyszysz
  • Normalne dźwięki obejmują odgłosy napełniania wodą, cyrkulacji wody i dźwięki silnika.
  Wycieki ze zmywarki
  • Używaj tylko świeżego detergentu przeznaczonego do zmywarek automatycznych. Odmierz detergent Wypróbuj inną markę.
  Akwaforta
  • Użycie zbyt dużej ilości detergentu, zwłaszcza w miękkiej lub zmiękczonej wodzie, powoduje uszkodzenia, które wyglądają jak błona, ale nie można ich usunąć.
  • Dostosuj ilość detergentu na podstawie twardości wody. (Sprawdź tabelę detergentów).
  • Obniż temperaturę wody.
  Detergent pozostawiony w kubku dozownika
  • Detergent może być stary. Wyrzucić i użyć świeżego detergentu.
  • Upewnij się, że wkład do naczynia nie blokuje przedostawania się sprayu do pojemnika na detergent.
  • Sprawdź, czy cykl został zakończony.
  • Upewnij się, że przedmioty nie uniemożliwiają otwarcia dozownika detergentu.
  Para w Vent
  • Rozlany nabłyszczacz może powodować powstawanie piany i przelanie.
  • Para wodna wydostaje się z odpowietrznika podczas suszącej części cyklu. To normalne.
  • Sprawdź, czy zmywarka jest wypoziomowana. (Zobacz instrukcje instalacji).
  Zmywarka nie działa
  • Sprawdź, czy nie wyskoczył wyłącznik automatyczny lub czy przepalił się bezpiecznik.
  • Upewnij się, że dopływ wody jest włączony.
  • Sprawdź, czy ustawiono cykl (patrz instrukcja obsługi).
  • Czy zmywarka jest ustawiona na Opcję opóźnionego startu?
  • Upewnij się, że drzwi są zamknięte i zatrzaśnięte.
  Zmywarka się nie napełnia
  • Czy dopływ wody jest włączony?
  Zmywarka nie opróżnia się prawidłowo
  • Jeśli urządzenie jest podłączone do pojemnika na odpady żywnościowe, upewnij się, że jest on pusty.
  • Sprawdź, czy zaślepka została usunięta z wnętrza otworu wlotowego pojemnika na odpady żywnościowe.
  • Sprawdź, czy wąż spustowy nie jest zagięty.
  • Upewnij się, że cykl jest zakończony, a nie w przerwie.
  Zmywarka ma nieprzyjemny zapach
  • Brudne naczynia pozostawione w zmywarce zbyt długo mogą spowodować powstanie cyklu Użyj tylko płukania.
  • Po pierwszej instalacji pojawi się „nowy” zapach.
  • Sprawdź, czy urządzenie opróżnia się prawidłowo.
  Plamy na wnętrzu wanny
  • Mycie dużych ilości naczyń w glebie na bazie pomidorów może spowodować różowo-pomarańczowy wygląd. Nie wpłynie to na wydajność i będzie stopniowo zanikać z czasem. Płukanie wstępne lub użycie cyklu Tylko płukanie zmniejsza prawdopodobieństwo powstania plam. Korzystanie z opcji suszenia na powietrzu zmniejszy plamy.
  Otwieranie drzwi podczas cyklu
  • Jeśli drzwi zmywarki zostaną otwarte podczas pracy urządzenia, należy nacisnąć przycisk START / ANULUJ i natychmiast zamknąć drzwiczki, aby urządzenie powróciło do wybranego cyklu i opcji.
  Usuwanie miejsc i filmu

  Twarda woda może powodować osadzanie się kamienia we wnętrzu zmywarki. Z wielu powodów na naczyniach i szklankach mogą pojawić się plamy i film. (Patrz sekcja Naczynia szklane / sztućce nakrapiane lub mętne). Aby usunąć osad i folię, wyczyść, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

  1. Czyste naczynia i szklanki wkładaj do normalnych naczyń.
  2. Nie dodawać detergentu.
  3. Wybierz cykl NORMALNY. Naciśnij przycisk START / ANULUJ. Zamknij i zatrzaśnij drzwi.
  4. Pozwól zmywarce pracować, aż zacznie się drugie napełnianie wodą (około 10 minut).
  5. Odblokuj i otwórz drzwiczki i wlej 2 szklanki białego octu na dno zmywarki.
  6. Zamknij i zatrzaśnij drzwi i pozwól na zakończenie cyklu.

  GŁÓWNA GWARANCJA NA URZĄDZENIE

  Twoje urządzenie objęte jest roczną ograniczoną gwarancją. Firma Electrolux pokryje wszystkie koszty naprawy lub wymiany jakichkolwiek części tego urządzenia, które okażą się wadliwe pod względem materiałów lub wykonania, przez rok od pierwotnej daty zakupu, jeśli takie urządzenie będzie instalowane, używane i konserwowane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

  Wyłączenia

  Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

  1. Produkty z oryginalnymi numerami seryjnymi, które zostały usunięte, zmienione lub których nie można łatwo określić
  2. Produkt, który został przeniesiony z pierwotnego właściciela na inną stronę lub usunięty poza USA lub Kanadę
  3. Rdza na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie urządzenia
  4. Produkty zakupione „tak jak są” nie są objęte niniejszą gwarancją
  5. Utrata żywności spowodowana awarią lodówki lub zamrażarki
  6. Produkty używane w celach komercyjnych
  7. Zgłoszenia serwisowe, które nie obejmują wadliwego działania lub wad materiałowych lub wykonawczych, lub urządzeń, które nie są w zwykłym gospodarstwie domowym lub są używane niezgodnie z dostarczonymi instrukcjami
  8. Zgłoszenia serwisowe w celu poprawienia instalacji urządzenia lub poinstruowania, jak korzystać z urządzenia
  9. Wydatki na udostępnienie urządzenia w celu serwisowania, takie jak usuwanie elementów wykończeniowych, szafek, półek, które nie stanowią części urządzenia w momencie jego wysyłki z fabryki.
  10. Wezwania serwisowe w celu naprawy lub wymiany żarówek urządzenia, filtrów powietrza, filtrów wody, innych materiałów eksploatacyjnych lub gałek, uchwytów lub innych części kosmetycznych
  11. Dopłaty, w tym między innymi wszelkie wezwania serwisowe po godzinach, weekendy lub święta, opłaty drogowe, opłaty za rejsy promowe lub wydatki na kilometry za wezwania serwisowe do odległych obszarów, w tym stanu Alaska
  12. Uszkodzenia wykończenia urządzenia lub domu powstałe podczas instalacji, w tym między innymi podłóg, szafek, ścian itp.
  1. Szkody spowodowane przez: usługi wykonywane przez nieautoryzowane firmy serwisowe; używanie części innych niż oryginalne części Electrolux lub części uzyskane od osób innych niż autoryzowane firmy serwisowe; lub przyczyny zewnętrzne, takie jak nadużycia, niewłaściwe użycie, nieodpowiednie zasilanie, wypadki, pożary lub zdarzenia losowe
  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI; OGRANICZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH

  JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DLA KLIENTA W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU, ZAPEWNIANA TUTAJ. ROSZCZENIA OPARTE NA DOROZUMIANYCH GWARANCJACH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO JEDNEGO ROKU LUB NAJKRNIEJSZEGO DOPUSZCZALNEGO PRZEZ PRAWO OKRESU, ALE NIE MNIEJ NIŻ JEDEN ROK. ELECTROLUX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, TAKIE JAK USZKODZENIA MIENIA I PRZYPADKOWE KOSZTY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ PISEMNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE STANY I PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH ANI OGRANICZENIA CZASU DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYM OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. NINIEJSZA PISEMNA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI MOŻESZ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W RÓŻNYCH KRAJACH.

  Jeśli potrzebujesz serwisu

  Zachowaj pokwitowanie, dowód dostawy lub inną odpowiednią dokumentację płatności, aby ustalić okres gwarancyjny, jeśli konieczna będzie naprawa. Jeśli usługa jest wykonywana, w Twoim najlepszym interesie jest uzyskanie i zachowanie wszystkich rachunków. Serwis w ramach niniejszej gwarancji należy uzyskać, kontaktując się z firmą Electrolux pod poniższymi adresami lub numerami telefonów.

  Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w USA i Kanadzie. W USA urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux Major Appliances North America, oddział firmy Electrolux Home Products, Inc. W Kanadzie urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux Canada Corp. Firma Electrolux nie upoważnia żadnej osoby do zmiany lub dodania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji. Obowiązki serwisowe i części objęte niniejszą gwarancją muszą być wykonywane przez firmę Electrolux lub autoryzowany serwis. Funkcje lub specyfikacje produktu zgodnie z opisem lub ilustracją mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  USA
  1. 800. 944. 9044
  Frigidaire
  10200 David Taylor Drive
  Charlotte, NC 28262

  Kanada
  1. 265. 8352
  Electrolux Kanada Corp.
  5855 Terry Fox Way
  Mississauga, Ontario, Kanada
  L5V 3E4

  Instrukcja obsługi zmywarki Frigidaire - Zoptymalizowany PDF
  Instrukcja obsługi zmywarki Frigidaire - Oryginalny plik PDF

Dowiedz się, jak najlepiej serwisować i konserwować nasze produkty. Przestrzeganie podanych instrukcji zapewnia pełną funkcjonalność produktów i jednocześnie wydłuża ich żywotność.

Wszystkie instrukcje można znaleźć na Roto Extra

Roto Extra

W Roto Extra znajdziesz instrukcje obsługi i montażu, jak również rysunki montażowe, aby optymalnie wykorzystać swój produkt.

Przejdź do Roto Extrakeyboard_arrow_right

Znajdujesz się w strefie Klienta dedykowanej dla “Klienta indywidualnego”. Jeżeli jesteś Dystrybutorem, Dekarzem lub Architektem, możesz zmienić strefę Klienta poprzez kliknięcie w ikonę w górnym menu (3 kropki) obok wersji językowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji Frigidaire Faqe7072lr0