Instrukcja instalacji systemu Brother Bas 342a

Instalacja systemu Brother Bas 342a jest łatwa i szybka. Wymagane narzędzia to niezbędny kabel i śrubokręt, a także nośnik instalacyjny, w skład którego wchodzi oprogramowanie oraz instrukcja instalacji. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją i dokładnie przestrzegać wskazówek, aby uniknąć ewentualnych problemów. Na początku należy podłączyć system Brother Bas 342a do zasilania, a następnie podłączyć go do komputera za pomocą kabla. Następnie należy zainstalować oprogramowanie, które znajduje się na nośniku instalacyjnym. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić system i zainicjować proces konfiguracji. Na koniec należy upewnić się, że system działa poprawnie, a wszystkie opcje są ustawione tak, jak opisano w instrukcji instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji systemu Brother Bas 342a

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3

Niniejsza skrócona instrukcja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces instalacji systemu SUSE® Linux Enterprise Server 15 SP3.

Data wydania: 12 października 2022

1 SUSE Linux Enterprise Server — zapraszamy! #

Aby zainstalować produkt na wszystkich obsługiwanych platformach sprzętowych, należy użyć poniższych procedur. Zakładają one, że wykonano pomyślnie start systemu/procedurę IPL do systemu instalacyjnego. Bardziej szczegółowe instrukcje instalacji oraz strategie wdrożeniowe opisano w publikacji Deployment Guide. Szczegóły dotyczące przygotowań platform do startu systemu lub procedury IPL do systemu instalacyjnego opisano w następujących częściach wspomnianej instrukcji:

  • Chapter 2, Installation on AMD64 and Intel 64

  • Chapter 3, Installation on Arm AArch64Chapter 4, Installation on IBM POWERChapter 5, Installation on IBM Z and LinuxONE

1. 1 Ujednolicony instalator #

Począwszy od wersji SUSE Linux Enterprise 15, nośnik instalacyjny zawiera tylko ujednolicony instalator, czyli minimalny system służący do instalowania, aktualizowania i rejestrowania produktów podstawowych systemu SUSE Linux Enterprise Server. Podczas instalacji można dodać funkcje, wybierając moduły i rozszerzenia, które ma uwzględnić ujednolicony instalator.

1. 2 Instalacja w trybie offline lub bez rejestracji #

Domyślny nośnik instalacyjny SLE-15-SP3-Online-ARCH-GM-media1. iso jest zoptymalizowany pod kątem rozmiaru i nie zawiera żadnych modułów ani rozszerzeń. Dlatego instalacja wymaga dostępu do sieci, aby umożliwić rejestrację produktu i pobranie danych repozytorium dotyczących modułów i rozszerzeń.

Do instalacji bez rejestrowania systemu należy użyć nośnika z obrazem SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso, pobranego z witryny https://download. com/.

Podpowiedź:Kopiowanie danych z nośnika z obrazem instalacyjnym na dysk wymienny flashAby skopiować zawartość obrazu instalacyjnego na dysk wymienny flash, użyj poniższego polecenia.

tux > sudo dd if=IMAGE of=FLASH_DISK bs=4M && sync

IMAGE należy zastąpić ścieżką do pliku obrazu SLE-15-SP3-Online-ARCH-GM-media1. iso lub SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso. FLASH_DISK należy zastąpić urządzeniem flash. Aby zidentyfikować urządzenie, podłącz je, a następnie uruchom polecenie:

root # grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)disk:/dev/sdc General USB Flash Disk

Upewnij się, że rozmiar urządzenia jest wystarczający do nagrania obrazu. Rozmiar urządzenia można sprawdzić, wpisując polecenie:

root # fdisk -l /dev/sdc | grep -e "^/dev"/dev/sdc1 * 2048 31490047 31488000 15G 83 Linux

W tym przykładzie urządzenie ma 15 GB pojemności. Polecenie dotyczące pliku obrazu SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso będzie wyglądać następująco:

dd if=SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso of=/dev/sdc1 bs=4M && sync

Podczas uruchamiania polecenia dd urządzenie nie może być zamontowane. Należy pamiętać, że wszelkie dane zawarte na partycji zostaną wymazane!

Aby zainstalować system SUSE Linux Enterprise Server, wykonaj start systemu lub procedurę IPL do instalatora z nośnika ujednoliconego instalatora i uruchom instalację.

2. 1 Wybór języka, klawiatury i produktu #

Ustawienia i są inicjowane przy użyciu języka wybranego na ekranie startu systemu. Jeśli ustawienia domyślne nie zostaną zmienione, będzie to język angielski (USA). Jeśli to konieczne, ustawienia te można zmienić w tym miejscu. Do przetestowania układu należy użyć pola tekstowego.Za pomocą ujednoliconego instalatora można zainstalować wszystkie produkty z rodziny SUSE Linux Enterprise:SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (opisany w tym dokumencie)SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 (instrukcja instalacji znajduje się na stronie https://documentation. com/sled/)SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 (instrukcja instalacji znajduje się na stronie https://documentation. com/sle-rt/)SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 (instrukcja instalacji znajduje się na stronie https://documentation. com/sles-sap)SUSE Manager Server 4. 2 (instrukcja instalacji znajduje się na stronie https://documentation. com/suma/)SUSE Manager Proxy 4. com/suma/)SUSE Manager Retail Branch Server 4. com/suma-retail" target="_blank">https://documentation. com/suma-retail)

Wybierz produkt do zainstalowania. Należy podać kod rejestracyjny odpowiedniego produktu. W treści tego dokumentu założono, że wybrano system SUSE Linux Enterprise Server. Kliknij przycisk, aby kontynuować.

Przeczytaj Umowę licencyjną. Jest ona wyświetlana w języku wybranym na ekranie startu systemu. Tłumaczenia są dostępne za pośrednictwem listy rozwijanej. Aby móc zainstalować system SUSE Linux Enterprise Server, należy zaakceptować umowę, zaznaczając pole wyboru. Kliknij przycisk, aby kontynuować.

Zostanie przeprowadzona analiza systemu, podczas której program instalacyjny sprawdzi urządzenia pamięci masowej i podejmie próbę wykrycia innych zainstalowanych systemów. Jeśli sieć nie została automatycznie skonfigurowana przez DHCP podczas uruchamiania instalacji, nastąpi przejście do kroku rejestracji.Jeśli sieć nie jest jeszcze skonfigurowana, zostanie otwarte okno dialogowe. Wybierz z listy interfejs sieciowy i skonfiguruj go za pomocą opcji. Interfejs można również dodać ręcznie (opcja). Więcej informacji na ten temat zawierają publikacje Section 8. 6, “Network settings” i Section 19. 4, “Configuring a network connection with YaST”. Jeśli preferujesz instalację bez dostępu do sieci, pomiń ten krok bez wprowadzania zmian i kontynuuj, klikając przycisk.

2. 4 IBM Z: aktywacja dysku #

Ten krok należy pominąć, jeśli instalacja nie jest przeprowadzana na sprzęcie IBM Z.

Skonfiguruj podłączone dyski twarde. W przypadku instalacji systemu SUSE Linux Enterprise Server wybierz dysk DASD, dysk SCSI Fibre Channel (zFCP) lub dysk iSCSI. Przyciski konfiguracji DASD i zFCP są dostępne tylko wtedy, gdy są podłączone odpowiednie urządzenia. Kontynuuj, klikając przycisk, aby skonfigurować dysk wybranego typu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji Section 8. 5, “IBM Z: disk activation”.

Aby uzyskać wsparcie techniczne i aktualizacje produktu SUSE Linux Enterprise Server, należy go zarejestrować i aktywować w Centrum obsługi klienta SUSE lub na lokalnym serwerze rejestracji. Zarejestrowanie produktu na tym etapie pozwala również uzyskać natychmiastowy dostęp do repozytorium aktualizacji. Umożliwia to instalowanie w systemie najnowszych dostępnych aktualizacji i poprawek.Podczas rejestracji instalowane w następnym kroku repozytoria i zależności modułów i rozszerzeń są ładowane z serwera rejestracji.

Aby przeprowadzić rejestrację w Centrum obsługi klienta SUSE, wprowadź skojarzony z Twoim kontem SCC oraz podaj systemu SUSE Linux Enterprise Server. Kliknij przycisk, aby kontynuować.

Jeśli organizacja zapewnia lokalny serwer rejestracji, można również przeprowadzić rejestrację na tym serwerze. Aktywuj opcję i wybierz adres URL z listy rozwijanej lub wpisz go ręcznie. 3">

Jeśli pracujesz w trybie offline lub chcesz pominąć rejestrację, aktywuj opcję. Potwierdź ostrzeżenie, klikając przycisk i kontynuuj, klikając przycisk.

Ważne: Pomijanie rejestracji

Aby było możliwe pobieranie aktualizacji i uzyskanie wsparcia, należy zarejestrować system i rozszerzenia. Pominięcie rejestracji jest możliwe tylko w przypadku instalowania z obrazu SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso.

Jeśli rejestracja nie zostanie przeprowadzona podczas instalacji, można to zrobić później z poziomu uruchomionego systemu. W tym celu wybierz kolejno polecenia › lub narzędzie wiersza poleceń SUSEConnect.

Podpowiedź: Instalowanie poprawek do produktu w trakcie instalacji

Po pomyślnym zarejestrowaniu systemu SUSE Linux Enterprise Server zostanie wyświetlone zapytanie o zainstalowanie najnowszych aktualizacji dostępnych online w trakcie instalacji. Wybranie opcji spowoduje zainstalowanie w systemie najnowszych pakietów, co zwalnia z konieczności zainstalowania tych aktualizacji po instalacji. Zaleca się włączenie tej opcji.

2. 6 Wybór rozszerzeń i modułów #

Po pomyślnym zarejestrowaniu systemu instalator wyświetla listę modułów oraz rozszerzeń systemu SUSE Linux Enterprise Server. Moduły są komponentami umożliwiającymi dostosowanie produktu do własnych potrzeb. Są one bezpłatne. Rozszerzenia dodają funkcje do produktu. Są one oferowane w postaci subskrypcji i wymagają klucza rejestracyjnego podlegającego opłacie.Dostępność niektórych modułów lub rozszerzeń zależy od produktu wybranego w pierwszym kroku instalacji. W celu uzyskania opisów modułów wraz z ich okresami użytkowania należy wybrać moduł, aby wyświetlić odpowiedni tekst. Więcej informacji na ten temat zawierają dokumenty Skrócona instrukcja modułów i rozszerzeń oraz Informacje o wydaniu.Wybór modułów wpływa pośrednio na zakres instalacji, ponieważ definiuje, które źródła instalacji (repozytoria) są dostępne do zainstalowania oraz w uruchomionym systemie.Dla systemu SUSE Linux Enterprise Server dostępne są następujące moduły i rozszerzenia:

Moduł Basesystem

Ten moduł dodaje system podstawowy do ujednoliconego instalatora. Jest on wymagany przez pozostałe moduły i rozszerzenia. Zakres instalacji obejmujący wyłącznie system podstawowy jest porównywalny z wzorcem instalacji System minimalny w poprzednich wersjach systemu SUSE Linux Enterprise Server. Ten moduł jest wybrany domyślnie do zainstalowania i nie należy usuwać jego zaznaczenia.Zależności: brak

Moduł Certifications

Zawiera pakiety certyfikacji FIPS 140-2.Zależności: Basesystem

Moduł Containers

Zawiera składniki obsługi i narzędzia dla kontenerów.

Moduł Desktop Applications

Dodaje do systemu graficzny interfejs użytkownika oraz istotne aplikacje komputerowe.

Moduł Development Tools

Zawiera kompilatory (w tym gcc) oraz biblioteki wymagane do kompilowania i debugowania aplikacji. Zastępuje poprzedni pakiet rozwoju oprogramowania SDK (Software Development Kit).Zależności: Basesystem, Desktop Applications

Moduł Legacy

Ułatwia migrację aplikacji ze starszych wersji systemu SUSE Linux Enterprise Server oraz innych systemów do SLES 15 SP3, zapewniając pakiety, które zostały wycofane z wersji SUSE Linux Enterprise. Pakiety w tym module zostały wybrane na podstawie wymagań migracji oraz poziomu złożoności konfiguracji.Ten moduł jest zalecany w przypadku migracji z poprzedniej wersji produktu.Zależności: Basesystem, Server Applications

Moduł NVIDIA Compute

Zawiera sterowniki NVIDIA CUDA (Compute Unified Device Architecture).Oprogramowanie zawarte w tym module jest dostarczane przez firmę NVIDIA w ramach Umowy licencyjnej użytkownika końcowego CUDA i nie jest wspierane przez SUSE.

Moduł Public Cloud

Zawiera wszystkie narzędzia wymagane do tworzenia obrazów na potrzeby wdrażania systemu SUSE Linux Enterprise Server w środowiskach chmury, takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Platform czy SUSE OpenStack Cloud.

Moduł Python 2

System SUSE Linux Enterprise 15 SP3 korzysta z języka Python w wersji 3. Ten moduł zawiera moduł wykonawczy i inne moduły języka Python 2.

Moduł Server Applications

Dodaje funkcje serwera, udostępniając usługi sieciowe, takie jak serwer DHCP, serwer nazw czy serwer sieci Web. Ten moduł jest domyślnie wybrany do zainstalowania. Nie zaleca się usuwania jego zaznaczenia.

Moduł SUSE Cloud Application Platform Tools

Dodaje narzędzia umożliwiające interakcję z produktem SUSE Cloud Application Platform.

Rozszerzenie SUSE Linux Enterprise High Availability

Dodaje obsługę klastrowania dla kluczowych konfiguracji systemu SUSE Linux Enterprise Server. To rozszerzenie wymaga osobnego klucza licencji.

SUSE Linux Enterprise Live Patching

Dodaje obsługę stosowania kluczowych poprawek bez konieczności zamykania systemu. 14">Rozszerzenie SUSE Linux Enterprise Workstation

Rozszerza funkcjonalność systemu SUSE Linux Enterprise Server o pakiety z systemu SUSE Linux Enterprise Desktop, na przykład dodatkowe aplikacje komputerowe (pakiet biurowy, klient poczty e-mail, edytor graficzny itp. ) oraz biblioteki. Umożliwia zespolenie obydwu produktów w celu uzyskania w pełni funkcjonalnej stacji roboczej. 15">SUSE Package Hub

Zapewnia dostęp do pakietów systemu SUSE Linux Enterprise Server zarządzanych przez społeczność openSUSE. Pakiety te są dostarczane bez wsparcia 3. stopnia i nie zakłócają możliwości wsparcia systemu SUSE Linux Enterprise Server. Więcej informacji na ten temat: https://packagehub. com/.

Moduł Transactional Server

Dodaje obsługę aktualizacji transakcyjnych. Aktualizacje są instalowane w systemie razem w pojedynczej transakcji lub wcale. Odbywa się to bez wpływu na działający system. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub pomyślna aktualizacja zostanie uznana za niezgodną lub w inny sposób nieprawidłową, można ją odrzucić w celu natychmiastowego przywrócenia systemu do poprzedniego stanu działania.

Moduł Web and Scripting

Zawiera pakiety przeznaczone dla uruchomionego serwera sieci Web.

Niektóre moduły są zależne od instalacji pozostałych modułów. Dlatego podczas wybierania określonych modułów pozostałe mogą zostać wybrane automatycznie ze względu na zależności.W zależności od produktu serwer rejestracji może oznaczać niektóre moduły i rozszerzenia jako zalecane. Zalecane moduły i rozszerzenia są wstępnie zaznaczone do rejestracji i instalacji. Aby uniknąć instalacji tych zalecanych składników, należy usunąć ręcznie ich zaznaczenie.Wybierz moduły i rozszerzenia do zainstalowania i kontynuuj, klikając przycisk. W przypadku zaznaczenia co najmniej jednego rozszerzenia zostanie wyświetlony monit o podanie odpowiednich kodów rejestracyjnych. W zależności od wyboru może okazać się konieczne zaakceptowanie dodatkowych umów licencyjnych.

Ważne: Moduły domyślne dla instalacji w trybie offline

Podczas instalacji w trybie offline przy użyciu pliku SLE-15-SP3-Full-ARCH-GM-media1. iso domyślnie wybrany jest tylko. Aby zainstalować pełny zestaw pakietów domyślnych systemu SUSE Linux Enterprise Server, wybierz dodatkowo.

Okno dialogowe umożliwia dodanie do systemu SUSE Linux Enterprise Server innych źródeł oprogramowania (tak zwanych repozytoriów), które nie są dostępne w Centrum obsługi klienta SUSE. Wśród nich można znaleźć produkty i sterowniki lub dodatkowe oprogramowanie innych firm przeznaczone dla danego systemu.

Podpowiedź: Dodawanie sterowników podczas instalacji

W oknie dialogowym można również dodać repozytoria aktualizacji sterowników. Aktualizacje sterowników dla systemu SUSE Linux Enterprise są dostępne pod adresem http://drivers. com/. Te sterowniki zostały utworzone w ramach programu SUSE SolidDriver.Jeśli chcesz pominąć ten krok, wybierz opcję. W przeciwnym razie wybierz opcję. Określ typ nośnika, ścieżkę lokalną lub zasób sieciowy zawierający repozytorium i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Zaznacz pole wyboru, aby od razu pobrać pliki opisujące repozytorium. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, pliki zostaną pobrane po rozpoczęciu instalacji. Wybierz opcję i włóż nośnik, jeśli jest to wymagane. W zależności od zawartości produktu może okazać się konieczne zaakceptowanie dodatkowych umów licencyjnych. Kliknij przycisk, aby kontynuować. W przypadku wybrania produktu dodatkowego wymagającego klucza rejestracyjnego przed przejściem do następnego kroku zostanie wyświetlone żądanie jego wprowadzenia.

Dostępność ról systemowych zależy od wyboru modułów i rozszerzeń. Przykładowo role systemowe ustawiają wzorce oprogramowania, które zostaną wstępnie wybrane do instalacji. Aby dokonać odpowiedniego wyboru, zapoznaj się z opisem na ekranie. Wybierz rolę i kontynuuj, klikając przycisk. Jeśli do określonego produktu podstawowego pasuje tylko jedna rola z włączonych modułów lub nie pasuje żadna z ról, okno dialogowe zostaje pominięte.

Podpowiedź: Informacje o wydaniu

Począwszy od tego momentu, można wyświetlić informacje o wydaniu na dowolnym ekranie w trakcie procesu instalacyjnego, wybierając opcję.

2. 9 Zalecane partycjonowanie #

Zapoznaj się z układem partycji proponowanym przez system. W razie konieczności możesz go zmienić. Dostępne są następujące opcje:

Uruchamia kreatora umożliwiającego uszczegółowienie propozycji partycjonowania. Opcje dostępne na tym ekranie zależą od konfiguracji systemu. Jeśli zawiera on więcej niż jeden dysk twardy, można wybrać, które dyski mają być używane oraz na którym dysku ma znajdować się partycja główna. Jeśli dyski zawierają już partycje, można zdecydować o ich usunięciu lub zmianie rozmiaru.W kolejnych krokach można także dodać obsługę LVM oraz szyfrowania dysku. Można zmienić system plików partycji głównej oraz zdecydować o ewentualnym oddzieleniu partycji home.

Otwiera okno dialogowe opisane w publikacji Section 10. 1, “Using the ”. Zapewnia to pełną kontrolę nad konfiguracją partycji i umożliwia utworzenie własnej konfiguracji. Opcja ta jest przeznaczona dla ekspertów.

Ostrzeżenie: Jednostki miejsca na dysku

Należy pamiętać, że na potrzeby partycjonowania miejsce na dysku jest mierzone w jednostkach binarnych, a nie dziesiętnych. Jeśli na przykład wprowadzisz rozmiar 1GB, 1GiB lub 1G, będzie on oznaczać 1 GiB (gibibajt) zamiast to 1 GB (gigabajta).

Binarny

1 GiB = 1 073 741 824 bajtów.

Zapis dziesiętny1 GB = 1 000 000 000 bajtów.

Różnica1 GiB ≈ 1, 07 GB.

Aby zaakceptować proponowaną konfigurację bez żadnych zmian, wybierz opcję.

Podpowiedź: Informacje o wydaniu

2. 10 Zegar i strefa czasowa #

Wybierz strefę czasową używaną dla danego komputera. Aby ręcznie ustawić godzinę lub skonfigurować serwer NTP w celu zsynchronizowania czasu, wybierz opcję. Szczegółowe informacje można znaleźć w publikacji Section 8. 12, “Clock and time zone”. Kliknij przycisk, aby kontynuować.

2. 11 Użytkownik lokalny #

Aby utworzyć użytkownika lokalnego, wpisz jego imię i nazwisko w polu, login w polu oraz hasło w polu.Hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków i powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry. Maksymalna długość hasła to 72 znaki. Hasła zapisywane są z rozróżnieniem małych i wielkich liter.Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się nie włączać opcji. Również nie, ale wybrać inne hasło dla użytkownika root w następnym kroku instalacji.Jeśli instalacja jest przeprowadzana w systemie, w którym znaleziono poprzednią instalację systemu Linux, można użyć opcji. Kliknij opcję, aby sprawdzić listę dostępnych kont użytkowników. Wybierz co najmniej jednego użytkownika.W środowiskach z centralnym zarządzaniem użytkownikami (na przykład NIS lub LDAP) można pominąć proces tworzenia użytkowników lokalnych. W takim przypadku wybierz opcję.Kliknij przycisk, aby kontynuować.

2. 12 Uwierzytelnianie administratora systemu — użytkownik root #

Wpisz hasło administratora systemu (nazywanego użytkownikiem root) lub podaj klucz publiczny SSH. W razie potrzeby można użyć obu poświadczeń.Ponieważ użytkownik root ma szerokie uprawnienia, hasło powinno być przemyślane. Hasła użytkownika root nie wolno zapomnieć! Po jego wprowadzeniu tutaj nie może być odzyskane.

Podpowiedź: Hasła i układ klawiatury

Zaleca się, aby używać wyłącznie znaków dostępnych na klawiaturze w języku angielskim. W przypadku błędu systemowego lub konieczności uruchomienia systemu w trybie awaryjnym klawiatura zlokalizowana może być niedostępna.Aby umożliwić dostęp zdalny do systemu za pomocą szyfrowania SSH i klucza publicznego, zaimportuj klucz z nośnika wymiennego lub istniejącej partycji. html#sec-yast-install-user-root" title="8. 14. Authentication for the system administrator root">Section 8. 14, “Authentication for the system administrator root”.

Kliknij przycisk, aby kontynuować.

2. 13 Ustawienia instalacji #

Użyj ekranu, aby przejrzeć i w razie konieczności zmienić proponowane ustawienia instalacji. Dla każdego ustawienia przedstawiona jest aktualna konfiguracja. Aby zmienić ustawienie, kliknij jego nagłówek. Niektóre ustawienia, takie jak zapora sieciowa czy protokół SSH, mogą zostać bezpośrednio zmienione przez kliknięcie odpowiednich łączy.

Ważne: Dostęp zdalny

Dokonane tutaj zmiany mogą być również wprowadzone później w dowolnie wybranym momencie, z już zainstalowanego systemu. Jednak jeśli dostęp zdalny wymagany jest natychmiast po instalacji, należy dostosować.

Zakres instalacji jest definiowany przez moduły i rozszerzenia wybrane na potrzeby tej instalacji. W zależności od dokonanego wyboru, do instalacji mogą nie być jednak wybrane wszystkie pakiety dostępne w module.Kliknięcie opcji powoduje otwarcie ekranu, na którym można zmienić wybrane oprogramowanie, zaznaczając poszczególne wzorce lub usuwając ich zaznaczenie. Każdy wzorzec zawiera pewną liczbę pakietów niezbędnych do wykonania żądanych funkcji (na przykład). Bardziej szczegółowy wybór oparty na instalowanych pakietach oprogramowania można przeprowadzić po wybraniu opcji powodującej przejście do programu YaST. com/pl-pl/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-yast-software. html" title="Chapter 21. Installing or removing software">Chapter 21, Installing or removing software.

Niniejsza sekcja zawiera opis konfiguracji programu rozruchowego. Zmiana domyślnych ustawień jest zalecana wyłącznie w przypadku uzasadnionej potrzeby. com/pl-pl/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-grub2. html" title="Chapter 14. The boot loader GRUB 2">Chapter 14, The boot loader GRUB 2.

oznaczają parametry wiersza poleceń używane podczas uruchamiania jądra w odniesieniu do ograniczeń programowych, które zostały zastosowane w celu uniknięcia ataków typu side-channel na procesor. Kliknij zaznaczony wpis, aby wybrać inną opcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz .Domyślnie zapora sieciowa jest włączona ze wszystkimi interfejsami sieciowymi skonfigurowanymi dla strefy publicznej, natomiast wszystkie porty są domyślnie zamknięte, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Szczegółowe informacje o konfiguracji zawiera publikacja Chapter 24, Masquerading and firewalls.Usługa SSH jest domyślnie włączona, ale jej port (22) jest zamknięty w zaporze sieciowej. Kliknij opcję, aby go otworzyć, lub opcję, aby wyłączyć usługę. Pamiętaj, że po wyłączeniu usługi SSH logowanie zdalne nie będzie możliwe.

Wyświetla bieżącą konfigurację sieci. Kliknij opcję, aby zmienić ustawienia. 4, “Configuring a network connection with YaST”.

Program Kdump zapisuje obraz pamięci (zrzut pamięci) w systemie plików w przypadku awarii jądra. Umożliwia to późniejsze zbadanie przyczyny awarii poprzez debugowanie pliku ze zrzutem. Program Kdump jest wstępnie skonfigurowany i domyślnie włączony. com/pl-pl/sles/15-SP3/html/SLES-all/cha-tuning-kexec. html#cha-tuning-kdump-basic" title="18. 7. Basic Kdump configuration">Section 18. 7, “Basic Kdump configuration”.

Jeśli zainstalowano moduł Desktop Applications, system jest uruchamiany jako, sieciowy, wielodostępny i z obsługą menedżera wyświetlania. Przełącz do konfiguracji (dla wielu użytkowników), jeśli nie chcesz się logować przy użyciu menedżera wyświetlania.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o sprzęcie, kliknij opcję. Na wyświetlonym ekranie można również zmienić opcję — więcej informacji zawiera publikacja Section 8. 9, “”.

2. 14 Rozpoczęcie instalacji #

Po zakończeniu konfiguracji systemu na ekranie kliknij opcję. W zależności od wybranego oprogramowania może okazać się konieczne wyrażenie zgody na umowy licencyjne przed pojawieniem się ekranu z potwierdzeniem instalacji. Aż do tego momentu w systemie nie wprowadzono żadnych zmian. Proces instalacji rozpoczyna się po kliknięciu po raz drugi opcji.

Podczas instalacji jej postęp jest pokazywany na ekranie. Na karcie można znaleźć ważne informacje. Zaleca się, aby zapoznać się z nimi.Po zakończeniu procedury instalacji komputer uruchamia się już w nowym, zainstalowanym systemie. Zaloguj się i uruchom program YaST w celu dostrojenia systemu. Jeśli nie używasz pulpitu graficznego lub pracujesz zdalnie, zapoznaj się z publikacją Chapter 4, YaST in text mode w celu uzyskania informacji o korzystaniu z programu YaST z poziomu terminala.

Copyright© 2006–2022SUSE LLC i współautorzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu jest dozwolone zgodnie z warunkami licencji GNU Free Documentation License w wersji 1. 2 lub (zgodnie z wyborem użytkownika) w wersji 1. 3, przy czym niniejsze informacje o prawach autorskich i licencji są sekcją niezmienną. Kopia licencji w wersji 1. 2 znajduje się w sekcji zatytułowanej GNU Free Documentation License.Znaki towarowe firmy SUSE, patrz https://www. com/company/legal/. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Symbole znaków towarowych (®, ™ itp. ) oznaczają znaki towarowe firmy SUSE i jej podmiotów stowarzyszonych. Gwiazdki (*) oznaczają znaki towarowe osób trzecich.Wszelkie informacje w niniejszym dokumencie zostały zebrane z najwyższą dbałością o szczegóły. Jednakże nie gwarantuje to pełnej dokładności. Firma SUSE LLC, jej podmioty stowarzyszone, autorzy ani tłumacze nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy i ich konsekwencje.

4 GNU free documentation license #

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St,Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy anddistribute verbatim copies of this license document, but changing it is notallowed.

0. PREAMBLE#

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or otherfunctional and useful document "free" in the sense of freedom: to assureeveryone the effective freedom to copy and redistribute it, with or withoutmodifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, thisLicense preserves for the author and publisher a way to get credit for theirwork, while not being considered responsible for modifications made byothers.This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works ofthe document must themselves be free in the same sense. It complements theGNU General Public License, which is a copyleft license designed for freesoftware.We have designed this License to use it for manuals for free software,because free software needs free documentation: a free program should comewith manuals providing the same freedoms that the software does. But thisLicense is not limited to software manuals; it can be used for any textualwork, regardless of subject matter or whether it is published as a printedbook. We recommend this License principally for works whose purpose isinstruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS#

This License applies to any manual or other work, in any medium, thatcontains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributedunder the terms of this License. Such a notice grants a world-wide,royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under theconditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual orwork. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". Youaccept the license if you copy, modify or distribute the work in a wayrequiring permission under copyright law.A "Modified Version" of the Document means any work containing the Documentor a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/ortranslated into another language.A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of theDocument that deals exclusively with the relationship of the publishers orauthors of the Document to the Document's overall subject (or to relatedmatters) and contains nothing that could fall directly within that overallsubject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, aSecondary Section may not explain any mathematics. ) The relationship could bea matter of historical connection with the subject or with related matters,or of legal, commercial, philosophical, ethical or political positionregarding them.The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles aredesignated, as being those of Invariant Sections, in the notice that saysthat the Document is released under this License. If a section does not fitthe above definition of Secondary then it is not allowed to be designated asInvariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Documentdoes not identify any Invariant Sections then there are none.The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, asFront-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that theDocument is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy,represented in a format whose specification is available to the generalpublic, that is suitable for revising the document straightforwardly withgeneric text editors or (for images composed of pixels) generic paintprograms or (for drawings) some widely available drawing editor, and that issuitable for input to text formatters or for automatic translation to avariety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in anotherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, hasbeen arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers isnot Transparent. An image format is not Transparent if used for anysubstantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called"Opaque".Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCIIwithout markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using apublicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript orPDF designed for human modification. Examples of transparent image formatsinclude PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that canbe read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for whichthe DTD and/or processing tools are not generally available, and themachine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processorsfor output purposes only.The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus suchfollowing pages as are needed to hold, legibly, the material this Licenserequires to appear in the title page. For works in formats which do not haveany title page as such, "Title Page" means the text near the most prominentappearance of the work's title, preceding the beginning of the body of thetext.A section "Entitled XYZ" means a named sub-unit of the Document whose titleeither is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text thattranslates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific sectionname mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications","Endorsements", or "History". ) To "Preserve the Title" of such a section whenyou modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ"according to this definition.The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which statesthat this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers areconsidered to be included by reference in this License, but only as regardsdisclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimersmay have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING#

You may copy and distribute the Document in any medium, either commerciallyor non-commercially, provided that this License, the copyright notices, andthe license notice saying this License applies to the Document are reproducedin all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those ofthis License. You may not use technical measures to obstruct or control thereading or further copying of the copies you make or distribute. However, youmay accept compensation in exchange for copies. If you distribute a largeenough number of copies you must also follow the conditions in section 3.You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you maypublicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY#

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printedcovers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's licensenotice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers thatcarry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on thefront cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must alsoclearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The frontcover must present the full title with all words of the title equallyprominent and visible. You may add other material on the covers in addition.Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve thetitle of the Document and satisfy these conditions, can be treated asverbatim copying in other respects.If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, youshould put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actualcover, and continue the rest onto adjacent pages.If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering morethan 100, you must either include a machine-readable Transparent copy alongwith each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy acomputer-network location from which the general network-using public hasaccess to download using public-standard network protocols a completeTransparent copy of the Document, free of added material. If you use thelatter option, you must take reasonably prudent steps, when you begindistribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparentcopy will remain thus accessible at the stated location until at least oneyear after the last time you distribute an Opaque copy (directly or throughyour agents or retailers) of that edition to the public.It is requested, but not required, that you contact the authors of theDocument well before redistributing any large number of copies, to give thema chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS#

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under theconditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the ModifiedVersion under precisely this License, with the Modified Version filling therole of the Document, thus licensing distribution and modification of theModified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must dothese things in the Modified Version:

  1. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct fromthat of the Document, and from those of previous versions (which should, ifthere were any, be listed in the History section of the Document). You mayuse the same title as a previous version if the original publisher of thatversion gives permission.List on the Title Page, as authors, one or more persons or entitiesresponsible for authorship of the modifications in the Modified Version,together with at least five of the principal authors of the Document (allof its principal authors, if it has fewer than five), unless they releaseyou from this requirement.State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version,as the publisher.Preserve all the copyright notices of the Document.Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to theother copyright notices.Include, immediately after the copyright notices, a license notice givingthe public permission to use the Modified Version under the terms of thisLicense, in the form shown in the Addendum below.Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections andrequired Cover Texts given in the Document's license notice.Include an unaltered copy of this License.Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to itan item stating at least the title, year, new authors, and publisher of theModified Version as given on the Title Page. If there is no sectionEntitled "History" in the Document, create one stating the title, year,authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then addan item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.Preserve the network location, if any, given in the Document for publicaccess to a Transparent copy of the Document, and likewise the networklocations given in the Document for previous versions it was based on.These may be placed in the "History" section. You may omit a networklocation for a work that was published at least four years before theDocument itself, or if the original publisher of the version it refers togives permission.For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve theTitle of the section, and preserve in the section all the substance andtone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications giventherein.Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in theirtext and in their titles. Section numbers or the equivalent are notconsidered part of the section titles.Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not beincluded in the Modified Version.Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or toconflict in title with any Invariant Section.Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices thatqualify as Secondary Sections and contain no material copied from theDocument, you may at your option designate some or all of these sections asinvariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections inthe Modified Version's license notice. These titles must be distinct from anyother section titles.You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothingbut endorsements of your Modified Version by various parties--for example,statements of peer review or that the text has been approved by anorganization as the authoritative definition of a standard.You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and apassage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list ofCover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text andone of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) anyone entity. If the Document already includes a cover text for the same cover,previously added by you or by arrangement made by the same entity you areacting on behalf of, you may not add another; but you may replace the oldone, on explicit permission from the previous publisher that added the oldone.The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License givepermission to use their names for publicity for or to assert or implyendorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS#

You may combine the Document with other documents released under thisLicense, under the terms defined in section 4 above for modified versions,provided that you include in the combination all of the Invariant Sections ofall of the original documents, unmodified, and list them all as InvariantSections of your combined work in its license notice, and that you preserveall their Warranty Disclaimers.The combined work need only contain one copy of this License, and multipleidentical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there aremultiple Invariant Sections with the same name but different contents, makethe title of each such section unique by adding at the end of it, inparentheses, the name of the original author or publisher of that section ifknown, or else a unique number. Make the same adjustment to the sectiontitles in the list of Invariant Sections in the license notice of thecombined work.In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in thevarious original documents, forming one section Entitled "History"; likewisecombine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS#

You may make a collection consisting of the Document and other documentsreleased under this License, and replace the individual copies of thisLicense in the various documents with a single copy that is included in thecollection, provided that you follow the rules of this License for verbatimcopying of each of the documents in all other respects.You may extract a single document from such a collection, and distribute itindividually under this License, provided you insert a copy of this Licenseinto the extracted document, and follow this License in all other respectsregarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS#

A compilation of the Document or its derivatives with other separate andindependent documents or works, in or on a volume of a storage ordistribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting fromthe compilation is not used to limit the legal rights of the compilation'susers beyond what the individual works permit. When the Document is includedin an aggregate, this License does not apply to the other works in theaggregate which are not themselves derivative works of the Document.If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies ofthe Document, then if the Document is less than one half of the entireaggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracketthe Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers ifthe Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printedcovers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION#

Translation is considered a kind of modification, so you may distributetranslations of the Document under the terms of section 4. ReplacingInvariant Sections with translations requires special permission from theircopyright holders, but you may include translations of some or all InvariantSections in addition to the original versions of these Invariant Sections.You may include a translation of this License, and all the license notices inthe Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also includethe original English version of this License and the original versions ofthose notices and disclaimers. In case of a disagreement between thetranslation and the original version of this License or a notice ordisclaimer, the original version will prevail.If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications",or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1)will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION#

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except asexpressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,sublicense or distribute the Document is void, and will automaticallyterminate your rights under this License. However, parties who have receivedcopies, or rights, from you under this License will not have their licensesterminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE#

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNUFree Documentation License from time to time. Such new versions will besimilar in spirit to the present version, but may differ in detail to addressnew problems or concerns. Seehttp://www. org/copyleft/.Each version of the License is given a distinguishing version number. If theDocument specifies that a particular numbered version of this License "or anylater version" applies to it, you have the option of following the terms andconditions either of that specified version or of any later version that hasbeen published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If theDocument does not specify a version number of this License, you may chooseany version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents#

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.Permission is granted to copy, distribute and/or modify this documentunder the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1. 2or any later version published by the Free Software Foundation;with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.A copy of the license is included in the section entitled “GNUFree Documentation License”. 

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts,replace the “with... Texts. ” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with theFront-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. 

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combinationof the three, merge those two alternatives to suit the situation.If your document contains nontrivial examples of program code, we recommendreleasing these examples in parallel under your choice of free softwarelicense, such as the GNU General Public License, to permit their use in free

Zapamiętaj ustawienia

Ustawienia plików cookies

Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.

Zaznacz wszystkie zgody

Odrzuć wszystko

Przeczytaj więcej

Essential

Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Akceptuję

Marketing

Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.

Facebook

Akceptuję

Odrzucam

Analityczne pliki cookies

Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.

Google Analytics

Akceptuję

Odrzucam

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Instrukcja instalacji systemu Brother Bas 342a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji systemu Brother Bas 342a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji systemu Brother Bas 342a