Instrukcja dołączania Asus Z01bdb

Asus Z01bdb to wielofunkcyjny tablet z wyświetlaczem dotykowym, który może być wykorzystywany do wykonywania różnych czynności. Aby uruchomić tablet, należy go najpierw podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Następnie należy wybrać rodzaj połączenia, aby zgodnie z zaleceniami instrukcji dołączyć tablet. Na koniec wystarczy uruchomić program instalacyjny, aby zainstalować wszystkie potrzebne aplikacje i umożliwić tabletowi dostęp do sieci. Po zakończeniu instalacji tablet Asus Z01bdb jest gotowy do działania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja dołączania Asus Z01bdb

FAQ

Jeśli zauważysz, że bateria nie może zasilać laptopa, ładować lub być w pełni naładowana, zapoznaj się z tym artykułem i wykonaj kroki rozwiązywania problemów.

Spis treści

Bateria nie zapewnia zasilania / nie może być ładowana

 • Najpierw sprawdź połączenie i wygląd baterii / zasilacza sieciowego
 • Reset prądowy
 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki
 • Zresetuj ustawienia BIOS
 • Uruchom diagnostykę baterii za pośrednictwem MyASUS
 • Zainstaluj ponownie sterowniki baterii / zasilacza sieciowego za pomocą menedżera urządzeń

W przypadku, gdy baterii nie można w pełni naładować, zapoznaj się z tym linkiem.

Bateria nie zapewnia zasilania / nie może być ładowana

Najpierw sprawdź połączenie i wygląd baterii / zasilacza sieciowego

 1. Aby uniknąć problemów ze zgodnością, użyj oryginalnego adaptera ASUS do laptopa. Nie używaj tych samych adapterów w różnych modelach, ponieważ specyfikacja adaptera może być inna.
 2. Sprawdź, czy złącze zasilacza sieciowego jest luźne (oznaczone na poniższej ilustracji: A – wtyczka przewodu zasilania / B – wtyczka w gnieździe / C – gniazdo AC notebooka) lub spróbuj podłączyć do innego gniazda.
 3. Sprawdź, czy zasilacz lub przewód nie są uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się z centrum serwisowym ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.
 4. Po sprawdzeniu powyższych objawów, spróbuj ponownie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego / wtyczkę po stronie gniazdka / gniazdo AC notebooka.
 5. Jeśli bateria laptopa jest wymiennym pakietem, spróbuj zainstalować go ponownie. com/images/2020/09/24/01d51c5e-5f20-4944-964f-14f051089ca3. png"/>
 6. Zakładając, że komputer / bateria nie może być ładowana z powodu długiego czasu przechowywania bez użycia, sugerujemy ładowanie baterii przez noc niższym prądem, co może być pomocne w rozwiązaniu problemu.
 7. Jeśli problem nie ustąpi po sprawdzeniu powyższych elementów, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do spisu treści

Reset prądowy

 • Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, takie jak zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, zewnętrzne napędy optyczne (jeśli komputer posiada wewnętrzny napęd optyczny należy wyjść płytę CD/DVD), klucze sprzętowe itp.
 • Wyłącz komputer.
 • Odłącz zasilacz sieciowy.
  Uwaga: Nie należy wyjmować zasilacza sieciowego z laptopów ASUS TP420IA i UX425IA (te modele wymagają podłączenia zasilacza sieciowego, aby przeprowadzić proces twardego resetowania).
 • Wyjmij baterię (jeśli jest to bateria wyjmowana).
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 60 sekund, aby przeprowadzić reset prądowy.
 • Ponownie podłącz zasilacz sieciowy i umieść baterię, a następnie włącz komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

  Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak używać Winflash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

  Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uruchomić usługę Windows Update? .

  Jeśli problem utrzymuje się po dotychczasowej aktualizacji BIOS i Windows Update, kontynuuj do następnego kroku w ramach rozwiązywania problemów.

  Zresetuj ustawienia BIOS

  Pozwól komputerowi przejść do konfiguracji BIOS; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS? .

 • Jak zresetować ustawienia BIOS w trybie UEFI?
  W trybie UEFI można wybrać element za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, touchpada lub myszy.
  Adnotacja: Jeżeli ekran narzędzia BIOS różni się od poniższego skrótu, zapoznaj się z tematem Jak zresetować ustawienia BIOS w trybie Legacy? .
 • Naciśnij klawisz funkcyjny [F9] lub użyj kursora, aby kliknąć [Default] (domyślne), wyświetlone na ekranie . com/images/2020/09/24/417f1711-fdd1-449a-aabd-28733df8940a. png"/>
 • Potwierdź, czy załadować ustawienia domyślne zoptymalizowane dla BIOS — wybierz OK i naciśnij [Enter], lub użyj kursora, aby kliknąć [OK] wyświetlone na ekranie . com/images/2020/09/24/123a26d7-7164-42df-b687-2e9d9e932f6a. png"/>
 • Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] lub użyj kursora, aby kliknąć [Save & Exit] (zapisz i opuść), wyświetlone na ekranie . com/images/2020/09/24/c7d449b8-662f-4b6e-b807-0fddc0986155. png"/>
 • Potwierdź, czy zapisać i opuścić konfigurację BIOS — wybierz OK i naciśnij [Enter] lub użyj kursora, aby kliknąć [OK] wyświetlone na ekranie . com/images/2020/09/24/2bd8eb7d-ed06-4ccc-ab2a-22a7ed265c77. png"/>
 • Po zakończeniu resetowania ustawień BIOS komputer uruchomi się ponownie i uruchomi system Windows. Sprawdź ponownie, czy problem został rozwiązany.
 • Zresetuj ustawienia BIOS w trybie Legacy
 • Naciśnij klawisz funkcyjny [F9]. com/images/2020/09/24/9f4b7d0a-10af-4991-b698-f727e6fe36b5. png"/>
 • Potwierdź, czy załadować ustawienia domyślne zoptymalizowane dla BIOS — wybierz Yes (tak) i naciśnij [Enter] . com/images/2020/09/24/071a6f45-fd44-4495-8b00-f1ba0ddf228c. png"/>
 • Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] . com/images/2020/09/24/ae5434d8-84ff-4896-b78a-881f19eac22d. png"/>
 • Potwierdź, czy zapisać i wyjść z konfiguracji BIOS — wybierz Yes (tak) i naciśnij [Enter] . com/images/2020/09/24/3be484c7-c6d4-4f06-97cd-b53b27900e7a. png"/>
 • Uruchom diagnostykę baterii za pośrednictwem MyASUS

 • Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . (Poniższa ilustracja wyszukiwania po lewej stronie dotyczy systemu Windows 11, a prawa strona to Windows 10. )
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS? .
 • W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) . com/images/2021/05/21/468968a3-60d6-4549-a0d2-9632129e9097. png"/>
 • W [System Diagnosis] (diagnostyka systemu) wybierz [Battery problems] (problemy z baterią) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS — Wprowadzenie.
  Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma zakładki Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. com/pl/support/FAQ/1045676/">Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"? . com/images/2021/05/25/0af26c09-6280-4786-a974-27c6914fa639. png"/>
 • Podłącz zasilacz i kliknij [Checkup] (sprawdź) . com/images/2021/05/25/1edcf828-d3f1-421a-881c-76e033affaa4. png"/>
 • Jeżeli występują jakiekolwiek błędy, spróbuj wykorzystać sposoby rozwiązywania problemów i możliwe podejścia do rozwiązywania problemów w MyASUS.
 • Zainstaluj ponownie sterowniki baterii / zasilacza sieciowego za pomocą menedżera urządzeń

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . )
 • Odinstaluj sterowniki baterii. Zaznacz strzałkę obok [Batteries] (baterie) , a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery] (bateria Microsoft) i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2020/09/24/405f83f8-c1f7-4fcf-8f0f-0f0d82efa8b0. png"/>
 • Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2020/09/24/4bd9ac8e-157d-4249-873c-4adc94422f41. png"/>
 • W kategorii Batteries (baterie) kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft AC Adapter] (zasilacz sieciowy Microsoft) i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2020/09/24/23fedcbd-dc86-43dc-b87f-cabfda92ac02. png"/>
 • Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2020/09/24/ebd41304-182d-4d7e-b896-944fb8f2b997. png"/>
 • Po pomyślnym odinstalowaniu obu sterowników — baterii Microsoft ACPI-Compliant Control Method oraz zasilacza sieciowego Microsoft — uruchom ponownie komputer; sterowniki zostaną automatycznie zainstalowane ponownie; na koniec sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 • Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

  Baterii nie można w pełni naładować

  Jeśli doświadczysz problemu, który polega na tym, że bateria nie jest ładowana, gdy poziom naładowania przekracza 95% przy podłączonym zasilaczu sieciowym.

  Jest to normalny stan ochrony baterii i nie stanowi problemu ani dla samej baterii, ani dla funkcji ładowania.

  Gdy bateria zostanie naładowana w 100%, przestanie się ładować. W tym czasie bateria rozładowuje się bardzo powoli ze względu na właściwości chemiczne baterii litowo-jonowej, mimo że notebook nie zużywa żadnej energii.

  Obecna konstrukcja notebooków ASUS ma wbudowany układ RSOC (Relative State Of Charge — względny stan naładowania), a celem jest wydłużenie ogólnej żywotności baterii. Poniższy opis może wyjaśnić to zjawisko:

 • Gdy pojemność baterii spadnie poniżej 95% przy podłączonym zasilaczu sieciowym, bateria zostanie naładowana do 100%, a następnie przestanie być ładowana.
 • Gdy pojemność baterii spadnie ze 100% do 99% ~ 95% przy podłączonym zasilaczu sieciowym, bateria nie będzie ładowana, dopóki poziom mocy nie spadnie poniżej 95%.
 • Gdy pojemność baterii wynosi około 94% do 97%, bateria nie będzie ładowana przy podłączonym zasilaczu sieciowym. Możesz kilkakrotnie odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz sieciowy, aby wznowić ładowanie do 100%.
 • Jeśli doświadczysz problemu, który polega na tym, że bateria przestaje być ładowana po naładowaniu jej do poziomu 60% lub 80%.

  Upewnij się, czy w oprogramowaniu ASUS Battery Health Charging ustawiony jest tryb ładowania (w niektórych modelach ładowanie baterii jest zintegrowane z MyASUS). Aby chronić baterię, funkcja ładowania pozwala ustawić maksymalną moc baterii ROSC (Relative State of Charge — względny poziom naładowania), która pomaga wydłużyć jej żywotność. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: ASUS Battery Health Charging — wprowadzenie.

 • Tryb Full Capacity (pełna pojemność): Bateria może być ładowana do 100%.
 • Tryb Balanced (wyważony): Bateria może być ładowana do 80%.
 • Tryb Maximum Lifespan (maksymalna żywotność): Bateria może być ładowana tylko do 60%.
 • Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij w baner!

 • KategoriaZasilanie/ Bateria
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy ASUS

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy ASUS.
  Mamy 573 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 572 produktów ASUS w kategorii Laptopy.

  • 7
  • adefgiknpqrstuxyz

  Instrukcja dołączania Asus Z01bdb

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja dołączania Asus Z01bdb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja dołączania Asus Z01bdb