Informacje dotyczące instalacji Bosch Wqg245s9gb

Instalacja Bosch Wqg245s9gb jest prosta i szybka. Wystarczy tylko kilka przygotowań i wskazówek, aby przygotować i zainstalować urządzenie. Najpierw należy ustawić urządzenie na poziomym, stabilnym podłożu i upewnić się, że znajduje się w pobliżu gniazdka z bolcem zerowym. Następnie należy wyjąć wszystkie akcesoria z opakowania i ustawić je w odpowiednich kierunkach. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania i sprawdzić, czy jest ono włączone. Po włączeniu urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk start, aby uruchomić cykl prania. Zaleca się, aby używać tylko specjalnie przeznaczonych środków czyszczących i płynów zmiękczających, aby zapewnić optymalną jakość prania. Po każdym użyciu urządzenia należy je wyczyścić, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące instalacji Bosch Wqg245s9gb

 System cięcia kosiarki Indego jest przystosowany do koszenia trawy o maksymalnej wysokości 100 mm. Wysokość koszenia można ustawić w zakresie od 30 do 50 mm w modelach kosiarek Indego do trawników o powierzchni do 700 m2 oraz od 20 do 60 mm w pozostałych modelach kosiarek Indego. Jeżeli wysokość trawy przekracza 100 mm, należy uprzednio zastosować tradycyjną kosiarkę, aby skrócić trawę do zalecanej wysokości. 

Nie ma konieczności zakopywania przewodu ograniczającego, gdyż został on zaprojektowany do instalacji na powierzchni ziemi. Z czasem zostanie on pokryty w sposób naturalny przez rosnącą trawę. Można jednak także zakopać przewód ograniczający na maks. głębokość 5 cm. Fragment przewodu pod stacją dokującą powinien pozostać niezakopany, aby umożliwić dokładne dokowanie kosiarki.

Kosiarka Indego potrzebuje wolnej przestrzeni, aby przemieszczać się wzdłuż ściany/ogrodzenia i bezpiecznie zawrócić. Różne modele wymagają zróżnicowanej odległości, odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji instalacji danego modelu. Ze względów bezpieczeństwa ostrza nie mogą ciąć trawy aż do samej krawędzi kosiarki, dlatego kosiarka nie będzie kosić ok. 15 cm trawnika wokół obiektów i wzdłuż krawędzi trawnika. 

 Podczas kalibracji kosiarka Indego kontroluje i testuje czujniki. Dzięki tym czujnikom urządzenie może precyzyjnie kosić. 

 Tak, ale korzystniej dla kosiarki jest pracować w suchych warunkach. 

Przed pierwszą instalacją (lub po zimie), teren musi być skoszony przy użyciu tradycyjnej kosiarki, ustawiając w niej jedną z niższych wysokości koszenia. W przypadku instalacji sugerujemy skoszenie obszaru ułożenia przewodu ograniczającego przy najniższym możliwym ustawieniu wysokości koszenia w kosiarce tradycyjnej. Jeżeli przewód ograniczający został ułożony na nieprzygotowanym trawniku, istnieje zwiększone ryzyko przecięcia podczas koszenia. 

Aby uniknąć uszkodzenia przewodu ograniczającego, nie należy spulchniać ani grabić trawnika w pobliżu ułożonego przewodu. 

Obecnie nie ma takiej możliwości. 

Kosiarka Indego jest wyposażona w czujnik przeszkód, który wykrywa obiekty/przeszkody po zderzeniu z nimi. Kosiarka cofnie się wówczas i objedzie przeszkodę.

W przypadku zapomnienia lub zgubienia kodu PIN, możliwości użytkownika zależą od modelu kosiarki.
Wszystkie modele Indego Connect oferują opcję zresetowania kodu PIN w aplikacji Bosch Smart Gardening. W tym celu należy wybrać Menu > Indego Ustawienia > Indego PIN > Wprowadź hasło.
W przypadku modeli Indego S+, 350/400, 350/400 Connect, M+/M 700 użytkownik może odzyskać kod PIN w serwisie MyBosch, na stronie: www. MyBosch-Tools. com
Jeżeli żadna z tych opcji nie pomoże rozwiązać problemu, konieczne będzie odesłanie kosiarki Indego wraz ze stacją dokującą do serwisu centralnego Bosch celem odblokowania urządzenia.

Po podniesieniu Indego, należy postawić ją z powrotem na podłożu i wprowadzić kod PIN. Jeżeli kosiarka nie zostanie ustawiona na miejscu w czasie 30 sekund, alarm włącza się.

Kosiarka Indego jest wyposażona w czujniki podniesienia, które wykrywają podniesienie urządzenia. W takiej sytuacji noże zatrzymują się w czasie dwóch sekund. Podniesienie kosiarki wymaga każdorazowo wprowadzenia kodu PIN.

Indego nie posiada czujnika deszczu, ale jest ona w stanie pracować w warunkach deszczowych. Niemniej jednak korzystniejsza jest dla niej praca w suchych warunkach. W przypadku wszystkich modeli Indego Connect tryb pracy SmartMowing może automatycznie określać porę koszenia, gdy będą ku temu odpowiednie warunki, co pozwala uniknąć koszenia w deszczu.

Zmiana ID sygnału / ID przewodu jest konieczna w sytuacji, gdy dwie kosiarki automatyczne Indego pracują w sąsiadujących ze sobą ogrodach. Jeżeli kosiarki wzajemnie zakłócają swoją pracę, ID sygnału / ID przewodu należy zmienić. Może zajść konieczność wypróbowania kilku różnych ID. 

W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+ i M 700, możesz sprawdzić wersję oprogramowania kosiarki na wyświetlaczu HMI kosiarki, wybierając Menu, a następnie Ustawienia > Informacje > Oprogramowanie. W przypadku innych modeli kosiarek można to zrobić, wybierając Menu > Ustawienia > Opcje systemowe > Informacje 

Istnieje możliwość, że po pierwszej instalacji Indego nie będzie kosić idealnie równoległych pasów. Przyczyną jest prawdopodobnie fakt, że kosiarka Indego wykryje pewną liczbę przeszkód na terenie trawnika. Po wykryciu każdej z przeszkód Indego przemieszcza się w kierunku przewodu ograniczającego, aby zapisać lokalizację przeszkody w mapie ogrodu. Faza uczenia się zajmuje trzy cykle koszenia; dopiero po ich ukończeniu zapamiętywana jest ostateczna mapa ogrodu. Po zapamiętaniu mapy kosiarka Indego będzie w stanie wybrać najbardziej korzystną trasę koszenia trawnika. W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+/M 700, kiedy w trybie koszenia użytkownik wybierze „Skoś bez dokowania”, kosiarka będzie kosić w sposób losowy obszar dodatkowy, na którym nie ma stacji dokującej. 

Zaleca się, aby minimalna odległość między przewodem ograniczającym a przeszkodą, np. drzewem lub ogrodzeniem, nie była mniejsza niż 75 cm w przypadku modeli Indego S+, 350/400, 350/400 Connect i M 700/M+ 700 lub 1 m w przypadku innych modeli Indego, aby zapewnić kosiarce Indego dostęp do tego obszaru.

 Jeżeli stwierdzisz, że kosiarka nie zapewnia odpowiedniej jakości koszenia lub noże są stępione, należy je wymienić. Podczas wymiany noży należy mieć na sobie rękawice robocze.

 Kosiarka Indego może kosić trawę w temperaturze od 5°C do 45°C. Kosiarkę Indego wraz ze stacją dokującą należy odłożyć do przechowywania na zimę, gdy temperatury będą stale spadać poniżej 5°C.
Kosiarkę Indego należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze od –20°C do 50°C.
Nie należy umieszczać żadnych innych obiektów na kosiarce ani na stacji dokującej.

Przed przechowywaniem kosiarkę Indego należy naładować, a następnie wyłączyć.
Modele Indego S+, 350/400, M+ oraz M 700 mają włącznik/wyłącznik z tyłu kosiarki. Inne modele Indego można wyłączyć, wyjmując czerwony klucz zapłonu, znajdujący się pod kosiarką, między tylnymi kołami.

Dodatkowo, przed przechowywaniem zaleca się wyczyścić kosiarkę Indego. Wskazówki dotyczące czyszczenia kosiarki Indego znajduje się w instrukcji obsługi.

Jeżeli używasz kosiarki Indego na różnych trawnikach, zaznacz stacje dokujące, aby później łatwiej je rozróżnić i umieścić na właściwym trawniku.

Nie wolno wyjmować akumulatora z kosiarki. W przypadku otwarcia kosiarki Indego istnieje niebezpieczeństwo zwarcia i porażenia elektrycznego.
Dodatkową konsekwencją jest wygaśnięcie gwarancji.

Przewód ograniczający może pozostać na trawniku. Zaleca się oznakować końcówki przewodu, aby później łatwiej było odtworzyć prawidłowe podłączenie.

 Zasilacz znajdujący się w opakowaniu ma wtyczkę W/EEU. Można jednak dokupić drugą stację dokującą, korzystając ze strony internetowej oferującej części zamienne. W takim przypadku należy dokupić podstawę, wyjście, zasilacz, osłonę i wkręty, a także przewód ograniczający i kołki.

Zdarza się tak, że kosiarka nie jest w stanie wykonać idealnego kwadratu. Kształt i finalny rezultat zastosowania funkcji SpotMow w dużym stopniu zależy od warunków danego trawnika i kształtu ogrodu.

Wszystkie modele kosiarek Indego z opcją podłączenia do internetu korzystają z usługi GPRS, nazywanej także technologią 2G lub 2. 5G. kosiarki Indego z opcją podłączenia do internetu wysyłają tak niewielką ilość danych, że nie ma potrzeby korzystania z szybszego łącza.

Aby korzystać z funkcji sieciowych kosiarki Indego potrzebny jest sygnał sieci telefonii komórkowej 2G lub 2. 5G w ogrodzie. Kosiarka Indego automatycznie wybiera najmocniejszy sygnał w okolicy, niezależnie od operatora.

Tak, jeżeli należysz do 98% ludzi w Europie, którzy odbierają sygnał GPRS. Gdy jest mowa o braku dostępu, w większości przypadków oznacza to, że „mój operator nie ma zasięgu“. W danym rejonie dostępny jest z dużym prawdopodobieństwem sygnał innych sieci. Wszystkie kosiarki Indego z opcją podłączenia do internetu korzystają z usługi „Unsteered Network Roaming“, co oznacza, że potrafią one połączyć się z siecią o najmocniejszym sygnale i największej przepustowości w danym regionie, niezależnie od tego, jaki operator sieci komórkowej obsługuje Twoje połączenia.

Korzystanie z aplikacji Bosch Smart Gardening generuje standardowe koszty przesyłu danych określone przez Twojego operatora sieci komórkowej. Odbiór danych lub przesył ich do kosiarki Indego Connect nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Nie trzeba też podpisywać żadnych umów.

Koszty połączenia nie są pobierane w całym okresie żywotności produktu.

Nie, karta SIM jest wbudowana wewnątrz urządzenia.

Jeżeli posiadasz produkt o nazwie „Indego S+”, „Indego M+” lub na tabliczce znamionowej produktu znajduje się słowo „Connect” lub litera „C”, Twój produkt posiada możliwość łączności z siecią. Uwaga: Aplikacja Bosch Smart Gardening będzie działać tylko wraz z modelem Indego Connect. 

Połączenia nie są limitowane czasowo. Dopóki w danym rejonie dostępny jest sygnał 2G umożliwiający połączenie, będzie możliwe korzystanie z połączeń. Połączeń nie obsługuje firma Bosch, lecz strona trzecia.

 Aplikacja działa na tabletach i smartfonach z systemem Google Android (od wersji 5. 0) i Apple iOS (od wersji 10). 

 Aplikację można pobrać ze sklepów Apple App Store i Google Play, wpisując w polu wyszukiwania Bosch Smart Gardening. 

 Aktualnie możliwe jest podłączenie kosiarki Indego do jednego konta użytkownika. Można jednak zalogować się do drugiego urządzenia, używając tych samych danych do logowania. 

The app only uses your existing Facebook email address.

Należy skontaktować się z poprzednim użytkownikiem i poprosić o usunięcie synchronizacji kosiarki z jego kontem użytkownika. Gdy poprzedni użytkownik usunie synchronizację, można ją przeprowadzić ponownie. W wyjątkowych przypadkach, gdy poprzedni właściciel nie może lub nie chce usunąć synchronizacji, nowy użytkownik może skontaktować się z firmą Bosch i po okazaniu dowodu zakupu poprosić o usunięcie synchronizacji z kosiarki. 

Nie. W takim wypadku należy usunąć ten dzień z cyklu, a później ponownie go przywrócić.

W przypadku modeli Indego S+ lub 350/400 Connect, a także modeli M+ 700 mapa pokazuje wizualizację obszaru trawnika oraz orientacyjną pozycję kosiarki. W przypadku modeli Indego 1000/1100/1200 Connect oraz Indego 10C/13C mapa dodatkowo pokazuje obszar skoszony i nieskoszony.

Wszystkie przeszkody, które zostały ogrodzone przewodem ograniczającym są pokazane na mapie w kolorze szarym. Nieoznakowane przeszkody nie będą widoczne na mapie. 

Wszystkie kosiarki Indego Connect mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Możesz odbierać aktualizacje automatycznie lub w przypadku wyboru ustawienia ręcznego aktualizacji, otrzymasz powiadomienie, gdy nowa wersja oprogramowania będzie dostępna. Posiadacze modeli Indego 350/400 lub M 700 mogą także pobrać najnowsze oprogramowanie Indego. Najnowszą wersję oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej Bosch Elektronarzędzia ogrodowe, w części Serwis.

W przypadku modeli Indego S+ i 350/400 oraz Indego M+ i M 700, możesz sprawdzić wersję oprogramowania kosiarki na wyświetlaczu HMI kosiarki, wybierając Menu, a następnie Ustawienia > Informacje > Oprogramowanie. W przypadku innych modeli kosiarek można to zrobić, wybierając Menu > Ustawienia > Opcje systemowe > Informacje 

 Kod PIN możesz zmienić za pomocą aplikacji.

Wybierz Menu > Indego Ustawienia > Indego PIN > Wprowadź hasło. 

Twoja kosiarka Indego Connect ma niepowtarzalny numer seryjny zsynchronizowany z Twoim kontem użytkownika. Gdy Twoja kosiarka zostanie skradziona, będziesz mógł ją natychmiast unieruchomić za pomocą aplikacji. Tym samym kosiarka stanie się bezużyteczna dla złodzieja. Nie usuwaj synchronizacji kosiarki Indego, jeśli otrzymasz informację e-mailem, że ktoś inny próbował ją zsynchronizować. W przypadku odzyskania kosiarki Indego oraz istniejącej synchronizacji będziesz mógł ponownie odblokować kosiarkę Indego. 

Oprócz danych konta użytkownika (wyświetlana nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło) firma Bosch ma dostęp do innych informacji, związanych z kosiarką, takich jak mapa trawnika, plany pracy, lokalizacja i czas pracy urządzenia. 

Twój adres e-mail jest wymagany do zalogowania się w aplikacji, a dane kosiarki umożliwiają nam przeprowadzenie zdalnej diagnozy oraz pozwalają na doskonalenie kosiarek automatycznych i lepsze dostosowanie ich do potrzeb przyszłych użytkowników.

Twoje dane są przechowywane na różnych bezpiecznych serwerach należących do systemu Bosch Service Network w Niemczech. 

Do Twoich danych osobowych ma dostęp wyłącznie firma Bosch oraz autoryzowani partnerzy techniczni zaangażowani w proces opracowywania systemu Indego Connect, który zapewnia funkcje łączności. Twoje dane nie będą udostępniane firmom trzecim dla celów marketingowych. 

Tak, ta funkcja jest dostępna. Funkcja nosi nazwę MultiArea i jest dostępna w modelach Indego 1300, Indego S+, Indego 350/400 Connect oraz modelach bez funkcji Connect, a także Indego M+ i M 700 (w zależności od wersji oprogramowania).

1 AUTODOME IP starlight 7000i NDP 7512 Z30 NDP 7512 Z30K pl Installation Manual pl

2

3 AUTODOME IP starlight 7000i Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo produktu Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Informacje prawne Ostrzeżenia Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ważne uwagi Podłączanie w poszczególnych zastosowaniach Obsługa klienta i serwis 11 2 Rozpakowanie Lista części Wymagane narzędzia 12 3 Opis urządzenia 15 4 Czynności poprzedzające instalację Stabilizacja Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking 18 5 Przygotowanie kopułki 20 6 (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD 21 7 Wymiana pierścienia montażowego i kopułki 22 8 Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) 23 9 Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) Opis Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza Dołączanie wysięgnika do modułu zasilacza Wykonywanie połączeń w module zasilacza Instalacja płyty montażowej VGA-PEND-WPLATE Dołączenie kamery do wysięgnika i przymocowanie Instalacja zestawów do montażu na gzymsie dachu i na rurze Opis Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Mocowanie drzwi pokrywy do modułu zasilacza Instalacja zestawu VG4-A-9543 do montażu na rurze Okablowanie płytki interfejsu Dołączanie kamery do rury i mocowanie Wykonywanie połączeń w module zasilacza Finalizowanie instalacji Wymiana kopułki zawieszanej Połączenie Dołączanie kamery AUTODOME do komputera PC Wytyczne dotyczące długości przewodu zasilania i kabli Połączenia Ethernet Konwerter transmisji światłowód-ethernet (opcjonalnie) Połączenia alarmowe i przekaźnikowe Połączenia foniczne (opcjonalne) Rozwiązywanie problemów Ponowne uruchamianie urządzenia Fizyczny przycisk resetowania Obsługa klienta i serwis 66 Bosch Security Systems Installation Manual pl

4 4 pl Spis treści AUTODOME IP starlight 7000i 15 Obsługa Installation Manual pl Bosch Security Systems

5 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl 5 1 Bezpieczeństwo produktu 1. 1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i poprawny. Z uwagi na ciągły rozwój produktów treść tej instrukcji może jednak ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z błędów, niekompletności lub rozbieżności między niniejszą instrukcją i opisywanym produktem. 1. 2 Informacje prawne 1. 3 Ostrzeżenia Prawa autorskie Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe. Niebezpieczeństwo Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Ostrzeżenie Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestroga Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Uwaga Wskazuje na sytuację, która może grozić uszkodzeniem urządzenia lub zanieczyszczeniem środowiska oraz może prowadzić do utraty danych. Bosch Security Systems Installation Manual pl

6 6 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i 1. 4 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. Czyszczenie przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać zwilżonych, niestrzępiących się ściereczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. 2. Źródła ciepła nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło. 3. Wentylacja otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegają przegrzaniu, zapewniając niezawodną pracę. Otworów tych nie należy zatykać ani zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w systemach obudowanych, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację lub spełniono specjalne warunki określone przez producenta. 4. Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia w otwory w urządzeniu nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów lub filiżanek. 5. Wyładowania atmosferyczne w trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci energetycznej. 6. Regulacje regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Używanie elementów sterujących lub wykonywanie regulacji w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi może grozić niebezpiecznym promieniowaniem. 7. Przeciążenie nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 8. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki kabel zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z sieci prądem 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający muszą być zgodne z najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC Odłączanie zasilania Urządzenia są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania lub od chwili doprowadzenia zasilania High Power-over-Ethernet (High PoE) przez kabel Ethernet CAT 5E/6. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego. Jeśli do jednostki jest dostarczane zasilanie High PoE lub PoE+ (820. 3at), jest ono doprowadzane za pośrednictwem kabla Ethernet. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu tego przewodu. 10. Źródła zasilania urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na etykiecie. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony od zasilania Installation Manual pl Bosch Security Systems

7 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl 7 W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo, należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. W razie korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub zatwierdzone zasilacze sieciowe. W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to musi być zgodne z normą EN Użycie innego źródła może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC napięcie wejściowe nie może przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami (poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu sieciowym. W przypadku wątpliwości odnośnie do rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. 11. Naprawy nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy grozi porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. 12. Uszkodzenia wymagające naprawy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących sytuacjach: jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania; jeśli urządzenie zostało narażone na działanie wilgoci lub wody (deszcz, śnieg itp. ); jeśli na urządzenie lub do jego wnętrza została wylana ciecz; jeśli do środka urządzenia wpadły przedmioty; jeśli urządzenie upadło lub jego obudowa została uszkodzona; jeśli urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu; jeśli urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez użytkownika. 13. Wymiana części jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. 14. Kontrola bezpieczeństwa po zakończeniu naprawy urządzenia lub wykonaniu czynności serwisowych należy sprawdzić bezpieczeństwo jego działania. 15. Instalacja urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta oraz mającymi zastosowanie przepisami lokalnymi. 16. Przystawki, zmiany lub modyfikacje należy stosować tylko przystawki/akcesoria zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub w przypadku umowy licencyjnej uprawnienia do używania produktu. Przestroga Instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code (NEC)), Canadian Electrical Code, Part I (CE Code lub CSA C22. 1) i wszystkimi lokalnymi przepisami. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe na skutek nieprawidłowej lub niezgodnej z instrukcją instalacji. Bosch Security Systems Installation Manual pl

8 8 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i Ostrzeżenie ZAINSTALOWAĆ ZEWNĘTRZNE OKABLOWANIE POŁĄCZENIOWE ZGODNIE Z NORMĄ NEC, ANSI/NFPA70 (DLA USA) I Z NORMĄ CEC, CZĘŚĆ I, CSA C22. 1 (DLA KANADY) ORAZ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI DLA WSZYSTKICH INNYCH KRAJÓW. W CZĘŚCI INSTALACJI BUDYNKOWEJ ZASILAJĄCEJ KAMERĘ WYMAGANY JEST OBWÓD WYPOSAŻONY W 20-AMPEROWY, 2-BIEGUNOWY WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY LUB ODPOWIEDNIE BEZPIECZNIKI. W OBWODZIE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ŁATWO DOSTĘPNY ODŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY Z SEPARACJĄ STYKÓW NIE MNIEJSZĄ NIŻ 3 MM. Ostrzeżenie ZEWNĘTRZNE PRZEWODY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZEZ STALE UZIEMIONE METALOWE PRZEPUSTY KABLOWE. Ostrzeżenie KAMERĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA STAŁE, BEZPOŚREDNIO NA NIEPALNEJ POWIERZCHNI. Uwaga Do połączeń należy zawsze używać ekranowanej skrętki (STP) i ekranowanego złącza RJ45, jeśli kamera jest używana na zewnątrz lub kabel sieciowy jest rozłożony na zewnątrz. W przypadku trudnego środowiska elektrycznego w pomieszczeniach na przykład kable sieciowe biegną równolegle do kabli energetycznych lub w pobliżu kamery i jej kabli znajdują się duże obciążenia indukcyjne, takie jak silniki lub styczniki zawsze należy używać ekranowanych kabli i złączy. Uwaga Firma Bosch zaleca korzystanie z urządzeń do ochrony przed przepięciami/wyładowaniami atmosferycznymi (zasilanymi lokalnie), aby chronić w ten sposób kable sieciowe i energetyczne oraz miejsce zainstalowania kamery. Zobacz standardy NFPA 780, klasa 1 i 2, UL96A lub odpowiednie dla danego kraju i lokalne przepisy budowlane. Zobacz także instrukcję instalacji każdego urządzenia (elementu chroniącego przed przepięciem w miejscu wejścia kabla do budynku, zasilacza midspan i kamery). Jeśli kamera jest zasilana z zasilacza, należy go odpowiednio uziemić Installation Manual pl Bosch Security Systems

9 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl Ważne uwagi Uwagi dotyczące instalacji nie należy stawiać urządzenia na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie mogłoby spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy stosować wyłącznie elementy montażowe wskazane przez producenta. W przypadku przewożenia kamery zamontowanej na wózku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przewrócenie się wózka mogłoby spowodować obrażenia ciała. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji. Regulacja regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Sygnał wizyjny jeśli długość kabla wizyjnego podłączonego do kamery przekracza 43 m, należy zabezpieczyć kabel za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60). Ochrona środowiska firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu było przyjazne dla środowiska. Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne należy stosować odpowiednie zasady ostrożności i bezpieczeństwa podczas kontaktu z kamerą w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym. Bezpieczniki w celu ochrony urządzenia odgałęzienie obwodu musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości prądu znamionowego 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z normą NEC800 (CEC Section 60). Uziemienie: - Przed podłączeniem do wejść urządzenia sprzętu do zastosowań zewnętrznych należy uprzednio zapewnić odpowiednie połączenie między zaciskiem uziemienia urządzenia a uziomem. - Przed odłączeniem zacisku uziemienia należy odłączyć sprzęt do zastosowań zewnętrznych od złączy wejściowych urządzenia. - W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych podłączonego do urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. uziemienia. Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: punkt 810 przepisów NEC (ANSI/NFPA nr 70) zawiera informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i konstrukcji nośnej, przekroju przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych uziomom. Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych instalacja kabli sygnałowych w zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule i CEC Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych oraz ochrony przeciwprzepięciowej. Patrz rozdział Najważniejsze wskazówki dotyczące instalacji na zewnątrz podręcznika, aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji na zewnątrz budynków. Urządzenia dołączone na stałe w instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany łatwo dostępny odłącznik. Linie elektroenergetyczne nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub oświetleniowych ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać. Bosch Security Systems Installation Manual pl

10 10 pl Bezpieczeństwo produktu AUTODOME IP starlight 7000i Uszkodzenia wymagające naprawy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę wykwalifikowanym pracownikom serwisu w następujących sytuacjach: - uszkodzenie przewodu zasilania; - upadek przedmiotu na urządzenie; - upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy; - nieprawidłowe działanie urządzenia mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Naprawa nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu. W urządzeniu nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnego serwisowania przez użytkownika. Uwaga Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia może być konieczne podjęcie określonych działań zapobiegawczych. Uwaga AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Zgodność z wymaganiami FCC i ICES Dotyczy tylko modeli dostępnych na rynkach w USA i Kanadzie Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami: urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. UWAGA: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego Installation Manual pl Bosch Security Systems

11 AUTODOME IP starlight 7000i Bezpieczeństwo produktu pl Podłączanie w poszczególnych zastosowaniach Źródło zasilania 24 VAC: Ta jednostka jest przeznaczona do zasilania ze źródła z ograniczeniem prądowym. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu 24 VAC (w przypadku braku dostępności High PoE). Okablowanie wykonane przez użytkownika musi spełniać normy elektryczne (poziom zasilania klasy 2). High Power-over-Ethernet (High PoE): to urządzenie może być zasilane za pośrednictwem funkcji High PoE. Aby zasilać urządzenie w ten sposób, należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych urządzeń High PoE, które są oferowane albo zalecane przez firmę Bosch. Źródła zasilania High PoE i mogą być podłączone jednocześnie 24 VAC. Jeśli zasilanie dodatkowe (24 VAC do kamery i grzałki) i High PoE są doprowadzane jednocześnie, kamera na główne źródło zasilania wybiera zasilanie dodatkowe (24 VAC). W przypadku montowanych na zewnątrz modeli zawieszanych, które wymagają zastosowania grzałek, wymagane jest urządzenie Bosch Zasilacz midspan High PoE (60 W) do zasilania zarówno kamery, jak i wbudowanych grzałek. W przypadku urządzeń podwieszanych montowanych w sufitach i w pomieszczeniach, które nie wymagają zasilania grzałki, do zasilania kamery mogą być stosowane standardowe urządzenia typu midspan PoE+ (IEEE 802. 3at) lub przełączniki. 7 Obsługa klienta i serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących dostawy urządzenia. USA Telefon: Faks: cctv. repair@us. bosch. com Biuro obsługi klienta Telefon: Faks: security. sales@us. com Pomoc techniczna Telefon: Faks: technical. support@us. com Kanada Telefon: Faks: Europa, Bliski Wschód, Afryka oraz Azja i Pacyfik Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym firmy Bosch. Informacje są dostępne pod adresem: Więcej informacji Aby uzyskać dalsze informacje, należy się skontaktować z najbliższą placówką Bosch Security Systems lub odwiedzić witrynę Bosch Security Systems Installation Manual pl

12 12 pl Rozpakowanie AUTODOME IP starlight 7000i 2 Rozpakowanie 2. 1 Lista części Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę spedycyjną. Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony, nie należy używać produktu. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy skontaktować się z Bosch Security Systems. Opakowanie fabryczne (o ile nie jest uszkodzone) jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i powinno zostać użyte w przypadku zwrotu urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na przyszłość. Liczba Komponent 1 Kamera AUTODOME IP starlight 7000i do montażu podwieszanego 1 Torebka z pochłaniaczem wilgoci (żel krzemionkowy) 1 Torba na zamek ESD 1 Instrukcja bezpieczeństwa i rozpakowania urządzenia 4 Etykiety Adres MAC 2. 2 Wymagane narzędzia Liczba Element Typ montażu Dostarczane przez firmę Bosch? 1 Klucz imbusowy 5 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Śrubokręt płaski 2, 5 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Śrubokręt płaski 3, 1 mm Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Tak Nie Nie Installation Manual pl Bosch Security Systems

13 AUTODOME IP starlight 7000i Rozpakowanie pl 13 Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Wkrętak krzyżakowy nr 2 Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Montaż sufitowy 1 Klucz nasadowy Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Klucz nasadowy 9/16 cala Wysięgnik do montażu: Uchwyt do montażu ściennego Uchwyt do montażu narożnego na maszcie (słupie) na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Nie Nie Nie 1 Narzędzie do taśmowania (nr kat. Bosch TC9311PM3T) 1 Prostokątny przepust NPS, 20 mm Montaż na maszcie (słupie) Montaż na maszcie (słupie) z elementem VGA-PEND-WPLATE Tak, lecz nie należy do zestawu montażowego Nie 1 Średni śrubokręt płaski na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Wkrętak krzyżakowy nr 1 na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Klucz do rur na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze 1 Złącze cylindryczne na gzymsie Uchwyt do montażu na rurze Tylko jeśli jest instalowany model światłowodowy Nie Nie Nie Nie Bosch Security Systems Installation Manual pl

14 14 pl Rozpakowanie AUTODOME IP starlight 7000i W poniższej tabeli wyszczególniono dodatkowe elementy niezbędne do instalacji kamer AUTODOME, które można nabyć oddzielnie od firmy Bosch lub innych producentów. Liczba Produkt Numer katalogowy Rozmiar 1 Karta SD (dostarczane przez użytkownika) --- Wodoszczelny przepust metalowy (dostarczane przez użytkownika) 20 mm -- Wodoszczelne przepusty kablowe zgodne z wymaganiami UL -- Środek uszczelniający odporny na warunki atmosferyczne 4 Odporne na korozję kołki ze stali nierdzewnej, (dostarczane przez użytkownika) (dostarczane przez użytkownika) (dostarczane przez użytkownika) od 6, 4 mm do 8 mm Installation Manual pl Bosch Security Systems

15 AUTODOME IP starlight 7000i Opis urządzenia pl 15 3 Opis urządzenia Kamera AUTODOME IP starlight 7000i zawiera najnowsze narzędzia analizy obrazu, technologię starlight oraz funkcje strumieniowego przesyłania obrazu. Technologia obróbki obrazu starlight o doskonałej czułości przy słabym oświetleniu oraz najbardziej zaawansowany na rynku system analizy obrazu Intelligent Video Analytics sprawiają, że kamera przekazuje obraz o bezkonkurencyjnie wysokiej jakości. Nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych kamera kopułkowa PTZ z 30-krotnym zoomem przekazuje obraz wizyjny w rozdzielczości HD (1080p). Łatwa w montażu kamera jest dostępna w wersji do zastosowań zewnętrznych ze sprawdzoną w warunkach terenowych obudową do montażu zawieszanego oraz w wersji do zastosowań wewnętrznych z obudową do montażu sufitowego (wpuszczanego). Podobnie jak inne produkty z zakresu systemów wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szybkiej i łatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadają wpuszczane wkręty i zatrzaski, które utrudniają ich otwarcie. W zamkniętym obszarze instalacyjnym brak ruchu powietrza może sprawiać, ze kamera przekroczy swoją dopuszczalną temperaturę pracy. Jeśli kamera jest instalowana w zamkniętym obszarze, należy upewnić się, że jej temperatura pracy nie przekracza dozwolonego maksimum. Maksymalna temperatura pracy wynosi: +40 C w modelach instalowanych w suficie +55 C w modelach podwieszanych Upewnij się, że jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół kamery, zapewniająca jej chłodzenie. Poniższa tabela zawiera spis opcjonalnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które mogą być przydatne do montażu na wysięgniku ściennym, montażu narożnego lub na maszcie. Opcje montażu Wysięgnik (bez innych elementów) Wysięgnik z płytą montażową (tylko modele VG5 24 V, bez modułu zasilacza) Numery katalogowe VGA-PEND-ARM VGA-PEND-WPLATE Wysięgnik z jednym z następujących modułów zasilacza: Moduł zasilacza bez transformatora (24 VAC) VG4-A-PA0 Moduł zasilacza z transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Osłona modułu zasilacza (opcja) Urządzenie typu midspan Bosch High PoE 60 W VG4-A-PA1 VG4-A-PA2 VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 VG4-A-TSKIRT NPD-6001A Zestaw do montażu narożnego Płyta do montażu narożnego VG4-A-9542 Zestaw do montażu na maszcie (słupie) Płyta do montażu na maszcie VG4-A-9541 Zestaw konwertera transmisji światłowód-ethernet VG4-SFPSCKT Bosch Security Systems Installation Manual pl

16 16 pl Opis urządzenia AUTODOME IP starlight 7000i Poniższa tabela zawiera spis niezbędnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które będą wymagane do montażu podwieszanego na dachu lub na maszcie: Opcje montażu Zestaw do montażu na gzymsie (dachu) z jednym z poniższych modułów zasilacza: Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Zestaw do montażu na rurze z jednym z poniższych modułów zasilacza: Moduł zasilacza z osłoną i transformatorem 120 VAC lub 230 VAC Numery katalogowe VGA-ROOF-MOUNT VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 VG4-A-9543 VG4-A-PSU1 VG4-A-PSU2 Poniższa tabela zawiera spis opcjonalnych elementów (sprzedawanych oddzielnie), które mogą być przydatne do montażu podwieszanego na dachu lub na maszcie: Opcje montażu Opcjonalny adapter do montażu na płaskim dachu do zestawu VGA- ROOF-MOUNT Numery katalogowe LTC 9230/ Installation Manual pl Bosch Security Systems

17 AUTODOME IP starlight 7000i Czynności poprzedzające instalację pl 17 4 Czynności poprzedzające instalację 1. Określić lokalizację oraz odległość modułu zasilacza w oparciu o napięcie i pobór mocy. Przed podłączeniem głównego zasilania do modułu zasilacza na wysięgniku (VG4-PA0) można poprowadzić je przez pośredni moduł zasilacza (VG4-PSU1 lub VG4-PSU2). Przestroga Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec nadmiernym wibracjom kamery. Używać wyłącznie wodoszczelnych przepustów kablowych, zgodnych z wymaganiami UL, aby uniemożliwić przedostawanie się wody do wnętrza modułu. W celu spełnienia standardów NEMA 4 należy używać wodoszczelnych przepustów kablowych i osprzętu. Zaopatrzyć się w odpowiedni osprzęt montażowy w zależności od lokalizacji kamery do instalacji na ścianie, w narożniku lub maszcie (słupie). Jeśli zestaw zawiera moduł zasilacza, patrz Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku), Strona 23. W przypadku korzystania z płyty montażowej z kamery AUTODOME 24 V patrz Instalacja płyty montażowej VGA-PEND-WPLATE, Strona 34. Ostrzeżenie W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: wszystkie przewody (kable zasilające i wejścia / wyjścia) podłączane do urządzenia muszą być poprowadzone wewnątrz osobnych, stale uziemionych metalowych przepustów kablowych (nie wchodzą w skład zestawu). Ostrzeżenie W celu zminimalizowania zagrożenia korozji obudowy należy stosować wyłącznie urządzenia i mocowania firmy Bosch. Więcej informacji zawiera punkt 5 (Instalacja w warunkach wywołujących korozję) w rozdziale Zalecane zastosowanie kamery. Poprowadzić wszystkie kable zewnętrzne, włączając w to kabel zasilający, sterujący, wizyjny, wejścia / wyjścia alarmowego, wejścia / wyjścia przekaźnikowego oraz światłowód. Informacje na temat wymaganych typów przewodów i ich długości, patrz rozdział Połączenie, Strona 55. Ostrzeżenie Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy instalować zgodnie z normą NEC, ANSI/NFPA70 (dla USA), normą CEC, Część I, CSA C22. 1 (dla Kanady) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami w przypadku wszystkich pozostałych krajów. W części instalacji budynkowej kamery wymagane jest zabezpieczenie odgałęzienia obwodu zawierające 2-biegunowy wyłącznik automatyczny 20 A lub odpowiednie bezpieczniki. Należy zastosować łatwo dostępne, 2-biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3- milimetrową separacją styków. Stosować tylko zasilacz 24 VAC, klasa Jeżeli będzie używana funkcja Intelligent Tracking, przed rozpoczęciem montażu kamery należy zapoznać się z punktem Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking, Strona 18. Bosch Security Systems Installation Manual pl

18 18 pl Czynności poprzedzające instalację AUTODOME IP starlight 7000i 4. 1 Stabilizacja Kamery do monitoringu są podatne na działanie wibracji powodowanych przez wiatr lub elementy, do których są mocowane. Szczególnie narażone są kamery mocowane do masztów, dachów lub mostów. Firma Bosch oferuje następujące zalecenia, aby ustabilizować kamerę AUTODOME i zmniejszyć oddziaływanie wibracji na przekazywane obrazy, maski prywatności i funkcję Intelligent Tracking. Uchwyty do mocowania na słupie i maszcie Należy stosować wysięgnik z adapterem do montażu na maszcie (VG4-A-9541). Nie wolno mocować uchwytu do montażu na gzymsie do słupa lub masztu. Należy stosować słupy przeznaczone specjalnie do montażu kamer CCTV: Nie stosować słupów o zwężanym zakończeniu. Nie stosować słupów z przymocowanymi tablicami lub innymi elementami. Podczas doboru odpowiedniego słupa należy sprawdzić dane EPA / dopuszczalną prędkość wiatru. Uchwyty do montażu dachowego Zamontować kamerę w najbardziej stabilnym miejscu na dachu. Unikać miejsc, w których występują wibracje, wywoływane np. przez klimatyzator dachowy. Użyć odciągów do zabezpieczenia kamery AUTODOME przed mocnym wiatrem. Jeżeli jest to wymagane, użyć adaptera do montażu na dachu płaskim LTC 9230/01. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o montażu dachowym kamer AUTODOME. Ekstremalne warunki montażu Szczególne warunki montażu kamery, takie jak bardzo silne wiatry, duże natężenie ruchu, mogą wymagać dodatkowych środków w celu ustabilizowania kamery. Należy skontaktować się z producentem specjalizującym się w pasywnym eliminowaniu drgań poprzez zastosowanie tłumienia lub izolacji. 2 Konfigurowanie i implementowanie funkcji Intelligent Tracking Konfiguracja funkcji Inteligent Tracking Kamera korzysta z wbudowanej funkcji Intelligent Video Analytics (IVA) w celu ciągłego śledzenia osoby lub obiektu, nawet jeśli porusza się on za maską strefy prywatności lub innym, nieruchomym obiektem. Aby włączyć funkcję Intelligent Tracking, kamera wykorzystuje obiekty wykryte przez funkcję inteligentnej analizy obrazu (IVA) w nieruchomym zaprogramowanym położeniu. Funkcja Inteligent Tracking umożliwia nieprzerwane śledzenie na ekranie monitora osoby lub obiektu. Funkcja wykrywa poruszający się obiekt i w przypadku celu o średniej wysokości 1, 80 m przybliża obraz do około 50% pola widzenia (wartość domyślna progu przybliżenia modułu śledzenia ruchu). Ponadto steruje obracaniem, pochylaniem i przybliżeniem kamery, aby zachowywać wybrany obiekt w kadrze Installation Manual pl Bosch Security Systems

19 AUTODOME IP starlight 7000i Czynności poprzedzające instalację pl ft (3. 66 m) H 8 ft (2. 44 m) 6 ft (1. 83 m) Wytyczne dotyczące implementacji funkcji Intelligent Tracking Czynniki, takie jak kąt widzenia i niepożądany ruch (na przykład drzew) mogą zakłócać działanie funkcji Intelligent Tracking. Aby zapewnić płynne działanie funkcji Intelligent Tracking, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Stabilność montażu/powierzchni montażowej Zamontować kamerę w najstabilniejszym położeniu. Te wibracje mogą powodować zakłócenia podczas ogniskowania kamery na obiekcie. Jeśli jest to możliwe, należy użyć wysięgnika montażowego. Taki sposób montażu zapewnia najwyższą stabilność kamery. Przy montażu na gzymsie należy użyć odciągów do zabezpieczenia przed mocnym wiatrem. Pole widzenia Wybrać lokalizację i kąt widzenia, który zapewnia poruszanie się ludzi w polu widzenia kamery. Należy unikać ustawień, w których ruch następuje bezpośrednio w kierunku kamery. Należy unikać lokalizacji, w których znajdują się duże grupy ludzi, takich jak sklepy lub skrzyżowania. Funkcja Intelligent Tracking działa optymalnie w scenach, w których znajduje się niewiele poruszających się obiektów. Niepożądany ruch Należy unikać świateł neonowych, migających, oświetlenia nocnego i światła odbitego (na przykład od okna lub lustra). Migotanie takich świateł może wpływać na działanie funkcji Intelligent Tracking. Należy unikać poruszających się w stały i jednakowy sposób liści i gałęzi. D Bosch Security Systems Installation Manual pl

20 20 pl Przygotowanie kopułki AUTODOME IP starlight 7000i 5 Przygotowanie kopułki Uwaga Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia wilgoci w obudowie, należy ograniczyć do minimum czas, w którym kopułka jest odłączona od obudowy. Według zaleceń firmy Bosch kopułka nie powinna być odłączana od obudowy na czas dłuższy niż pięć (5) minut. Zdejmowanie kopułki z obudowy do zawieszania 1. Używając obu rąk, obrócić kopułkę w lewo (patrząc w górę na kamerę), aby ustawić zatrzask kopułki. Wsunąć mały (2 mm) śrubokręt płaski w otwór blokady kopułki znajdujący się w pierścieniu ozdobnym, aby zwolnić blokadę, a następnie wyjąć śrubokręt. Rysunek 5. 1: Zdejmowanie kopułki 4 Następnie obrócić kopułkę w lewo o ok. 20 stopni, aż do uwolnienia jej z obudowy Installation Manual pl Bosch Security Systems

21 AUTODOME IP starlight 7000i (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD pl 21 6 (Opcjonalnie) Instalowanie karty SD Kamera obsługuje lokalne przechowywanie danych na nabywanych osobno kartach pamięci SDHC i SDXC (określanych w niniejszym dokumencie jako karty SD). Kamera nie obsługuje kart pamięci microsd. Korzystanie z karty SD nie jest wymagane. Uwaga: podczas wkładania i wyjmowania karty SD zasilanie kamery powinno być wyłączone. Wykonać czynności wymienione w jednym z następujących punktów (w zależności od miejsca, w którym zamontowano kamerę): Zdejmowanie kopułki z obudowy do montażu sufitowego lub Zdejmowanie kopułki z obudowy do zawieszania. Zlokalizować gniazdo karty SD (zaznaczone na rysunku poniżej). Ustawić kartę stroną ze złotymi stykami w kierunku przeciwnym do kopułki i w stronę obudowy. Styki trzymanej karty SD powinny znajdować się na dole. Wsunąć kartę SD do gniazda. Wsunąć kartę SD do gniazda do momentu jej zablokowania (odgłos kliknięcia). Wykonać czynności wymienione w następujących punktach (w zależności od miejsca, w którym zamontowano kamerę): Wymiana kopułki w obudowie do montażu sufitowego lub Wymiana kopułki w obudowie do zawieszania. Bosch Security Systems Installation Manual pl

22 22 pl Wymiana pierścienia montażowego i kopułki AUTODOME IP starlight 7000i 7 Wymiana pierścienia montażowego i kopułki Wymiana kopułki w obudowie do zawieszania 1. Wsunąć zestaw złożony z kopułki i pierścienia montażowego do obudowy do zawieszania. Obrócić zestaw w prawo do momentu jego zatrzymania. Mechanizm zatrzasku po zablokowaniu wydaje odgłos świadczący o ustawieniu we właściwym położeniu Installation Manual pl Bosch Security Systems

23 AUTODOME IP starlight 7000i Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) pl 23 8 Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) Przed montażem modułu zasilacza należy zdecydować, czy moduł będzie okablowany przez otwór na dole, czy z tyłu obudowy. Jeśli moduł ma być okablowany przez otwór z tyłu obudowy, przed montażem umieścić dwie zaślepki w otworach na dole obudowy. Uwaga Do otworów na dole i z tyłu obudowy użyć przepustów NPS 3/4'' (20 mm). Do otworów z boku obudowy użyć przepustów NPS 1/2'' (15 mm). Rysunek 8. 1: Montaż modułu zasilacza na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie) 1. Użyć szablonu montażowego dostarczonego w zestawie do zaznaczenia czterech otworów montażowych do modułu zasilacza. Wywiercić cztery otwory na kołki mocujące. Jeśli moduł jest instalowany na zewnątrz budynku, wokół każdego otworu nałożyć środek uszczelniający odporny na warunki atmosferyczne. Ostrzeżenie Zaleca się użycie kołków o średnicy od 6, 4 mm do 8 mm zdolnych wytrzymać siłę wyrywającą 120 kg. Struktura nośna także musi wytrzymać taką siłę wyrywającą. Na przykład dla sklejki jest to min. 19 mm. Umieścić moduł zasilacza w opcjonalnej osłonie. Zamocować moduł zasilacza do powierzchni montażowej. Przy instalacji ściennej: użyć czterech kołków ze stali nierdzewnej odpornych na korozję (brak w zestawie). Następnie przejść do kroku 5. Przy instalacji narożnej: zamocować płytę do ściany za pomocą czterech kołków gwintowanych (brak w zestawie). W celu zainstalowania na maszcie lub na słupie: metalowe taśmy dołączone do zestawu montażowego na maszcie można założyć na słupie o średnicy mm. Do instalacji na maszcie lub słupie konieczne jest użycie narzędzia do taśmowania (sprzedawane osobno). Postępować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi narzędzia, aby właściwie zamocować płytę do słupa. Aby zamówić narzędzie do taśmowania o numerze katalogowym TC9311PM3T, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Bosch. Zamocować moduł zasilacza do płyty do montażu narożnego lub płyty do montażu na maszcie za pomocą czterech śrub 3/8 x 1-3/4" z dzielonymi podkładkami zabezpieczającymi (w zestawie). Bosch Security Systems Installation Manual pl

24 24 pl Montaż modułu zasilacza (na ścianie, na maszcie (słupie) lub w narożniku) AUTODOME IP starlight 7000i 6. Dołączyć wodoszczelne, uziemione łączniki NPS 3/4'' (20 mm) (brak w zestawie) do otworów na dole lub z tyłu modułu zasilacza, przez które będą poprowadzone kable: zasilający, wizyjny oraz sterujący. Ostrzeżenie W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: wszystkie przewody (kable zasilające i wejścia / wyjścia) podłączane do urządzenia muszą być poprowadzone wewnątrz osobnych, stale uziemionych metalowych przepustów kablowych (nie wchodzą w skład zestawu) Installation Manual pl Bosch Security Systems

25 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 25 9 Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) 9. 1 Opis Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu montażu kamery AUTODOME na ścianie, w narożniku lub na maszcie (słupie). Wszystkie odmiany procedur instalacyjnych zostały zaznaczone. 9. 2 Doprowadzenie kabli i dołączenie złączy Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące poprowadzenia zasilania przez pośredni moduł zasilacza, patrz Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza, Strona 29. Kable zasilające muszą być doprowadzone z lewej (patrząc z przodu) strony modułu zasilacza przez osobny uziemiony przepust. Wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe muszą być doprowadzone przez drugi uziemiony przepust, z prawej strony modułu. Ostrzeżenie Zewnętrzne okablowanie połączeniowe należy zainstalować zgodnie z normą NEC, ANSI/ NFPA70 (dla USA) i z normą CEC, Część I, CSA C22. 1 (dla Kanady) oraz zgodnie z lokalnymi przepisami dla wszystkich innych krajów. W części instalacji budynkowej zasilającej kamerę wymagany jest obwód zawierający 20- amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Łączenie urządzeń Uwaga Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat parametrów technicznych okablowania i odległości, patrz rozdział Połączenie, Strona Poprowadzić wszystkie kable wizyjne, sterujące i alarmowe przez drugi uziemiony przepust, z prawej strony modułu zasilacza. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 115 / 230 VAC przez uziemiony przepust z lewej strony modułu. Moduł zasilacza z zainstalowanym transformatorem zapewnia separację między lewą stroną wysokonapięciową a prawą niskonapięciową 24 VAC. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość kabli, aby zachować luz wystarczający do dołączenia do zacisków w module, jednak nie zbyt duży, aby kable nie były przycinane i nie utrudniały zamknięcia wysięgnika. Umiejscowienie złączy, patrz rysunek powyżej. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli zasilających. Więcej informacji o połączeniach kablowych, patrz złącze P Jeśli wymagane jest zastosowanie wejścia i/lub wyjścia fonicznego, podłączyć dołączony do zestawu 6-stykowy wtyk INTERFEJSU SZEREGOWEGO do złącza P106 modułu zasilacza. Patrz złącze P106 w punkcie Połączenia modułu zasilacza poniżej. Podłączyć wtyczkę RJ45 do wchodzącego kabla Ethernet. Okablowanie wyjść i wejść alarmowych 4 Aby okablować wejścia i wyjścia alarmowe, połączyć dostarczone 6-stykowe wtyki wejścia alarmowego i 4-stykowe wtyki wyjścia alarmowego z wolnymi końcówkami odpowiednich przewodów alarmowych. Wyjście alarmowe 4 jest przekaźnikiem. Bosch Security Systems Installation Manual pl

26 26 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i PIN 1 WHITE 2 3 BROWN ORANGE P102 4 PIN GREEN WHITE BROWN ORANGE GREEN YELLOW BLUE P103 N. O. COM N. C. A1 A2 GND P Rysunek 9. 1: Złącza alarmowe i przekaźnikowe 1 Złącze alarmowe 4-stykowe (P102) 2 Złącze alarmowe (wej. ) 6-stykowe (P103) 3 Złącze przekaźnikowe 7- stykowe (P104) Sty k Opis Styk Opis Styk Opis 1 Wyjście alarmowe 1 2 Wyjście alarmowe 2 3 Wyjście alarmowe 3 4 Masa złącza alarmowego 1 Wejście alarmowe 3 1 Wyjście alarmowe 4 zwierne 2 Wejście alarmowe 4 2 Wyjście alarmowe 4 COM 3 Wejście alarmowe 5 3 Wyjście alarmowe 4 rozwierne 4 Wejście alarmowe 6 4 Masa 5 Wejście alarmowe 7 5 Alarm analogowy 1 6 Masa złącza alarmowego 6 Alarm analogowy 2 7 Uziemienie Tylko przy montażu sufitowym: można również stosować niskonapięciowe TTL (3, 3 V). 4 Aby dołączyć nadzorowane alarmy i przekaźniki, przymocować dostarczone 7-stykowe złącze przekaźnikowe do odpowiednich doprowadzonych kabli. Dodatkowe informacje, patrz Wykonywanie połączeń w module zasilacza, Strona 33. Połączenia modułu zasilacza Poniższy rysunek pokazuje szczegółowo moduł zasilacza wraz z danymi technicznymi bezpieczników Installation Manual pl Bosch Security Systems

27 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 27 TRANSFORMER (115/230VAC MODELS) J101 (FUSE) XF101 P101 LINE NC NEUT P106 a P105 J102 P107 (LED) J103 HTR DOME XF102 XF103 (FUSE) (FUSE) GND TXD RXD C+ C- GND TXD RXD C+ C Rysunek 9. 2: Moduł zasilacza dołączony do wysięgnika 1 Wkręt uziemienia 7 Złącze P101; wejście zasilania (120 VAC / 220 VAC) 2 Złącze wiązki przewodów (wiązka Nexus) 3 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" (15 mm) 8 Złącze P106; wejście / wyjście danych sterujących do obsługi zewnętrznego wejścia i wyjścia fonicznego 9 Złącze P105; fonia do kamery 4 Złącze Ethernet 10 Wejście zasilania; przepust NPS 3/4" (20 mm) 5 Złącze P107; zasilanie 24 VAC do kamery 11 Wejście / wyjście audio: przepust NPS 20 mm (oznaczony jako SERIAL COMMUNICATIONS [pol. INTERFEJS SZEREGOWY]) 6 Wejście / wyjście; przepust NPS 1/2" (15 mm) Ostrzeżenie W starszych modelach kamer Bosch AUTODOME kabel 8 w WYSIĘGNIKU jest oznaczony jako Control In/Out (Wejście / wyjście danych sterujących) i był używany do obsługi zewnętrznej komunikacji RxD / TxD i Biphase. W kamerach AUTODOME serii 7000: jeśli montowana jest kamera AUTODOME serii 7000 na WYSIĘGNIKU, który został okablowany pod kątem starszego modelu kamery Bosch AUTODOME, należy ponownie poprowadzić kabel 8, aby udostępnić wejście i wyjście foniczne lub odłączyć przewód od zasilacza. Bosch Security Systems Installation Manual pl

28 28 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i Przewody poprowadzone przez przepust 2 (ilustracja powyżej) pochodzą z wiązki Nexus, która znajduje się w wysięgniku. Parametry bezpieczników Napięci e XF101 sieć zasilająca XF102 kamera XF103 grzejnik 24 V T 5, 0 A T 2, 0 A T 3, 15 A 115 V T 1, 6 A T 2, 0 A T 3, 15 A 230 V T 0, 8 A T 2, 0 A T 3, 15 A Ostrzeżenie Wymiana bezpieczników może być wykonywana jedynie przez personel autoryzowanego serwisu. Wymieniać na ten sam typ bezpiecznika. Parametry bezpieczników Napięci e XF101 sieć zasilająca XF102 kamera XF103 grzejnik 24 V T 5, 0 A T 2, 0 A T 3, 15 A 115 V T 1, 6 A T 2, 0 A T 3, 15 A 230 V T 0, 8 A T 2, 0 A T 3, 15 A Poniższa tabela zawiera wykaz złączy modułu zasilacza: Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6 P101 Uziemienie Wejście zasilania 115/230 VAC lub 24 VAC Wkręt uziemiający Linia NC Neutralny P106 SERIAL COMMUNICATIONS CODE- (wejście foniczne, masa wejścia fonicznego) CODE+ (wejście foniczne +) Earth GND (masa) (fonia) RXD (wyjście foniczne +) TXD (wyjście foniczne -, masa wyjścia fonicznego) Signal GND (masa) P107 Zasilanie 24 VAC (zespół kabli wysięgnika) Kamera 24 VAC Kamera 24 VAC Masa Grzejnik (24 VAC) Grzejnik (24 VAC) Tabela 9. 1: Połączenia modułu zasilacza Installation Manual pl Bosch Security Systems

29 AUTODOME IP starlight 7000i Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) pl 29 Uwaga Styki 1, 2, 4 i 5 złącza P106 pełnią funkcję wejścia i wyjścia fonicznego kamer AUTODOME serii 7000, natomiast ich oznaczenia są takie same, jak w przypadku poprzednich, analogowych wersji kamer AUTODOME. 3 Prowadzenie zasilania przez pośredni moduł zasilacza Przed podłączeniem zasilania głównego do modułu zasilacza VG4-PA0 (24 V, bez transformatora) można poprowadzić je przez moduł zasilacza VG4-PSU1 (120 V, z transformatorem) lub VG4-PSU2 (230 V, z transformatorem). Zasadniczy problem tej konfiguracji to brak dopasowania 5-stykowego złącza wyjścia zasilania modułu VG4-PSU1 lub VG4-PSU2 i 3-stykowego złącza wejścia zasilania modułu VG4-PA0. Poniższy rysunek przedstawia: Moduł zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2. Główne zasilanie podłączone do złącza P101 i wkrętu uziemiającego. Przewód wyjściowy zasilania 24 VAC podłączony do złącza zasilania grzejnika P107. VG4-PSU1 / VG4-PSU2 J101 (FUSE) XF101 P101 LINE NC NEUT P106 P105 J102 P107 (LED) J103 HTR DOME XF102 XF103 (FUSE) (FUSE) GND TXD RXD C+ C- GND TXD RXD C+ C Rysunek 9. 3: VG4-PSU1/VG4-PSU2 1 Wejście zasilania 120/230 VAC 5 Transformator Bosch Security Systems Installation Manual pl

30 30 pl Instalacja wysięgnika na ścianie, w narożniku i maszcie (słupie) AUTODOME IP starlight 7000i 2 Przewód uziemiający 6 We/wy; przepust NPS 15 mm 3 Złącze P101 7 Wyjście zasilania 24 VAC do VG4-PA0 4 Złącze P107 Aby prawidłowo podłączyć przewody wejściowe wysokiego napięcia i przewody wyjściowe niskiego napięcia, należy skorzystać z niniejszej tabeli: Nr Złącze Styk 1 Styk 2 Styk 3 Styk 4 Styk 5 Styk 6 P101 Masa Wejście zasilania 120/230 VAC Wkręt uziemiający Linia NC Neutralna P107 Wyjście zasilania 24 VAC Masa Grzejnik (24 VAC) Grzejnik (24 VAC) Tabela 9. 2: Połączenia modułu zasilacza VG4-PSU1/VG4-PSU2 1. Poprowadzić wysokonapięciowe kable zasilające 120/230 VAC przez uziemiony przepust z lewej strony modułu. Przyciąć i odpowiednio dopasować długość wysokonapięciowych kabli zasilających 120/230 VAC oraz uziemienia, aby powstał luz wystarczający do ich dołączenia do zacisków w module; należy sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko przycięcia kabli bądź czy nie utrudniają one zamknięcia drzwi pokrywy. Przymocować dostarczony 3-stykowy wtyk zasilania do doprowadzonych kabli zasilających w module. Połączenia te zostały przedstawione w tabeli powyżej (złącze P101) oraz na poniższej ilustracji: P101 LINE NC NEUT Rysunek 9. 4: Wejście zasilania 115/230 VAC 4. Dołączyć przewód uziemiający do wkrętu uziemienia. Podłączyć trzy przewody do wyjścia zasilania na złączu P107, aby doprowadzić zasilanie 24 VAC do modułu zasilacza VG4-PA0. Pierwszy przewód podłączyć do styku 5 złącza (HN: przewód neutralny grzejnika). Drugi przewód podłączyć do styku 4 (HL zasilanie grzejnika). Trzeci przewód podłączyć do styku 3 (uziemienie). Połączenia te zostały przedstawione w tabeli powyżej (złącze P107) oraz na poniższej ilustracji: Installation Manual pl Bosch Security Systems

Najnowsze aktualizacje Wskazówki i technologia bezpośrednio w twoim warsztacie

Aktualne informacje dla warsztatu: ogólna wiedza na temat diagnostyki, opisy produktów, instrukcje instalacji i inne.

Nr 04/2020

Żarówki Bosch

5 najczęstszych przyczyn (przedwczesnego) spalania się żarówek

5 najczęstszych przyczyn (przedwczesnego) przepalania się żarówek

Żarówki samochodowe tak jak wycieraczki czy świece, to elementy eksploatacyjne pojazdów. Oznacza to, że ulegają one zużyciu i należy je wtedy wymienić.

Niekiedy zdarza się, że psują się one wcześniej, niż podaje producent.

Poniżej znajdują się najczęściej spotykane powody:

1. Skoki napięć w instalacji – gwałtowne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu działają destrukcyjnie na żarnik żarówki. Skoki napięcia najczęściej spowodowane są:

  • niewłaściwie pracującym mostkiem prostowniczym oraz regulatorem napięcia w alternatorze
  • niewłaściwie pracującym napędem alternatora np. uszkodzone koło pasowe alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym, uszkodzony napinacz paska wieloklinowego itp. To może doprowadzać do mechanicznych uszkodzeń alternatora (łożyska oraz obudowy)

2. Zbyt duże napięcia w instalacji samochodowej – nawet niewielki wzrost napięcia może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie trwałości żarówek. Wraz ze wzrostem napięcia zasilania o 5 proc. żarówka będzie świecić jaśniej, ale dwukrotnie krócej.

3. Jazda po wyboistych drogach i brak prawidłowego umocowania (brak spinek stabilizujących reflektor) reflektora będzie powodować nadmierne drgania żarnika co doprowadzi do przerwanie żarnika przedwczesnego przepalenia. Odporność żarówki na wstrząsy zależy m. in. od długości, nawinięcia i podparcia metalowej skrętki żarnika wewnątrz szklanej bańki. Żarnik żarówki rozgrzewa się aż do 3400°C, dlatego liczy się jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania, np. jak najciaśniejsze nawijanie drutu, dzięki temu żarówki dobrej jakości świecą dużo jaśniej, bardziej równomiernie i przede wszystkim dłużej dzięki minimalizacji strat cieplnych.

4. Podróbki i słabe jakościowo żarówki niewiadomego pochodzenia i bez homologacji. Jeśli chcemy, aby żarówka służyła jak najdłużej i zapewniała dobrą widoczność, warto wybrać produkt renomowanej firmy i typ zalecany przez producenta pojazdu.

5. Sposób montażu i transportu – podczas montażu nie należy dotykać szklanej bańki żarówki, gdyż tłuszcz przenoszony przez palce wypala się na szklanej bańce a następnie ogranicza chłodzenie żarówki – dlatego rekomendujemy wymianę w rękawiczkach. Warto też zwrócić uwagę, aby żarówka była przewożona w oryginalnym pudełku, lub dobrze zabezpieczona przed wstrząsami i upadkiem.

Fachowcy wiedzą: Brudne, zaśniedziałe połączenia np. klemy akumulatora, konektory żarówek, niewłaściwa masa „-” czy połączenia alternatora mogą osłabiać jasność świecenia reflektorów ale nie powodują ograniczenia trwałości żarówek.

Nr 06/2018

Osprzęt silnika

Sprzęgła alternatorów firmy Bosch

Sprzęgła alternatorów firmy Bosch

Budowa

OAP (jednokierunkowe koło pasowe alternatora)OAD (rozłączne sprzęgło alternatora)

Zarówno wersje OAP, jak i OAD mają proste sprzęgło rozłączne.

OAD mają również sprężynę skrętną do pochłaniania energii. Umożliwia to wyrównanie wahań obrotów wału korbowego.

Test

Podczas pracy silnika wadliwe sprzęgło alternatora można rozpoznać po twardej pracy koła pasowego i towarzyszącym mu hałasie. Wadliwe sprzęgło może również powodować, że akumulator pojazdu nie będzie ładowany z powodu możliwości obracania się koła pasowego w obu kierunkach. OAP i OAD zawsze obracają się swobodnie w jednym kierunku. OAP natychmiast zablokuje się w przeciwnym kierunku, a OAD szybko zwiększy opór na obrót w przeciwnym kierunku, aż do zablokowania. Jeśli występują jakiekolwiek z wymienionych powyżej objawów niedomagania, to należy wymienić sprzęgło alternatora.

Sprawne sprzęgło można rozpoznać po płynnym działaniu i po tym, że alternator zatrzymuje się z opóźnieniem po wyłączeniu silnika.

Powstałe szkody

Jeśli alternator będzie się blokować, drgania obrotowe silnika nie będą wyrównane. Przy niskich prędkościach obrotowych drgania te powodują, że pasek pracuje ciężej, a elementy napinające są poddawane wyższym niż normalnie obciążeniom. Zwiększa to nie tylko zużycie paska, ale także innych elementów napędu pomocniczego (np. rolek napinających i kierunkowych, tłumików drgań skrętnych), które mogą przedwcześnie ulec awarii.

W zależności od modelu, sprzęgło może być wymienione w pojeździe lub po wymontowaniu alternatora i umieszczeniu go na stabilnym wsporniku (np. stole warsztatowym). com/xrm/media/images/services/tips_t/fittingalternator_scribble_res_640x360. com/xrm/media/images/services/tips_t/fittingalternator_scribble_res_1280x720. com/xrm/media/images/services/tips_t/fittingalternator_scribble_res_400x225. com/xrm/media/images/services/tips_t/fittingalternator_scribble_res_800x450. com/xrm/media/images/services/tips_t/fittingalternator_scribble_res_1600x900. jpg 2x"/>

Mocowanie:
W zależności od kierunku obrotu alternatora, sprzęgło ma gwint lewy, albo prawy. Włóż odpowiednie narzędzie (1) do koła pasowego (2) i użyj odpowiedniej nasadki (3), aby przytrzymać wałek wirnika. Użyj klucza oczkowego (4) do poluzowania lub dokręcenia sprzęgła. Moment dokręcania: 80 Nm. Jeśli sprzęgło alternatora ma fabrycznie pokrywę, to załóż nową dostarczoną pokrywę.

Uwaga

Podczas demontażu lub montażu sprzęgła alternatora nigdy nie należy blokować wentylatora alternatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wentylatora.

Wskazówka

W przypadku awarii sprzęgła alternatora mogą również ulec uszkodzeniu rolki napinające i kierunkowe. Muszą być również sprawdzone pod kątem prawidłowego działania i w razie potrzeby wymienione. com/xrm/media/images/services/tips_t/mkg_high_pressure_pump_und_injektor_cd2016_72193_res_400x225. com/xrm/media/images/services/tips_t/mkg_high_pressure_pump_und_injektor_cd2016_72193_res_800x450. com/xrm/media/images/services/tips_t/mkg_high_pressure_pump_und_injektor_cd2016_72193_res_1600x900. jpg 2x" alt="Wysokociśnieniowe wtryskiwacze" srcset="https://www. jpg 2x"/>

Nr 04/2018

Praca z wysokociśnieniowymi wtryskiwaczami

Właściwe obchodzenie się z wysokociśnieniowymi wtryskiwaczami umożliwia ich skuteczną naprawę

Naprawa elementów wysokociśnieniowego układu wtryskowego

Bosch dostarcza części zamienne i specjalne narzędzia do naprawy wysokociśnieniowych układów wtryskowych. ESI[tronic] 2. 0 podaje pełną procedurę diagnozowania, którą należy przestrzegać wraz z instrukcjami instalacji, w tym wartościami pomiarowymi, przykładów uszkodzeń, a nawet przebiegami sygnałów. Dzięki takiej pomocy w postaci szczegółowej instrukcji obsługi Bosch, części zamiennych i specjalnych narzędzi, stosunkowo łatwym zadaniem jest wymontowanie lub wymiana wysokociśnieniowych wtryskiwaczy i uszczelnień komory spalania.

Demontaż i montaż wysokociśnieniowego wtryskiwacza (HPIV)

Przeczytaj uważnie instrukcje w ESI[tronic] 2. 0Użyj odpowiednich narzędzi, aby usunąć HPIV i wymienić uszczelkę komory spalaniaUnikaj uszkodzenia końcówki wtryskiwacza (wyciek z wtryskiwacza)Nie dopuść do przedostania się ciał obcych i zanieczyszczeń podczas montażuJeśli HPIV ma być ponownie użyty, nigdy nie używaj narzędzi udarowych podczas instalacji HPIV w głowicy cylindraNie nakładaj oleju ani smaru na białą uszczelkę teflonowąNałóż cienką warstwę czystego, bezsilikonowego oleju silnikowego na niebieską uszczelkę przed zamontowaniem szyny paliwowejPodczas usuwania i ponownego montażu HPIV zawsze wymieniaj określone części zamienne (zestawy serwisowe)

Ważne uwagi

Podczas prac naprawczych silnik musi być zimnyPodczas pracy z układem wysokiego ciśnienia paliwa należy obniżyć ciśnienieNigdy nie odłączaj przewodów paliwowych podczas pracy silnika

Instrukcje wymontowania i zamontowania HPIV oraz HPP „krok po kroku” można znaleźć w Internecie

Instrukcja instalacji Bosch - wysokociśnieniowy wtryskiwacz benzyny (film)

Instrukcja instalacji Bosch - pompa paliwa wysokiego ciśnienia (film)

Narzędzia specjalne

Zestaw 0 986 616 097 ze stożkiem montażowym i tuleją nastawczą do montażu pierścienia uszczelniającego komory spalaniaDo wymontowania wtryskiwacza wysokociśnieniowego: ściągacz trzpieniowy 0 986 616 100 wybijak do wtryskiwaczy 0 986 616 101 (używać tylko wtedy, gdy wtryskiwacze są zapieczone)

Części zamienne

O-ring do wysokociśnieniowego wtryskiwacza (HPIV)Uszczelka komory spalania (teflonowa)PodkładkaPierścień mocujący

Nr 03/2018

Filtry powietrza Bosch

Poznaj własności produktu i korzyści dla użytkownika

Koniec wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń

Zadaniem filtra powietrza jest ochrona silnika przed cząstkami zanieczyszczeń przedostających się w zasysanym powietrzu. Filtr zabezpiecza gładzie cylindrów przed ścieraniem i zapewnia dopływ powietrza potrzebnego do przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej.

Należy regularnie wymieniać filtr powietrza zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu!

Konsekwencje zatkanego filtra:

Zmniejszony dopływ powietrza, co prowadzi do ograniczenia mocy silnika i zwiększenia emisji zanieczyszczeńWyższe zużycie paliwaProblemy podczas uruchamiania silnikaPrzedwczesne zanieczyszczenie oleju

Jakość jest warta ceny. Zobacz tutaj porównanie filtra powietrza Bosch z tanim zamiennikiem:

Argumenty przemawiające za filtrami Bosch

Korzyści dla użytkownika:

Długi okres eksploatacji filtra, wysoki stopień separacji cząstek, wytrzymałość na wilgoć i na rozerwanieWysoka zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i mały opór przepływuStabilna geometria plisDoskonałe osadzenie w obudowie

Własności produktu:

Wielowarstwowy materiał filtracyjny, specjalnie impregnowanyDuża powierzchnia filtrowaniaSpecjalne przetłoczenia materiału filtracyjnegoDokładnie dopasowany kształt i wysokiej jakości materiał uszczelniający

Nr 02/2018

Wycieraczki płaskie Aerotwin do samochodów osobowych

Bosch Aerotwin: wiodąca technologia w dziedzinie wycieraczek płaskich

Bosch Aerotwin

Rozwój i innowacje

Maksymalny komfort, pionierska konstrukcja

Wszystkie elementy zostały opracowane w odniesieniu do konkretnych modeli pojazdy. Do precyzyjnego ustawienia piór wycieraczek są wykorzystywane najnowocześniejsze narzędzia.

Bosch wykorzystuje tunel aerodynamiczny do przeprowadzania testów przy różnym wietrze i prędkościach do 160 km/h.

Produkcja na dużą skalę

Specjalna, wielokrotnie nagradzana mieszanka gumowa Bosch

Niezmiennie wysoka jakość wytwarzania mieszanki gumowej dzięki zaawansowanym analizom laboratoryjnym przed skierowaniem do produkcji.

Guma wycieraczki jest trwała dzięki wysokiej odporności na ścieranie, promieniowanie UV i starzenie, a także zachowuje wysoką elastyczność w niskich i wysokich temperaturach.

Testy wydajności i wytrzymałości

Bezpieczeństwo i niezawodność to najważniejsze cechy

Ścisłe testy skuteczności działania i wytrzymałościowe przeprowadzane w laboratorium badawczym, a także bezpośrednio w pojeździe, są gwarancją niezmiennie wysokiej jakości wycieraczek przedniej szyby Bosch.

Badania obejmują między innymi odporność na wpływy środowiskowe i ozon, na stres chemiczny i ścieranie.

Testy wydajności oceniają jakość wycierania, generowanie hałasu, wysoką skuteczność działania i trwałość, co pozwoli zapewnić stałą jakość wycierania przez cały okres użytkowania. com/xrm/media/images/services/tips_t/mkw_wba_aerotwin_universal_am_picture_cd2016_73340_res_640x360. com/xrm/media/images/services/tips_t/mkw_wba_aerotwin_universal_am_picture_cd2016_73340_res_1280x720. jpg 2x" media="(min-width: 992px)" srcset="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>

Wycieraczka z gumą Power Protection Plus

Aerodynamiczna konstrukcja i opatentowana guma wycieraczki Power Protection Plus zapewniają optymalną widoczność w każdych warunkach pogodowych.

Poznaj wszystkie zalety wycieraczek tutaj >

Nr 01/2018

Filtry kabinowe

Sprawdzona jakość filtra kabinowego FILTER+

Filtr kabinowy FILTER+

Badanie jakości: skuteczność filtracji

Ważnym kryterium jakościowym dla wydajności filtra kabinowego jest jego skuteczność filtrowania, czyli skuteczność separacji cząstek. Firma Bosch przetestowała filtr typu FILTER + i porównywalny filtr OE w niezależnym instytucie Fiatech GmbH w Niemczech. Wykonany pomiar był zgodny z normą.

Wyniki testu*

Test drobnego pyłu:
Bosch FILTER+ zapewnia najlepszą ochronę przed drobinami pyłu respirabilnego (wielkość cząstek < 2. 5 μm). Przekracza nawet skuteczność porównywalnych filtrów OE.

Test pyłkowy (pyłki ambrozji i brzozy):
Bosch FILTER+ zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed alergiami na tym samym poziomie, co porównywalne filtry OE.

*Więcej informacji oraz ilustracje znajdziesz w pełnym artykule dostępnym poniżej

Wskazówka warsztatowa

Bosch zaleca wymianę filtra kabinowego raz w roku lub co 15 000 km przebiegu.

Konsekwencje zatkania filtra:

Zmniejszone widzenie wskutek zaparowanych szyb, co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwaZwiększone stężenie zanieczyszczeń wewnątrz pojazduReakcje alergiczne, np. kichanieZmniejszona wydajność klimatyzacji wynikająca z osadów na parowniku

Nr 11/2017

Ogólne informacje na temat diagnozowania

Generator dymu do badania szczelności zamkniętych układów

Generator dymu do badania szczelności zamkniętych układów

Wielkość przecieku i jego lokalizacja mogą być ustalane w dwóch etapach:

Urządzenie z opcjonalnym akcesoriami może być skutecznie stosowane do wykrywania nieszczelności w instalacjach zasilania paliwem i układach wydechowych. Generowany dym można również wykorzystać do wyszukiwania przedmuchów w uszczelkach drzwi i okien.

Do badania nieszczelności w układzie paliwowym może być wykorzystywany tylko gaz obojętny (niepalny, CO2, lub azot). Zestaw „Inert Gas Pack Kit” (butla na sprężony gaz i adapter) można zamówić oddzielnie. Butla na sprężony gaz jest dostarczana pusta i musi być napełniona u dostawcy gazu.

Można również zamówić regulator azotu fabrycznie ustawiony na 7 bar do stosowania z dużymi butlami azotu w warsztacie.

Do połączenia z SMT-300 jest wówczas potrzebny wąż z końcówkami, który także można zamówić osobno. com/xrm/media/images/services/tips_t/smt300_05_67781_res_640x360. com/xrm/media/images/services/tips_t/smt300_05_67781_res_1280x720. jpg 2x" media="(min-width: 992px)" srcset="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>

Informacje ogólne
Urządzenie STM 300 może być stosowane do badania układów odprowadzających pary paliwa, a także w innych miejscach. Pozwala testować zarówno obiegi zamknięte, na przykład układ dolotowy i wydechowych, jak i wykrywać miejsca przenikania wiatru i wody. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego trybu testowego, można wstępnie sprawdzać układy zamknięte bez dymu, a następnie dopiero w razie potrzeby wprowadzić dym. Można również regulować ilość wytwarzanego dymu, co sprawia, że łatwiej jest znaleźć małe nieszczelności. Urządzenie to może być stosowane do badania działania układów w pojeździe i pozwala uniknąć uszkodzeń.

Informacje dotyczące instalacji Bosch Wqg245s9gb

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące instalacji Bosch Wqg245s9gb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące instalacji Bosch Wqg245s9gb