Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is

Emerson Digistart Is to rozwiązanie do automatyzacji procesów produkcyjnych, które łączy oprogramowanie i systemy sterowania maszyn. Dokumentacja podstawowa to szczegółowe opisy i instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i eksploatacji tego oprogramowania. Dokumentacja podstawowa obejmuje instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji, uruchomienia, monitorowania i konserwacji systemu Emerson Digistart Is. Obejmuje również informacje dotyczące zarządzania użytkownikami i bezpieczeństwa systemu. Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać system i jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą zainstalować, skonfigurować i wykorzystać system do automatyzacji procesów produkcyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is

Podstawa programowa


Uczniowie bez niepełnosprawności oraz uczniowie z niepełnosprawnościami, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawy programowe określone zostały w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:

 • z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm. ), która dotyczy szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)
 • z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 977, z późn. ) – dotyczy szkół tzw. starego typu (6-letnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)
 • z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. 467), która dotyczy szkół tzw. nowego typu (4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, branżowa szkoła II stopnia)
 • z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. 184)
 • z dnia 31 marca 2017 r. 860)

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnoprawności sprzężonymi w szkole ponadgimnazjalnej i szkole ponadpodstawowej, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Specyfika kształcenia tej grupy uczniów polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji. Najważniejsze w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczeństwa.

W publikacji Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem przedstawiono zasady organizacji specjalistycznego postępowania edukacyjnego zmierzające do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami, z trudnościami w uczeniu się lub komunikowaniu). Nauczyciele mają dostęp do takich materiałów po raz pierwszy.

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:
17. 12. 2020 14:44 administrator gov. pl

Pierwsza publikacja:
17. pl

Przedstawiamy zmiany w podstawie programowej języków obcych. Nowa podstawa programowa obowiązuje od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej.

VII klasa

Oczekiwany poziom językowy, jaki uczniowie mają osiągnąć po klasie VIII to A1, czyli niższy niż dotychczasowy poziom egzaminu gimnazjalnego.

Poziomy

Po VIII klasie, czyli 2 latach nauki, uczniowe powinni osiągnąć poziom A1 a więc niższy niż było do tej pory.

Lata

Zamiast dotychczasowych 3 lat nauki drugiego języka obcego podczas tego etapu edukacyjnego, uczniowie będą mieli 2 lata. Warto jednak pamiętać, że podstawa programowa została uszczuplona o około 20%, tak aby umożliwić jej realizację w krótszym czasie.


Komunikacja

Zwiększa się nacisk na umiejętności komunikacyjne, a w szczególności reagowanie językowe. pl/data/9/2/7/1/scalecrop/184x260/9271486540274b8f41413ffc5439888f. png"/>

Zróżnicowane potrzeby

Zajęcia z języka obcego powinny uczyć tolerancji oraz otwartości na inne kultury. Uczeń powinien być w
stanie wyrażać siebie w kontekście kultury swojej ojczyzny. pl/data/4/a/a/e/scalecrop/184x260/4aae204325a6859b9d0de5140a922787. png"/>

Interkulturowość

Niezbędne będzie wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami na różnych poziomach umiejętności
językowych oraz z różnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby zapewnić kontynuację oraz osiągnięcie
wymaganych poziomów. pl/data/9/e/8/a/scalecrop/184x260/9e8af93f4b89de8e85b9c2922e874a0b. png"/>

Autentyczne materiały

Nauczyciel powinien korzystać z autentycznych materiałów, w tym zdjęć, filmów oraz tekstów źródłowych,
tak aby nauczanie języka miało naturalny i prawdziwy kontekst. pl/data/9/e/8/b/scalecrop/184x260/9e8bd847f8388ecc673e577599472740. png"/>

Projekty

Praca metodą projektu staje się wymogiem, a nie urozmaiceniem na zajęciach języka obcego. Ma również
wspierać komunikację, a projekt może być realizowany na pojedynczej lekcji, lub na kilku etapach. pl/data/8/a/b/d/scalecrop/184x260/8abd162097f1ad4722e2fa7829d4ca1b. png"/>

Diagnoza

Wymagane jest przeprowadzanie systematycznej formalnej oraz nieformalnej diagnozy umiejętności
językowych uczniów, a rodzice i opiekunowie powinni być informowani przez nauczyciela o jej wynikach.

NowaEra niemieckiego odc. 1

TinyESP to uniwersalny kontroler WiFi z oprogramowaniem open-source ESPEasy. Zastosowanie popularnego modułu ESP8266 powoduję, ze pomimo bogatego wyposażenia kontroler jest tani. Po wstępnym skonfigurowaniu, urządzeniem można w wygodny sposób zarządzać przez stronę www. Opcjonalnym rozszerzeniem jest wyświetlacz OLED 0. 96 cala, który można zamontować na płytkę kontrolera.

Urządzenie jest już zaprogramowane!

Podstawowe własności

1x

 • Zasilanie 5V micro USB lub baterii Li-Po z funkcją ładowania baterii i przełączania pomiędzy akumulatorem a zasilaczem.
 • 1 przekaźnik ze stykami NO, C, NC.
 • Magistrala 1-Wire do czujników temperatury DS18B20.
 • Wejście analogowe do pomiaru napięcia do 5V lub napięcia baterii.
 • Uniwersalne wejście logiczne lub impulsowe.
 • Magistrala I2C do podłączania różnych czujników z 2-ma złączami: 1. 25mm (obsługuje tiny BME280) lub 2. 0mm.
 • Przycisk do budzenia wyświetlacza, resetu do ustawień fabrycznych, do wgrywania oprogramowania.
 • Port szeregowy UART (napięcia 3. 3V) – do programowania lub podpięcia czujników, np. pomiar CO2.
 • Port rozszerzeń ze złączem 2. 0mm do dowolnego wykorzystania (2 GPIO współdzielone z buzzerem i diodą IRLED).
 • Złącze gniazdo 2. 54mm do podłączenia wyświetlacza OLED 0. 96 cala.
 • Buzzer – może zostać wykorzystany np. jako dźwiękowe powiadomienie.
 • IRDA – dioda nadawcza IRLED do wysyłania podczerwienią komunikatów sterowania do wielu różnych urządzeń domowych.

Oprogramowanie ma bardzo bogate możliwości współpracy z serwerami typu Domoticz czy OpenHAB, obsługuje protokół MQTT (może być połączony z mqtt. ats. pl), a także pozwala na zdalne sterowanie innymi urządzeniami. Pozwala także na zrelizowanie prostej automatyki wyzwlanej przekroczeniem wartości (Regulator – level control).

Możliwe jest wgranie innych wersji systemu ESPEasy z obsługą innych peryferii. Można to zrobić poprzez stronę www w zakładce Tools/Update Firmware. Należy używać tylko firmware dla urządzenia ESP8266 z 4MB pamięci flash.

Informacje o systemie ESPEasy są dostępne na stronie https://github. com/letscontrolit/ESPEasy, razem z plikami firmware na https://github. com/letscontrolit/ESPEasy/releases.

Przykłady zastosowania

 • Pomiary środowiskowe (temperatura, wilgotność, smog, CO2, oświetlenie).
 • Pomiary napięcia 0-5V.
 • Monitorowanie stanu logicznego 0-1.
 • Wysyłanie pomiarów cyklicznie na serwer własny (Domoticz, OpenHAB i inne) lub do mqtt. pl.
 • Kontrola urzadzeń za pomocą przekaźnika lub diody nadawczej IR.
 • Załączanie buzzera lub przekaźnika poprzez komendę http z innego urządzenia, np. Lan Kontrolera.
 • Prosta automatyka np. załączająca przekaźnik po przekroczeniu nastawy z czujnika.
 • Wysyłanie powiadomień mailem.
 • Podgląd aktualnych danych na wyświetlaczu.
 • Prosty pomiar odległości.
 • Obsługa czytników RFID.
 • i wiele innych…
 • Specyfikacja techniczna

  Napięcie zasilania5V
  Pobór mocymax 1WPrzekaźnikmax 3A/120VACInterfejs radiowyWiFi 2. 4GHz 802. 11bgnWymiary72 x 40 x 3mm (bez uchwytu DIN)Waga42g

  Do pobrania

  Dokumenty

  Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Emerson Digistart Is