Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp

Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp to instrukcja skierowana do użytkowników urządzeń CAndh Ch S18fhcp. Instrukcja służy do wprowadzania i konfigurowania urządzenia oraz wskazuje, jakie funkcje są dostępne w urządzeniu. Instrukcja jest ważnym narzędziem dla użytkowników, ponieważ dostarcza szczegółowych informacji dotyczących instalacji, konfiguracji i obsługi urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa dotyczące urządzenia i wskazówki dotyczące jego obsługi. Użytkownicy powinni przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi określonych w instrukcji technicznej CAndh Ch S18fhcp, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

Strona informacyjna

Candy udostępnia sieć ponad osiemdziesięciu Autoryzowanych Serwisów gwarantujących skuteczne i wysokiej jakości naprawy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, Dział Obsługi Klienta Candy udzieli Ci wsparcia w zakresie wadliwego działania lub konserwacji Twojego urządzenia.

Skontaktuj się z nami

Autoryzowane serwisy lokalne

Szukaj

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję obsługi dla Twojego urządzenia w formacie PDF bezpośrednio z naszej strony. Wybierz linię, nazwę i kod urządzenia. com/pl_PL/instrukcje-obslugi/">Szukaj

Zarejestruj urządzenie

Witaj w świecie Candy. Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia.
Zarejestruj swój produkt na stronie, aby korzystać z ważnych udogodnień:

 • pozwoli nam odzyskać Twoje dane i informacje o Twoim urządzeniu w szybki sposób, jeśli będziesz potrzebować pomocy;
 • otrzymasz aktualizacje techniczne i powiadomienia dotyczące Twojego urządzenia;
 • otrzymasz oferty i dodatkowe usługi dla urządzeń Candy.

Rejestracja

Gwarancja Candy

Nasze urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta. Ogólne i szczegółowe warunki określone są w warunkach gwarancji. com/pl_PL/gwarancja/">Przeczytaj warunki gwarancji

Akcesoria i części zamienne

Candy dysponuje szerokim asortymentem akcesoriów i części zamiennych; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lokalnym i poszukaj części odpowiednich dla Twojego urządzenia. com/pl_PL/akcesoria-czesci-zamienne/">Znajdź najbliższy punkt serwisowy

Wezwij Serwis

Tel: 22 439 05 95

Numer infolinii serwisowej obejmujący całą Polskę

Numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 30 do 17. 00

Zanim zadzwonisz upewnij się, że posiadasz 16-cyfrowy numer seryjny, który można znaleźć na produkcie oraz datę zakupu.

Gdzie można znaleźć numer seryjny

Koszt połączenia według stawek operatora

instrukcjaCandy CDIH 2L1047

Instrukcja obsługi

zmywarki do naczyń

Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Candy CDIH 2L1047. Ta instrukcja należy do kategorii Zmywarki i otrzymała oceny od 6 osób ze średnią 8. 9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Candy CDIH 2L1047 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj

 • Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
 • Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
 • Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
 • Opis produktu
 • Opis programów
 • Opis programów
 • Opis programów
 • Układ zmiękczania wody
 • Układ zmiękczania wody
 • Stosowanie płynu nabłyszczającego
 • Naczynia
 • Ładowanie naczyń
 • Ładowanie naczyń
 • Ładowanie naczyń
 • Dodawanie detergentu
 • Przed pierwszym użyciem
 • Przed pierwszym użyciem
 • Codzienne użytkowanie
 • Codzienne użytkowanie
 • Pielęgnacja i czyszczenie
 • Pielęgnacja i czyszczenie
 • Pielęgnacja i czyszczenie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozwiązywanie problemów / Dane techniczne
 • Dane techniczne
 • Dane techniczne
 • Dane techniczne

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące modelu Candy, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Candy udzielić Ci właściwej odpowiedzi.

Wiesława • 11-1-2022Bez komentarza

Gdzie zainstalować dołączony filc

Odpowiedz na to pytanie

Liczba pytań: 1

+4

Ogólne
Candy
CDIH 2L1047 | 32901457
Zmywarka
6925777863518
Polski
Instrukcja obsługi (PDF)
Konstrukcja
Położenie urządzeniaW pełni wbudowany
Rozmiar produktuWąski (45 cm)
Dostosowany do paneli-
Kolor drzwiczekBiały
Wbudowany wyświetlaczTak
Typ wyświetlaczaLED
Stelaż kosza dolnegoSkładane
Typ stelaża kosza dolnegoPodwójny
Ogranicznik bezpieczeństwa dolnego koszaNie
Kolor panelu sterowaniaBiały
Zawias drzwiczekStandardowy
Regulowana wysokość górnego koszykaTak
Ergonomia
Sterowanie przez Wi-Fi-
Wskaźnik soliTak
Zabezpieczenie przed dziećmi-
Wskaźnik pozostałego czasuTak
Automatyczne otwieranie drzwiNie
Wskaźnik gotowości do użyciaTak
BrzęczykTak
Wskaźnik konieczności płukaniaTak
Filtr samoczyszczącyNie
Regulowane nóżkiTak
Typ regulacji nóżekTylne
Wydajność
Liczba miejsc10 komplet.
Poziom hałasu47 dB
Klasa emisji hałasuC
Programy mycia-
Temperatura (maks)60 °C
Ilość programów piorących5
Opóźniony start czasomierzaTak
Opóźniony start9 h
Funkcja AquaStopTak
Pół wsaduNie
Czas cyklu298 min
Zabezpieczenie przed przepełnieniemNie
Programy automatyczneNie
Maksymalna temperatura ciepłej wody60 °C
Wbudowane czujniki smartNie
Czujnik zanieczyszczeńNie
System suszeniaKondensacja
Moc
Klasa wydajności energetycznejC
Skala efektywności energetycznejOd A do G
Pobór wody na cykl9 l
Zużycie energii na 100 cykli78 kWh
Typ wtyczki zasilającejType F (CEE 7/4)
Prąd10 A
Napięcie wejściowe AC230 V
Waga i rozmiary
Wysokość produktu816 mm
Głębokość produktu555 mm
Szerokość produktu448 mm
Waga produktu36000 g
Waga wraz z opakowaniem41000 g
Wysokość do blatu816 mm
Szerokość opakowania485 mm
Wysokość opakowania885 mm
Głębokość opakowania620 mm
pokaż więcej

Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Candy CDIH 2L1047możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.

Co mam zrobić z nieprzyjemnym zapachem ze zmywarki?

Czy trzeba wstępnie przepłukać naczynia?

Ile detergentu do mycia naczyń należy używać?

Jak dodać sól zmiękczającą do zmywarki?

Jaką wagę ma Candy CDIH 2L1047?

Jaką wysokość ma Candy CDIH 2L1047?

Jaką szerokość ma Candy CDIH 2L1047?

Jaką głębokość ma Candy CDIH 2L1047?

Jaki typ etykiety energetycznej ma Candy CDIH 2L1047?

Czy instrukcja obsługi Candy CDIH 2L1047 jest dostępna w języku Polski?

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj

Brak wyników

Candy CDIH 2T1047

instrukcja120 str.

Candy CDPH 2L1049W

instrukcja120 str. pl/candy/cdi-2l1047/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDI 2L1047

instrukcja36 str. pl/candy/cdih-1l949/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDIH 1L949

instrukcja120 str. pl/candy/cdph-2d1047w/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDPH 2D1047W

instrukcja120 str. pl/candy/cdi-2t1047/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDI 2T1047

instrukcja37 str. pl/candy/cdph-2l949w/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDPH 2L949W

instrukcja120 str. pl/candy/cdi-2012/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDI 2012

instrukcja33 str. pl/candy/cdph-1l952w/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDPH 1L952W

instrukcja120 str. pl/candy/cdim-5146/instrukcja" data-v-86e76962="">

Candy CDIM 5146

instrukcja136 str.

Pokaż wszystkie instrukcje dla modelu Candy Pokaż wszystkie instrukcje serii Candy Zmywarka

Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp

Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja techniczna CAndh Ch S18fhcp