Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls

Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls to urządzenie, które jest zgodne ze wszystkimi aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Jest to wysokiej jakości pralka, która jest wyposażona w szereg funkcji, które ułatwiają pranie. Właściwości te obejmują: maksymalny obszar wirowania, który pomaga zminimalizować czas suszenia; wytrzymałe materiały, które zapewniają trwałe i bezpieczne użytkowanie; i technologia optymalizacji wody, która zapewnia maksymalną wydajność. Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls zapewnia, że urządzenie jest bezpieczne i wydajne, zapewniając użytkownikom cały szereg korzyści.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls

Deklaracja zgodności jest jednym z kluczowych dokumentów przy imporcie z Chin, a jej brak może oznaczać poważne konsekwencje. Bardzo często spotykamy się z błędną przez importerów interpretacją tego dokumentu i myleniem go z certyfikatem CE, a także brakiem informacji jak powinien wyglądać. W poniższym artykule przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa dokładny opis tego, czym jest deklaracja zgodności oraz jej wzór do ściagnięcia.

Deklaracja zgodności

Czym właściwie jest deklaracja zgodności? Jej definicję znajdziemy w Ustawie o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) Należy przez nią rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia oraz w normach zharmonizowanych.

Poniżej przedstawiamy co powinna zawierać deklaracja zgodności oraz udostępniamy wzór do pobrania.

W przypadku produkcji w Chinach towaru z naszym logo, mamy prawo do samodzielnego wystawienia deklaracji zgodności na nasz produkt.

Warto w tym miejscu podkreślić, że deklaracja zgodności NIE jest wymagana w przypadku każdego produktu. Wymaga się jej wtedy, gdy produkt jest objęty, np. którąś z dyrektyw Nowego Podejścia (przepisy zasadnicze), czyli wymaga naniesienia oznakowania CE, oraz musi spełniać wymogi norm zharmonizowanych (przepisy szczegółowe). Zapoznaj się z listą produktów, których dotyczy CE.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Lista dyrektyw Nowego Podejścia prezentuje się następująco:

 • 90/385/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • 92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • 93/42/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • 305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR
 • 2000/14/WE Dyrektywa hałasowa OND
 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD
 • 2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa TD
 • 2009/125/WE Dyrektywa Ekoprojekt
 • 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III
 • 2013/29/UE Dyrektywa wyrobów pirotechnicznych
 • 2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne
 • 2014/28/UE Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
 • 2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV
 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/53/UE Dyrektywa radiowa / dyrektywa RED
 • 2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED
 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe GAD

Jeśli Wasz produkt odnosi się do którejkolwiek z nich – wymaga deklaracji zgodności. Co jest kluczowe w tym przypadku, to właśnie wystawiona deklaracja zgodności umożliwia producentowi naniesienie oznakowania CE na wyrób. Sam znak CE również ma ustanowione prawnie wymogi dot. jego formatu i formy.

Normy zharmonizowane

Jak wspomniano wcześniej, deklaracja wymagana jest w przypadku produktu, którego dotyczą dyrektywy Nowego Podejścia (wymienione na liście powyżej) oraz gdy musi spełnić on poszczególne wymogi norm zharmonizowanych.

Normy zharmonizowane określa się jako przepisy szczegółowe (dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy zasadnicze). Jak sama nazwa wskazuje, podają one szczegółowe wymogi dotyczące konkretnego produktu. Dyrektywy natomiast podają ogólne wymogi i niejako tylko grupują produkty.

Oznaczenie norm zharmonizowanych składa się z liter i cyfer np. EN 62115.

Rodzaje deklaracji zgodności

Warto wiedzieć, że w praktyce występują różne rodzaje deklaracji zgodności (m. in. UE, WE, UE dla wyrobów medycznych, deklaracja właściwości użytkowych – wyroby budowlane bądź UE/WE).

Najpowszechniejszymi są deklaracja zgodności UE i WE. Deklaracja zgodności UE dotyczy spełnienia wymogów dyrektyw wprowadzonych po 2010 roku (np. dyrektywa EMC – 2014/30/UE).

Jeśli zostały one wprowadzone przed 2010 (np. dyrektywa zabawkowa – 2009/48/WE), wówczas jest to deklaracja zgodności WE.

W przypadku, gdy produkt obowiązują dyrektywy z obu grup wówczas jest to deklaracja UE/WE.

Deklaracja zgodności a certyfikat CE

Niemałe zamieszanie powoduje brak rozróżniania poszczególnych dokumentów związanych z oznakowaniem CE. Deklaracja zgodności często jest mylona z certyfikatem CE.

Certificate of Compliance/Conformity jest to potocznie nazywany certyfikat CE, czyli potwierdzenie spełnienia poszczególnych wymogów dyrektyw nowego podejścia wystawione przez jednostkę oceniającą na podstawie test reports (raportów z badań).

Declaration of Compliance/Conformity jest to deklaracja zgodności, którą wystawia producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel i zaświadcza o zgodności produktów z poszczególnymi wymogami. Wystawia się ją na podstawie test reports, czyli raportów z badań oraz wspomnianego wyżej certyfikatu CE.

W uproszczeniu proces uzyskania zgodności wygląda następująco:

 1. Laboratorium przeprowadza testy urządzenia, których opisem jest raport z badań (test report).
 2. Na podstawie test report to samo laboratorium wystawia tzw. certyfikat CE stwierdzający spełnienie przez produkt wymogów poszczególnych norm, dyrektyw.
 3. Producent otrzymawszy test report oraz certyfikaty CE wystawia na ich podstawie deklarację zgodności.

Do odprawy celnej najbezpieczniej jest posiadać właśnie te trzy rodzaje dokumentów (deklaracja, certyfikat i test reports). Jednak deklaracja zgodności jest wobec certyfikatu CE dokumentem nadrzędnym, gdyż nie występuje on w obowiązującym prawie harmonizacyjnym, a deklaracja tak. webinarimport. pl/import-z-chin-w-2021/? utm_source=chinskiraport. pl&utm_medium=banner&utm_campaign=import-z-chin-2021-blog" rel="nofollow" target="_blank">

Czy deklaracja zgodności jest potrzebna podczas odprawy celnej?

Jest to pytanie, z którym można spotkać się nader często. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od rodzaju importowanego towaru (np. produkty medyczne, PPE), a także od podejścia konkretnego urzędu celno-skarbowego. Z naszej strony, celem uniknięcia zbędnych komplikacji, zawsze sugerujemy importerom zaopatrzenie się w ten dokument na samym początku. Zwłaszcza, że o ile przy odprawie celnej może on nie być obowiązkowy (a towar zostanie odprawiony na samym certyfikacie CE), o tyle w przypadku kontroli przez organy nadzoru rynku (już po wprowadzeniu towaru do obrotu) jest on wymagany. Sprzedawca ma obowiązek udostępnić go na żądanie tego typu organów w okresie 10 lat od wprowadzenia do obrotu, a jego brak skutkuje poważnymi konsekwencjami.

Deklaracja zgodności – treść i wzór

Jak już wspomnieliśmy wcześniej są różne deklaracje zgodności. Deklaracja zgodności może różnić się także w zależności od rodzaju produktu, a raczej dyrektyw, jakie go obejmują.

Generalnie w każdej deklaracji zgodności powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • nazwa i pełny adres producenta bądź upoważnionego przedstawiciela
 • numer seryjny produktu, model lub typ
 • oświadczenie o odpowiedzialności
 • wykaz przepisów, norm, z którymi produkt jest zgodny
 • imię, nazwisko oraz podpis
 • data wydania deklaracji.

W odpowiedzi na liczne prośby związane z udostępnieniem jak ma wyglądać deklaracja zgodności UE bądź WE, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa jej wzór do pobrania poniżej:

Wzór ten jest uniwersalny, niemniej w zależności od importowanego produktu i obejmującej go dyrektywy może wymagać dodania innych danych. Informacje na ten temat znajdą Państwo w załącznikach do normy obowiązującej interesujący Państwa produkt.

Deklaracja zgodności jest dokumentem niezmiernie ważnym przy imporcie, a jej brak może skutkować problemami przy odprawie celnej i w konsekwencji niedopuszczeniem towaru do obrotu. Tym bardziej, że urzędnicy ze względu na falę oszustw związanych z importem produktów medycznych i ochronnych przykładają do niego coraz większą wagę.

Mamy nadzieję, że stworzony przez nas wzór pomoże Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości co do formy tego typu dokumentu, a kompletna dokumentacja pozwoli na sprawny import bez zbędnych utrudnień. pl/kontakt">

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

dyda7 16 Jan 2011 16:28 10863

 • #1Level 11  

  #1

  Witam.

  Poszukuje gotowego wzoru dokumentu "deklaracji zgodności" do potwierdzenia przez instalatora, iż dany system alarmowy jest wykonany w klasie II zgodnie z normą.

 • #2kreslarzLevel 35  #2

  Prawidłową Deklarację Zgodności masz np. tu:

  Ja w swoich działaniach używam takiej:

  Wpisz odpowiednie normy dotyczące systemów alarmowych. Na pewno będzie tam potrzebna norma PN-EN 50131-1 i jej dalsze części, normy związane z bezpieczeństwem użytkowania, a także normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Do swojej Deklaracji Zgodności dołączasz wszystkie Deklaracje na elementy składowe systemu.

 • #3User removed accountLevel 1  #3

  Chciałeś zobaczyć jak wygląda taki dokument, żądać wystawienia, czy wystawić?
  Jeśli to trzecie, to najpierw zastanów się kilka razy zanim to uczynisz.

 • #4#4

  irkor wrote:

  Jeśli to trzecie, to najpierw zastanów się kilka razy zanim to uczynisz.

  Niestety, wykonując usługi dla wspólnot, spółdzielni (niektórych) jesteś zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu, gdyż mówi o tym Ustawa o Systemie Oceny Zgodności. Jeżeli inspektor nadzoru, lub zarząd Wspólnoty ją znają, to nie ma przebacz. Albo wystawiasz Deklarację, albo idziesz z torbami i bez kasy. Do nowych warunków trzeba się przyzwyczaić i wykonywać instalacje tak, aby spełniały odpowiednie normy. Oczywiście tu nie ma miejsca na fuchę. Robota musi być wykonana w oparciu i z zastosowaniem określonych przepisów, ale jest to również karta przetargowa na zasadzie: ja biorę więcej, ale wystawiam Deklarację Zgodności i tym samym gwarantuję jakość zgodną z przepisami Unii Europejskiej. To do pewnego stopnia eliminuje z rynku marnych wykonawców, ale jeszcze to potrwa, do czasu gdy większość zrozumie konieczność "zjedzenia tej żaby".

 • #5#5

  kreslarz wrote:

  Niestety, wykonując usługi dla wspólnot, spółdzielni (niektórych) jesteś zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu, gdyż mówi o tym Ustawa o Systemie Oceny Zgodności..............

  Jeśli byś był tak uprzejmy, to zacytuj fragment wymienionej ustawy, który nakłada na wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych obowiązek wystawienia Deklaracji Zgodności.
  Jest sprawą bezsporną, że system powinien być wykonany zgodnie ze "sztuką". Wystawiając jednak Deklarację Zgodności, instalator bierze na swoją odpowiedzialność, że wszystkie elementy systemu spełniają warunki odpowiedniej klasy zgodnie z Normą. Nawet jeśli zostały użyte urządzenia na które producent nie wystawił Deklaracji Zgodności, to wystawiający ją instalator bierze na siebie całą odpowiedzialność za to urządzenie.

 • #6#6

  Sprawy te precyzyjne reguluje Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej (Dziennik Ustaw 2007rok nr 82 pozycja 556 z późniejszymi zmianami), a szczególnie Art. 6 pkt 3, Art 8, Art 17 i 18.

 • #7#7

  Przytoczona ustawa dotyczy kompatybilnośći elektromagnetycznej i określa zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych. Nie ma ona zatem nic wspólnego z klasyfikacją systemu alarmowego ze względu na zdolność do ochrony obiektu, czyli wykonania systemu w określonej klasie w zależności od kategorii zagrożenia obiektu.

 • #8dareksiLevel 15  #8

  Witam.
  Wysłałem na pw certyfikat montażu systemu SSP zawarty w normie. Możesz go odpowiednio zaadaptować.

 • #9Dakada#9

  Według moich informacji jeśli jesteś producentem możesz samodzielnie wystawić deklaracje zgodności WE. Ale dla pewności polecam zapoznać się z informacjami na stronie: obac. com. pl/deklaracja-zgodnosci-we - niektóre urządzenia potrzebują dodatkowych badań.

 • #10mielcarLevel 22  #10

  Może się komu przyda jeśli jeszcze ktoś śledzi ten wątek...
  Nie można wystawić dokumentu "Deklaracja zgodności sytemu alarmowego w klasie X zgodnie z normą", bo czegoś takiego nie ma. Deklarację zgodności CE może wystawić producent danego urządzenia.
  Firma instalująca system może najwyżej przedstawić deklaracje zgodności na poszczególne elementy składowe systemu alarmowego, które są do ściągnięcia ze strony każdego szanującego się dystrybutora / producenta. Firma instalująca system może (i powinna) wystawić oświadczenie o zastosowaniu do budowy systemu komponentów, które ww deklaracje posiadają i tymi deklaracjami podeprzeć oświadczenie. Żeby wystawiać deklarację trzeba zrobić konkretne badania i mieć ich potwierdzenie, a jak ma to wykonać "PHU Ja Alarmowy Sp. z o. o. " w warunkach warsztatowych, bez laboratorium i urządzeń pomiarowych wartych majątek? Wiem, można zlecić, ale za ile? I jak przeprowadzić badania systemu już zainstalowanego? Nie ma deklaracji na system jako całość.
  Kolejna rzecz którą można napisać zamawiającemu, to oświadczenie że "system X został wykonany zgodnie z wymaganiami normy...... oraz zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania do użytkowania przepisami i wiedzą techniczną". I jeszcze jedna uwaga - w tym kraju do obowiązującego stosowania są tylko normy przywołane (wymienione z numeru i tytułu) w przepisach, tj. rozporządzeniach itp.. W pozostałych przypadkach stosowanie norm jest dobrowolne, i jeżeli np. inwestor w przetargu nie napisał, że system ma spełniać wymagania takiej i takiej normy, to nie może nawet takiego oświadczenia na przy odbiorze robót sobie "od czapy" zażądać.

 • #11#11

  mielcar wrote:

  ..............

  I to powinno być wystarczające do zamknięcia dyskusji w tym temacie.
  Gdzie się podziewałeś Mielcar. Stęskniłem się za Tobą.

 • #12#12

  Zaganiany mocno - życie...

Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls

Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Frigidaire Ffwc38f6ls