Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad25s2ps1fa

Jeśli planujesz zakup lodówki Haier Ad25s2ps1fa, pamiętaj o zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim zapoznaj się z dostarczoną przez producenta instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich wskazówek. Upewnij się, że lodówka jest umieszczona na równej powierzchni, aby uniknąć ryzyka przewrócenia. Dokładnie sprawdź kabel zasilający i wtyczkę, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie. Pamiętaj, aby nie przeciążać gniazda, podłączając do niego zbyt wiele urządzeń. Należy także zwrócić uwagę na zachowanie odległości między lodówką a ścianami, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Kiedy lodówka jest w użyciu, należy unikać dotykania metalowych paneli bocznych, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad25s2ps1fa

Haiti

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Haiti z powodu gwałtownych protestów antyrządowych, wzrastającej liczby napadów rabunkowych, porwań dla okupu oraz rosnącym zasięgiem terytorialnym działalności grup przestępczych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Haiti.

Polakom, którzy aktualnie przebywają w Haiti zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie przemieszczania się po terenie kraju oraz zgromadzenie zapasów żywności, wody i leków lub rozważenie opuszczenia terytorium Haiti.

Na całym Haiti, w tym w stolicy kraju, odnotowuje się wysoki poziom morderstw, napadów rabunkowych, porwań, włamań do samochodów i domów. W tym karaibskim kraju, najbiedniejszym w całym regionie, panuje ogromna przemoc, dochodzi do licznych uprowadzeń dla okupu przez miejscowe gangi, dlatego też należy zachować wyjątkową czujność i ostrożność. Zdarzają się przypadki napaści na turystów przez uzbrojone osoby podszywające się pod policjantów, porwań oraz ataków na przyjezdnych na drodze prowadzącej do/z lotniska. Przestępcy obserwują podróżnych przybywających na lotnisko, śledzą ich, a następnie atakują.

Odradza się korzystanie z transportu publicznego, w tym z tzw. „tap-tap”, gdzie często dochodzi do brutalnych napadów wobec turystów, w tym z użyciem noża, a także do porwań.

Zachowaj szczególną czujność podczas wypłacania pieniędzy, staraj się korzystać z bankomatu znajdującego się w banku lub w hotelu.

MSZ stanowczo odradza uczestnictwo obywateli RP w przypadku wystąpienia jakichkolwiek demonstracji – udział obcokrajowców w protestach na Haiti jest nielegalny. W przypadku wystąpienia protestów, osobom przebywającym na miejscu zalecamy stosowanie się do poleceń sił porządkowych oraz śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.

Haiti leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, tsunami lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do uzyskania pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Ważność paszportu przy wjeździe nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Gdy pobyt jest dłuższy niż 90 dni, wizę otrzymasz na lotnisku w Port-au-Prince („“permis de long séjour”).

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

W dniu przyjazdu uiścisz opłatę turystyczną w wysokości 10 USD płatną gotówką.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Brak danych

Zasady pobytu

Jeżeli planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni, wizę otrzymasz na lotnisku w Port-au-Prince. Wypełnisz stosowny formularz i uiścisz opłatę, przedstawiając ważny dokument podróży, 2 zdjęcia, bilet powrotny lub wyjazdowy do innego państwa.

Zdrowie

Poziom opieki medycznej jest poniżej przeciętnych standardów, podobnie jak i poziom sanitarny kraju.

Korzystając z usług medycznych powinieneś liczyć się z koniecznością wniesienia bezpośredniej opłaty gotówką. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 60 do 100 USD. Kupując farmaceutyki, zwróć uwagę na termin ich ważności, gdyż często sprzedawane są leki przeterminowane.

Na Haiti występuje zagrożenie żółtaczką oraz wścieklizną. Zalecamy posiadanie szczepienia przeciwko tężcowi i żółtaczce. Przed wyjazdem sprawdź aktualną informację dotyczącą szczepień kontaktując się z wojewódzką stacją sanitarno–epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Zagrożenie malarią występuje przez cały rok na terenie całego kraju. Malaria to poważna i czasami śmiertelna choroba, którą roznoszą komary. Chroń się przed ukąszeniami komarów stosując przede wszystkim środki odstraszające owady oraz stosowne ubranie. Staraj się przebywać w dobrze osłoniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Możesz również rozważyć spanie pod moskitierą nasączoną środkiem owadobójczym lub spryskanie sprzętu podróżnego środkami owadobójczymi.

W roku 2015 i 2016 zdarzały się przypadki zarażenia wirusem Zika. Kobietom w ciąży lub planujących zajście w ciążę, zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Unikaj kontaktu ze zwierzętami, w tym z psami, małpami, wężami, gryzoniami, ptakami i nietoperzami. Część występujących na Haiti infekcji lub chorób (np. wścieklizna), może być przenoszona ze zwierząt na ludzi.

Wskaźnik infekcji HIV/AIDS jest bardzo wysoki. Podejmij środki ostrożności, jeśli angażujesz się w czynności wysokiego ryzyka.

Aby uniknąć problemów (w postaci konfiskaty lekarstw oraz odpowiedzialności karnej w przypadku lekarstw z rodzaju psychotropowych lub opioidowych), weź ze sobą przetłumaczone, przynajmniej na język angielski lub francuski, zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie to musi potwierdzać, że stosujesz lekarstwa, które przewozisz. Nie zabieraj zbyt wielu dawek lekarstw – tylko tyle, ile potrzebujesz w czasie pobytu na Haiti.

Informacje dla kierowców

Uznawane jest międzynarodowe prawo jazdy. Obowiązuje ruch prawostronny. Podróżujący samochodem powinni wziąć pod uwagę bardzo zły stan dróg, które są nie oznakowane, a w miastach zatłoczone. Na Haiti nie ma zorganizowanej sieci pomocy drogowej.

Cło

Na Haiti można wwieźć 1/4 litra napojów alkoholowych, karton papierosów, 50 szt. cygar. Broń palna oraz sprzęt myśliwski muszą być zarejestrowane zarówno przez służby celne, jak i migracyjne. Wwiezienie lub wywiezienie kwoty przekraczającej 4500 USD wymaga zgłoszenia. Należy również zgłosić wszelkie artykuły o wartości handlowej.

Przydatne informacje

Haiti jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów basenu Morza Karaibskiego. Dostępność towarów i usług na rynku jest niedostateczna ze względu na klęski żywiołowe, które okresowo dotykają Haiti (huragany, powodzie). Haiti leży w strefie huraganowej.

Karty kredytowe z reguły są akceptowane w większości hoteli i restauracji.

Turyści fotografujący mieszkańców bez ich zgody mogą spotkać się z agresywnymi reakcjami.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

Środki dezynfekcyjne Ecolab są skuteczne w zwalczaniu koronawirusa wywołującego COVID-19.

Ludzkie koronawirusy1 występują powszechnie na całym świecie i często wywołują choroby o łagodnym i umiarkowanym przebiegu. Wiadomo, że dwa nowsze ludzkie koronawirusy, MERS-CoV i SARS-CoV, powodują poważne choroby. Nowy koronawirus, 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy, pojawił się w 2019 roku i budzi obawy.

Co to jest koronawirus 2019-nCoV wywołujący ostry zespół oddechowy (2019-nCoV)? 2

 • Chińskie władze zidentyfikowały nowego koronawirusa, który pojawił się w mieście Wuhan w Chinach.
 • Potwierdzono tysiące przypadków zakażenia wirusem, w tym poza Wuhan, a kolejne stwierdza się w rosnącej liczbie krajów na całym świecie. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem w Stanach Zjednoczonych wykryto 21 stycznia, a w Europie (we Francji) 24 stycznia.
 • Oznaki i objawy kliniczne obejmują gorączkę oraz objawy choroby dolnych dróg oddechowych (np. kaszel, duszność).
 • Na początku, wielu pacjentów epidemii w Wuhan w Chinach miało rzekomo kontakt z dużym targiem sprzedającym owoce morza i zwierzęta, co sugeruje, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka. Jednak rosnąca liczba pacjentów prawdopodobnie nie miała kontaktu z targowiskami sprzedającymi zwierzęta, co sugeruje, że dochodzi do przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. Nie jest jasne, jak łatwy i skuteczny jest sposób rozprzestrzeniania się wirusa między ludźmi. Wiadomo, że zarówno MERS, jak i SARS powodują poważne choroby u ludzi. Jeśli chodzi o 2019-nCoV, sytuacja w dalszym ciągu jest niejasna i szybko się zmienia. Podczas gdy w Chinach zgłasza się przypadki poważnej choroby, w tym liczne przypadki śmiertelne będące jej następstwem, choroba u innych pacjentów miała łagodniejszy przebieg i zostali oni wypisani ze szpitala. Zgłasza się przypadki przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka u pracowników służby zdrowia, którzy sprawowali opiekę nad niektórymi chorymi w Chinach.

Jakie są środki ostrożności, które pozwolą zapobiec zakażeniom koronawirusem 2019-nCoV w środowisku opieki zdrowotnej? 3
Mimo że dynamika przenoszenia nie została jeszcze poznana, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom oraz Światowa Organizacja Zdrowia zalecają obecnie ostrożność podczas kontaktu z pacjentami, wobec których podejrzewa się zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV:

 • Standardowe zalecenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń obejmują regularne mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kasłania oraz kichania, a także dokładne gotowanie mięsa oraz jaj. Jeśli to możliwe, unikanie bliskiego kontaktu z pacjentami, którzy zostali zakażeni.
 • Unikanie bliskiego kontaktu ze wszystkimi osobami, które wykazują objawy choroby układu oddechowego, np. kaszel i kichanie.
 • Pacjentów należy prosić o założenie maski chirurgicznej od razu po identyfikacji oraz przeprowadzenie badania w osobnym gabinecie przy zamkniętych drzwiach, najlepiej w pomieszczeniu AII.
 • Pracownicy służby zdrowia wchodzący do pomieszczenia powinni stosować standardowe środki ostrożności, środki ostrożności przy kontakcie, środki ostrożności wymagane przy zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno-pyłową oraz środki ochrony oczu (np. okulary lub maseczka). Należy natychmiast powiadomić personel ds. kontroli zakażeń placówki ochrony zdrowia oraz miejscową służbę zdrowia. Dokładna higiena rąk i higiena powierzchni mają kluczowe znaczenie w przypadku tych środków ostrożności mających na celu izolację.
 • Jakie produkty do higieny rąk są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?
  Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie przeniesienia pojawiających się patogenów jest higiena rąk w postaci regularnego mycia rąk wodą z mydłem lub stosowania alkoholowego preparatu do dezynfekcji rąk (alcohol-based handrub, ABHR), deklarującego skuteczność przeciwko wirusom osłonkowym. Wszystkie zalecane produkty są zgodne z normą EN14476 lub wykazują ograniczoną skuteczność przeciwko wirusowi Vaccinia zgodnie z EN14476.

  Niżej wymienione produkty nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem Ecolab w celu uzyskania informacji.

  OBSZAR ZASTOSOWAŃPRODUKT ECOLAB
  Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąkAniosGel 800AniosRub 800
  AniosGel 85 NPC
  AniosRub 85 NPCPianka SkinmanSkinman Soft PlusSkinman Soft ProtectSpirigel Complete

  Jakie środki dezynfekujące są skuteczne przeciwko 2019-nCoV?

  Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni ma kluczowe znaczenia dla zachowania bezpiecznego otoczenia i zapobiegania przenoszeniu powstających patogenów.

  .

  Podłogi i powierzchnie (koncentraty produktów)Actichlor PlusAnios Oxy'Floor
  Incidin Active
  Incidin Plus (skuteczny tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)Incidin ProSurfanios PremiumPowierzchnie (produkty gotowe do użycia)Aniospray QuickChusteczki Anios QuickChusteczki alkoholowe IncidinPianka Incidin (skuteczna tylko przeciw wirusowi osłonkowemu DVV)Incidin LiquidIncidin Oxywipe / Incidin Oxywipe SIncidin Oxyfoam / Incidin Oxyfoam SSani-Cloth ActivePowierzchnie (produkty gotowe do użycia)`Surfa'Safe PremiumWip'Anios ExcelDezynfekcja powietrzaAseptanios AD

  Jakie działania są nadal w toku?

 • Kontrola podróżnych z Wuhan w Chinach.
 • Ograniczenia dotyczące podróży z miast w środkowych Chinach — Huanggang, Ezhou i Wuhan.
 • Określenie źródła pochodzenia wirusa, które może doprowadzić do ustalenia zalecanych wytycznych dotyczących przenoszenia się wirusa od zwierząt.
 • Określenie postępu choroby wśród osób chorych i sposobu, w jaki mogło dojść do zakażenia.
 • Określenie częstotliwości i prawdopodobieństwa przenoszenia się choroby z człowieka na człowieka.
 • Więcej informacji można znaleźć w witrynie:
  Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus: www. int/health-topics/coronavirus


  Źródła:
  1. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Opis koronowirusa. www. html
  2. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Nowy koronawirus 2019. gov/coronavirus/2019-nCoV/summary. html
  3. Światowa Organizacja Zdrowia, Koronawirus www. html
  4. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC), Tymczasowe zdrowotne zalecenia dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w przypadku pacjentów objętych dochodzeniem w sprawie nowego koronawirusa 2019. www. html
  5. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), Porady dotyczące pojawiających się wirusowych patogenów w przypadku pestycydów przeciwdrobnoustrojowych. epa. gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides">www. gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-guidance-antimicrobial-pesticides

  1 § 2 pkt 2:

  - zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. 07. 49. 330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r. 11. 173. 1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 września 2011 r.

  2 § 2 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  3 § 2 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r. 2021. 2088) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2021 r.

  4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  5 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  6 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  7 § 38 ust. 3:

  - zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  8 § 39:

  - zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. 08. 108. 690) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2008 r.

  9 § 39a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  10 § 39a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  11 § 39b dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  12 § 39c dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  13 § 41 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  14 § 43 ust. 1:

  - zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  15 § 44 ust. 1 pkt 1:

  - zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  16 § 45 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  17 § 46 ust. 3:

  - zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  18 § 50 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  19 § 63 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  20 § 70 ust. 2:

  - zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  21 § 79 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  22 § 81 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  23 § 87 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  24 § 91:

  - zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  25 § 97 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  26 § 98 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  27 § 101 ust. 3:

  - zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  - zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  28 § 110 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  29 § 114 uchylony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.

  30 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  31 Załącznik rozdział 6 zmieniony przez § 1 pkt 23 lit.

  32 Załącznik nr 3 rozdział 7 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2011 r.

  33 Załącznik rozdział 8 zmieniony przez § 1 pkt 23 lit.

  34 Załącznik nr 3 § 43 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2021 r.

  Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad25s2ps1fa

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad25s2ps1fa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Haier Ad25s2ps1fa