Środki ostrożności dotyczące instalacji D Link Dcs 100

Przed instalacją D Link Dcs 100 należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim należy upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z siecią i zapoznać się z dokumentacją producenta. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć wszystkie inne urządzenia sieciowe, aby uniknąć konfliktów. Następnie należy ustalić adres IP i DNS dla D Link Dcs 100, a także skonfigurować sieć bezprzewodową. Po zakończeniu instalacji należy włączyć wszystkie inne urządzenia sieciowe i upewnić się, że sieć działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji D Link Dcs 100

I. Charakterystyka suchego lodu

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin “suchy lód”.

Suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jego stężenie jest najwyższe przy podłodze. W wysokich stężeniach, w szczególnie małych i zamkniętych pomieszczeniach działa dusząco.

II. Zagrożenia

 1. Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO2) w postaci stałej (suchy lód) może spowodować odmrożenia.
 2. Suchy lód podczas sublimacji wypiera tlen atmosferyczny z powietrza. Zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Mogą wystąpić zawroty głowy, znużenie oraz utrata przytomności. Bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla może spowodować uduszenie.
 3. Podczas sublimacji w szczelnie zamkniętym pojemniku dochodzi do wzrostu ciśnienia – może wystąpić.
 4. zagrożenie pęknięcia/wybuchu, dlatego też suchy lód powinien być przetrzymywany tylko w kontenerach (pojemnikach) do produktów spożywczych oraz w kontenerach / pojemnikach w których został dostarczony.

III. Środki bezpieczeństwa i reguły postępowania

 1. Przy kontakcie z suchym lodem pracownik powinien być wyposażony w specjalny osprzęt tj. okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone. Należy pamiętać aby nie dotykać suchego lodu gołymi rękoma.
 2. Suchy lód nie ma nic wspólnego z lodami. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mrożąco – chłodzącym stosowanym w różnych dziedzinach przemysłu.
 3. Pojemniki z suchym lodem znajdują się w chłodni, w wydzielonej hali.
 4. Miejsca ustawienia pojemników powinny być oznakowane.
 5. Proces pracy powinien przebiegać następująco:
  • Pracownik podchodzi/podjeżdża z pojemnikiem do kontenera z suchym lodem,
  • Otwiera pojemnik,
  • Otwiera kontener,
  • Wkłada do pojemnika niezbędną ilość suchego lodu,
  • Zamyka kontener z suchym lodem,
  • Zamyka pojemnik.
 6. Czynności powtarzane przy każdym załadunku pojemników.
 7. Obowiązuje zasada: ograniczyć do minimum czas otwarcie kontenera z suchym lodem i pojemnika, a tym samym czas przebywania pracownika przed tymi pojemnikami.
 8. Po włożeniu do pojemnika suchego lodu i zamrażanego produktu należy zamknąć pojemnik i zaplombować
 9. O stwierdzonych wadach i uszkodzeniach pojemnika / kontenera powiadomić bezpośredniego przełożonego i oznaczyć uszkodzony pojemnik / kontener.

IV. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Podczas wszystkich czynności związanych z otwieraniem kontenera / pojemnika, wyjmowaniem suchego lodu, wkładaniem suchego lodu do pojemnika należy stosować:
  • okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone,
  • odzież i obuwie (zgodnie z tabelą odzieży dla pracownika zatrudnionego na chłodni).
 2. Podczas mycia pojemników / kontenerów stosować okulary ochronne.
 3. W pobliżu ustawienia kontenerów z suchym lodem na wysokości 30 do 50 cm od posadzki należy zainstalować detektor (czujnik zawartości CO2 w powietrzu).

V. Postępowanie w przypadkach zagrożenia

 1. W przypadku zadziałania czujnika zawartości CO2 należy opuścić miejsce pracy i przewietrzyć pomieszczenie.
 2. W przypadku ewentualnego gaszenia pożaru w obrębie kontenerów z suchym lodem i pojemników należy użyć gaśnicy znajdującej się na miejscu.

VI. Pierwsza pomoc

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:

 1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.
 2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.
 3. Wdychanie: osoby u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza.W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.
 4. Zakrztuszenie: koniecznie unikać. W przypadku wystąpienia zakrztuszenia, natychmiast wezwać lekarza.
 5. Spożycie: NIE dopuścić do połknięcia, ponieważ połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

VII. Poprawne usuwanie

 1. W razie potrzeby suchy lód usuwać na otwartej przestrzeni.
 2. Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu.
 3. W razie potrzeby kontaktować się z dostawcą suchego lodu.

Spis treści. > Pierwsze kroki > Instalacja > Środki ostrożności dotyczące instalacji

Pobierz aplikację mobilną mydlink

Konfigurowanie kamery mydlink jest jeszcze łatwiejsze

Teraz można skonfigurować kamerę bezpośrednio z aplikacji mydlink Lite dla urządzeń przenośnych. Ta aplikacja umożliwia łatwe skonfigurowanie kamery bezpośrednio z telefonu lub tabletu.

Pobierz aplikację mydlink Lite za darmo

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzenia przenośnego.

Możesz także wyszukać aplikację mydlink Lite dla swojego urządzenia przenośnego

Aplikacja mydlink Lite ułatwia konfigurację

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

Jeśli używasz kamery DCS-935L, wybierz opcję Połączenie bezpośrednie, aby ją skonfigurować.
Jeśli używasz kamery DCS-6045L, wybierz opcję Połączenie PowerLine, aby ją skonfigurować.
W przeciwnym razie wybierz opcję Podłączenie do sieci Ethernet, aby skonfigurować kamerę.
Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby dokończyć konfigurację kamery mydlink.

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzeniu z systemem iOS lub Android.

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

June 30, 2019 - NOTICE - All versionsof this device model will no longer receive firmware updates or technical support after the End ofSupport date (EOS): March 3, 2021.

From End of Support (EOS) date and beyond, this product model information will be moved to https://legacy. com/

Oprogramowanie układowe

Krótki podręcznik instalacji

Środki ostrożności dotyczące instalacji D Link Dcs 100

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji D Link Dcs 100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji D Link Dcs 100